Novi udžbenik istorije za sedmi razred osnovne škole u izdanju Eduke

Od ove školske godine đaci u Srbiji uče po novom nastavnom planu i programu za sedmi razred. To znači da će u realnoj i virtuelnoj učionici biti u prilici da koriste nova nastavna sredstva – štampane i digitalne udžbenike.Jedan od takvih materijala je i Istorija za sedmi razred osnovne škole sa odabranim istorijskim izvorima, autorki Nevene Grbović i Milice Omrčen, u izdanju Izdavačke kuće Eduka iz Beograda.

Ovo izdanje pokazuje kvalitete prethodnog udžbenika istih autorki. Jezikom prilagođenim uzrastu sadržaj se izlaže na pregledan način, bez opterećivanja nepotrebnim podacima. Svaka stranica u udžbeniku je grafički uređena tako da su jasno vizuelno odvojeni obavezni sadržaji od ostalih delova teksta – zanimljivosti, anegdota, zadataka za najnadarenije učenike, zadataka za timski rad, objašnjenja nepoznatih pojmova, pitanja i zadataka za vežbanje.

Sadržaji su pažljivo birani, tako da odgovaraju iskustvu deteta na tom uzrastu i budu primenljivi u različitim životnim situacijama. Obe autorke imaju iza sebe višegodišnji rad u učionici i to se vidi u načinu izlaganja sadržaja i sposobnosti da se učeniku pruži jasan uvid u  prirodu i cilj onoga što se uči. Nastavnicima istorije je poznato da se najveći izazov nastave ogleda u ponudi količine informacija optimalne za broj časova i uzrast učenika; ali i podršci učeniku da savlada relevantnu mrežu pojmova ovog predmeta, koja će mu pomoći da razmišlja u istorijskom kontekstu.

Digitalnu verziju udžbenika potražite OVDE. Tu možete pronaći i demo lekcije, za udžbenike za šesti i sedmi razred.

Ove školske godine suočeni smo i sa mnogim drugim izazovima, i u tom kontekstu digitalni udžbenici zauzimaju posebno mesto. Štampani udžbenik istorije praćen je digitalnim izdanjem na prestižnoj Mozaik platformi. Udžbenik raspolaže sa preko 60 multimedijalnih elemenata od kojih su većina interaktivni 3D prikazi. Pored toga, svaka lekcija sadrži interaktivna pitanja i zadatke za proveru znanja. Učenik odmah dobija povratnu informaciju o tačnosti, što predstavlja odlično sredstvo za samoprocenu i dalji napredak.

Udžbenik na Mozaik platformi izuzetan je saveznik u realnoj i virtuelnoj učionici. Izvanredni 3D prikazi doprinose ne samo očiglednoj nastavi, u kojoj učenik može na jedinstven način doživeti različite aspekte svakodnevnog života u prošlosti, hodati drevnim ulicama, videti kako je izgledala odeća ili građevine, biti na mestu značajnih bitaka i prelomnih događaja – već i istraživačkom učenju i kritičkom mišljenju.

Istorija za sedmi razred Milice Omrčen i Nevene Grbović nudi mnogo i učeniku i nastavniku. Pisana iz pozicije nekoga ko dobro poznaje stvarne potrebe učionice, ova metodički izuzetno oblikovana knjiga predstavljaće pouzdanog saveznika u savladavanju  pojmova iz istorije i izgradnji svesti o značaju izučavanja ovog važnog predmeta.

izvor: Zelena učionica

Informatika 8

Drage kolege,

 

Obaveštavamo Vas da će lekcije iz našeg udžbenika informatike za osmi razred biti prisutne na Mudl platformi. One će biti sukcesivno postavljane, jedna po jedna, u periodu odobravanja udžbenika, kako bi se nastavnicima olakšao rad u novim izmenjenim okolnostima.

Svi nastavnici koji su bili upisani na Edukine kurseve iz informatike za peti, šesti i sedmi razred, biće automatski upisani i na ovaj kurs.

Ovo je način da naša kuća i autori Informatike izađu u susret kolegama kojima su potrebni materijali usklađeni sa novim vanrednim planom za osmi razred.

Želimo vam srećan i uspešan početak školske godine.

Srdačan pozdrav iz Eduke

Srećan početak školske godine!

Dragi učitelji i nastavnici,

Želimo vam srećan i uspešan početak školske godine. Svesni smo da će se ove godine nastava odvijati u posebnim okolnostima i da će to predstavljati izazov za nastavnike, roditelje i učenike.

Neprekidno se događaju promene na koje u interesu učenika treba da odgovorimo što spremnije. Poslednje takve promene vezane su za donošenje novih jedinstvenih planova po kojima će se odvijati nastava.

Naša kuća već godinama unazad korisnicima naših izdanja obezbeđuje priručnike sa planovima i nastavnim pripremama. Trudićemo se da naše postojeće planove i prirpeme prilagodimo novoj situaciji.

Pozivamo vas da pratite naš sajt na kom će prvo biti istaknute pripreme za septembar, organizovane prema najnovijim zahtevima Ministarstva prosvete.

U novoj školskoj godini učinićemo sve da naši onlajn materijali budu što dostupniji, a nastavnici što bolje upućeni u njihovo korišćenje.

Trudićemo se da budemo tu za sva vaša pitanja i nedoumice.

Nadajmo se da će ovogodišnja nastava, bez obzira na način odvijanja, učenicima pružiti dovoljno podsticajnih sadržaja, a nastavnicima osećanje profesionalne ispunjenosti.

Srdačan pozdrav iz Eduke

Novi Edukini udžbenici za upoznavanje digitalnog sveta

NOVI EDUKINI UDžBENICI ZA UPOZNAVANjE DIGITALNOG SVETA

Svi smo svedoci dinamičnih i brzih promena sveta u kom odrastaju naša deca. Za nove generacije iskustvo digitalnog okruženja postaje sasvim prirodno. Sa druge strane, roditelji i stručnjaci koji rade u obrazovanju pokušavaju da osnaže pozitivne a umanje negativne odlike ovog nezaustavljivog procesa.

Imajući na umu kompleksnost ovih promena kao i potrebu za sticanjem digitalnih kompetencija, od skora je osmišljen novi školski predmet pod nazivom Digitalni svet, koji će učenike od prvog razreda osnovne škole na artikulisan i utemeljen način uvoditi u osnove digitalne pismenosti. Na časovima Digitalnog sveta učenici će biti u prilici da se osposobe za bezbednu i pravilnu upotrebu digitalnih uređaja za učenje, komunikaciju, saradnju, kao i da  razvijaju algoritamski način razmišljanja.

Kao i u slučaju dosadašnjih veoma uspešnih udžbenika informatike za starije razrede osnovne škole, Izdavačka kuća Eduka je i ovog puta rad na udžbeniku za ovaj predmet poverila stručnom timu informatičara i metodičara: Katarini Aleksić, Katarini Veljković i Darku Krsmanoviću. Udžbenik koji će biti na raspolaganju od iduće školske godine pokriva sve aspekte predviđene nastavnim planom i programom predmeta i u tom smislu predstavlja ne samo zanimljivog i podsticajnog saputnika za dete, već i kompetentnog vodiča za učitelja koji se prvi put susreće sa ovim predmetom u učionici.

Kroz udžbenik učenici će moći da upoznaju različit izgled digitalnih uređaja i njihovu ulogu u raznorodnim zanimanjima. Uvideće prednosti učenja uz pomoć digitalnih udžbenika, razlikovaće kreativno izražavanje sa digitalnim uređajima i bez njih, kao i odlike digitalne komunikacije.

Veoma važni sadržaji, kroz koje novi udžbenik pažljivo vodi učenike, sagledavaju korišćenje digitalnih uređaja kao umnožavanje prilika za učenje i sticanje iskustva učenika u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Kako većina dece digitalne uređaje koristi za različite vidove zabave, autori su posebnu pažnju posvetili ovom programskom sadržaju. Od posebnog je interesa oblast koja pokriva odnos digitalnog uređaja i našeg zdravlja: vida, položaja tela i vremena pred ekranom, razvijajući kod deteta odgovornost prema sopstvenom zdravlju i svest o značaju umerenosti.

Deca će imati mogućnost da saznaju više o tome kako da se zaštite od neprimerenih sadržaja i zahteva sa interneta. Naučiće da zaštite svoju ličnost i privatnost  pri komunikaciji pomoću digitalnih uređaja. Znaće kako da potraže pomoć u slučaju kontakta sa neprimerenim digitalnim sadržajem, nepoznatim, zlonamernim osobama ili osobama koje komuniciraju na neprihvatljiv način.

Novi udžbenik podržava sve vidove realizacije nastave, jer su autori svesni različitih uslova u kojima se nastava odvija. Ishodi predmeta ostvarivi su sa različitim nivoima raspoloživosti digitalnim uređajima namenjenim učenicima za korišćenje uključujući i mogućnost da uređajem raspolaže samo nastavnik.

Za većinu učitelja i roditelja u pitanju je oblast koja se tek upoznaje. Za većinu dece u pitanju je oblast koja predstavlja svakodnevni horizont njihovog sveta. Naš zajednički posao je ovladavanje izazovima koje taj novi svet donosi, na korist naše dece. To ćemo učiniti tako što ćemo deci pružiti kompetentno i sigurno vođstvo u osvajanju ove oblasti.

Verujemo da će tome na pravi način doprineti udžbenik koji priprema ovako stručan tim ljudi, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i neposrednom radu sa decom.

 

 

Produženje roka za nagradni konkurs „Čas za ugled 6“

Poštovani nastavnici,

Obaveštavamo vas da smo rok za nagradni konkurs „Čas za ugled 6“ produžili do 1. jula 2020.

Pozivamo vas da nam i dalje šaljete svoje radove.

 

 

EDUKIN  KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 6

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda šestu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled” 6, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

Propozicije konkursa

1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.

2. Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika.

3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.

4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

Konkurs je otvoren do 15. juna 2020. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni oko 30.septembra 2020. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”

OBAVEŠTENjE O PLATFORMI EDUKA DIGITAL

Poštovani učenici, nastavnici i roditelji,

Od juče je platforma Eduka digital https://test.e-eduka.rs/ na kojoj se nalaze naši digitalni udžbenici bila meta konstantnih hakerskih napada. Tom prilikom je došlo do postavljanja neprikladnih sadržaja na samu platformu. Usled toga, privremeno smo obustavili rad sajta. Brzom intervencijom naših programera dalji napadi su sprečeni i sadržaji uklonjeni.

Želimo da se izvinimo svima vama koji ste usled ovih ataka na sajt imali neprijatnosti i vama koji ste morali da na kratko obustavite učenje na daljinu koristeći naše digitalne udžbenike.

Takođe želimo da se zahvalimo vama koji ste nam se javili i ukazali na problem, kao i na velikom strpljenju dok se rad platforme ne osposobi.

Platforma Eduka digital sada funkcioniše bez problema.

Da se određeni sadržaji ne bi ponovo pojavljivali prilikom vašeg pristupa platformi, pre sledećeg logovanja, u vašem internet pretraživaču obrišite istoriju pretraživanja (History/ Clear Recent History) i potom iznova ukucajte  https://test.e-eduka.rs/.

Izdavačka kuća Eduka će i dalje, kao deo društvene odgovornosti, omogućavati besplatan pristup svim digitalnim udžbenicima.

Vaša Eduka

Novi udžbenik latinskog jezika za prvi razred gimnazije

ODOBREN!

Ain tū?

Autori: Vojin Nedeljković, Marijana Bakić, Jelena Savić

Udžbenik latinskog jezika za prvi razred gimnazije:

 • zasnovan na principima i iskustvima latinske nastave u savremenoj školi, prilagođen novim programima Ministarstva prosvete,
 • osetljiv prema naročitom položaju latinske nastave u sklopu gimnazijskog kurikuluma,
 • pogodan za povezivanje nastave latinskog s nastavom maternjeg jezika, stranih jezika i istorije
 • zasnovan na stvarnim elementima klasične civilizacije,
 • okrenut postupnoj prezentaciji osnovnog latinskog leksikona  i funkcionalnom i inovativnom izlaganju gramatike,
 • obogaćen raznovrsnim i izdašnim vežbanjima,
 • funkcionalno likovno-grafički oblikovan, uz svrsishodne ilustracije,
 • dopunjen sistematskom podrškom razgovoru i istraživanju, te individualnim i grupnim aktivnostima različitih vrsta na raznim nivoima interesovanja.

Prema sadržaju i metodi, udžbenik latinskog jezika Ain tū? predstavlja korak napred i inovaciju u pristupu nastavi latinskog jezika.

+ POSEBNA STRUČNA PODRŠKA ZA NASTAVNIKA

 • Priručnik sa godišnjim i operativnim planovima i dnevnim pripremama (u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu: www.eduka-portal.rs)
 • Digitalni udžbenik

Novi udžbenik iz psihologije

PSIHOLOGIJA

Autori: Zoran Pavlović, Oliver Tošković, Ana Altaras Dimitrijević i Zorana Jolić Marjanović

Udžbenik za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija:

 • u saglasju sa novim Planom i programom nastave i učenja i ishodima obrazovanja;
 • prilagođen uzrastu učenika; navodi ih da zakorače u „zonu narednog razvitka”, i time aktivno podstiče njihovu intelektualnu radoznalost i saznajni razvoj;
 • pažljivo umrežen sadržaj: vertikalno, kao funkcionalno jedinstvena celina, i horizontalno – sa drugim predmetima, čime znatno doprinosi razvijanju opštih, međupredmetnih kompetencija;
 • reprezentuje prirodu psihološke nauke dajući pregled naučno potvrđenih teorija, istraživanja i činjenica i praveći jasnu distinkciju u odnosu na kvazinaučna istraživanja, uz podjednako uvažavanje tradicionalnih i najnovijih, aktuelnih naučno-psiholoških promišljanja;
 • pomera učenika iz uloge pasivnog primaoca ka ulozi aktivnog formiranja sistema znanja;
 • pregled gradiva (rezime lekcije) na kraju svake tematske celine u funkciji je integracije znanja, kao i ključne reči, primeri, ilustracije – slike, mape, grafikoni i sl., upućivanje na druge izvore znanja, pitanja i zadaci za samoprocenu savladanosti sadržaja;
 • doprinosi formiranju pozitivnog odnosa prema radu, znanju i napredovanju, razvija samosvest, realističnu sliku i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju; utiče na razvoj kritičnog mišljenja, konstruktivnog rešavanja problema, empatije i asertivnosti.

 

+ POSEBNA STRUČNA PODRŠKA ZA NASTAVNIKA

 • Priručnik sa godišnjim i operativnim planovima i dnevnim pripremama (u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu: www.eduka-portal.rs)
 • Digitalni udžbenik

Novoodobreni udžbenici za srpski jezik i književnost – drugi razred gimnazije i srednje škole

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Komplet udžbenika za drugi razred gimnazija i srednjih škola

I Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih škola

(dr Ana Stišović Milovanović, dr Vukosava Živković i dr Jelena Žurić)

 •  Gradivo novog Programa nastave i učenja u potpunosti je obuhvaćeno i pregledno obrađeno: iz obaveznog dela programa obuhvaćeni su svi naslovi, a iz izbornog, od predloženih 18 dela (od kojih nastavnik bira 8) obrađeno je 12 dela.
 • Metodička dominanta ogleda se u bogatoj mreži pitanja i naloga za istraživanje i tumačenje književnog teksta i za usvajanje programom predviđenih književnoteorijskih pojmova, ali – iznad svega – za razvijanje čitalačkih kompetencija, sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja, intelektualne radoznalosti, kritičkog mišljenja, kreativnog ispoljavanja, potrebe za čitanjem i kulturom u celini.
 • Udžbenik je usklađen sa potrebama nastavnika za rad na času, ali otvara mogućnosti i za druge vidove organizacije rada sa učenicima (dodatna, integrativna, interdisciplinarna, projektna nastava, za individualni i grupni rad). Korelativni princip ispoljava se u povezivanju književnosti sa drugim umetnostima (likovnom, muzičkom, filmskom, scenskom), ali i sa egzaktnim i humanističkim naukama.
 • Likovno-grafička opremljenost udžbenika namenjena je podsticanju interesovanja učenika za uočavanje tematsko-motivskih, poetičkih i sinhronijskih veza između likovnih i vizuelnih umetnosti i književnosti i njihova tumačenja, a radi razvijanja interesovanja za umetnost uopšte.
 • Svaka nastavna jedinica, kao i svako poglavlje, sadrži odeljak Naučili smo, u kojem se sažima i sistematizuje pređeno gradivo (pomoću shema, tabela, grafikona, pojmovnih mapa), što se na kraju udžbenika objedinjuje u Književnom pojmovniku.

II – Srpski jezik 2

(dr Duška Klikovac i mr Ljiljana Nikolić) 

 • Udžbenikom je iscrpno obuhvaćeno celokupno gradivo koje predviđa Plan nastave i učenja, Nastavni program za drugi razred.
 • Svako poglavlje propraćeno je brojnim (vizuelno odvojenim) dodatnim sadržajima – objašnjenjima, lingvističkim zanimljivostima, kviz- -pitanjima, prigodnim poslovicama, tumačenjima stranih reči, kao i ilustracijama, a zaključeno je sažetom rekapitulacijom iznete materije, tj. pregledom glavnih pojmova, njihovih definicija, međusobnih odnosa i klasifikacije, predstavljenim dijagramski (pod naslovom Šta smo naučili).
 • Zadaci za vežbu različite težine – označene sa: „sasvim laki”, „prilično laki”, „malo teži” i „želim da uradim više” (ukupno 435) – u svakoj lekciji se smenjuju s glavnim tokom izlaganja, a na samom kraju udžbenika (pod naslovom Koliko znam) može se naći odeljak s još 117 zadataka, koji su namenjeni samostalnoj proveri znanja, po oblastima. Rešenja zadataka za vežbu data su na kraju udžbenika, odmah pre Rečnika i Registra imena i pojmova.
 • Funkcionalna grafičko-likovna oprema doprinosi da se lako razlikuju glavni od pratećih sadržaja, definicije od objašnjenja i sl. Uza sve to, ovaj udžbenik, dosledno, razvija interesovanje učenika za jezik, utiče na bogaćenje njihovog rečnika i neguje kulturu govora i pisanja.

 

OTVORENI I BESPLATNI DIGITALNI UDžBENICI

Dragi nastavnici, roditelji i učenici,

 

Edukini digitalni udžbenici na tri platforme su sada otvoreni i besplatni za korišćenje.

Nisu vam potrebni kodovi, licence, šifre, kredencijali…..

PLATFORMA EDUKA DIGITAL    test.e-eduka.rs/

Na ovoj platformi se nalaze udžbenici za 1. i 2. razred osnovne škole, za 5. razred- Tehnika i tehnologija 5 i Engleski jezik 5,

kao i za 6. razred – Tehnika i tehnologija 6 i Fizika 6.

Po ulasku na platformu kliknete na LOG IN.

Prijavu možete a i ne morate popunjavati.

U meniju DIGITALNI UDžBENICI I MATERIJALI birate udžbenike za svoj razred.


  MUDL PLATFORMA    http://eduka.edu.rs/

Na ovoj platformi se nalaze udžbenici iz srpskog jezika za 3. i 4. razred, kao i većina udžbenika za 5. i 6. razred.

5. razred

 •  Srpski jezik
 •  Istorija
 •  Engleski jezik
 •  Biologija
 •  Muzička kultura
 •  Informatika
 •  Geografija

6. razred

 •  Srpski jezik
 •  Likovna kultura
 •  Istorija
 •  Engleski jezik
 •  Muzička kultura
 •  Informatika

Da biste pristupili ovim udžbenicima, potrebno je da na mejl mmspodrska@gmail.com

kao nastavnik pošaljete svoje ime, naziv i mesto škole u kojoj radite i predmet koji predajete.

Administrator će Vam otvoriti korisnički nalog i poslati na Vašu mejl adresu.

Ako želite da imate i naloge za svoje učenike, navedite i broj učenika po odeljenjima kako biste bili povezani u grupe.


MOZAIK PLATFORMA https://www.mozaweb.com/sr/

Na ovoj platformi nalaze se digitalni udžbenici i materijali za 2 i 6. razred osnovne škole:

 • Čitanka, autor M. Berković
 • Čitanka, autor Babunović
 • Matematika 2a i 2b, autor V. Drezgić
 • Svet oko nas 2a i 2b
 • Muzička kultura 2
 • Likovna kultura 2
 • Tehnika i tehnologija 6
 • Muzička kultura 6
 • Likovna kultura 6
 • Informatika 6
 • Fizika 6
 • Čitanka 6
 • Gramatika, srpski jezika 6.

Da biste pristupili digitalnim udžbenicima, potrebno je da pratite korake koji su prikazani u  ppt (klik) prezentaciji.