ЕДУКИНА АУТОРКА МЕЂУ НАЈБОЉИМ ЕДУКАТОРИМА СВЕТА

Најбоља српска наставница: Наставник не сме да буде пуки предавач

 

Катарина Вељковић је професор математике и рачунарства и информатике у Првој крагујевачкој гимназији. Аутор и коаутор бројних акредитованих семинара у Србији и региону. Носилац десетина награда за бројна постигнућа у својој наставничкој каријери. Један од 50 најбољих наставника на свету и коаутор великог броја уџбеника, међу којима и онај за предмет информатика за пети разред основне школе, у издању ИК Едука.

Када сте ми послали своју биографију, скоро да сам се уморила од самог скролања. Хиљаде сати стручног усавршавања, чак 16 награда и признања, 21 акредитован семинар чији сте аутор или реализатор (и то само у Србији) десетине пројеката, објављених радова, уџбеника… Шта вас покреће на толики рад?

– Сама сврха васпитно-образовног процеса налаже сваком наставнику, као директно одговорном чиниоцу, обавезу пласирања знања и вештина које прате савремене трендове у образовању и друштву. Време у коме живимо подразумева социјални контекст употребности и прагматичности знања које дајемо ученицима и које они треба да усвоје. Самим тим се осећам обавезном да пратим потребе друштва у коме ће моји ученици постати власници сопственог знања које ће им обезбедити самосталност и њихов опстанак у времену које долази.

Шта мислите, шта вас је кандидовало за финале овако престижног такмичења као што је Global Teacher Prize?

– Мислим да је то мој метод рада, у коме коришћење технологије истовремено садржи образовну димензију, где ученици усвајају вештине неопходне за будуће послове, као и етичку димензију коришћења тих истих вештина чији резултат јесте апликација или уређај који за сврху има помагање људима којима је то потребно. Наглашавам им да су они само творци нечега што остаје друштву у аманет.

Како изгледа један Ваш час? По чему се разликује од традиционалног начина рада?

– Кроз хибридну наставу, на мојим часовима, било да су часови обраде или утврђивања, користим квизове, апликације, интерактивне радионице, пројекте задатке и сл. где су ученици стављени у активну улогу, решавајући реалне ситуације, примењујући сва своја знања и вештине које су стекли како на мојим, тако и часовима других наставника. Циљ таквог учења је да ученици решавају проблеме из реалног живота и да науче да сарађују са другима. Акценат овог концепта учења је учење на покушајима и погрешкама (не само у програмирању, него и у конструкцији, али и у постављеној стратегији решавања), користећи технологију (робот) за тестирање решења, као и нагласак на разноврсностима у решењима.

Моји часови јесу велика играоница на којима машта и креација добијају своју пуну потврду. Стваралачке снаге мојих ученика и мене су обостране и подједнаке. Таква узајамност у раду рађа идеје које ја засигурно, сама, не бих имала. Покретачке идеје имају они, којима ја својим знањем потпомажем реализацију и тако им преносим све што знам. Ученици на мојим часовима јесу мислећи практичари, увиђају сврху сопственог рада, и самим тим бивају ствараоци новог друштва.

Које квалитете мора да поседује наставник 21. века како би на прави начин мотивисао децу и пробудио у њима интересовање за предмет који предаје?

– У данашње време улога наставника је комплексна. Првенствено наставник данас мора да буде отворен за промене, то је кључна реч. Та отвореност подразумева континуирано усавршавање, обуке, истраживање, пријемчивост, флексибилност, слушање, препознавање потреба, очување етичког система вредности уз све то… све оно што налаже друштво у коме обитавамо и у коме ће обитавати наше младе генерације. Наставник не сме да буде пуки предавач, већ мора да буде планер и организатор наставног процеса, да буде ментор својим ученицима и сарадник њиховим родитељима и другим наставницима.

Наставник мора да разуме савремено дигитално доба. Мора да пронађе најбољи начин да ученицима омогући да искажу свој потенцијал.

Тачније, наставник треба да зна како да припреми своје ученике за рад и живот у савременом друштву. Да их научи како да разумеју проблеме савременог друштва, али пре свега да научи своје ученике да буду добри људи, да буду спремни за живот у интеркултуралном друштву.

Наставници су склони да критику друштва започну реченицом “…али у моје време…“  и управо тако, то је било наше време, ово је сада њихово време и ми то морамо поштовати. Ми смо ту због њих. Мислим да сам такав наставник, спремна да им покаже пут ка знању, и пустим их да сами дођу до њега.

Неки од пројеката које помињете у биографији су и хибридна учионица и учење на даљину које сте омогућили ђацима којима је то било потребно. Можете ли нам рећи нешто више о томе?

– За ученике моје школе креирала сам е-учионицу која је намењена свим ученицима. Основни циљ је да ученици који дуже времена изостају са наставе због болести или свог личног усавршавања не пропуштају градиво, већ да у сваком тренутку могу да се укључе у учионицу. Виртуелна учионица је простор у коме је ученицима знање на дохват руке, у окружењу које је њима блиско, од лекција, квизова, интерактивних радионица, форума, упитника… То је место где они могу да сарађују једни са другима, оцењујући једни друге, уче једни од других. Показало се да је овај приступ настави одлична идеја, нарочито када

је једна моја ученица одсуствовала због својих спортских обавеза цело једно полугодиште. Тренирала је у Данској, док је градиво савладавала у Србији, не губећи ни једног тренутка корак са својим друговима из одељења. Када је нешто важно – увек постоји начин! Даљина је ту да нас научи да пронађемо нови приступ, препреке су ту да се усавршимо.

Коаутор сте уџбеника за предмет информатика за пети разред у издању Едуке. Зашто је важно што је информатика постала обавезан предмет и на који начин овај уџбеник уводи децу у свет рачунара који је нешто више од друштвених мрежа и  игрица?

– Као што сви знамо деца доста времена проводе на телефону или рачунару, „губећи“ време, на фејсбуку, инстаграму или играјући игрице. Увођењем предмета Информатика и рачунарство подстиче се радозналост, креативно размишљање и решавање проблема коришћењем дигиталних уређаја. Сва знања и вештине које стичу кроз овај предмет биће им корисна у раду у било којој области од природних до друштвених наука.

Веома је важно да деца што раније стичу вештине алгоритамског начина размишљања, да разумеју како рачунар ради као и како је могуће безбедно користити дигиталне уређаје и комуницирати у дигиталном окружењу.

Наш уџбеник Информатике и рачунарства за 5. разред даје одговор на питање „Зашто морам да учим информатику?!“, и конципиран је тако да ученици самостално могу да уче, да информатика није само фејсбук, инстаграм или играње игрица. Кроз овај уџбеник ученицима се показује како да на правилан начин и у праве сврхе користе дигиталне уређаје, како да буду безбедни на интернету и штите своје здравље док користе ИКТ. Наш уџбеник на занимљив и авантуристички начин уводи децу у свет програмирања.

У припреми је и уџбеник за шести разред. Да ли план и програм прати трендове у развоју ове индустријске гране и шта ће шестаци од следеће године учити из информатике?

– Да, исти тим аутора ради на уџбенику, који је потпуно прилагођен наставном плану и програму за шести разред. У шестом разреду ученици продубљују знања везана за креирање дигиталних садржаја коришћењем рачунарских програма од обраде текста, звука, слике, видеа до израде презентације. Биће оспособљени за управљање информацијама и безбедну комуникацију у дигиталном окружењу. Ученици шестог разреда ће имати могућност да стичу знања из текстуалног програмског језика Пајтон којим данас спада у један од најпопуларнијих програмских језика за учење програмирања у свету. Кроз Пајтон, ученици систематизују знања која су стекли из програмирања у петом разреду. Акценат је у шестом разреду стављен на декомпоновање сложенијих проблема на једноставније познате проблеме које ученици самостално или у тиму решавају. Кроз планиран програм шестог разреда ученици стичу вештине које су им неопходне за живот у 21. веку (дељење знања, дигитална комуникација, рад у тиму, решавање проблема,….)

Да ли је тешко мотивисати децу да заволе рачунарство? Како градите добре односе са својим ђацима?

– Мој стил рада није традиционално ауторитативни, већ свој ауторитет градим знањем, оним што ја постижем и оним што ученицима пружам, а они то увиђају. Трудим се да негујем учење по моделу, јер сматрам да је најефикасније. Генерално гледано, тешко је мотивисати децу уопште на учење, али када им прикажете да је једини рецепт опстанка у знању које поседују и које могу да примене, онда сте им показали да су они креатори сопственог универзума; да се сваки труд исплати и да квалитет мора бити видљив. Мислим да сам ученицима показала да сам ту да им помогнем да се остваре сопственим ангажовањем, што им је подстрек да се даље усавршавају и као зналци и као људи.

Извор: zelenaucionica

НОВО ЕДУКИНО ИЗДАЊЕ ИЗ ЕДИЦИЈЕ ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА – ПРИМЕЊЕНА ПЕДАГОГИЈА

     Емилија Лазаревић

     СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ

Др Емилија Лазаревић,   научна   саветница у Институту за педагошка истраживања у Београду, поседује скоро три деценије дугу професионалну каријеру  обележену  не само научноистраживачким него и терапијским радом са децом која имају говорно-језичке проблеме, оштећење слуха и специфичне сметње у учењу. Ауторка је и реализаторка акредитованих семинара   за  стручно  усавршавање   запослених у          образовању,  коуредница  књиге Нове улоге за ново  доба: прилози  за редефинисање образовне праксе, рецензенткиња бројних  часописа  и ауторка преко стотину научних радова у области инклузивног образовања, говорно-језичког развоја, говорно-језичких  поремећаја и специфичних сметњи у  учењу. Учествовала је у међународним   пројектима   и  руководи  пројектом „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима  модернизације Србије“, који Институт за педагошка истраживања у Београду реализује  уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Са великим искуством у овој области, кроз  чврсту  повезаност  теоријских  поставки и искуства практичног  рада, ауторка на систематичан,  прецизан  и исцрпан  начин  представља посебну категорију ученика  са специфичним сметњама  у учењу, подстакнута  сазнањем да и поред типичних општих способности и адекватних образовних услова, ова деца често испољавају тешкоће у овладавању основним школским  вештинама,  као што су читање, писање или рачунање  и остварују нижа школска постигнућа.   Књига је писана са намером  да се из различитих перспектива,  теоријских оквира и парадигми  сагледају  сва значајна  питања  у вези са којима постоје неслагања у овој области у свету и код нас: питања теоријског одређења, дијагностичких  критеријума, података  о учесталости, процедуре  третмана  и едукације. Посебна пажња је посвећена  школском  неуспеху ове деце, који представља проблем са којим се сусрећу не само ученици, њихови родитељи и наставници,  већ и друштво у целини.  Како су се поремећаји читања и писања у нашој средини у порасту, ова разматарња  су више него актуелна. Књига Емилије Лазаревић  је намењена не само теоретичарима и истраживачима у области образовања, него и ширем кругу читалаца, најпре учитељима и наставницима, те другим стручним  лицима  која су оријентисана ка практичном решавању проучаваних  проблема у школском и породичном контексту, као и родитељима деце која имају специфичне сметње у учењу.

 

НОВО ЕДУКИНО ИЗДАЊЕ ИЗ ЕДИЦИЈЕ ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА – ФИЛОЗОФИЈА ОБРАЗОВАЊА

     Пауло Фреире

     ПЕДАГОДИЈА ОБЕСПРАВЉЕНИХ

     Пауло  Фреире  (1921–1997) био је један од најутицајнијих филозофа образовања   двадесетог  века и заговорник критичке педагогије. Материјалне потешкоће  у детињству учиниле  су  га  осетљивим за проблеме обесправљених   друштвених   слојева, и читав његов рад, и теоријски   и  практични,   био је прожет дубоком емпатијом за социјално ускраћене. Завршавајући правни факултет  у родном Брaзилу, Фреире је упоредо изучавао филозофију, феноменологију и психологију језика, напослетку осмишљавајући познате и утицајне пројекте за описмењавање одраслих. Фреиреов рад на описмењавању који је широко подржавала  држава прекинут је војним пучом 1964, након  чега Фреире проводи  неко време у затвору,  а потом  године  у егзилу,  најпре  у САД, а затим  у Швајцарској.  Повратак  у Бразил 1980. Фреире користи да настави свој рад на описмењавању и социјалном оснаживању обесправљених. Током 1968. излази његова Педагогија обесправљених, која га високо позиционира међу модерне филозофе образовања. Фреиреове  идeје постају утицајне широм  света, налазећи многе  поштоваоце  и изучаваоце и данас.

     Педагогија обесправљених припада  канону дела из филозофије образовања,  високо позиционирајући свог аутора у ред најзначајнијих педагошких мислилаца двадесетог века. Објављена је први  пут 1968.  на португалском, да би већ  1970.  доживела  енглеско  издање,  које је омогућило ширење Фреиреових идеја ван граница Бразила. Заснована на ауторовом раду на описмењавању одраслих, осветљена марксистичким аналитичким апаратом  и прожета дубоком емпатијом, Фреиреова најпознатија књига сматра  се темељним  делом правца који се данас назива критичком педагогијом. Противуречности света у ком је Педагогија обесправљених написана до данас нису нестале, и даље захтевајући аналитичку пажњу која нас може довести до онога што Фреире назива „освешћивањем“. Ово штиво је отуда много више од вредног канонског дела уписаног у историју мисли о образовању – оно данас има подједнако велик значај за савремене, као што је имало за своје прве читаоце, усмеравајући пажњу на релевантна  питања и стављајући читаоца у активну позицију, у којој ће храбро  промишљати свет, прихватајући  спасоносно бреме слободе.

 

 

 

Школски календар

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ …pdf

 

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ … pdf

 

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног
образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања …… pdf

ЕДУКА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ И САЈМУ „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

ЕДУКА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ И САЈМУ

„НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“, Белекспоцентар, од 8. до 9. јуна 2018.

 

Kао и претходних година, Издавачка кућа Едука има задововољство да вас позове да посетите наш штанд на Међународној конференцији и сајму „Нове технологије у образовању“ и упознате се са нашим новим материјалима за е-учење и наставу.

Конференција се организује по пети пут заредом са циљем унапређења квалитета образовања у овом делу света кроз употребу информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Догађај ће се одржати у Белекспоцентру и просторијама хотела „Холидеј Ин“ у Београду, од 8. до 9. јуна 2018.

Конференција је јединствена прилика за професионални развој наставног и ненаставног особља у предшколским установама, школама, универзитетима и другим организацијама.

Дођите да подстакнете своју креативност, осавремените процес учења и на што бољи начин искористите могућности које нове технологије пружају.

Упознајте Едукине стручњаке који су у претходном периоду вредно радили на новим дигиталним уџбеницима, курсевима на мудл платформи, електронским додацима за наставу и учење и др.

Радо ћемо вас угостити на нашем штанду и разменити драгоцена искуства и идеје!

Чекамо вас у БЕЛЕКСПОЦЕНТРУ, од 8. до 9. јуна 2018.

Правилник о плану наставе и учења

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за први разред основног образовања и васпитања
Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/2017 од 14.12.2017. године….pdf

Две опције за избор нових уџбеника за први и пети разред

Јавни позив за предају рукописа уџбеника за први и пети разред основне школе, који ће бити урађени по новом програму наставе и учења je расписан, најављује  Весна Недељковић, помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање.

Она истиче да ће издавачи имати 60 дана да припреме рукописе и предају их на одобрење Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Рок за прегледање рукописа уџбеника је скраћен на два месеца, што значи да Завод тај посао треба да заврши најкасније до 15. априла. Недељковић каже да у овом тренутку није донета одлука на који начин ће се учитељи и наставници опредељивати за нове уџбенике за први и пети разред, напомињући да Министарство просвете разматра две опције.

– С обзиром да припремамо нови Закон о уџбеницима, за који је планирано да уђе у скупштинску процедуру у марту конкурс за уџбенике за први и пети разред ћемо расписати по важећем закону, али ћемо неке одредбе модификовати како би нови уџбеници на време стигли у школе. Да не бисмо уносили забуну у школе, једна од идеја о којој размишљамо је да постојећи одабрани издавачи за које су се наставници определили замене старе уџбенике новим и да се они користе само наредне школске године. На тај начин бисмо омогућили да се започети циклус заврши у исто време за све разреде, с обзиром да уџбеници за које су се школе определиле за школску 2016/17. важе још ове и наредне школске године – објашњава Недељковић.

Друга варијанта је да се дозволи учитељима и наставницима да бирају уџбенике за први и пети разред међу свим насловима који буду одобрени. Међутим, у том случају ова два разреда би била изузета када се, због завршетка трогодишњег циклуса, наредне школске године буде правио нови одабир за школску 2019/20. У преднацрту новог закона о уџбеницима, који је управо на јавној расправи, предвиђено је да уџбеници за које се школе определе важе четири године.

Весна Недељковић каже да коначно решење мора да буде донето чим рукописи нових уџбеника за први и пети разред стигну на одобрење у Завод. Коначној одлуци која је у рукама министра просвете претходиће анализа постојећег стања и ефекти предложених мера.

Извор: Танјуг

2018. ће донети ове ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ у школама у Србији: Изборни предмети постају секције

Ученике првог и петог разреда основне школе и првог разреда гимназије од септембра следеће године очекује ново градиво, нов начин учења и нови уџбеници, али и мање лектире.

Завод за унапређивање образовања и васпитања израдио је нове наставне планове и програме за ове разреде да би били усмерени ка исходима.

– То значи да се настава и учење више неће сводити на пуко набрајање и меморисање чињеница, већ ће нагласак бити на проблемској и програмској настави, на међупредметном повезивању. Комуникација, тимски рад, увођење предузетништва и целоживотно учење неке су од вештина које ће се више развијати, ученици ће сами долазити до неких података, али биће и више критични – прича Гордана Мијатовић из Завода.

За првачиће пројекти

Једна од највећих промена за прваке у основним школама је увођење пројектне наставе.

– Изборни предмети постају секције, а уводи се час пројектне наставе на којем би учитељица са децом обрађивала поједине теме кроз више предмета, а групе ђака би радиле и одређене пројекте да би полако схватали шта је то тимски рад. Ђаци ће при томе користити и телефоне и рачунаре за учење – каже Мијатовић.

Програми су растерећени садржаја који су деци превише апстрактни и ослањају се на искуство које деца доносе у школу.

– Програм за први разред усмерен је на дететову најближу околину да би оно ширило видике како буде расло. Примера ради, када су у питању празници, из предмета Свет око нас, ђаци ће учити о Новој години, Божићу, Светом Сави и о другим празницима из њиховог непосредног окружења (породица и школа), док ће нпр. о државним празницима учити у четвртом разреду када буду учили о својој отаџбини – објашњава Мијатовић.

Петаци растерећенији

У групи која је радила на изменама за пети разред укључени су и учитељи да би се стекла боља слика о томе са којим знањима они долазе код наставника.

– Програм за пети разред је највише растерећен, садржаји су или избачени или пребачени у више разреде. Најбољи пример је биологија – градиво је подељено у пет области: порекло и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа живота, наслеђивање и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. У сваком наредном разреду ће се њихово знање продубљивати – каже Гордана Мијатовић.

Комуникација, тимски рад, предузетништво, истраживање, критично мишљење циљ су измена
Више часова у гимназији

За разлику од наставних планова за основце који су усвојени и за које је објављен јавни позив издавачима за писање уџбеника, гимназијски план је тек прослеђен Министарству просвете као предлог.

– Ђаци ће по својим афинитетима бирати по два изборна предмета која су мултидисциплинарна и која ће учити кроз истраживачку и пројектну наставу. Ипак, главна новина би била да природне науке добију више простора за вежбе, а инсистираће се да се оне уведу и на друштвене предмете и језика – најављује Мијатовићева.

Тако би ђаци на часовима филозофије имали дебате, а из историје би више времена проводили истражујући.

– Гимназијалци би, уместо садашњих 31 час, имали 33 часа недељно, колико имају и ученици средњих школа за часове вежби – каже Мијатовић.

Она истиче да је идеја Министарства да за четири године цео систем буде реформисан и да се тада реализује екстерна матура.

Мењаће се и лектире

Гордана Мијатовић истиче да су лектире на свим нивоима смањене.

– У првом разреду се вратило читање у наставцима да би се ђаци навикавали да читају дужа дела из више пута, да повезују прочитано. Такође, смањен је број књижевних дела, али ће се повећати изборност – најављује Мијатовић.

Тако нпр. у петом разреду неће бити обавезна дела Жила Верна и Милована Витезовића, песме Бранка В. Радичевића: “Кад мати меси медењаке” и “Кад отац бије”, а у гимназији више се неће изучавати барок као правац, Данило Киш “Рани јади”, Шишко Менчетић, Џоре Држић, а из народне книжевности изостављене су песме “Сунце се дјевојком жени” и “Бој на Мишару”, као и приповетке “Дјевојка бржа од коња” и “Златна јабука и девет пауница”.

Извор: www.blic.rs

У каквој су вези Че Гевара и образовне реформе у Србији

Постоје књиге које представљају последњи бедем одбране од деструктивних идеологија које свет гурају у пропаст. Постоје књиге које представљају путоказ – на који се начин бранити од тоталитаристичких тенденција увијених у обланде демократских процеса, односно којим средствима мењати глобални поредак неправде и трасирати пут општедруштвеном оздрављењу?

Књига која обједињује и једно и друго, јесте студија под називом “Че Гевара, Пауло Фреире и педагогија револуције”, Канађанина Питера Мекларена, левичара и професора на Калифорнијском Универзитету у Лос Анђелесу. Реч је о студији која афирмише критичку педагогију као средство превазилажења неолиберализованог капитализма у којем живимо и деламо; Капитализма који просветне раднике претвара у лако заменљиве оперативце и потрошну (обашка јефтину) радну снагу, док њихове ученике оспособљава за улогу слабо образоване по(с)луге неолибералног поретка.

Живимо, наиме, у неолибералном свету у којем се плате смањују а доходак преноси из рада у капитал, где се корпорације боре за предност у јефтином раду и стицање државно субвенционисаног приступа ресурсима, док истовремено напуштају друштвене обавезе према сиромашнима. Живимо у свету у којем слободно тржиште уништава радничка права, гуши грађанске слободе и разара демократију док од ове не остано само пуко гласање. Такозвано слободно тржиште растура јавни сектор, приватизује инфраструктуру и одређује социјалне потребе. Повређује земљу, загађује ваздух, претвара и воду у профит. И, напослетку, мења просветитељске принципе педагогије подређујући их потребама тржишта, капитала, профита… Свему овоме се, према професору Мекларену, људи могу одупрети и то уз помоћ критичке (револуционарне) педагогије.

Узимајући за референтни оквир двојицу блаженопочивших левичара – Ернеста Че Гевару и Паула Фреиреа, који су (први пушком, а други пером), кренули да руше неправедни светски поредак, Мекларен заправо исписује манифест критичке педагогије, чији је родоначелник управо “човек са седом брадом” – Бразилац Фреире, а инспиратор “човек са црном беретком” – Аргентинац Че Гевара.

Ернесто Че Гевара је својом интернационалистичком борбом за праведнији свет показао снагу, вољу и могућности појединца (и револуционарне педагогије), да мењају капиталистички поредак.

Паоло Фреире је својим револуционарним радом на описмењавању одраслих у Бразилу, Танзанији, Гвинеји Бисао, Анголи, Мозамбику…, као и радом на афирмисању пројеката попут народног образовања, указивао на значај које критичка педагогија, школа и образовање имају за ослобађање људи, али и за њихово супротстављање неолибералном поретку.

Професор Мекларен, заправо, сматра да у данашњем неолибералном поретку, идеје и примери Ернеста Че Геваре и Паула Фреиреа, могу помоћи образовним радницима широм света да школе у којима раде и делују претворе у седишта друштвене правде и револуционарне праксе. У том контексту ваља истаћи да је Фреиреов педагошки пројекат управо покренут да би се “животи сместили у учионицу”, а знање употребило као оружје којим ће бити промењен свет – будући да једино претварање знања у деловање може трансформисати живот.

Невоља је у томе што у времену када реч “револуција” постаје табу, а пословни интереси постају битнији од људског достојанства, школе постају регрутни центри у којима се ученици припремају за чуваре капиталистичке државе. Стога се задатак критичке педагогије управо и састоји у томе да препозна случајеве у којима они који спроводе образовне реформе непромишљено делују у складу са интересима светског капитализма! Било да се ради о извршној власти, школи или универзитету!

Револуционарна педагогија иде и корак даље те супротставља односе моћи/знања њиховим противречностима. На пример, замислимо да се у овдашњим школама јавно говори ученицима виших разреда о следећем противречју – да је суверенитет искључиво у рукама грађана који га према уставу обављају преко слободно изабраних представника, али да представници народа, уместо да раде у интересу грађана, заправо раде у интересу међународних финансијских институција (попут ММФ-а), које опет раде у интересу транснационалних корпорација.
Циљ борбе, са становишта револуционарне педагогије, јесте усмеравање ђака у правцу заснивања друштва социјалне правде, кроз организоване облике политичког удруживања, а у циљу превазилажења идеологије слободног тржишта. Но, за то је потребно разбити имагинарну моћ потрошачких идентитета унутар капитализма (све смо више потрошачи унутар шопинг-молова, а све мање критички усмерени грађани унутар јавног простора дијалога). Никако друкчије него уз обилату помоћ критички оријентисаних наставника широм света који ће у школама производити активне грађане и људе, а не пасивне егоисте и потрошаче фирмираних производа.

Инаугурација дуалног образовања у васпитно-образовни систем Србије, постепено избацивање хуманистичких предмета из средњих стручних школа, увођење предузетничког образовања, резање плата просветним радницима, консултовање привредника око наставних планова и програма…, примери су образовно-васпитних “реформи” које се могу опазити и у другим земљама унутар глобализованог (неолибералног) поретка. Или, како каже Мекларен – неолиберално образовање поново намеће робни статус радницима тако што ученике третира као људски капитал глобализованог тржишта.

Упркос процесу неолиберализације педагогије који се законски васпоставља у држави Србији, али још више због изузетног критичког потенцијала који књига Питера Мекларена о педагогији револуције има за истинско револуционисање педагогије, односно за супротстављање неолоибералној хегемонији у образовању – препоручујем поменуту књигу/студију сваком овдашњем просветном раднику!
Истовремено, гласно подржавам смелу одлуку издавачке куће Едука – да објављује наслове домаћих и страних аутора из области педагошких наука, који се баве развојним променама у савременом образовању, а у циљу даљег подизања квалитета образовања у Србији

Борис Јашовић

Преузето са Зелена учионица