O NAMA

„Ko god podučava uči u procesu podučavanja; i ko god uči – podučava u procesu učenja.“

Paulo Freire

 

Izdavačka kuća Eduka je jedan od najzastupljenijih izdavača udžbenika u Srbiji.  Uz neprekidan trud na podizanju kvaliteta udžbenika, svoj uspeh Eduka duguje izvanrednoj saradnji sa talentovanim, kreativnim i posvećenim nastavnicima iz čijih redova dolaze naši saradnici.

U složenim prilikama u kojima se nalazi naše obrazovanje i vaspitna kultura, u stalnim izazovima koje pred nas stavljaju nove tehnologije, Eduka ostaje izdavač koji prati svetske tokove pedagoških nauka, služeći kao podrška svima koji žele da prošire svoja znanja i iskustva, bilo da su nastavnici, đaci, stručni saradnici, vaspitači ili roditelji. Pored toga, ovaj izdavač ne zapostavlja domaća iskustva, verujući da među našim nastavnicima i onima koji se bave obrazovno-vaspitnim radom počiva veliko, dragoceno iskustvo, vredno afirmacije.

U tom duhu je osmišljen i Edukin obrazovni portal: kao mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici; mesto na kome podršku za svoj razvoj mogu naći nastavnici, ali i direktori i stručni saradnici u školama.

Vodimo se istim ciljevima kao i pri kreiranju naših udžbenika: da kod učenika podstaknemo otkrivajuće, istraživačko i problemsko učenje, a nastavnika osnažimo da se bolje organizuje u nastavi i otkrije nove ideje za kreativnije pristupe podučavanju.