EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI

METODIČKI UTEMELjENI EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI NA MOZAIK PLATFORMI

 

  • usklađeni sa novim Planom nastave i učenja
  • pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
  • visok nivo interaktivnosti(interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
  • atraktivna grafička rešenja prilagođena uzrastu
  • multimedijalni sadržaji: 3D animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
  • mogućnost individulanog dodavanja sadržaja od strane nastavnika
  • podrška štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
  • praćeni podrškom za nastavnika u vidu priprema za čas koje sadrže uputstva za korišćenje digitalnog udžbenika u nastavi
  • jednako kvalitetno reprodukovanje sadržaja udžbenika i u oflajn formi, budući da se sadržaji kojima su udžbenici obogaćeni mogu prethodno učitati i nesmetano koristiti i u prostorima gde nema internet veze ili je internet veza slaba.

Zavirite u demo verzije Edukinih digitalnih udžbenika za treći razred na ovom linku.


Da bi na najoptimalniji, najkreativniji i personalizovan način odgovorili na specifične zahteve uzrasta i prirode nastavnog predmeta,

Edukini digitalni udžbenici su raspoređeni na tri različite platforme.

Pristup platformama je jednostavan.

Pronađite u tabeli digitalni udžbenik za svoj predmet i proverite na kojoj se platformi nalazi!

 

platforma MUDL PLATFORMA

eduka.edu.rs

PLATFORMA EDUKA DIGITAL

https://test.e-eduka.rs

e-EDUKA

https://www.mozaweb.com

udžbenici za 1. razred Matematika 1a i 1b

Bukvar 1

Čitanka 1

SON 1

Engleski 1

Muzička kultura 1

Likovna kultura 1 JK

udžbenici za 2. razred Matematika 2a i 2b

Matematika 2a i 2b, IJ

Likovna kultura 2

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2

Engleski 2

Matematika 2a

Matematika 2b

Matematika 2a, IJ

Matematika 2b, IJ

Likovna kultura 2 JK

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2a

SON 2b

Engleski 2

Čitanka 2 Berković

Jezičke pouke 2 Prćić

udžbenici za 3. razred Čitanka 3 M. Jović

Pouke o jeziku V. Drezgić

Čitanka 3, Vodeno ogledalo, grupa autora

Žubor reči 3, grupa autora

Priroda i društvo 3 D. Kocevska, Balać

Priroda i društvo 3, S. Laketa

Priroda i društvo 3, Manojlović

Muzička kultura 3

Likovna kultura 3

Engleski jezik 3

Matematika 3a, Zarupski

Matematika 3b, Zarupski

Matematika 3a, S. Laketa

Matematika 3b, S. Laketa

udžbenici za 5. razred Engleski 5

Istorija 5

Čitanka 5

Gramatika 5

Geografija 5

Muzička kultura 5

Biologija 5

Informatika 5

Engleski 5

Tehnika i tehnologija 5

udžbenici za 6. razred Engleski 6

Istorija 6
Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6

Engleski 6

Istorija 6
Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6

Geografija 6

udžbenici za 7. razred Engleski 7

Istorija 7
Čitanka 7

Gramatika 7

Likovna kultura 7

Muzička kultura 7

Biologija 7

Informatika 7

Fizika 7

Tehnika i tehnologija 7

Hemija 7

Matematika 7

 

 

EDUKA DIGITAL -UPUTSTVO ZA NASTAVNIKE

EDUKA DIGITAL – UPUTSTVO ZA PODITELjE