Srećan početak školske godine!

Dragi učitelji i nastavnici,

Želimo vam srećan i uspešan početak školske godine. Svesni smo da će se ove godine nastava odvijati u posebnim okolnostima i da će to predstavljati izazov za nastavnike, roditelje i učenike.

Neprekidno se događaju promene na koje u interesu učenika treba da odgovorimo što spremnije. Poslednje takve promene vezane su za donošenje novih jedinstvenih planova po kojima će se odvijati nastava.

Naša kuća već godinama unazad korisnicima naših izdanja obezbeđuje priručnike sa planovima i nastavnim pripremama. Trudićemo se da naše postojeće planove i prirpeme prilagodimo novoj situaciji.

Pozivamo vas da pratite naš sajt na kom će prvo biti istaknute pripreme za septembar, organizovane prema najnovijim zahtevima Ministarstva prosvete.

U novoj školskoj godini učinićemo sve da naši onlajn materijali budu što dostupniji, a nastavnici što bolje upućeni u njihovo korišćenje.

Trudićemo se da budemo tu za sva vaša pitanja i nedoumice.

Nadajmo se da će ovogodišnja nastava, bez obzira na način odvijanja, učenicima pružiti dovoljno podsticajnih sadržaja, a nastavnicima osećanje profesionalne ispunjenosti.

Srdačan pozdrav iz Eduke