Entries by

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Одобрени дигитални уџбеници на Мозаик платформи бесплатно доступни свим наставницима и ученицима ПРВИ РАЗРЕД Дигитални уџбеник Читанка за први разред Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације, галерије слика и тестови. Сваки сегмент текста (нарочито дефиниције, питања, задатке и синтезе) наставник може да прикаже издвојено […]

НОВИ ЕДУКИН КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторски и уреднички тим Едуке припремиo је нови комплет уџбеника из српског језика за четврти разред. Комплет се састоји из ЧИТАНКЕ, ПОУКА О ЈЕЗИКУ и РАДНЕ СВЕСКЕ. Према основним методичким опредељењима ови уџбеници се надовезују на наше уџбенике за претходне разреде. То значи да су вођени идејом о снажној унутарпредметној корелацији у којој се преплићу […]

НОВИ ОДОБРЕНИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Уџбеник ФИЗИКА 8, ауторке Наде Станчић Интегрални део уџбеника чине: збирка задатака и приручник лабораторијских вежби. Наставно градиво систематизовано је и дидактички обликовано тако да ученику омогући: самостално индивидуално и кооперативно конструисање физичких појмова и њихово повезивање у систем; самостално индивидуално и кооперативно извођење једноставних експеримената средствима из домаћег и школског окружења; упознавање и сталну […]

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Биологија за 8 разред, УЏБЕНИК Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић Едукин уџбеник Биологија за 8. разред прати нови Програм наставе и учења и омогућава постизање исхода који су прописани за овај разред. По концепцији и дизајну уџбеник је савремен, интерактиван, занимљив и примерен узрасту. Богато дугогодишње наставничко искуство ауторки функционално је примењено на тексту уџбеника […]

ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Едукини уџбеници из српског језика су већ готово двадесет година добро познати учитељима у Србији, који их годинама радо користе у настави. Програмом од петог до осмог разреда кућа је почела да се бави пре десет година, пратећи промене у образовним визијама Министарства просвете, све до најновијих промена у наставним плановима и програмима. Едукине предметне […]

НОВИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД

Едука са поносом представља нове уџбеничке комплете из технике и технологије за 7. и 8. разред иза којих стоји наставнички и ауторски рад Зорана Лапчевића. Уџбеници су савремени, једноставни за разумевање и прате актуелни Програм наставе и учења овог предмета. Аутор је посветио изузетну пажњу како текстуалном тако и визуелном елементу олакшавајући на тај начин […]

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Са великим задовољством најављујемо нови уџбеник из математике наше дугогодишње ауторке Софије Зарупски. Уџбеник на изузетан начин одговара на изазове планираних исхода и садржаја реформисаног наставног плана и програма. Овај јасно структурурани материјал подређен је учениковим потребама и подељен на два дела, 4а и 4б. Тематске целине имају јасну структуру и свака је обележена различитом […]

УПОЗНАЈТЕ НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ГЕОГРАФИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД, Ауторка: Кристина Ђорђевић

Едука са задовољством представља нови прегледни уџбеник географије за осми разред, креиран да буде сигуран савезник ученику и наставнику, олакшавајући изазове предмета на овом узрасту. Уџбеник у потпуности прати нови програм наставе и учења кроз шест тематских целина: Географски положај, границе и величина територије Републике Србије; Физичко-географске одлике Републике Србије; Друштвено-географске одлике Републике Србије; Природна […]

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 6 (2020)

                          Драге колегинице и колеге,                    Са великим задовољством обавештавамо вас да је Едукин конкурс ЧАС ЗА УГЛЕД 6 успешно приведен крају.                    Извињавамо вам се због тога што се на објављивање резултата чекало дуже од предвиђеног рока. Захваљујемо вам на стрпљењу и разумевању. И иначе сложен процес прегледања и вредновања пристиглих радова додатно је […]