KONKURS ZA PISANjE UDžBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda raspisuje konkurs za rukopise po novim programima nastave i učenja za treći, odnosno sedmi razred osnovne škole, za sve predmete.

Opšte propozicije konkursa

  1. Rukopis ili uzorak rukopisa koji nije prethodno publikovan treba da odgovara Programu nastave i učenja za navedeni predmet i razred, Standardima kvaliteta udžbenika, da bude funkcionalan, primenljiv u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Rukopis treba da reflektuje dobar primer nastavne prakse u inovativnim pristupima nastavi/učenju – u duhu razvijajućeg sticanja znanja i umenja, sa naglaskom na samostalnom, problemskom i istraživačkom učenju.
  1. Tekst rukopisa treba da bude: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličinaslova: 12 pt;g) razmakizmeđuredova: 1,5.

Detaljne propozicije konkursa

            Na konkurs se može predati uzorak rukopisa – dva tabaka (32 strane) do 20. juna 2019. godine.

            Autori čiji uzorak rukopisa bude prihvaćen, tj. pozitivno ocenjen od strane uredničkog tima, imaju rok da tekst celog rukopisa završe najkasnije do 15. avgusta 2019. godine.

            Uzorak rukopisa treba da sadrži, prema revidiranim Standardima kvaliteta udžbenika: 

  • naslovnu stranu sa Vašim imenom, prezimenom i naslovom rukopisa 
  •  stranicu sa sadržajem rukopisa koji je jasno diferenciran i reflektuje stvarni sadržaj udžbenika, sa jasno definisanim, hijerarhizovanim sistemom naslova i podnaslova
  •   vodič kroz udžbenik koji sadrži objašnjenja ikonica i elemenata metodičke aparature
  •   najavnu stranu poglavlja, kojom se najavljuje sadržaj svakog poglavlja –u slučaju uzorka rukopisa dovoljna je jedna;
  •   pojedinačne lekcije koje tom poglavlju pripadaju, onim redom kojim je predviđeno da idu u udžbeniku;
  •   stranicu sa sistematizacijom koja treba da sadrži sistematizaciju sadržaja prethodnog poglavlja datu u vidu mape uma, tabele, tekstualnog sažetka, itd. – kod uzorka rukopisa dovoljna je jedna.

            Pojedinačna lekcija treba da sadrži, prema Standardima kvaliteta udžbenika:

     ključne reči,

     objašnjenje nepoznatih reči tamo gde je potrebno,

—   dosledno i uvek na isti način obeležene elemente metodičke aparature (zanimljivosti, odeljke za napredne ili posebno zainteresovane učenike, pitanja i zadatke i sl.)

            U tekstu crvenim slovima napišite kakvu ilustraciju na tom mestu zamišljate, ili uputite na izvor.

            * Konkurs je otvoren do 20. juna 2019.godine.

Način slanja:

      * Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl:  eduka@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ZA UDžBENIKE.

NAPOMENE:

Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov rukopisa, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, i ime i adresu škole ili ustanove u kojoj radite.

Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu, portalu i na Fejsbuku.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

                                                                                                                                                                                                                              Srdačno,

                                                                                           Urednički tim „Eduke”