EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI

EDUKINI DIGITALNI UDžBENICI

 

IK Eduka je tokom poslednjih nekoliko godina kreirala sve digitalne udžbenike za 1., 2., 5. i 6. razred. Rezultat su mnogi materijali koji su već neko vreme u uspešnoj upotrebi u nastavi.

U radu na ovim izvorima stručnjaci koje Eduka okuplja koncentrisani su, pre svega, na metodičku utemeljenost, funkcionalnost i upotrebljivost ovih materijala u učionici. U tom smilsu Eduka ostaje na stanovištu da pre tehnologije uvek dolaze pedagogija i metodika, da u fokusu izrade ovih materijala mora ostati dostizanje ishoda nastave, obogaćivanje detetovog iskustva i podrška nastavniku u ostvarivanju naznačenih ciljeva.

Udžbenici u potpunosti korespondiraju na Novim planovima i programima nastave i učenja, kao i sa štampanim, odobrenim Edukinim udžbenicima.

Da bi na naoptimalniji, najkreativniji i personalizovan način odgovorili na specifične zahteve uzrasta i prirode nastavnog predmeta, ovi udžbenici su raspoređeni na tri različite platforme.

Pristup platformama je jednostavan.

Pronađite u tabeli digitalni udžbenik za svoj predmet i proverite na kojoj se platformi nalazi!

                            

platforma         

MUDL PLATFORMA  

            eduka.edu.rs

 

      

 

 

 

PLATFORMA EDUKA   DIGITAL 

                https://test.e-eduka.rs

 

EDUKA DIGITAL -UPUTSTVO ZA NASTAVNIKE

EDUKA DIGITAL – UPUTSTVO ZA PODITELjE 

                 

 udžbenici za 1. razred

 

 

Matematika 1a i 1b

Bukvar 1

Čitanka 1

SON 1

Engleski 1

Muzička kultura 1

Likovna kultura 1 JK

 

udžbenici za 2. razred

 

 

Matematika 2a i 2b

Matematika 2a i 2b, IJ

Likovna kultura 2

Muzička kultura 2

Čitanka 2

Pouke o jeziku 2

SON 2

Engleski 2

 

udžbenici za 5. razred

 

 

Engleski 5

Istorija 5

Čitanka 5

Gramatika 5

Geografija 5

Muzička kultura 5

Biologija 5

Informatika 5

 

 Engleski 5

Tehnika i tehnologija 5

udžbenici za 6. razred  

Engleski 6

Istorija 6

Čitanka 6

Gramatika 6

Likovna kultura 6

Muzička kultura 6

Biologija 6

Informatika 6

 

 

 

 

 

Fizika 6

Tehnika i tehnologija 6