Нови Едукини уџбеници за упознавање дигиталног света

НОВИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УПОЗНАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ СВЕТА

Сви смо сведоци динамичних и брзих промена света у ком одрастају наша деца. За нове генерације искуство дигиталног окружења постаје сасвим природно. Са друге стране, родитељи и стручњаци који раде у образовању покушавају да оснаже позитивне а умање негативне одлике овог незаустављивог процеса.

Имајући на уму комплексност ових промена као и потребу за стицањем дигиталних компетенција, од скора је осмишљен нови школски предмет под називом Дигитални свет, који ће ученике од првог разреда основне школе на артикулисан и утемељен начин уводити у основе дигиталне писмености. На часовима Дигиталног света ученици ће бити у прилици да се оспособе за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу, као и да  развијају алгоритамски начин размишљања.

Као и у случају досадашњих веома успешних уџбеника информатике за старије разреде основне школе, Издавачка кућа Едука је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара: Катарини Алексић, Катарини Вељковић и Дарку Крсмановићу. Уџбеник који ће бити на располагању од идуће школске године покрива све аспекте предвиђене наставним планом и програмом предмета и у том смислу представља не само занимљивог и подстицајног сапутника за дете, већ и компетентног водича за учитеља који се први пут сусреће са овим предметом у учионици.

Кроз уџбеник ученици ће моћи да упознају различит изглед дигиталних уређаја и њихову улогу у разнородним занимањима. Увидеће предности учења уз помоћ дигиталних уџбеника, разликоваће креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих, као и одлике дигиталне комуникације.

Веома важни садржаји, кроз које нови уџбеник пажљиво води ученике, сагледавају коришћење дигиталних уређаја као умножавање прилика за учење и стицање искуства ученика у области науке, културе и уметности. Како већина деце дигиталне уређаје користи за различите видове забаве, аутори су посебну пажњу посветили овом програмском садржају. Од посебног је интереса област која покрива однос дигиталног уређаја и нашег здравља: вида, положаја тела и времена пред екраном, развијајући код детета одговорност према сопственом здрављу и свест о значају умерености.

Деца ће имати могућност да сазнају више о томе како да се заштите од непримерених садржаја и захтева са интернета. Научиће да заштите своју личност и приватност  при комуникацији помоћу дигиталних уређаја. Знаће како да потраже помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин.

Нови уџбеник подржава све видове реализације наставе, јер су аутори свесни различитих услова у којима се настава одвија. Исходи предмета оствариви су са различитим нивоима расположивости дигиталним уређајима намењеним ученицима за коришћење укључујући и могућност да уређајем располаже само наставник.

За већину учитеља и родитеља у питању је област која се тек упознаје. За већину деце у питању је област која представља свакодневни хоризонт њиховог света. Наш заједнички посао је овладавање изазовима које тај нови свет доноси, на корист наше деце. То ћемо учинити тако што ћемо деци пружити компетентно и сигурно вођство у освајању ове области.

Верујемо да ће томе на прави начин допринети уџбеник који припрема овако стручан тим људи, са вишегодишњим искуством у овој области и непосредном раду са децом.

 

 

Продужење рока за наградни конкурс „Час за углед 6“

Поштовани наставници,

Обавештавамо вас да смо рок за наградни конкурс „Час за углед 6“ продужили до 1. јула 2020.

Позивамо вас да нам и даље шаљете своје радове.

 

 

ЕДУКИН  КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 6

Издавачка кућа „Едука” из Београда шесту годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед” 6, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

Пропозиције конкурса

1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.

2. Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника.

3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.

4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 15. јуна 2020. године.Резултати конкурса биће објављени око 30.септембра 2020. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАТФОРМИ ЕДУКА ДИГИТАЛ

Поштовани ученици, наставници и родитељи,

Од јуче је платформа Едука дигитал https://test.e-eduka.rs/ на којој се налазе наши дигитални уџбеници била мета константних хакерских напада. Том приликом је дошло до постављања неприкладних садржаја на саму платформу. Услед тога, привремено смо обуставили рад сајта. Брзом интервенцијом наших програмера даљи напади су спречени и садржаји уклоњени.

Желимо да се извинимо свима вама који сте услед ових атака на сајт имали непријатности и вама који сте морали да на кратко обуставите учење на даљину користећи наше дигиталне уџбенике.

Такође желимо да се захвалимо вама који сте нам се јавили и указали на проблем, као и на великом стрпљењу док се рад платформе не оспособи.

Платформа Едука дигитал сада функционише без проблема.

Да се одређени садржаји не би поново појављивали приликом вашег приступа платформи, пре следећег логовања, у вашем интернет претраживачу обришите историју претраживања (History/ Clear Recent History) и потом изнова укуцајте  https://test.e-eduka.rs/.

Издавачка кућа Едука ће и даље, као део друштвене одговорности, омогућавати бесплатан приступ свим дигиталним уџбеницима.

Ваша Едука

Нови уџбеник латинског језика за први разред гимназије

ОДОБРЕН!

Ain tū?

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

Уџбеник латинског језика за први разред гимназије:

 • заснован на принципима и искуствима латинске наставе у савременој школи, прилагођен новим програмима Министарства просвете,
 • осетљив према нарочитом положају латинске наставе у склопу гимназијског курикулума,
 • погодан за повезивање наставе латинског с наставом матерњег језика, страних језика и историје
 • заснован на стварним елементима класичне цивилизације,
 • окренут поступној презентацији основног латинског лексикона  и функционалном и иновативном излагању граматике,
 • обогаћен разноврсним и издашним вежбањима,
 • функционално ликовно-графички обликован, уз сврсисходне илустрације,
 • допуњен систематском подршком разговору и истраживању, те индивидуалним и групним активностима различитих врста на разним нивоима интересовања.

Према садржају и методи, уџбеник латинског језика Ain tū? представља корак напред и иновацију у приступу настави латинског језика.

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
 • Дигитални уџбеник

Нови уџбеник из психологије

ПСИХОЛОГИЈА

Аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић

Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрациja:

 • у сагласју са новим Планом и програмом наставе и учења и исходима образовања;
 • прилагођен узрасту ученика; наводи их да закораче у „зону наредног развитка”, и тиме активно подстиче њихову интелектуалну радозналост и сазнајни развој;
 • пажљиво умрежен садржај: вертикално, као функционално јединствена целина, и хоризонтално – са другим предметима, чиме знатно доприноси развијању општих, међупредметних компетенција;
 • репрезентује природу психолошке науке дајући преглед научно потврђених теорија, истраживања и чињеница и правећи јасну дистинкцију у односу на квазинаучна истраживања, уз подједнако уважавање традиционалних и најновијих, актуелних научно-психолошких промишљања;
 • помера ученика из улоге пасивног примаоца ка улози активног формирања система знања;
 • преглед градива (резиме лекције) на крају сваке тематске целине у функцији је интеграције знања, као и кључне речи, примери, илустрације – слике, мапе, графикони и сл., упућивање на друге изворе знања, питања и задаци за самопроцену савладаности садржаја;
 • доприноси формирању позитивног односа према раду, знању и напредовању, развија самосвест, реалистичну слику и одговорност према себи, другима и окружењу; утиче на развој критичног мишљења, конструктивног решавања проблема, емпатије и асертивности.

 

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

 • Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
 • Дигитални уџбеник

Новоодобрени уџбеници за српски језик и књижевност – други разред гимназије и средње школе

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Комплет уџбеника за други разред гимназија и средњих школа

I Читанка за други разред гимназија и средњих школа

(др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић и др Јелена Журић)

 •  Градиво новог Програма наставе и учења у потпуности је обухваћено и прегледно обрађено: из обавезног дела програма обухваћени су сви наслови, а из изборног, од предложених 18 дела (од којих наставник бира 8) обрађено је 12 дела.
 • Методичка доминанта огледа се у богатој мрежи питања и налога за истраживање и тумачење књижевног текста и за усвајање програмом предвиђених књижевнотеоријских појмова, али – изнад свега – за развијање читалачких компетенција, способности усменог и писменог изражавања, интелектуалне радозналости, критичког мишљења, креативног испољавања, потребе за читањем и културом у целини.
 • Уџбеник је усклађен са потребама наставника за рад на часу, али отвара могућности и за друге видове организације рада са ученицима (додатна, интегративна, интердисциплинарна, пројектна настава, за индивидуални и групни рад). Корелативни принцип испољава се у повезивању књижевности са другим уметностима (ликовном, музичком, филмском, сценском), али и са егзактним и хуманистичким наукама.
 • Ликовно-графичка опремљеност уџбеника намењена је подстицању интересовања ученика за уочавање тематско-мотивских, поетичких и синхронијских веза између ликовних и визуелних уметности и књижевности и њихова тумачења, а ради развијања интересовања за уметност уопште.
 • Свака наставна јединица, као и свако поглавље, садржи одељак Научили смо, у којем се сажима и систематизује пређено градиво (помоћу схема, табела, графикона, појмовних мапа), што се на крају уџбеника обједињује у Књижевном појмовнику.

II – Српски језик 2

(др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић) 

 • Уџбеником је исцрпно обухваћено целокупно градиво које предвиђа План наставе и учења, Наставни програм за други разред.
 • Свако поглавље пропраћено је бројним (визуелно одвојеним) додатним садржајима – објашњењима, лингвистичким занимљивостима, квиз- -питањима, пригодним пословицама, тумачењима страних речи, као и илустрацијама, а закључено је сажетом рекапитулацијом изнете материје, тј. прегледом главних појмова, њихових дефиниција, међусобних односа и класификације, представљеним дијаграмски (под насловом Шта смо научили).
 • Задаци за вежбу различите тежине – означене са: „сасвим лаки”, „прилично лаки”, „мало тежи” и „желим да урадим више” (укупно 435) – у свакој лекцији се смењују с главним током излагања, а на самом крају уџбеника (под насловом Колико знам) може се наћи одељак с још 117 задатака, који су намењени самосталној провери знања, по областима. Решења задатака за вежбу дата су на крају уџбеника, одмах пре Речника и Регистра имена и појмова.
 • Функционална графичко-ликовна опрема доприноси да се лако разликују главни од пратећих садржаја, дефиниције од објашњења и сл. Уза све то, овај уџбеник, доследно, развија интересовање ученика за језик, утиче на богаћење њиховог речника и негује културу говора и писања.

 

ОТВОРЕНИ И БЕСПЛАТНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

Драги наставници, родитељи и ученици,

 

Едукини дигитални уџбеници на три платформе су сада отворени и бесплатни за коришћење.

Нису вам потребни кодови, лиценце, шифре, креденцијали…..

ПЛАТФОРМА ЕДУКА ДИГИТАЛ    test.e-eduka.rs/

На овој платформи се налазе уџбеници за 1. и 2. разред основне школе, за 5. разред- Техника и технологија 5 и Енглески језик 5,

као и за 6. разред – Техника и технологија 6 и Физика 6.

По уласку на платформу кликнете на LOG IN.

Пријаву можете а и не морате попуњавати.

У менију ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ бирате уџбенике за свој разред.


  МУДЛ ПЛАТФОРМА    http://eduka.edu.rs/

На овој платформи се налазе уџбеници из српског језика за 3. и 4. разред, као и већина уџбеника за 5. и 6. разред.

5. разред

 •  Српски језик
 •  Историја
 •  Енглески језик
 •  Биологија
 •  Музичка култура
 •  Информатика
 •  Географија

6. разред

 •  Српски језик
 •  Ликовна култура
 •  Историја
 •  Енглески језик
 •  Музичка култура
 •  Информатика

Да бисте приступили овим уџбеницима, потребно је да на мејл mmspodrska@gmail.com

као наставник пошаљете своје име, назив и место школе у којој радите и предмет који предајете.

Администратор ће Вам отворити кориснички налог и послати на Вашу мејл адресу.

Ако желите да имате и налоге за своје ученике, наведите и број ученика по одељењима како бисте били повезани у групе.


MOZAIK ПЛАТФОРМА https://www.mozaweb.com/sr/

На овој платформи налазе се дигитални уџбеници и материјали за 2 и 6. разред основне школе:

 • Читанка, аутор М. Берковић
 • Читанка, аутор Бабуновић
 • Математика 2а и 2б, аутор В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка култура 2
 • Ликовна култура 2
 • Техника и технологија 6
 • Музичка култура 6
 • Ликовна култура 6
 • Информатика 6
 • Физика 6
 • Читанка 6
 • Граматика, српски језика 6.

Да бисте приступили дигиталним уџбеницима, потребно је да пратите кораке који су приказани у  ппт (клик) презентацији.

ОД ДАНАС БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ЕДУКИНИХ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА

ОД ДАНАС БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ЕДУКИНИХ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА НА 
eduka.edu.rs   И  https://test.e-eduka.rs   КАО И НА МOZAIK платформи*

Драги наставници, родитељи и ученици,

У наредном периоду школовање у нашој земљи одвијаће се у ванредним условима. Верујемо да заједничким залагањем можемо одговорити на изазове образовног процеса који ће подразумевати учење на даљину.

Овом приликом, због ванредне ситуације, Едукa све своје интерактивне дигиталне уџбенике које смо развили на три различите образовне платформе ставља на слободно располагање Министарству просвете, школама, ученицима и наставницима:

 1. Дигиталне уџбенике креиране у МУДЛУ – најпознатијем светском LMS систему за управљање учењем на даљину– eduka.edu.rs 
 2. Едукине дигиталне уџбенике креиране на платформи ЕДУКА ДИГИТАЛ, такође уступамо на бесплатно коришћење деци, наставницима и родитељима на https://test.e-eduka.rs
 3. У договору са МОZAIK платформом, све своје уџбенике и материјале за 2. и 6. разред и чија се израда на овој платформи у овом тренутку приводи крају, такође уступамо на бесплатно коришћење наставницима и ученицима, https://www.mozaweb.com/sr/

 

 

На МУДЛ платформи доступни су следећи Едукини уџбеници:

Уџбеници за трећи разред

 • Српски језик

Уџбеници за 4. разред

 • Српски језик

Уџбеници за пети разред

 •   Српски језик
 •   Историја
 •   Енглески језик
 •   Биологија
 •   Музичка култура
 •   Информатика
 •   Географија

Уџбеници за шести разред

 •   Српски језик
 •   Ликовна култура
 •   Историја
 •   Енглески језик
 •   Музичка култура
 •   Информатика

Да бисте приступили овим уџбеницима, потребно је да на мејл mmspodrska@gmail.com

као наставник пошаљете своје име, назив и место школе у којој радите и предмет који предајете.

Администратор ће Вам отворити кориснички налог и послати на Вашу мејл адресу.

Ако желите да имате и налоге за своје ученике, наведите и број ученика по одељењима како бисте били повезани у групе.

На платформи ЕДУКА ДИГИТАЛ (https://test.e-eduka.rs) налазе се следећи уџбеници:

Први разред

 •  Буквар
 •   Читанка
 •  Математика 1а и 1б
 •  Свет око нас
 •  Музичка сликовница 1
 •  Ликовна култура
 •  Let’s play English 1

       Други разред

 • Читанка
 • Поуке о језику
 • Математика 2а и 2б аутор: И. Јухас
 • Математика 2а и 2б аутор: В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка вртешка 2
 • Ликовна култура 2
 • Let’s play English 2

Пети разред

 • Техника и технологија
 •  Енглески језик

Шести разред

 •  Техника и технологија
 •  Физика

Нису вам потребни кодови, лиценце, шифре, креденцијали….

По уласку на платформу кликнете на LOG IN.

Пријаву можете а и не морате попуњавати.

У менију ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ бирате уџбенике за свој разред.

*На платформи МOZAIK, (https://www.mozaweb.com/sr/) налазе се дигитални уџбеници и материјали за 2 и 6. разред основне школе:

 • Читанка, аутор М. Берковић
 • Читанка, аутор Бабуновић
 • Математика 2а и 2б, аутор В. Дрезгић
 • Свет око нас 2а и 2б
 • Музичка култура 2
 • Ликовна култура 2
 • Техника и технологија 6
 • Музичка култура 6
 • Ликовна култура 6
 • Информатика 6
 • Физика 6
 • Читанка 6
 • Граматика, српски језика 6.

Да бисте приступили дигиталним уџбеницима, потребно је да пратите кораке који су приказани у ппт презентацији.

Сви Едукини дигитални уџбеници су обогаћени интерактивним и мултимедијалним садржајима.

Сви уџбеници су доступни је на свим уређајима и у свим оперативним системима.

Логовање на платформе биће у овим условима додатно поједностављено јер се неће захтевати приступни кодови корисника.

Такође, тимови Едуке, Мудл мреже Србије, платформе Едука Дигитал и Мозаик биће ту да одговоре на све ваше потребе. У свему осталом, пратићемо, као и ви, препоруке Министарства просвете. Надајмо се да ће нас у овом изазовном процесу све руководити позната мисао чувеног теоретичара образовања Џона Дјуија: Образовање није припрема за живот – образовање је сам живот.

Срдачан поздрав из Едуке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сусрет Каталогу одобрених уџбеника за 3. и 7. разред основне школе

У сусрет Каталогу одобрених уџбеника за 3. и 7. разред

прелистајте Едукине уџбенике и погледајте припреме,

пратећи следеће линкове:

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Let’s move on! Енглески језик, уџбеник за трећи разред

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/let_s_move_on__3_udzbenik_za_3._razred

Let’s move on! Енглески језик, радна свеска за трећи разред

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_let_s_move_on__3_radna_sveska_za_3.

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/lk_3_2019

Читанка за трећи разред основне школе, Јовић

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_3

Поуке о језику, Српски језик за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pouke_o_jeziku_3

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_3

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе, Д.К.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/udzb_pid_3_koc

Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе Д.К.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/rs_pid_3_kocevski

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе, М.М.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/2019_pid3_final_24

Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе М.М.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pid3_rs_final_24.12

Математика 3А, уџбеник за трећи разред основне школе, З.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_a_final

Математика 3Б, уџбеник за трећи разред основне школе, З.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3_b_digital_print

Математика 3А, уџбеник за трећи разред основне школе, С.Л.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3a_final_laketa

Математика 3Б, уџбеник за трећи разред основне школе, С.Л.

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/matematika_3b_final_laketa

Музичка слагалица, музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_3_

 

писана припрема за час српског језика

писана припрема за час математике

писана припрема за час природе и друштва

писана припрема за час ликовне културе

писана припрема за час музичке културе

 

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Читанка, Српски језик за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/citanka_za_7._razred

Српски језик и језичка култура, уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/gramatika_7

Српски језик, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_srpski_7

Физика 7, уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/fizika_7

Ликовна култура, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovno_7

Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_7_final

Техника и технологија, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/home/published/tit_udzbenik_za_7._razred

Техника и технологија, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit_7_rs_golubovic

Хемија, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_udzbenik_7_2020

Хемија, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/hemija_7_zbirka_2020

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/informatika_7

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/istorija_7_zuov

Over the moon, енглески језик, уџбеник за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_udzbenik

Over the moon, енглески језик, радна свеска за седми разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_jezik_7_radna_sveska

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Географија, ЂК, уџбеник за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/geografija_2020komlenovic

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_sveska_iz_fizike_6

Др Лалић-Вучетић: Ако желите да мотивишете ђаке – изокрените своју учионицу

Наставнички позив је динамичан, пун изазова, изузетно тежак и један од најлепших који постоји. Много даје, али много и захтева. То најбоље знају они који раде у учионици, али и они који су своју каријеру посветили образовању и просвети. Наташа Лалић-Вучетић, научни сарадник Института за педагошка истраживања наш је саговорник на тему савремених модела наставе, модерног приступа образовању, али и мотивације ученика за рад.

Наташа, да ли се слажете са тим да је наставнички позив један од најтежих?

Да, управо тако. Тежак, захтеван и племенит. Уколико га прихватите као изазов онда непрестано тражите одговоре и постављате питања како би одговорно доносили одлуке и унапредили динамичне односе које успостављате у релацији са учеником, колегама, родитељима. То је простор за непрестано учење.

Када је реч о мотивацији наставника истраживања показују да је управо интеракција са ученицима фактор који утиче на мотивацију за рад у настави. Унутрашње задовољство наставника долази од наставних активности и свакодневне интеракције са ученицима. Управо тај сегмент га чини узвишеним.

Они који никада нису радили у настави можда верују да је наставнички посао монотон, да се из године у годину раде исте ствари. То су они који не знају за изазове које носи индивидуализација наставе, инклузија, дигитализација, промена наставних планова и програма, али и промене које доносе нови облици наставе.

Уколико желите да унапређујете свој рад, отворени сте за различите могућности и одговарате на различите изазове природно осећате потребу за променом и уношењем новина у наставу или још боље речено уколико пратите своје ученике и размишљате о њиховим различитостима онда је немогуће да часови личе један на други и да западнете у монотонију. У школи живите живот, истражујете, сазнајете, суочавате се са бројним дилемама… Тражите пут да нешто објасните, решите, промишљате!

Један од њих је и модел Изокренуте учионице. Овај метод наставе донео је потпуно другачији поглед на свакодневни посао многим наставницима који су одлучили да се на том пољу окушају. Књигу чији су аутори пионири изокренутог модела наставе на недавно завршеном Сајму књига у Београду представила је ИК Едука, а ви сте тада говорили о садржају књиге и новим моделима наставе.

Концепт изокренуте учионице, као и свака добра идеја потекао је из потреба ученика – идеје да се нешто у настави учини бољим, лакшим, савладивим. Књига представља еволуцију размишљања Џонатана Бергмана и Арона Самса о њиховим ученицима. Они не мисле да имају све одговоре, али су непрестано постављали питања како би унапредили свој рад. Много су учили како из својих успеха тако и изазова и препрека на које су наилазили како најбоље да употребе сопствене напоре у раду са својим ученицима.

 

Књига је истовремено филозофски поглед на оно што се сматра предностима овог приступа за ученике, као и веома практичан приручник који описује корак по корак како почети и на шта обратити пажњу у припремању наставе.

Фронтални модел наставе и даље је најзаступљенији у нашим учионицама, иако има наставника који примењују и друге, савременије методе. Књига Изокрените своју учионицу говори о једном од њих, који је донео праву малу револуцију у образовање. Шта може научити наставник читајући ову књигу? Које су основне карактеристике и предности изокренутог модела наставе?

Концепт изокренуте учионице предвиђа измене у организовању наставног процеса, а у циљу побољшања квалитета наставе уз примену савремене технологије. Тај концепт, као што му само име каже, претпоставља „изокретање“ неких елемената тзв. традиционалне наставе, као што су предавања – фронтални облик рада, домаћи задаци и слично. То значи да се оно што је традиционално рађено на часовима сада ради за домаћи задатак, и оно што је традиционално рађено за домаћи задатак сада се ради на часу. То наставницима даје могућност да време у интеракцији са ученицима троше на постављање ученикових питања, дискусију, истраживање. Ученици код куће погледају видео материјал који је наставник припремио и воде забелешке о томе и долазе на час са питањима. Наставник даје сваком ученику могућност да постави питање, а онда раде у групама или пару зависно од индивидуалног темпа ученика. На тај начин се обезбеђује индивидуализација у настави. Тиме се обезбеђује и више времена за проблемске задатке, експерименте, истраживачки рад, пројекте…

Аутори књиге истичу да сви ученици не уче исти садржај у исто време, јер им је омогућено да напредују сопственим темпом. Они сматрају да је присуство наставника најпотребније онда када „запну“ или имају проблем. Ученици у овом моделу напредују сопственим темпом, оном брзином којом успевају да савладају градиво. Њихова метода мења способност ученика да буде самоусмерен у учењу. Ученик преузима одговорност за сопствено учење. Наставник је у улози ментора и фацилитатора, он даје повратне информације, подстиче, пружа визију, слуша ученике.

Сви ови фактори су идеални услови за развој мотивације ученика, и то унутрашње мотивације за учење. Учење се поставља као учеников циљ уместо завршавања задатка. Такође, изокренута учионица мења начин управљања одељењем и на тај начин се предупређују бројни проблеми са дисциплином ученика. Ученицима није досадно, вољни су да уче, воде практичне активности. У овом моделу грешка представља начин учења за ученика, не постоји кажњавање ученика који спорије напредују јер им се пружа велики број прилика да поново науче и надокнаде градиво, док ученици који су напреднији и надарени могу да брже уче, напредују и трагају за одговорима усвајајући знање.

Наставник читајући изокренути приступ могу да сазнају како помоћи ученицима да боље савладају и разумеју градиво, да науче како да остваре блискије односе са ученицима, да науче ученике како да персонализују учење, да преиспитују и испробавају различите приступе учењу и свакако поделе са другима оно што науче и сазнају.

Да ли су потребни неки посебни услови да би се он могао примењивати и да ли је неопходно да наставници поседују неко специјално познавање дигиталних технологија и компликованог софтвера? И да ли се изокренути модел може комбиновати са традиционалним фронталним?

Не постоји систем корака и један начин за изокретање учионице јер је „изокренута учионица“ пре начин размишљања, једна мала филозофија базирана на преусмеравању пажње са наставника на ученика и учење. Наставници у овом моделу користе технологију да би повећали интеракцију са ученицима и да „добију време“ које користе на друге методе рада. Интеракција „лицем у лице“ је искуство за ученике тако да су ученици и наставници и пријатељи. Како аутори истичу ученици разумеју дигитално учење, а наставник кроз овај модел инфилтрира видео/дигиталну културу уместо да јој се одупире. Ипак, постоје неке процедуре које треба испоштовати током рада на овај начин како би учење имало сврху и како би се остварили циљеви наставе. На пример, ученици воде белешке током гледања видео материјала и долазе спремни на час са написаним питањима и слично. Али то треба да омогући наставнику и ученику више времена за дебату, писање, дискусију, међусобно рецензирање радова. Такође, наставник може да не зна одговор на неко питање, али га тражи у сарадњи са ученицима. Изокренута учионица не мора да се ослања само на видео снимке. То могу бити и други начини репрезентовања градива, на пример, игра.

Важно је знати да „изокренута учионица“ има неколико слојева и нивоа који задиру или су засновани на различитим теоријама. Посебно се помиње Универзални дизајн за учење као начин да се помогне ученицима да буду успешни (вишеструка средства излагања градива, вишеструка средства изражавања, вишеструка средства стварања заинтересованости) и многи други приступи. Дакле, књигу препоручујем јер су аутори на одређен начин овим изокренутим приступом развили културу учења и прилагодили неколико веома добрих принципа учења важних у педагогији и спојили их уз помоћ савремене технологије како би променили наставу.

Зато наставници читајте, испробајте, истражујте, као што и аутори књиге сугеришу, разговарајте са ученицима и помозите им да науче да уче. Значи овај модел не искључује ни фронтални начин рада, али бира његове предности за одређене ситуације и часове. Часови су као центри за учење, ученици раде тимски и тако се припремају и за свет одраслих.

На крају, према вашем искуству, шта најбоље мотивише децу за учење и рад? Када је реч о деци која долазе из средине где се знање цени и стоји високо на лествици приоритета, задатак наставника је ту релативно лак. Али шта је са оном децом која носе одређени потенцијал и вољу, али немају адекватну подршку?

Не постоји један и једноставан одговор. Колико различите деце толико и различитих могућности за њихово мотивисање. Разлике постоје и у односу на узраст, претходну мотивацију. Деца пролазе кроз различите фазе у развоју и њихова мотивација може да се мења. У складу са тим њихов ниво мотивације може да слаби или јача у односу на интересовања, садржаје, окружење око њих.

Важно је да знамо да се мотивација негује и развија. Али када говоримо о школи и настави важан је начин на који комуницирамо са децом, вредности које промовишемо и подржавамо, значај предмета који истичемо, методе рада које примењујемо. Уопштено говорећи, у настави је потребан одређен степен отворености за новине и флексибилност у раду, а деца препознају посвећеност. Адекватна подршка за учење је свака прилика у интеракцији ученика и наставника. На тај начин их и учимо и васпитавамо. Децу треба учити да разумеју, да постављају питања, истражују, праве изборе, прелазе одређен пут уз напор и истрајност како би их научили одговорности. То је истовремено и начин да развијамо њихову унутрашњу мотивацију. И на крају природно увиђамо везу између свих ових питања и одговора, враћамо се на почетак интервјуа и прво питање и схватамо да је љубав према наставничкој професији важан услов за остваривање квалитетне наставе о чијим карактеристикама смо разговарали.

 

Извор: Зелена учионица