ОД ДАНАС БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ЕДУКИНИХ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА

ОД ДАНАС БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ЕДУКИНИХ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА НА 
eduka.edu.rs   И  https://test.e-eduka.rs   КАО И НА МOZAIK платформи*

Драги наставници, родитељи и ученици,

У наредном периоду школовање у нашој земљи одвијаће се у ванредним условима. Верујемо да заједничким залагањем можемо одговорити на изазове образовног процеса који ће подразумевати учење на даљину.

Овом приликом, због ванредне ситуације, Едукa све своје интерактивне дигиталне уџбенике које смо развили на три различите образовне платформе ставља на слободно располагање Министарству просвете, школама, ученицима и наставницима:

 1. Дигиталне уџбенике креиране у МУДЛУ – најпознатијем светском LMS систему за управљање учењем на даљину– eduka.edu.rs 
 2. Едукине дигиталне уџбенике креиране на платформи ЕДУКА ДИГИТАЛ, такође уступамо на бесплатно коришћење деци, наставницима и родитељима на https://test.e-eduka.rs
 3. У договору са МОZAIK платформом, све своје уџбенике и материјале за 2. и 6. разред и чија се израда на овој платформи у овом тренутку приводи крају, такође уступамо на бесплатно коришћење наставницима и ученицима, https://www.mozaweb.com/sr/

 

 

На МУДЛ платформи доступни су следећи Едукини уџбеници:

Уџбеници за трећи разред

 • Српски језик

Уџбеници за 4. разред

 • Српски језик

Уџбеници за пети разред

 •   Српски језик
 •   Историја
 •   Енглески језик
 •   Биологија
 •   Музичка култура
 •   Информатика
 •   Географија

Уџбеници за шести разред

 •   Српски језик
 •   Ликовна култура
 •   Историја
 •   Енглески језик
 •   Музичка култура
 •   Информатика

Да бисте приступили овим уџбеницима, потребно је да на мејл mmspodrska@gmail.com

као наставник пошаљете своје име, назив и место школе у којој радите и предмет који предајете.

Администратор ће Вам отворити кориснички налог и послати на Вашу мејл адресу.

Ако желите да имате и налоге за своје ученике, наведите и број ученика по одељењима како бисте били повезани у групе.

На платформи ЕДУКА ДИГИТАЛ (https://test.e-eduka.rs) налазе се следећи уџбеници:

Први разред

 •  Буквар
 •   Читанка
 •  Математика 1а и 1б
 •  Свет око нас
 •  Музичка сликовница 1
 •  Ликовна култура
 •  Let’s play English 1

       Други разред

 • Читанка
 • Поуке о језику
 • Математика 2а и 2б аутор: И. Јухас
 • Математика 2а и 2б аутор: В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка вртешка 2
 • Ликовна култура 2
 • Let’s play English 2

Пети разред

 • Техника и технологија
 •  Енглески језик

Шести разред

 •  Техника и технологија
 •  Физика

Нису вам потребни кодови, лиценце, шифре, креденцијали….

По уласку на платформу кликнете на LOG IN.

Пријаву можете а и не морате попуњавати.

У менију ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ бирате уџбенике за свој разред.

*На платформи МOZAIK, (https://www.mozaweb.com/sr/) налазе се дигитални уџбеници и материјали за 2 и 6. разред основне школе:

 • Читанка, аутор М. Берковић
 • Читанка, аутор Бабуновић
 • Математика 2а и 2б, аутор В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка култура 2
 • Ликовна култура 2
 • Техника и технологија 6
 • Музичка култура 6
 • Ликовна култура 6
 • Информатика 6
 • Физика 6
 • Читанка 6
 • Граматика, српски језика 6.

Да бисте приступили дигиталним уџбеницима, потребно је да пратите кораке који су приказани у ппт презентацији.

Сви Едукини дигитални уџбеници су обогаћени интерактивним и мултимедијалним садржајима.

Сви уџбеници су доступни је на свим уређајима и у свим оперативним системима.

Логовање на платформе биће у овим условима додатно поједностављено јер се неће захтевати приступни кодови корисника.

Такође, тимови Едуке, Мудл мреже Србије, платформе Едука Дигитал и Мозаик биће ту да одговоре на све ваше потребе. У свему осталом, пратићемо, као и ви, препоруке Министарства просвете. Надајмо се да ће нас у овом изазовном процесу све руководити позната мисао чувеног теоретичара образовања Џона Дјуија: Образовање није припрема за живот – образовање је сам живот.

Срдачан поздрав из Едуке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сусрет Каталогу одобрених уџбеника за 3. и 7. разред основне школе

Прелистајте Едукине уџбенике  за 1, 2, 3, 5, 6. и 7. разред
пратећи следеће линкове:

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Let’s move on! Енглески језик, уџбеник за трећи разред

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_move_on__3_udzbenik_za_3._razred

Let’s move on! Енглески језик, радна свеска за трећи разред

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_let_s_move_on__3_radna_sveska_za_3.

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/lk_3_2019

Читанка за трећи разред основне школе, Јовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_3

Поуке о језику, Српски језик за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pouke_o_jeziku_3

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_3

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе, Д.К.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/udzb_pid_3_koc

Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе Д.К.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/rs_pid_3_kocevski

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе, М.М.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/2019_pid3_final_24

Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе М.М.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pid3_rs_final_24.12

Математика 3А, уџбеник за трећи разред основне школе, З.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_a_final

Математика 3Б, уџбеник за трећи разред основне школе, З.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_b_digital_print

Математика 3А, уџбеник за трећи разред основне школе, С.Л.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3a_final_laketa

Математика 3Б, уџбеник за трећи разред основне школе, С.Л.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3b_final_laketa

Музичка слагалица, музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_3_

 

Мудрица – збирка задатака из српског језика за трећи разред

https://issuu.com/home/published/mudrica_srpski_jezik_3_zbirka_zadataka_za_3._razre

Мудрица – збирка задатака из математике

https://issuu.com/home/published/mudricamatem_atika_3_zbirka_zadataka_za_3._razred_

Мудрица – збирка задатака из природе и друштва за трећи разред

https://issuu.com/home/published/mudrica_priroda_i_drustvo_3_zbirka_zadataka_za_3._

 

 

Примери припрема – трећи разред

писана припрема за час српског језика

писана припрема за час математике

писана припрема за час природе и друштва

писана припрема за час ликовне културе

писана припрема за час музичке културе

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Читанка, Српски језик за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_7._razred

Српски језик и језичка култура, уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/gramatika_7

Српски језик, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_7

Физика 7, уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_7

Ликовна култура, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovno_7

Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_7_final

Хемија, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_udzbenik_7_2020

Хемија, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_7_zbirka_2020

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_7

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija_7_zuov

Over the moon, енглески језик, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_udzbenik

Over the moon, енглески језик, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_radna_sveska

Техника и технологија, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit_7_rs_golubovic

 

Физика у малом прсту, збирка тестова и задатака за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_u_malom_prstu__zbirka_testova_i_zadataka_za

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Читанка за други разред основне школе, Манојловић, Бабуновић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__manojlovic__babunovic__za_2._razred_1_

Поуке о језику, Српски језик за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pouke_o_jeziku__srpski_jezik__udzbenik_za_2._razre

Латиница, уџбеник за други разред основне школе, Јухас, Игњатовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/latinica_udzbenik_za_2._razred_1_

Српски језик, радна свеска за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_jezik__radna_sveska_za_2._razred_1_

Читанка за други разред основне школе, Берковић, Шарић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_2._razred__berkovic__saric__1_

Латица по латица, латиница, Берковић, Шарић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/latica_po_latica_latinica__udzbenik_za_2._razred_1

Језичке поуке, Српски језик, уџбеник за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/jezicke_pouke__srpski_jezik__udzbenik_za_2._razred

Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicka_vrteska__muzicka_kultura__udzbenik_za_2._r

Ликовна култура 2, Уџбеник за други разред основне школе, Коштица, Ратковић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/____likovna_kultura_2__udzbenik_za_2._razred_kosti

Ликовна култура, Уџбеник за други разред основне школе, Бузаши

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura_udzbenik_za_2._razred_buzasi_1_

Свет око нас 2а, уџбеник за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_2a_udzbenik_za_2._razred_1_

Свет око нас 2б, уџбеник за други разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_2b__udzbenik_za_2._razred_1_

Математика 2а, Уџбеник за други разред основне школе, Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2a__juhas__udzbenik_za_2._razred_1_

Математика 2б, Уџбеник за други разред основне школе, Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2b__juhas__udzbenik_za_2._razred_1_

Математика 2а, Уџбеник за други разред основне школе, Дрезгић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2a__drezgic__udzbenik_za_2._razred_1_

Математика 2а, Уџбеник за други разред основне школе, Дрезгић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_2b__drezgic__udzbenik_za_2._razred_1_

Lets play English 2, Енглески језик за други разред основне школе, Е. Саваи

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_play_english__2__engleski_jezik__udzbenik_za

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Географија, ЂК, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/geografija_2020komlenovic

У трагању за плавом звездом, Читанка за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_traganju_za_plavom_zvezdom__srpski_jezik_i_knjiz

Говор и језик, Српски језик и језичка култура са вежбањима за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/govor_i_jezik__srpski_jezik_i_jezicka_kultura_sa_v

Физика 6, уџбеник за збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_6_udzbenik_sa_zbirkom_zadataka_i_prirucniko

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_iz_fizike_6

У свету музике, Музичка култура, уџбеника за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_svetu_muzike__muzicka_kultura__udzbenik_za_6._ra

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_6._razred_1_

Информатика и рачунарство, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_i_racunarstvo__udzbenik_za_6._razred_1

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tehnika_i_tehnologija__udzbenik_za_6._razred

Историја, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija__udzbenik_sa_odabranim_istorijskim_izvori

Over the moon 6, Енглески језик, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_6__udzbenik__engleski_jezik_za_6._ra

Оver the moon 6, Енглески језик, радна свеска за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_6__radna_sveska__engleski_jezik_za_6

 

Физика у малом прсту, збирка тестова и задатака за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_u_malom_prstu_zbirka_testova_i_zadataka_za_

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_iz_fizike_6

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Свет око нас 1а, И. Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_1a

Свет око нас 1б, И. Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas_1b

Нови буквар, уџбеник за први разред

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/novi_bukvar__udzbenik_za_1._razred

Наставни листови уз нови буквар

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/nastavni_listovi_uz_novi_bukvar_za_1._razred

Читанка за први разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_1._razred

Ликовна култура, уџбеник за први разред основне школе, Коштица, Ратковић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura_1__udzbenik_za_1._razred_kostica__

Ликовна култура, уџбеник за први разред основне школе, Бузаши

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_1._razred__buzasi

Музичка сликовница, уџбеник музичке културе за први разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicka_slikovnica__udzbenik_muzicke_kulture_za_1.

Математика 1а, уџбеник за први разред основне школе, И. Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1a__udzbenik_za_1._razred__juhas

Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе, И. Јухас

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1b__udzbenik_za_1._razred__juhas

Математика 1а, уџбеник за први разред основне школе, Вдовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1a__udzbenik_za_1._razred__vdovic

Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе, Вдовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_1b__udzbenik_za_1._razred_vdovic

Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/svet_oko_nas__udzbenik_za_1._razred

Lets play English 1, уџбеник за први разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_play_english__1_engleski_jezik_za_1._razred

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

 

Читанка за пети разред основне школе, Манојловић, Бабуновић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__srpski_jezik_i_knjizevnost_za_5._razred__

Читанка за пети разред основне школе, Журић, Јовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka__srpski_jezik_i_knjizevnost_eb8aca6d8a2055

Жубор језика, српски језик и језичка култура, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/zubor_jezika__srpski_jezik_i_jezicka_kultura__udzb

У свету музике, музичка култура, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/u_svetu_muzike__muzicka_kultura__udzbenik_za_5._ra

Математика, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_udzbenik_za_5._razred

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_zbirka_zadataka_za_5._razred

Ликовна култура, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura__udzbenik_za_5._razred

Техника и технологија, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tehnika_i_tehnologija__udzbenik_za_5._razred

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_i_racunarstvo__udzbenik_za_5._razred

Географија, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/geografija__udzbenik_za_5._razred

Биологија, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija__udzbenik_za_5._razred

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija_udzbenik_sa_odabranim_istorijskim_izvorim

Over the moon 5, Енглески језик, уџбеник за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_5__udzbenik__engleski_jezik_za_5._ra

Over the moon 5, Енглески језик, радна свеска за пети разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/over_the_moon_5__radna_sveska__engleski_jezik_za_5 

Др Лалић-Вучетић: Ако желите да мотивишете ђаке – изокрените своју учионицу

Наставнички позив је динамичан, пун изазова, изузетно тежак и један од најлепших који постоји. Много даје, али много и захтева. То најбоље знају они који раде у учионици, али и они који су своју каријеру посветили образовању и просвети. Наташа Лалић-Вучетић, научни сарадник Института за педагошка истраживања наш је саговорник на тему савремених модела наставе, модерног приступа образовању, али и мотивације ученика за рад.

Наташа, да ли се слажете са тим да је наставнички позив један од најтежих?

Да, управо тако. Тежак, захтеван и племенит. Уколико га прихватите као изазов онда непрестано тражите одговоре и постављате питања како би одговорно доносили одлуке и унапредили динамичне односе које успостављате у релацији са учеником, колегама, родитељима. То је простор за непрестано учење.

Када је реч о мотивацији наставника истраживања показују да је управо интеракција са ученицима фактор који утиче на мотивацију за рад у настави. Унутрашње задовољство наставника долази од наставних активности и свакодневне интеракције са ученицима. Управо тај сегмент га чини узвишеним.

Они који никада нису радили у настави можда верују да је наставнички посао монотон, да се из године у годину раде исте ствари. То су они који не знају за изазове које носи индивидуализација наставе, инклузија, дигитализација, промена наставних планова и програма, али и промене које доносе нови облици наставе.

Уколико желите да унапређујете свој рад, отворени сте за различите могућности и одговарате на различите изазове природно осећате потребу за променом и уношењем новина у наставу или још боље речено уколико пратите своје ученике и размишљате о њиховим различитостима онда је немогуће да часови личе један на други и да западнете у монотонију. У школи живите живот, истражујете, сазнајете, суочавате се са бројним дилемама… Тражите пут да нешто објасните, решите, промишљате!

Један од њих је и модел Изокренуте учионице. Овај метод наставе донео је потпуно другачији поглед на свакодневни посао многим наставницима који су одлучили да се на том пољу окушају. Књигу чији су аутори пионири изокренутог модела наставе на недавно завршеном Сајму књига у Београду представила је ИК Едука, а ви сте тада говорили о садржају књиге и новим моделима наставе.

Концепт изокренуте учионице, као и свака добра идеја потекао је из потреба ученика – идеје да се нешто у настави учини бољим, лакшим, савладивим. Књига представља еволуцију размишљања Џонатана Бергмана и Арона Самса о њиховим ученицима. Они не мисле да имају све одговоре, али су непрестано постављали питања како би унапредили свој рад. Много су учили како из својих успеха тако и изазова и препрека на које су наилазили како најбоље да употребе сопствене напоре у раду са својим ученицима.

 

Књига је истовремено филозофски поглед на оно што се сматра предностима овог приступа за ученике, као и веома практичан приручник који описује корак по корак како почети и на шта обратити пажњу у припремању наставе.

Фронтални модел наставе и даље је најзаступљенији у нашим учионицама, иако има наставника који примењују и друге, савременије методе. Књига Изокрените своју учионицу говори о једном од њих, који је донео праву малу револуцију у образовање. Шта може научити наставник читајући ову књигу? Које су основне карактеристике и предности изокренутог модела наставе?

Концепт изокренуте учионице предвиђа измене у организовању наставног процеса, а у циљу побољшања квалитета наставе уз примену савремене технологије. Тај концепт, као што му само име каже, претпоставља „изокретање“ неких елемената тзв. традиционалне наставе, као што су предавања – фронтални облик рада, домаћи задаци и слично. То значи да се оно што је традиционално рађено на часовима сада ради за домаћи задатак, и оно што је традиционално рађено за домаћи задатак сада се ради на часу. То наставницима даје могућност да време у интеракцији са ученицима троше на постављање ученикових питања, дискусију, истраживање. Ученици код куће погледају видео материјал који је наставник припремио и воде забелешке о томе и долазе на час са питањима. Наставник даје сваком ученику могућност да постави питање, а онда раде у групама или пару зависно од индивидуалног темпа ученика. На тај начин се обезбеђује индивидуализација у настави. Тиме се обезбеђује и више времена за проблемске задатке, експерименте, истраживачки рад, пројекте…

Аутори књиге истичу да сви ученици не уче исти садржај у исто време, јер им је омогућено да напредују сопственим темпом. Они сматрају да је присуство наставника најпотребније онда када „запну“ или имају проблем. Ученици у овом моделу напредују сопственим темпом, оном брзином којом успевају да савладају градиво. Њихова метода мења способност ученика да буде самоусмерен у учењу. Ученик преузима одговорност за сопствено учење. Наставник је у улози ментора и фацилитатора, он даје повратне информације, подстиче, пружа визију, слуша ученике.

Сви ови фактори су идеални услови за развој мотивације ученика, и то унутрашње мотивације за учење. Учење се поставља као учеников циљ уместо завршавања задатка. Такође, изокренута учионица мења начин управљања одељењем и на тај начин се предупређују бројни проблеми са дисциплином ученика. Ученицима није досадно, вољни су да уче, воде практичне активности. У овом моделу грешка представља начин учења за ученика, не постоји кажњавање ученика који спорије напредују јер им се пружа велики број прилика да поново науче и надокнаде градиво, док ученици који су напреднији и надарени могу да брже уче, напредују и трагају за одговорима усвајајући знање.

Наставник читајући изокренути приступ могу да сазнају како помоћи ученицима да боље савладају и разумеју градиво, да науче како да остваре блискије односе са ученицима, да науче ученике како да персонализују учење, да преиспитују и испробавају различите приступе учењу и свакако поделе са другима оно што науче и сазнају.

Да ли су потребни неки посебни услови да би се он могао примењивати и да ли је неопходно да наставници поседују неко специјално познавање дигиталних технологија и компликованог софтвера? И да ли се изокренути модел може комбиновати са традиционалним фронталним?

Не постоји систем корака и један начин за изокретање учионице јер је „изокренута учионица“ пре начин размишљања, једна мала филозофија базирана на преусмеравању пажње са наставника на ученика и учење. Наставници у овом моделу користе технологију да би повећали интеракцију са ученицима и да „добију време“ које користе на друге методе рада. Интеракција „лицем у лице“ је искуство за ученике тако да су ученици и наставници и пријатељи. Како аутори истичу ученици разумеју дигитално учење, а наставник кроз овај модел инфилтрира видео/дигиталну културу уместо да јој се одупире. Ипак, постоје неке процедуре које треба испоштовати током рада на овај начин како би учење имало сврху и како би се остварили циљеви наставе. На пример, ученици воде белешке током гледања видео материјала и долазе спремни на час са написаним питањима и слично. Али то треба да омогући наставнику и ученику више времена за дебату, писање, дискусију, међусобно рецензирање радова. Такође, наставник може да не зна одговор на неко питање, али га тражи у сарадњи са ученицима. Изокренута учионица не мора да се ослања само на видео снимке. То могу бити и други начини репрезентовања градива, на пример, игра.

Важно је знати да „изокренута учионица“ има неколико слојева и нивоа који задиру или су засновани на различитим теоријама. Посебно се помиње Универзални дизајн за учење као начин да се помогне ученицима да буду успешни (вишеструка средства излагања градива, вишеструка средства изражавања, вишеструка средства стварања заинтересованости) и многи други приступи. Дакле, књигу препоручујем јер су аутори на одређен начин овим изокренутим приступом развили културу учења и прилагодили неколико веома добрих принципа учења важних у педагогији и спојили их уз помоћ савремене технологије како би променили наставу.

Зато наставници читајте, испробајте, истражујте, као што и аутори књиге сугеришу, разговарајте са ученицима и помозите им да науче да уче. Значи овај модел не искључује ни фронтални начин рада, али бира његове предности за одређене ситуације и часове. Часови су као центри за учење, ученици раде тимски и тако се припремају и за свет одраслих.

На крају, према вашем искуству, шта најбоље мотивише децу за учење и рад? Када је реч о деци која долазе из средине где се знање цени и стоји високо на лествици приоритета, задатак наставника је ту релативно лак. Али шта је са оном децом која носе одређени потенцијал и вољу, али немају адекватну подршку?

Не постоји један и једноставан одговор. Колико различите деце толико и различитих могућности за њихово мотивисање. Разлике постоје и у односу на узраст, претходну мотивацију. Деца пролазе кроз различите фазе у развоју и њихова мотивација може да се мења. У складу са тим њихов ниво мотивације може да слаби или јача у односу на интересовања, садржаје, окружење око њих.

Важно је да знамо да се мотивација негује и развија. Али када говоримо о школи и настави важан је начин на који комуницирамо са децом, вредности које промовишемо и подржавамо, значај предмета који истичемо, методе рада које примењујемо. Уопштено говорећи, у настави је потребан одређен степен отворености за новине и флексибилност у раду, а деца препознају посвећеност. Адекватна подршка за учење је свака прилика у интеракцији ученика и наставника. На тај начин их и учимо и васпитавамо. Децу треба учити да разумеју, да постављају питања, истражују, праве изборе, прелазе одређен пут уз напор и истрајност како би их научили одговорности. То је истовремено и начин да развијамо њихову унутрашњу мотивацију. И на крају природно увиђамо везу између свих ових питања и одговора, враћамо се на почетак интервјуа и прво питање и схватамо да је љубав према наставничкој професији важан услов за остваривање квалитетне наставе о чијим карактеристикама смо разговарали.

 

Извор: Зелена учионица

ЕДУКИНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

МЕТОДИЧКИ УТЕМЕЉЕНИ ЕДУКИНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ НА МОЗАИК ПЛАТФОРМИ

 

 • усклађени са новим Планом наставе и учења
 • прегледно структуиран садржај доступан на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони)
 • висок ниво интерактивности(интерактивни налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу, са повратном информацијом о тачности)
 • атрактивна графичка решења прилагођена узрасту
 • мултимедијални садржаји: 3Д анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови
 • могућност индивидуланог додавања садржаја од стране наставника
 • подршка штампаним уџбеницима, погодни за самостални рад ученика и рад на часу
 • праћени подршком за наставника у виду припрема за час које садрже упутства за коришћење дигиталног уџбеника у настави
 • једнако квалитетно репродуковање садржаја уџбеника и у офлајн форми, будући да се садржаји којима су уџбеници обогаћени могу претходно учитати и несметано користити и у просторима где нема интернет везе или је интернет веза слаба.

Завирите у демо верзије Едукиних дигиталних уџбеника за трећи разред на овом линку.


Да би на нajоптималнији, најкреативнији и персонализован начин одговорили на специфичне захтеве узраста и природе наставног предмета,

Едукини дигитални уџбеници су распоређени на три различите платформе.

Приступ платформама је једноставан.

Пронађите у табели дигитални уџбеник за свој предмет и проверите на којој се платформи налази!

 

платформа МУДЛ ПЛАТФОРМА

eduka.edu.rs

ПЛАТФОРМА ЕДУКА ДИГИТАЛ

https://test.e-eduka.rs

е-ЕДУКА

https://www.mozaweb.com

уџбеници за 1. разред Математика 1а и 1б

Буквар 1

Читанка 1

СОН 1

Енглески 1

Музичка култура 1

Ликовна култура 1 ЈК

уџбеници за 2. разред Математика 2а и 2б

Математика 2а и 2б, ИЈ

Ликовна култура 2

Музичка култура 2

Читанка 2

Поуке о језику 2

СОН 2

Енглески 2

Математика 2а

Математика 2б

Математика 2а, ИЈ

Математика 2б, ИЈ

Ликовна култура 2 JK

Музичка култура 2

Читанка 2

Поуке о језику 2

СОН 2a

СОН 2б

Енглески 2

Читанка 2 Берковић

Језичке поуке 2 Прћић

уџбеници за 3. разред Читанка 3 М. Јовић

Поуке о језику В. Дрезгић

Читанка 3, Водено огледало, група аутора

Жубор речи 3, група аутора

Природа и друштво 3 Д. Коцевска, Балаћ

Природа и друштво 3, С. Лакета

Природа и друштво 3, Манојловић

Музичка култура 3

Ликовна култура 3

Енглески језик 3

Математика 3а, Зарупски

Математика 3б, Зарупски

Математика 3а, С. Лакета

Математика 3б, С. Лакета

уџбеници за 5. разред Енглески 5

Историја 5

Читанка 5

Граматика 5

Географија 5

Музичка култура 5

Биологија 5

Информатика 5

Енглески 5

Техника и технологија 5

уџбеници за 6. разред Енглески 6

Историја 6
Читанка 6

Граматика 6

Ликовна култура 6

Музичка култура 6

Биологија 6

Информатика 6

Физика 6

Техника и технологија 6

Енглески 6

Историја 6
Читанка 6

Граматика 6

Ликовна култура 6

Музичка култура 6

Биологија 6

Информатика 6

Физика 6

Техника и технологија 6

Географија 6

уџбеници за 7. разред Енглески 7

Историја 7
Читанка 7

Граматика 7

Ликовна култура 7

Музичка култура 7

Биологија 7

Информатика 7

Физика 7

Техника и технологија 7

Хемија 7

Математика 7

 

 

ЕДУКА ДИГИТАЛ -УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ

ЕДУКА ДИГИТАЛ – УПУТСТВО ЗА PОДИТЕЉЕ   

 

КОНКУРС ЗА ПИСАЊЕ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ И СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Издавачка кућа „Едука” из Београда расписује конкурс за рукописе по новим програмима наставе и учења за трећи, односно седми разред основне школе, за све предмете.

Опште пропозиције конкурса

 1. Рукопис или узорак рукописа који није претходно публикован треба да одговара Програму наставе и учења за наведени предмет и разред, Стандардима квалитета уџбеника, да буде функционалан, применљив у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Рукопис треба да рефлектује добар пример наставне праксе у иновативним приступима настави/учењу – у духу развијајућег стицања знања и умења, са нагласком на самосталном, проблемском и истраживачком учењу.
 1. Текст рукописа треба да буде: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величинаслова: 12 pt;г) размакизмеђуредова: 1,5.

Детаљне пропозиције конкурса

            На конкурс се може предати узорак рукописа – два табака (32 стране) до 20. јуна 2019. године.

            Аутори чији узорак рукописа буде прихваћен, тј. позитивно оцењен од стране уредничког тима, имају рок да текст целог рукописа заврше најкасније до 15. августа 2019. године.

            Узорак рукописа треба да садржи, према ревидираним Стандардима квалитета уџбеника: 

 • насловну страну са Вашим именом, презименом и насловом рукописa 
 •  страницу са садржајем рукописа који је јасно диференциран и рефлектује стварни садржај уџбеника, са јасно дефинисаним, хијерархизованим системом наслова и поднаслова
 •   водич кроз уџбеник који садржи објашњења иконица и елемената методичке апаратуре
 •   најавну страну поглавља, којом се најављује садржај сваког поглавља –у случају узорка рукописа довољна је једна;
 •   појединачне лекције које том поглављу припадају, оним редом којим је предвиђено да иду у уџбенику;
 •   страницу са систематизацијом која треба да садржи систематизацију садржаја претходног поглавља дату у виду мапе ума, табеле, текстуалног сажетка, итд. – код узорка рукописа довољна је једна.

            Појединачна лекција треба да садржи, према Стандардима квалитета уџбеника:

     кључне речи,

     објашњење непознатих речи тамо где је потребно,

—   доследно и увек на исти начин обележене елементе методичке апаратуре (занимљивости, одељке за напредне или посебно заинтересоване ученике, питања и задатке и сл.)

            У тексту црвеним словима напишите какву илустрацију на том месту замишљате, или упутите на извор.

            * Конкурс је отворен до 20. јуна 2019.године.

Начин слања:

      * Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл:  eduka@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЗА УЏБЕНИКЕ.

НАПОМЕНЕ:

Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов рукописа, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, и име и адресу школе или установе у којој радите.

Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту, порталу и на Фејсбуку.

 

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

                                                                                                                                                                                                                              Срдачно,

                                                                                           Уреднички тим „Едуке”

Уџбеници: интервју са проф. др Бошком Влаховићем

Професор  Бошко Влаховић, оснивач ИК Едука, прошао је пут од послератног учитеља у малој сеоској школи, преко директора Завода за унапређење образовања и васпитања у Крушевцу (који је био на гласу у целој бившој држави и шире) до професора универзитета, који је на Учитељском факултету у Београду образовао генерације учитеља. Објављивао је стручне књиге и посвећено се бавио пре свега, проблемом иновација у настави. Напослетку, основао је и издавачку кућу Едука, 2002. године.

Шта Вас је лично определило да почнете да се бавите уџбеницима и оснујете Едуку?

Уџбеник је основно средство наставе и учења. Знамо да средства рада одређују технологију рада уопште, те у овом случају и технологију образовања. Није могуће да средства рада у образовању буду превазиђена, а технологија васпитно-образовног процеса буде модерна и савремена. Дакле, иновативна средства, посебно уџбеници – битна су претпоставка иновативног учења и наставе.

Будући да се одавно бавим иновацијама у образовању, и теоријски и практично, то су и уџбеници, као основна средства учења, били у средишту моје пажње, тако да оснивање Издавачког предузећа „Едука” не представља мој почетак рада на уџбеницима, већ наставак.

Како данас, након безмало две деценије присуства на тржишту уџбеника, оцењујете Едукин рад? Шта сте Ви у процесу Едукиног раста научили? Како бисте описали Едукину досадашњу филозофију пословања?

Веома се критички односим према ономе што радимо и како радимо у Едуки. То је услов и пут за што квалитетније уџбенике, а квалитету ових књига нема краја. Поносим се тиме што је Едука у првом циклусу образовања дуги низ година била најтиражнији или међу три најтиражнија издавача. То је трајало све док су односи на тржишту уџбеника били нормализовани, односно док је квалитет уџбеника важио као главни критериј у опредељивању наставника. Поносни смо и на чињеницу да наставници широм Србије у анкетама које спроводимо сваке године у преко 98% случајева оцењују Едукине уџбенике највишим оценама. Није нам драго кад често чујемо да наставници Едукине уџбенике купују за себе да би по њима радили, а за ученике оне „које морају”.

У издавачкој политици Едуке борба за квалитет уџбеника је на првом месту. У том циљу рад на генерисању уџбеника се подиже на што је могуће виши, ја бих рекао институтски, научни ниво. Од 7 уредника у сталном радном односу 6 су доктори наука са богатим и веома запаженим педагошким искуством. Сви они и бројни други спољни сарадници и најистакнутији наставници из праксе имају веома одговоран истраживачки приступ у креирању уџбеника.

Уџбенике је некада издавало једно државно предузеће. Сами сте били аутор неких уџбеника који су тада били у употреби у школама. Која добра је, по Вашем мишљењу, донела либерализација тржишта уџбеника?

И некада најокорелији заговорници дириговане привреде схватају да је то била велика заблуда. Моји уџбеници у Заводу за уџбенике опстајали су непромењени и по 20 година! Зашто? Па зато што није било тржишта, а то значи није било конкуренције. Издавач је могао годинама да продаје десетине хиљада примерака једног уџбеника, без страха да ће га неко угрозити.

Конкуренција као унутрашња моторна снага тржишта уџбеника је оно битно што је допринело да у Србији данас има уџбеника веома високе вредности. Дакле, тржиште и конкуренција су обезбедили стварање висококвалитетних извора ове врсте и могућност избора уџбеника зависно од потреба купца.

Друго је питање да ли они који одлучују о куповини уџбеника бирају оно што је најбоље и да ли ученици за новац који издвајају њихови родитељи уче из најбољих књига. За очекивати је да неко то прати и оцењује.

Током година мењале су се прилике на тржишту уџбеника. Шта мислите о садашњем стању: шта су главни проблеми тржишта уџбеника?

Појам тржишта је економска категорија, а ја сам педагог. Боље би било да сте ово питање поставили неком од представника државе задужене да осигура постојање слободног тржишта уџбеника. Оно што бих ја овом приликом могао рећи то је да је у Србији дужи низ година слободно тржиште уџбеника функционисало како-тако. Данас сви у земљи знају да то више није случај. Одговорност је на свима нама да покушамо да то поправимо.

Какво је Ваше мишљење о положају домаћих издавача уџбеника?

Сви чиниоци државе Србије на сав глас и пре избора и после избора заклињу се да ће помагати развој домаћих малих и средњих предузећа. Гласно се истиче да су ова предузећа стуб економског развоја земље. И то је све што се тиче малих и средњих издавача уџбеника у Србији. У пракси је на сцени нешто друго. Јавна је чињеница да су се неки актери на тржишту уџбеника изборили да се повуче претходни Закон о издавању уџбеника који је санкционисао коруптивне радње у овој области. Донет је нови Закон који је изоставио одредбе о санкционисању нетржишног деловања.

То је отежало пословање малих домаћих издавача. Већ неко време се у јавности износе оцене да је на место некадашњег монополисте дошао нови. Посао државе је да се тим оценама позабави и омогући нормално функционисање сваког тржишта, па и тржишта уџбеника, уколико желимо да остваримо стварни напредак у друштву.

Уџбеник на крају заврши на клупи ученика. Какав уџбеник Ви, као бивши учитељ и неко ко је век провео у образовању, сматрате адекватним и квалитетним?

Тешко је у оваквој прилици рећи макар део онога најбитнијег што би легитимисало савремени уџбеник. Ова књига се мора данас и у будуће креирати у светлу савременог поимања процеса учења. Теоријска упоришта на којима се заснива савремени уџбеник су, у првом реду, савремена епистемолошка поимања процеса сазнања, односно учења. Уместо нуђења готових решења, од савременог уџбеника се очекује, поред осталог, да омогући ученику да самостално конструише знања, идеје и значења дате стварности, да открива непознато, да активно учи, да развија више мисаоне способности, да буде оспособљен за примену наученог и сл. Савремени уџбеник видимо као средство учења путем комуникације (интерактивности).

Савремена наука указује на бројне аспекте модерног уџбеника. Насупрот традиционалном уџбенику, савремени уџбеник мора бити књига која у свим својим аспектима полази од ученика – детета. То мора бити радна, изазовна, занимљива, узрасту прилагођена, инспиративна књига која буди радозналост за тражење и откривање непознатог, за бављење интелектуалним радом и др.

Министарство просвете спроводи пројекат дигитализације српског школства. Шта мислите о употреби дигиталних уџбеника у настави и како се ваша издавачка кућа носи са овим изазовом?

Напредак у електроници, заједно са доласком компјутера, у основи је, према неким мишењима,  револуција која се може поредити са изумом писма. Било је крајње време да се и код нас отвори процес дигитализације наставе и учења. Образовни потенцијали које информатизација нуди један је од највећих изазова педагошким наукама већ дужи низ година. Савремена инфо-комуникациона технологија, у чијој основи су рачунари са одговарајућом софтверском подршком, обећава реалну могућност да се остваре основне визије модерног педагошког концепта образовања, а то коначно значи и могућност скока образовања у нови, виши квалитет. Компјутери су се потврдили као вишеструко важан чинилац у остваривању идеја о утемељивању наставе и учења на новим научним основама. Они су се већ афирмисали као значајан извор знања, средства самосталног учења свуда и на сваком месту; као инструмент модерне образовне технологије, незаменљиви чинилац промена положаја и ученика и наставника, незаменљиви чинилац самообразовања. Наше је само да оно што технологија нуди употребимо у педагошке сврхе на прави начин. Дакле, ако мене питате, педагогија увек треба да иде испред технологије. Едука се руководи управо овим принципима док ствара своја дигитална издања. Сматрамо да су она у дидактичко-методичком смислу најбољи савезник у настави и учењу.

Шта бисте саветовали садашњим учитељима од којих су многи Ваши некадашњи студенти, и шта бисте поручили њиховим колегама наставницима: чиме да се руководе при одабиру уџбеника за своје ученике?

Наставник је традиционално био у позицији да слободно и самостално одлучује о томе које ће методе, облике рада и средства наставе и учења примењивати у своме педагошком раду.

Уџбеник је основно и најважније средство рада у настави и учењу. Није прихватљиво да било ко са стране одлучује о томе који ће од одобрених уџбеника наставник користити у свом раду.

Чињеница да данас на тржишту постоји шири избор одобрених уџбеника повољна је околност да се наставник може опредељивати за она решења која су по његовом осећању најприхватљивија. Сигурно је да ће се он увек руководити квалитетом ових књига, јер је квалитетан уџбеник моћно средство у рукама и наставника и ученика у остваривању постављених циљева. Учење уз примену најбољих средстава ове врсте је, у крајњој инстанци, у непосредном интересу друштва у целини које од образовања мора све више да очекује.

Аутор: ИК Едука

Зелена учионица

 

Продужен рок за пријем радова на Едукином конкурсу “Час за углед 5”

Поштовани наставници,

Обавештавамо вас да је рок за пријем радова на Едукином наградном конкурсу “Час за углед 5” продужен до 1. јула 2019.

Позивамо вас да у што већем броју узмете учешћа у самом конкурсу.

                                                                                                                                                         Срдачно, ваша Едука

 

 

 

Е Д У К И Н  КОНКУРС

     „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 5

Издавачка кућа „Едука” из Београда пету годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед”, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

 

Пропозиције конкурса

 1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.
 2. Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника (штампаних и електронских, дигиталних; доступних и на Едукином порталу https://www.eduka-portal.rs/ или путем контакта ivana.milosevic@eduka.rs).
 3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.
 4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 15. маја 2019. године.Резултати конкурса биће објављени око 15.септембра 2019. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

 

РАДНЕ СВЕСКЕ СЕ ГРЕШКОМ НАШЛЕ У КАТАЛОГУ ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА!

Драге колеге, наставници српског језика и књижевности,
Недавно је изашао Каталог уџбеника за други и шести разред Министарства просвете. У Каталогу се понавља „омашка“ од прошле године услед које се погрешно представља да само два издавача која припадају истој издавачкој групацији имају уз одобрен комплет за српски језик и радну свеску.
Овим вас подсећамо да радна свеска није законски део обавезног комплета уџбеника већ спада у тзв. додатно наставно средство. Едука, као и многи други издавачи, има одобрене радне свеске, али оне се законски не могу наћи у Каталогу, у који могу ући само обавезни наслови.
Само једном издавачу већ другу годину заредом полази за руком да ову једноставну законску чињеницу заобиђе и пренебрегне, и наставнике доведе у заблуду о томе шта имају право да бирају као део обавезног комплета уџбеника. Осећамо потребу да се овим поводом огласимо, како бисмо, пре свега, заштитили рад и труд наших аутора, уредника, рецензената, графичких дизајнера, илустратора и евалуатора који су заложили своје знање и труд да креирају што бољи и комплетнији материјал који ће представљати поузданог савезника у учионици. Ти исти људи потрудили су се и да осмисле функционалну и добро обликовану Радну свеску за српски језик.
Поносни смо на своје уџбенике из језика и књижевности. Радили су их аутори са великим искуством из учионице, и способношћу да љубављу према језику и књижевности надахну ученика, а наставнику пруже ваљан методички и стручни ослонац за рад.
За вас смо ове године обликовали следеће материјале:

Као и досад, то смо чинили ослушкујући ваше потребе и сугестије. Овом приликом захваљујемо свим колегама који наш рад прате и подржавају.
Видимо се у следећој школској години.

Уреднички и ауторски тим Едуке

НОВИ ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Нови план наставе и учења за први разред гимназија и средњих школа усвојен је прошле године. Како није било довољно времена за прилагођавање и одобравање уџбеника, препорука Министарства је била да се програм у настави остварује уз коришћење старих верзија уџбеника.

Од следеће школске године професори српског језика који предају у првом разреду гимназија и средњих стручних школа биће у прилици да користе верзију Едукиног уџбеничког комплета за српски језик прилагођену новом програму наставе и учења. Едукин комплет чине Читанка (др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Оливера Радуловић) и Српски језик (др Душка Кликовац). Оба уџбеника су у својим претходним верзијама високо оцењена.

Ова верзија, прилагођена новом програму наставе и учења, представља један од ретких доступних званично одобрених уџбеника, и наслеђује све квалитете због којих је претходно радо коришћена у настави. Наставне јединице, тематски и садржајно јасно раздвојене и детаљно представљене, омогућују да свака следећа логички и антиципирано проистиче из претходне. На компаративан и стваралачки начин повезане су тематске јединице унутар уџбеника, уз коришћење најсавременијих и најактуелнијих извора, као и легитимних научнопопуларних текстова. Уџбеници су богато ликовно опремљени  и прегледни, те додатно мотивишу ученике на рад.

Посебно развијена, продубљена дидактичка апаратура, заснована је на методички и методолошки подробно промишљеним ставовима. Питања су груписана према нивоима знања и разумевања на која се односе, како би и ученици могли да самостално процене своје знање. Функционално повезивање наставе књижевности и језика са наставом историје, психологије, ликовне и музичке културе, али и других предмета –  представља посебан квалитет.

Уз штампане верзије уџбеника, Едука ради и на дигитализацији својих издања. Дигитална верзија ових уџбеника представља још једну погодност за кориснике – наставике и ученике. Наставник је додатно оснажен богатом стручном подршком која укључује месечне и годишње планове, припреме, те додатне дигиталне и штампане материјале за рад.

Због свега овога Едукини уџбеници за српски језик у гимназијама и средњим школама заслужују посебну пажњу професора и ученика.

 

 

 

 

 

 

ЕДУКА ДИГИТАЛ

ЕДУКА ДИГИТАЛ – ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ НА НОВОЈ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

 

У истраживање и израду материјала за електронски подржано учење издавачка кућа Едука ушла је пре више година. Резултат су многи материјали који су већ неко време у успешној употреби у настави. О некима од њих смо, као у случају изванредне збирке за припрему завршног испита из српског језика Научи кроз вежбања, већ писали.

У раду на овим изворима стручњаци које Едука окупља концентрисани су, пре свега, на методичку утемељеност, функционалност и употребљивост ових материјала у учионици. У том смислу Едука остаје на становишту да пре технологије увек долазе педагогија и методика, да у фокусу израде ових материјала мора остати достизање исхода наставе, обогаћивање дететовог искуства и подршка наставнику у остваривању назначених циљева.

У том духу је осмишљена и Едукина платформа, на којој се налазе дигитални уџбеници и други извори за електронски подржано учење.

 • Платформа је онлајн и дозвољава упис неограниченог броја корисника, који не морају бити претплатници, већ могу да користе ограничене ресурсе.
 • Платформа је такође подешена за изузетно једноставно коришћење од стране наставника, али и од стране ученика. Она подразумева једноставно логовање и регистрацију из три клика, након чега је омогућено неограничено коришћење.
 • Када се интернет веза прекине, платформа остаје у тренутном стању, а са поновним успостављањем везе наставља тамо где је стала.
 • Платформа је у потпуности компатибилна са свим верзијама таблет уређаја и најбрже и најсигурније ради у Гугл Хром претраживачу, али ради и на другим претраживачима.
 • Сви садржаји су прилагођени узрасту, методички утемељени и наменски направљени или прилагођени тако да подржавају основне циљеве наставе.
 • На крају сваке лекције налазе се евалуациони садржаји, који наставнику омогућавају увид у рад ученика, али и ученика подстичу да сам себе провери и процени.
 • Едукативни садржаји потпуно прате уџбенике и радне листове, пружајући поред тога садржаје могуће само у дигиталном окружењу. Платформа дозвољава писање, уписивање, бојење, подржава караоке, омогућава увид у мултимедијалне дидактичке материјале и едукативне филмове, који се налазе на Едукином Јутјуб каналу. Интерактивност је заступљена у десетинама облика (превлачење, писање, допуњавање, цртање, вишеструки избор, мапе, игре меморије, игре тражења, понављање садржаја, избор поља, презентације, интерактивне презентације, караоке, интерактивни филмови, диктат, и сл.)
 • Осим ових садржаја, платформа ће садржати и базу знања, која ће подржавати примере добре праксе, и ова база ће бити доступна само наставницима. Ту ће се налазити тестови (који се могу штампати), припреме, те додатни материјали за рад на часу.
 • Сви садржаји су бесплатни. Сваки ученик (или корисник) куповином било ког Едукиног уџбеника стиче право да неограничено користи платформу у периоду од 1.9. текуће године до 31.8. наредне године. У оквиру уџбеника добиће приступне параметре.

Као и досад, Едука ће наставити да развија одређене садржаје доступне офлајн, као што је случај са материјалима који прате уџбенике из српског језика у другом циклусу образовања. Ови материјали представљају позитиван подстицај за ученика  а наставнику омогућавају да у настави користи електронски подржане изворе који не зависе од интернет везе.

Демо верзија Едукиних дигиталних уџбеника ЕДУКА Дигитал:

 

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-1-4-razred/

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-5-8-razred/