Нови уџбеник историје за седми разред основне школе у издању Едуке

Од ове школске године ђаци у Србији уче по новом наставном плану и програму за седми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.Један од таквих материјала је и Историја за седми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен, у издању Издавачке куће Едука из Београда.

Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадареније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Дигиталну верзију уџбеника потражите ОВДЕ. Ту можете пронаћи и демо лекције, за уџбенике за шести и седми разред.

Ове школске године суочени смо и са многим другим изазовима, и у том контексту дигитални уџбеници заузимају посебно место. Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са преко 60 мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопроцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, ходати древним улицама, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за седми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције некога ко добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

извор: Зелена учионица

Информатика 8

Драге колеге,

 

Обавештавамо Вас да ће лекције из нашег уџбеника информатике за осми разред бити присутне на Мудл платформи. Оне ће бити сукцесивно постављане, једна по једна, у периоду одобравања уџбеника, како би се наставницима олакшао рад у новим измењеним околностима.

Сви наставници који су били уписани на Едукине курсеве из информатике за пети, шести и седми разред, биће аутоматски уписани и на овај курс.

Ово је начин да наша кућа и аутори Информатике изађу у сусрет колегама којима су потребни материјали усклађени са новим ванредним планом за осми разред.

Желимо вам срећан и успешан почетак школске године.

Срдачан поздрав из Едуке

Срећан почетак школске године!

Драги учитељи и наставници,

Желимo вам срећан и успешан почетак школске године. Свесни смо да ће се ове године настава одвијати у посебним околностима и да ће то представљати изазов за наставнике, родитеље и ученике.

Непрекидно се догађају промене на које у интересу ученика треба да одговоримо што спремније. Последње такве промене везане су за доношење нових јединствених планова по којима ће се одвијати настава.

Наша кућа већ годинама уназад корисницима наших издања обезбеђује приручнике са плановима и наставним припремама. Трудићемо се да наше постојеће планове и прирпеме прилагодимо новој ситуацији.

Позивамо вас да пратите наш сајт на ком ће прво бити истакнуте припреме за септембар, организоване према најновијим захтевима Министарства просвете.

У новој школској години учинићемо све да наши онлајн материјали буду што доступнији, а наставници што боље упућени у њихово коришћење.

Трудићемо се да будемо ту за сва ваша питања и недоумице.

Надајмо се да ће овогодишња настава, без обзира на начин одвијања, ученицима пружити довољно подстицајних садржаја, а наставницима осећање професионалне испуњености.

Срдачан поздрав из Едуке

Нови Едукини уџбеници за упознавање дигиталног света

НОВИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УПОЗНАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ СВЕТА

Сви смо сведоци динамичних и брзих промена света у ком одрастају наша деца. За нове генерације искуство дигиталног окружења постаје сасвим природно. Са друге стране, родитељи и стручњаци који раде у образовању покушавају да оснаже позитивне а умање негативне одлике овог незаустављивог процеса.

Имајући на уму комплексност ових промена као и потребу за стицањем дигиталних компетенција, од скора је осмишљен нови школски предмет под називом Дигитални свет, који ће ученике од првог разреда основне школе на артикулисан и утемељен начин уводити у основе дигиталне писмености. На часовима Дигиталног света ученици ће бити у прилици да се оспособе за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу, као и да  развијају алгоритамски начин размишљања.

Као и у случају досадашњих веома успешних уџбеника информатике за старије разреде основне школе, Издавачка кућа Едука је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара: Катарини Алексић, Катарини Вељковић и Дарку Крсмановићу. Уџбеник који ће бити на располагању од идуће школске године покрива све аспекте предвиђене наставним планом и програмом предмета и у том смислу представља не само занимљивог и подстицајног сапутника за дете, већ и компетентног водича за учитеља који се први пут сусреће са овим предметом у учионици.

Кроз уџбеник ученици ће моћи да упознају различит изглед дигиталних уређаја и њихову улогу у разнородним занимањима. Увидеће предности учења уз помоћ дигиталних уџбеника, разликоваће креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих, као и одлике дигиталне комуникације.

Веома важни садржаји, кроз које нови уџбеник пажљиво води ученике, сагледавају коришћење дигиталних уређаја као умножавање прилика за учење и стицање искуства ученика у области науке, културе и уметности. Како већина деце дигиталне уређаје користи за различите видове забаве, аутори су посебну пажњу посветили овом програмском садржају. Од посебног је интереса област која покрива однос дигиталног уређаја и нашег здравља: вида, положаја тела и времена пред екраном, развијајући код детета одговорност према сопственом здрављу и свест о значају умерености.

Деца ће имати могућност да сазнају више о томе како да се заштите од непримерених садржаја и захтева са интернета. Научиће да заштите своју личност и приватност  при комуникацији помоћу дигиталних уређаја. Знаће како да потраже помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин.

Нови уџбеник подржава све видове реализације наставе, јер су аутори свесни различитих услова у којима се настава одвија. Исходи предмета оствариви су са различитим нивоима расположивости дигиталним уређајима намењеним ученицима за коришћење укључујући и могућност да уређајем располаже само наставник.

За већину учитеља и родитеља у питању је област која се тек упознаје. За већину деце у питању је област која представља свакодневни хоризонт њиховог света. Наш заједнички посао је овладавање изазовима које тај нови свет доноси, на корист наше деце. То ћемо учинити тако што ћемо деци пружити компетентно и сигурно вођство у освајању ове области.

Верујемо да ће томе на прави начин допринети уџбеник који припрема овако стручан тим људи, са вишегодишњим искуством у овој области и непосредном раду са децом.

 

 

Продужење рока за наградни конкурс „Час за углед 6“

Поштовани наставници,

Обавештавамо вас да смо рок за наградни конкурс „Час за углед 6“ продужили до 1. јула 2020.

Позивамо вас да нам и даље шаљете своје радове.

 

 

ЕДУКИН  КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 6

Издавачка кућа „Едука” из Београда шесту годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед” 6, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

Пропозиције конкурса

1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.

2. Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника.

3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.

4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 15. јуна 2020. године.Резултати конкурса биће објављени око 30.септембра 2020. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАТФОРМИ ЕДУКА ДИГИТАЛ

Поштовани ученици, наставници и родитељи,

Од јуче је платформа Едука дигитал https://test.e-eduka.rs/ на којој се налазе наши дигитални уџбеници била мета константних хакерских напада. Том приликом је дошло до постављања неприкладних садржаја на саму платформу. Услед тога, привремено смо обуставили рад сајта. Брзом интервенцијом наших програмера даљи напади су спречени и садржаји уклоњени.

Желимо да се извинимо свима вама који сте услед ових атака на сајт имали непријатности и вама који сте морали да на кратко обуставите учење на даљину користећи наше дигиталне уџбенике.

Такође желимо да се захвалимо вама који сте нам се јавили и указали на проблем, као и на великом стрпљењу док се рад платформе не оспособи.

Платформа Едука дигитал сада функционише без проблема.

Да се одређени садржаји не би поново појављивали приликом вашег приступа платформи, пре следећег логовања, у вашем интернет претраживачу обришите историју претраживања (History/ Clear Recent History) и потом изнова укуцајте  https://test.e-eduka.rs/.

Издавачка кућа Едука ће и даље, као део друштвене одговорности, омогућавати бесплатан приступ свим дигиталним уџбеницима.

Ваша Едука

Нови уџбеник латинског језика за први разред гимназије

ОДОБРЕН!

Ain tū?

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

Уџбеник латинског језика за први разред гимназије:

 • заснован на принципима и искуствима латинске наставе у савременој школи, прилагођен новим програмима Министарства просвете,
 • осетљив према нарочитом положају латинске наставе у склопу гимназијског курикулума,
 • погодан за повезивање наставе латинског с наставом матерњег језика, страних језика и историје
 • заснован на стварним елементима класичне цивилизације,
 • окренут поступној презентацији основног латинског лексикона  и функционалном и иновативном излагању граматике,
 • обогаћен разноврсним и издашним вежбањима,
 • функционално ликовно-графички обликован, уз сврсисходне илустрације,
 • допуњен систематском подршком разговору и истраживању, те индивидуалним и групним активностима различитих врста на разним нивоима интересовања.

Према садржају и методи, уџбеник латинског језика Ain tū? представља корак напред и иновацију у приступу настави латинског језика.

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
 • Дигитални уџбеник

Нови уџбеник из психологије

ПСИХОЛОГИЈА

Аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић

Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрациja:

 • у сагласју са новим Планом и програмом наставе и учења и исходима образовања;
 • прилагођен узрасту ученика; наводи их да закораче у „зону наредног развитка”, и тиме активно подстиче њихову интелектуалну радозналост и сазнајни развој;
 • пажљиво умрежен садржај: вертикално, као функционално јединствена целина, и хоризонтално – са другим предметима, чиме знатно доприноси развијању општих, међупредметних компетенција;
 • репрезентује природу психолошке науке дајући преглед научно потврђених теорија, истраживања и чињеница и правећи јасну дистинкцију у односу на квазинаучна истраживања, уз подједнако уважавање традиционалних и најновијих, актуелних научно-психолошких промишљања;
 • помера ученика из улоге пасивног примаоца ка улози активног формирања система знања;
 • преглед градива (резиме лекције) на крају сваке тематске целине у функцији је интеграције знања, као и кључне речи, примери, илустрације – слике, мапе, графикони и сл., упућивање на друге изворе знања, питања и задаци за самопроцену савладаности садржаја;
 • доприноси формирању позитивног односа према раду, знању и напредовању, развија самосвест, реалистичну слику и одговорност према себи, другима и окружењу; утиче на развој критичног мишљења, конструктивног решавања проблема, емпатије и асертивности.

 

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
 • Дигитални уџбеник

Новоодобрени уџбеници за српски језик и књижевност – други разред гимназије и средње школе

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Комплет уџбеника за други разред гимназија и средњих школа

I Читанка за други разред гимназија и средњих школа

(др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић и др Јелена Журић)

 •  Градиво новог Програма наставе и учења у потпуности је обухваћено и прегледно обрађено: из обавезног дела програма обухваћени су сви наслови, а из изборног, од предложених 18 дела (од којих наставник бира 8) обрађено је 12 дела.
 • Методичка доминанта огледа се у богатој мрежи питања и налога за истраживање и тумачење књижевног текста и за усвајање програмом предвиђених књижевнотеоријских појмова, али – изнад свега – за развијање читалачких компетенција, способности усменог и писменог изражавања, интелектуалне радозналости, критичког мишљења, креативног испољавања, потребе за читањем и културом у целини.
 • Уџбеник је усклађен са потребама наставника за рад на часу, али отвара могућности и за друге видове организације рада са ученицима (додатна, интегративна, интердисциплинарна, пројектна настава, за индивидуални и групни рад). Корелативни принцип испољава се у повезивању књижевности са другим уметностима (ликовном, музичком, филмском, сценском), али и са егзактним и хуманистичким наукама.
 • Ликовно-графичка опремљеност уџбеника намењена је подстицању интересовања ученика за уочавање тематско-мотивских, поетичких и синхронијских веза између ликовних и визуелних уметности и књижевности и њихова тумачења, а ради развијања интересовања за уметност уопште.
 • Свака наставна јединица, као и свако поглавље, садржи одељак Научили смо, у којем се сажима и систематизује пређено градиво (помоћу схема, табела, графикона, појмовних мапа), што се на крају уџбеника обједињује у Књижевном појмовнику.

II – Српски језик 2

(др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић) 

 • Уџбеником је исцрпно обухваћено целокупно градиво које предвиђа План наставе и учења, Наставни програм за други разред.
 • Свако поглавље пропраћено је бројним (визуелно одвојеним) додатним садржајима – објашњењима, лингвистичким занимљивостима, квиз- -питањима, пригодним пословицама, тумачењима страних речи, као и илустрацијама, а закључено је сажетом рекапитулацијом изнете материје, тј. прегледом главних појмова, њихових дефиниција, међусобних односа и класификације, представљеним дијаграмски (под насловом Шта смо научили).
 • Задаци за вежбу различите тежине – означене са: „сасвим лаки”, „прилично лаки”, „мало тежи” и „желим да урадим више” (укупно 435) – у свакој лекцији се смењују с главним током излагања, а на самом крају уџбеника (под насловом Колико знам) може се наћи одељак с још 117 задатака, који су намењени самосталној провери знања, по областима. Решења задатака за вежбу дата су на крају уџбеника, одмах пре Речника и Регистра имена и појмова.
 • Функционална графичко-ликовна опрема доприноси да се лако разликују главни од пратећих садржаја, дефиниције од објашњења и сл. Уза све то, овај уџбеник, доследно, развија интересовање ученика за језик, утиче на богаћење њиховог речника и негује културу говора и писања.

 

ОТВОРЕНИ И БЕСПЛАТНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

Драги наставници, родитељи и ученици,

 

Едукини дигитални уџбеници на три платформе су сада отворени и бесплатни за коришћење.

Нису вам потребни кодови, лиценце, шифре, креденцијали…..

ПЛАТФОРМА ЕДУКА ДИГИТАЛ    test.e-eduka.rs/

На овој платформи се налазе уџбеници за 1. и 2. разред основне школе, за 5. разред- Техника и технологија 5 и Енглески језик 5,

као и за 6. разред – Техника и технологија 6 и Физика 6.

По уласку на платформу кликнете на LOG IN.

Пријаву можете а и не морате попуњавати.

У менију ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ бирате уџбенике за свој разред.


  МУДЛ ПЛАТФОРМА    http://eduka.edu.rs/

На овој платформи се налазе уџбеници из српског језика за 3. и 4. разред, као и већина уџбеника за 5. и 6. разред.

5. разред

 •  Српски језик
 •  Историја
 •  Енглески језик
 •  Биологија
 •  Музичка култура
 •  Информатика
 •  Географија

6. разред

 •  Српски језик
 •  Ликовна култура
 •  Историја
 •  Енглески језик
 •  Музичка култура
 •  Информатика

Да бисте приступили овим уџбеницима, потребно је да на мејл mmspodrska@gmail.com

као наставник пошаљете своје име, назив и место школе у којој радите и предмет који предајете.

Администратор ће Вам отворити кориснички налог и послати на Вашу мејл адресу.

Ако желите да имате и налоге за своје ученике, наведите и број ученика по одељењима како бисте били повезани у групе.


MOZAIK ПЛАТФОРМА https://www.mozaweb.com/sr/

На овој платформи налазе се дигитални уџбеници и материјали за 2 и 6. разред основне школе:

 • Читанка, аутор М. Берковић
 • Читанка, аутор Бабуновић
 • Математика 2а и 2б, аутор В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка култура 2
 • Ликовна култура 2
 • Техника и технологија 6
 • Музичка култура 6
 • Ликовна култура 6
 • Информатика 6
 • Физика 6
 • Читанка 6
 • Граматика, српски језика 6.

Да бисте приступили дигиталним уџбеницима, потребно је да пратите кораке који су приказани у  ппт (клик) презентацији.