Нови уџбеник латинског језика за први разред гимназије

ОДОБРЕН!

Ain tū?

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

Уџбеник латинског језика за први разред гимназије:

  • заснован на принципима и искуствима латинске наставе у савременој школи, прилагођен новим програмима Министарства просвете,
  • осетљив према нарочитом положају латинске наставе у склопу гимназијског курикулума,
  • погодан за повезивање наставе латинског с наставом матерњег језика, страних језика и историје
  • заснован на стварним елементима класичне цивилизације,
  • окренут поступној презентацији основног латинског лексикона  и функционалном и иновативном излагању граматике,
  • обогаћен разноврсним и издашним вежбањима,
  • функционално ликовно-графички обликован, уз сврсисходне илустрације,
  • допуњен систематском подршком разговору и истраживању, те индивидуалним и групним активностима различитих врста на разним нивоима интересовања.

Према садржају и методи, уџбеник латинског језика Ain tū? представља корак напред и иновацију у приступу настави латинског језика.

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

  • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
  • Дигитални уџбеник