КОНКУРС ЗА ПИСАЊЕ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ И СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Издавачка кућа „Едука” из Београда расписује конкурс за рукописе по новим програмима наставе и учења за трећи, односно седми разред основне школе, за све предмете.

Опште пропозиције конкурса

  1. Рукопис или узорак рукописа који није претходно публикован треба да одговара Програму наставе и учења за наведени предмет и разред, Стандардима квалитета уџбеника, да буде функционалан, применљив у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Рукопис треба да рефлектује добар пример наставне праксе у иновативним приступима настави/учењу – у духу развијајућег стицања знања и умења, са нагласком на самосталном, проблемском и истраживачком учењу.
  1. Текст рукописа треба да буде: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величинаслова: 12 pt;г) размакизмеђуредова: 1,5.

Детаљне пропозиције конкурса

            На конкурс се може предати узорак рукописа – два табака (32 стране) до 20. јуна 2019. године.

            Аутори чији узорак рукописа буде прихваћен, тј. позитивно оцењен од стране уредничког тима, имају рок да текст целог рукописа заврше најкасније до 15. августа 2019. године.

            Узорак рукописа треба да садржи, према ревидираним Стандардима квалитета уџбеника: 

  • насловну страну са Вашим именом, презименом и насловом рукописa 
  •  страницу са садржајем рукописа који је јасно диференциран и рефлектује стварни садржај уџбеника, са јасно дефинисаним, хијерархизованим системом наслова и поднаслова
  •   водич кроз уџбеник који садржи објашњења иконица и елемената методичке апаратуре
  •   најавну страну поглавља, којом се најављује садржај сваког поглавља –у случају узорка рукописа довољна је једна;
  •   појединачне лекције које том поглављу припадају, оним редом којим је предвиђено да иду у уџбенику;
  •   страницу са систематизацијом која треба да садржи систематизацију садржаја претходног поглавља дату у виду мапе ума, табеле, текстуалног сажетка, итд. – код узорка рукописа довољна је једна.

            Појединачна лекција треба да садржи, према Стандардима квалитета уџбеника:

     кључне речи,

     објашњење непознатих речи тамо где је потребно,

—   доследно и увек на исти начин обележене елементе методичке апаратуре (занимљивости, одељке за напредне или посебно заинтересоване ученике, питања и задатке и сл.)

            У тексту црвеним словима напишите какву илустрацију на том месту замишљате, или упутите на извор.

            * Конкурс је отворен до 20. јуна 2019.године.

Начин слања:

      * Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл:  eduka@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЗА УЏБЕНИКЕ.

НАПОМЕНЕ:

Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов рукописа, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, и име и адресу школе или установе у којој радите.

Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту, порталу и на Фејсбуку.

 

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

                                                                                                                                                                                                                              Срдачно,

                                                                                           Уреднички тим „Едуке”