1
Cenjeni učitelji,

Uđite u centar školskog sveta. Registrujte se na registracionoj listi za Vaš razred, postanite korisnik portala Eduka i preuzmite vredne materijale, kojima ćete obogatiti nastavu. Učestvujte na blogu koji je namenjen za Vas i nastavnike.

Srdačno, Vaš portal Eduka!

1

Cenjeni nastavnici,

Uđite u centar školskog sveta. Registrujte se na registracionoj listi za Vaš predmet, postanite korisnik portala Eduka i preuzmite vredne materijale, kojima ćete obogatiti nastavu. Učestvujte na blogu koji je namenjen samo za Vas i učitelje.

Srdačno, Vaš portal Eduka!

.