Novoodobreni udžbenici za srpski jezik i književnost – drugi razred gimnazije i srednje škole

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Komplet udžbenika za drugi razred gimnazija i srednjih škola

I Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih škola

(dr Ana Stišović Milovanović, dr Vukosava Živković i dr Jelena Žurić)

  •  Gradivo novog Programa nastave i učenja u potpunosti je obuhvaćeno i pregledno obrađeno: iz obaveznog dela programa obuhvaćeni su svi naslovi, a iz izbornog, od predloženih 18 dela (od kojih nastavnik bira 8) obrađeno je 12 dela.
  • Metodička dominanta ogleda se u bogatoj mreži pitanja i naloga za istraživanje i tumačenje književnog teksta i za usvajanje programom predviđenih književnoteorijskih pojmova, ali – iznad svega – za razvijanje čitalačkih kompetencija, sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, intelektualne radoznalosti, kritičkog mišljenja, kreativnog ispoljavanja, potrebe za čitanjem i kulturom u celini.
  • Udžbenik je usklađen sa potrebama nastavnika za rad na času, ali otvara mogućnosti i za druge vidove organizacije rada sa učenicima (dodatna, integrativna, interdisciplinarna, projektna nastava, za individualni i grupni rad). Korelativni princip ispoljava se u povezivanju književnosti sa drugim umetnostima (likovnom, muzičkom, filmskom, scenskom), ali i sa egzaktnim i humanističkim naukama.
  • Likovno-grafička opremljenost udžbenika namenjena je podsticanju interesovanja učenika za uočavanje tematsko-motivskih, poetičkih i sinhronijskih veza između likovnih i vizuelnih umetnosti i književnosti i njihova tumačenja, a radi razvijanja interesovanja za umetnost uopšte.
  • Svaka nastavna jedinica, kao i svako poglavlje, sadrži odeljak Naučili smo, u kojem se sažima i sistematizuje pređeno gradivo (pomoću shema, tabela, grafikona, pojmovnih mapa), što se na kraju udžbenika objedinjuje u Književnom pojmovniku.

II – Srpski jezik 2

(dr Duška Klikovac i mr Ljiljana Nikolić) 

  • Udžbenikom je iscrpno obuhvaćeno celokupno gradivo koje predviđa Plan nastave i učenja, Nastavni program za drugi razred.
  • Svako poglavlje propraćeno je brojnim (vizuelno odvojenim) dodatnim sadržajima – objašnjenjima, lingvističkim zanimljivostima, kviz- -pitanjima, prigodnim poslovicama, tumačenjima stranih reči, kao i ilustracijama, a zaključeno je sažetom rekapitulacijom iznete materije, tj. pregledom glavnih pojmova, njihovih definicija, međusobnih odnosa i klasifikacije, predstavljenim dijagramski (pod naslovom Šta smo naučili).
  • Zadaci za vežbu različite težine – označene sa: „sasvim laki”, „prilično laki”, „malo teži” i „želim da uradim više” (ukupno 435) – u svakoj lekciji se smenjuju s glavnim tokom izlaganja, a na samom kraju udžbenika (pod naslovom Koliko znam) može se naći odeljak s još 117 zadataka, koji su namenjeni samostalnoj proveri znanja, po oblastima. Rešenja zadataka za vežbu data su na kraju udžbenika, odmah pre Rečnika i Registra imena i pojmova.
  • Funkcionalna grafičko-likovna oprema doprinosi da se lako razlikuju glavni od pratećih sadržaja, definicije od objašnjenja i sl. Uza sve to, ovaj udžbenik, dosledno, razvija interesovanje učenika za jezik, utiče na bogaćenje njihovog rečnika i neguje kulturu govora i pisanja.