Novi Edukini udžbenici za upoznavanje digitalnog sveta

NOVI EDUKINI UDžBENICI ZA UPOZNAVANjE DIGITALNOG SVETA

Svi smo svedoci dinamičnih i brzih promena sveta u kom odrastaju naša deca. Za nove generacije iskustvo digitalnog okruženja postaje sasvim prirodno. Sa druge strane, roditelji i stručnjaci koji rade u obrazovanju pokušavaju da osnaže pozitivne a umanje negativne odlike ovog nezaustavljivog procesa.

Imajući na umu kompleksnost ovih promena kao i potrebu za sticanjem digitalnih kompetencija, od skora je osmišljen novi školski predmet pod nazivom Digitalni svet, koji će učenike od prvog razreda osnovne škole na artikulisan i utemeljen način uvoditi u osnove digitalne pismenosti. Na časovima Digitalnog sveta učenici će biti u prilici da se osposobe za bezbednu i pravilnu upotrebu digitalnih uređaja za učenje, komunikaciju, saradnju, kao i da  razvijaju algoritamski način razmišljanja.

Kao i u slučaju dosadašnjih veoma uspešnih udžbenika informatike za starije razrede osnovne škole, Izdavačka kuća Eduka je i ovog puta rad na udžbeniku za ovaj predmet poverila stručnom timu informatičara i metodičara: Katarini Aleksić, Katarini Veljković i Darku Krsmanoviću. Udžbenik koji će biti na raspolaganju od iduće školske godine pokriva sve aspekte predviđene nastavnim planom i programom predmeta i u tom smislu predstavlja ne samo zanimljivog i podsticajnog saputnika za dete, već i kompetentnog vodiča za učitelja koji se prvi put susreće sa ovim predmetom u učionici.

Kroz udžbenik učenici će moći da upoznaju različit izgled digitalnih uređaja i njihovu ulogu u raznorodnim zanimanjima. Uvideće prednosti učenja uz pomoć digitalnih udžbenika, razlikovaće kreativno izražavanje sa digitalnim uređajima i bez njih, kao i odlike digitalne komunikacije.

Veoma važni sadržaji, kroz koje novi udžbenik pažljivo vodi učenike, sagledavaju korišćenje digitalnih uređaja kao umnožavanje prilika za učenje i sticanje iskustva učenika u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Kako većina dece digitalne uređaje koristi za različite vidove zabave, autori su posebnu pažnju posvetili ovom programskom sadržaju. Od posebnog je interesa oblast koja pokriva odnos digitalnog uređaja i našeg zdravlja: vida, položaja tela i vremena pred ekranom, razvijajući kod deteta odgovornost prema sopstvenom zdravlju i svest o značaju umerenosti.

Deca će imati mogućnost da saznaju više o tome kako da se zaštite od neprimerenih sadržaja i zahteva sa interneta. Naučiće da zaštite svoju ličnost i privatnost  pri komunikaciji pomoću digitalnih uređaja. Znaće kako da potraže pomoć u slučaju kontakta sa neprimerenim digitalnim sadržajem, nepoznatim, zlonamernim osobama ili osobama koje komuniciraju na neprihvatljiv način.

Novi udžbenik podržava sve vidove realizacije nastave, jer su autori svesni različitih uslova u kojima se nastava odvija. Ishodi predmeta ostvarivi su sa različitim nivoima raspoloživosti digitalnim uređajima namenjenim učenicima za korišćenje uključujući i mogućnost da uređajem raspolaže samo nastavnik.

Za većinu učitelja i roditelja u pitanju je oblast koja se tek upoznaje. Za većinu dece u pitanju je oblast koja predstavlja svakodnevni horizont njihovog sveta. Naš zajednički posao je ovladavanje izazovima koje taj novi svet donosi, na korist naše dece. To ćemo učiniti tako što ćemo deci pružiti kompetentno i sigurno vođstvo u osvajanju ove oblasti.

Verujemo da će tome na pravi način doprineti udžbenik koji priprema ovako stručan tim ljudi, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i neposrednom radu sa decom.