NOVI ZVANIČNO ODOBRENI EDUKINI UDžBENICI IZ SRPSKOG JEZIKA ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH ŠKOLA

Novi plan nastave i učenja za prvi razred gimnazija i srednjih škola usvojen je prošle godine. Kako nije bilo dovoljno vremena za prilagođavanje i odobravanje udžbenika, preporuka Ministarstva je bila da se program u nastavi ostvaruje uz korišćenje starih verzija udžbenika.

Od sledeće školske godine profesori srpskog jezika koji predaju u prvom razredu gimnazija i srednjih stručnih škola biće u prilici da koriste verziju Edukinog udžbeničkog kompleta za srpski jezik prilagođenu novom programu nastave i učenja. Edukin komplet čine Čitanka (dr Ana Stišović Milovanović, dr Vukosava Živković, dr Olivera Radulović) i Srpski jezik (dr Duška Klikovac). Oba udžbenika su u svojim prethodnim verzijama visoko ocenjena.

Ova verzija, prilagođena novom programu nastave i učenja, predstavlja jedan od retkih dostupnih zvanično odobrenih udžbenika, i nasleđuje sve kvalitete zbog kojih je prethodno rado korišćena u nastavi. Nastavne jedinice, tematski i sadržajno jasno razdvojene i detaljno predstavljene, omogućuju da svaka sledeća logički i anticipirano proističe iz prethodne. Na komparativan i stvaralački način povezane su tematske jedinice unutar udžbenika, uz korišćenje najsavremenijih i najaktuelnijih izvora, kao i legitimnih naučnopopularnih tekstova. Udžbenici su bogato likovno opremljeni  i pregledni, te dodatno motivišu učenike na rad.

Posebno razvijena, produbljena didaktička aparatura, zasnovana je na metodički i metodološki podrobno promišljenim stavovima. Pitanja su grupisana prema nivoima znanja i razumevanja na koja se odnose, kako bi i učenici mogli da samostalno procene svoje znanje. Funkcionalno povezivanje nastave književnosti i jezika sa nastavom istorije, psihologije, likovne i muzičke kulture, ali i drugih predmeta –  predstavlja poseban kvalitet.

Uz štampane verzije udžbenika, Eduka radi i na digitalizaciji svojih izdanja. Digitalna verzija ovih udžbenika predstavlja još jednu pogodnost za korisnike – nastavike i učenike. Nastavnik je dodatno osnažen bogatom stručnom podrškom koja uključuje mesečne i godišnje planove, pripreme, te dodatne digitalne i štampane materijale za rad.

Zbog svega ovoga Edukini udžbenici za srpski jezik u gimnazijama i srednjim školama zaslužuju posebnu pažnju profesora i učenika.