EDUKA DIGITAL

EDUKA DIGITAL – DIGITALNI UDžBENICI NA NOVOJ INTERNET PLATFORMI ZA UČENIKA I NASTAVNIKA

 

U istraživanje i izradu materijala za elektronski podržano učenje izdavačka kuća Eduka ušla je pre više godina. Rezultat su mnogi materijali koji su već neko vreme u uspešnoj upotrebi u nastavi. O nekima od njih smo, kao u slučaju izvanredne zbirke za pripremu završnog ispita iz srpskog jezika Nauči kroz vežbanja, već pisali.

U radu na ovim izvorima stručnjaci koje Eduka okuplja koncentrisani su, pre svega, na metodičku utemeljenost, funkcionalnost i upotrebljivost ovih materijala u učionici. U tom smislu Eduka ostaje na stanovištu da pre tehnologije uvek dolaze pedagogija i metodika, da u fokusu izrade ovih materijala mora ostati dostizanje ishoda nastave, obogaćivanje detetovog iskustva i podrška nastavniku u ostvarivanju naznačenih ciljeva.

U tom duhu je osmišljena i Edukina platforma, na kojoj se nalaze digitalni udžbenici i drugi izvori za elektronski podržano učenje.

  • Platforma je onlajn i dozvoljava upis neograničenog broja korisnika, koji ne moraju biti pretplatnici, već mogu da koriste ograničene resurse.
  • Platforma je takođe podešena za izuzetno jednostavno korišćenje od strane nastavnika, ali i od strane učenika. Ona podrazumeva jednostavno logovanje i registraciju iz tri klika, nakon čega je omogućeno neograničeno korišćenje.
  • Kada se internet veza prekine, platforma ostaje u trenutnom stanju, a sa ponovnim uspostavljanjem veze nastavlja tamo gde je stala.
  • Platforma je u potpunosti kompatibilna sa svim verzijama tablet uređaja i najbrže i najsigurnije radi u Gugl Hrom pretraživaču, ali radi i na drugim pretraživačima.
  • Svi sadržaji su prilagođeni uzrastu, metodički utemeljeni i namenski napravljeni ili prilagođeni tako da podržavaju osnovne ciljeve nastave.
  • Na kraju svake lekcije nalaze se evaluacioni sadržaji, koji nastavniku omogućavaju uvid u rad učenika, ali i učenika podstiču da sam sebe proveri i proceni.
  • Edukativni sadržaji potpuno prate udžbenike i radne listove, pružajući pored toga sadržaje moguće samo u digitalnom okruženju. Platforma dozvoljava pisanje, upisivanje, bojenje, podržava karaoke, omogućava uvid u multimedijalne didaktičke materijale i edukativne filmove, koji se nalaze na Edukinom Jutjub kanalu. Interaktivnost je zastupljena u desetinama oblika (prevlačenje, pisanje, dopunjavanje, crtanje, višestruki izbor, mape, igre memorije, igre traženja, ponavljanje sadržaja, izbor polja, prezentacije, interaktivne prezentacije, karaoke, interaktivni filmovi, diktat, i sl.)
  • Osim ovih sadržaja, platforma će sadržati i bazu znanja, koja će podržavati primere dobre prakse, i ova baza će biti dostupna samo nastavnicima. Tu će se nalaziti testovi (koji se mogu štampati), pripreme, te dodatni materijali za rad na času.
  • Svi sadržaji su besplatni. Svaki učenik (ili korisnik) kupovinom bilo kog Edukinog udžbenika stiče pravo da neograničeno koristi platformu u periodu od 1.9. tekuće godine do 31.8. naredne godine. U okviru udžbenika dobiće pristupne parametre.

Kao i dosad, Eduka će nastaviti da razvija određene sadržaje dostupne oflajn, kao što je slučaj sa materijalima koji prate udžbenike iz srpskog jezika u drugom ciklusu obrazovanja. Ovi materijali predstavljaju pozitivan podsticaj za učenika  a nastavniku omogućavaju da u nastavi koristi elektronski podržane izvore koji ne zavise od internet veze.

Demo verzija Edukinih digitalnih udžbenika EDUKA Digital:

 

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-1-4-razred/

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-5-8-razred/