Nastavnica biologije o mitohondrijama decu uči kroz skečeve, a njeni udžbenici su sve osim skupa suvoparnih definicija

Zamislite da u šestom razredu objasnite učeniku endosimbiotsku teoriju po kojoj su nastale bioenergetske organele mitohondrije i ribozomi koji žive u eukariotskoj ćeliji. Sama rečenica je strašna za pročitati, kaže za naš sajt Vesna Miletić, nastavnica biologije. A mi se potpuno slažemo.

– A sad zamislite da nastavnik napravi skeč ili nacrta strip u kome jedna ćelija proguta bakteriju i bakterija joj kaže: Hajde nemoj me svariti imam za tebe dobar predlog. Vidi kako si spora i velika, sva si baš bez veze. Ti meni daj šećer i kiseonik, a ja ću tebi napraviti energiju pa ćeš biti fit i u kondiciji. – nastavlja naša sagovornica, koautorka četiri udžbenika za biologiju i radnih svezaka za ovaj predmet, u izdanju Eduke.

Ovakve lekcije, a ne suvoparna predavanja i monolozi potrebni su đacima, objašnjava profesorka Miletić.

Čemu nas biologija uči i zašto je ona važna za svakog đaka?

Biologija treba da nauči dete šta je život, kako je velika raznolikost života na Zemlji i  koliko je ta raznolikost važna za opstanak planete. Kroz različite radionice mogu da nauče i kako da zaštite planetu. Bitna činjenica je i da đaci nauče kako funkcioniše njihov organizam. Zašto im se događa pubertet? Zašto im srce ubrzano lupa kad treba da odgovaraju? Zašto i kako se zaljubljuju? Kako čuje, vide, osećaju? Kako ih miris sveže pečenog hleba podseti na baku? Biologija đake uči i da prepoznaju zamke i štetna dejstva ne samo droge, alkohola i duvana već i nepravilnih dijeta, sredstava za mršavljenje ili veštačkih steroida.

Da li je plan i program rada u osnovnim školama adekvatan ili đaci, možda, uče suviše detaljno?

Novi plan i program biologije u osnovnoj školi je koncipiran po spiralnom modelu. Jeste dosta težak i detaljan, ali nije dosadan i monoton ako se deci gradivo predstavi na adekvatan način. Prošlo je vreme nastavnika koji su držali duge monologe po ceo čas. Ovaj program zahteva nastavnika koji je maštovit, kreativan, voli svoj posao, upotrebljava sve resurse i vodi učenike kroz saznajni proces. Takav nastavnik je, ne predavač, već učesnik zajedno sa decom u saznajnom procesu. Tu je da ih usmeri, uputi, objasni, pohvali, ispravi na tom putu. Ako tako posmatramo nastavu biologije onda novi plan i program, mada na prvi pogled izgledaju teški, to nisu. Ako nastavnik natera učenika da nauči definicije, pojmove i procese napamet onda je novi program stvarno pretežak i detaljan. Ovde se radi, čini mi se, o tome da se ovaj program može prilagoditi svakom učeniku u obimu koji on može da savlada samo ako je nastavnik dovoljno motivisan da taj kvantum znanja izmeri i prosledi na pravo mesto.

Koautor ste udžbenika i radnih svezaka za biologiju za osnovnu školu, u izdanju Eduke. Kako će nove radne sveske pomoći nastavnicima i đacima u radu?

Udžbenici od 5. do 8. razreda u izdanju Eduke su odobreni. Prva dva udžbenika sam napisala sa prof. Verom Matanović, a 7. i 8. razred sa koleginicom Dušicom Komanović iz Šapca. Radne sveske za sva četiri razreda su odobrene ove jeseni. Udžbenici i radne sveske su pisane onako kako mi predajemo. One su izraz nas kao nastavnika, naših karaktera, kreativnosti, ideja koje smo imale. Nekad pomislite da vam nijedan udžbenik ne odgovara i da biste vi bolje uradili, da ga pišu univerzitetski profesori i da nisu dovoljno prilagođeni deci. Mi smo imale tu sreću i čast da dobijemo priliku da pokažemo kako dva nastavnika biologije vide čas biologije. Zato su naši udžbenici drugačiji. Imaju odeljke koji se zovu Biolozi kreativci, Biolozi pametnice, brzo i kratko uči se lako, mnogo delova koji se ne uče već bude ljubav prema prirodi, mnogo kreativnih ideja i zadataka.

Radne sveske su nastale kao deo priče koju je pokrenula Eduka na početku pandemije kako bi pomogla nastavnicima Srbije da lakše prebrode onlajn nastavu.

Tokom prošle školske godine postavljali smo materijale i mogli su ih koristiti svi biolozi bez obzira na to čije udžbenike su koristili. Svaki materijal se sastojao od prezentacije, nastavnog listića i igrice. Na osnovu tih materijala napravili smo radne sveske koje su prilagođene ne samo Edukinoj biologiji već se mogu koristiti uz bilo koji udžbenik. Svaka nastavna jedinica ima desetak zadataka, deo za učenje kroz igru koji se zove „Zabavi se i utvrdi svoje znanje“, deo za učenike koji rade po IOP1, 2 i deo za nadarene učenike koji nastavu slušaju po IOP3 ali i za sve učenike koji žele nešto više da nauče. Nadamo se da ćemo pomoći učenicima da lakše savladaju nastavno gradivo, a kolegama da olakšamo posao. Naročito da im olakšamo rad sa decom na IOP1 i 2 jer znamo da je to nastavnicima najteži deo posla za koji nisu dovoljno obučeni.

Kako povezujete biologiju sa drugim predmetima?

Već sam rekla da je biologija nauka o životu i kao takva povezana je sa većinom nauka ili je temelj mnogih naučnih disciplina. U našim udžbenicima postoji i projektna nastava koja povezuje biologiju sa drugim predmetima. Taj interdisciplinarni pristup nastavi daje najbolje rezultate ako je nastavnik obučen da je izvodi. Mada učenici sami kreću u avanturu otkrivanja životnih pojava i povezivanju predmeta, a da toga nisu ni svesni. Treba ih samo pravilno uputiti.

Da li udžbenici čiji ste koautor pomažu u tome i kako su koncipirani?

Uvek mi je zanimljiv zadatak projektne nastave koja se nalazi u udžbeniku sedmog razreda “Čudesni biomi“. Deci se da zadatak kroz pozorišni skeč da istraže jedan biom i naprave sajt turističke agencije sa ponudom putovanja u određene biome. Ta ponuda mora da obuhvati klimu, biljke, životinje, istorijski aspekt, opis ljudskih naseobina, hranu, kulturno-istorijski deo, ugroženost i zaštitu bioma, cenu putovanja. Na ovaj način smo povezali: biologiju, geografiju, istoriju, umetnost, fiziku, matematiku, preduzetništvo…

Takvih zadataka je pun udžbenik i moram priznati i metodički priručnici jer sve što nije stalo u udžbenik mi smo kao nastavne listiće smestili u metodičke priručnike. Mi smo pre svega praktičari i cilj nam je i bio da sav materijal koji je skupljan godinama, svi naši nagrađeni radovi, projekti, ideje i primeri dobre prakse nađu mesto i put do đaka i nastavnika.

Biologija može biti dosadna, ako učimo suvoparne definicije i neverovatno zanimljiva, ako je učimo kroz primere, korelaciju sa stvarnim životom, na način na koji đaci razumeju. Kako nastavnici biologije mogu zainteresovati đake za ovaj predmet?

Meni to uspeva, pratim svoje srce, svoj instinkt, povezujem njihovo znanje sa primerima iz života, pravim kratke skečeve, pričam priče, crtam, radim projektnu, integrisanu nastavu, izvlačim dobre strane svakog učenika i koristim ih kao resurs za učenje biologije. Šaljem neke radove učenika koji nisu sjajni biolozi, ali su dobri slikari i naučili su biologiju. Ako volite ono što radite onda vam ništa nije teško, ako ne volite onda je biti nastavnik muka.

Zamislite da u šestom razredu objasnite učeniku endosimbiotsku teoriju po kojoj su nastale bioenergetske organele mitohondrije i ribozomi koji žive u eukariotskoj ćeliji. Sama rečenica je strašna za pročitati. A sad zamislite da nastavnik napravi skeč ili nacrta strip u kome jedna ćelija proguta bakteriju i bakterija joj kaže: Hajde nemoj me svariti imam za tebe dobar predlog. Vidi kako si spora i velika, sva si baš bez veze. Ti meni daj šećer i kiseonik, a ja ću tebi napraviti energiju pa ćeš biti fit i u kondiciji. One se dogovore i od bakterija postanu mitohondrije koje i dan danas žive unutar ćelije i to su bioenergetske organele jer stvaraju energiju. Pošto žive u ćeliji onda su endosimbiotske organele.

I, verujte mi, učenici zapamte za ceo život.

preuzeto sa: Zelena učionica

 

Prof. Karović: Matematika je pre svega rasuđivanje, a ne samo račun

Živimo u vremenu kada očekujemo da se sa minimalnim radom ostvare maksimalni rezultati, pa ako se to ne desi stvara se otpor. Nešto slično je i sa matematičkim zadatkom, objašnjava za naš sajt Radica Karović, profesor matematike u OŠ “Oslobodioci Beograda“, autor zbirki za završni ispit, kao i udžbenika iz matematike, za osmi razred osnovne škole u izdanju Eduke.

Prof. Karović osnivač je i predsednik i udruženja “Mladi matematičar” i s njom smo razgovarali o tome da li je matematika zaista bauk, kako pomoći deci da se oslobode straha od matematike, koja je uloga roditelja, a koja učitelja u kreiranju stava prema matematici i kako treba da izgleda dobar udžbenik iz ovog predmeta.

 • Izjavili ste jednom prilikom da su matematičari tužni kad neko kaže da je matematika bauk. Ali, istina je da ima dece koja je ne vole jer veruju da je preteška, da im ne ide. Da li je za matematiku potreban dar i ako jeste, šta sa onima koji ga nemaju?

Svaki put kada uspemo da rešimo neki problem ili možda pređemo na viši nivo neke igrice osetimo radost  i zadovoljstvo zbog postignutog rezultata. Matematika pruža toliko prilika da se svakim rešenim zadatkom baš to oseti pa smo i zato tužni kada kažu da je bauk. Znamo da su odustali, znamo da su sebi uskratili priliku da osete zadovoljstvo koje samo uspeh donosi, a on je najveći motivator.

Kada bismo učenicima na redovnoj nastavi postavili pitanje da li je za matematiku potreban dar, sigurna sam da bi odgovorili da su za matematiku potrebni volja i rad, pre nego dar. Živimo u vremenu kada očekujemo da se sa minimalnim radom ostvare maksimalni rezultati, pa ako se to ne desi stvara se otpor. Nešto slično je i sa matematičkim zadatkom. Ako odmah ne znaju, „ne vide“ rešenje veliki broj učenika odustaje čekajući da ga neko drugi reši za njih, bez namere da pažljivo pročitaju zadatak i rešenje potraže u nekom sličnom zadatku koji su radili. Pored volje i rada potrebno je i strpljenje. Oni koji brzo „vide“ rešenje ili način kako da reše problem, oni su ili daroviti ili nisu odustali od zadatka, nego su strpljivo pravili strategije kako da ga reše.

 • U našem društvu postoji prećutno uverenje – ako ti matematika dobro ide, znači da si pametan, ako ne, onda nisi. Da li postoje inteligentna deca kojoj matematika ne ide od ruke, već radije uče jezike ili slikaju?

Pored matematičko – logičke inteligencije postoji još inteligencija, poput socijalne, emotivne, lingvističke itd. Da li to znači da deca koja još u osnovnoj školi govore više od dva strana jezika nisu pametna? Naravno da su pametna. Njihova interesovanja idu u nekom drugom pravcu.

 • Koliko je važna uloga učitelja, kasnije nastavnika u kreiranju stava učenika prema matematici?

Pre učitelja i nastavnika, jako je važna uloga roditelja i njihov stav prema matematici i sticanju znanja uopšte. Ukoliko je on afirmativan i njihovo dete će lakše prihvatiti matematiku kao predmet u školi.

Kako su učitelji u temelju obrazovanja, njihova uloga je izuzetno važna u kreiranju stava prema matematici. Ako učitelj voli matematiku on tu ljubav i prenosi na svoje učenike. Takav stav učitelja kasnije nastavnicima omogućava da samo nastave da rade na njenom razvoju.

Metode i oblici rada koje nastavnik primenjuje su takođe jako važni u formiranju stava prema ovoj plemenitoj nauci.

U matematici se najbolje uči kako da to što znamo primenimo u nepoznatoj situaciji. Rešavanjem različitih matematičkih zadataka učenici stiču veštinu pravljenja strategija za prevazilaženje problema. Ovde posebno treba napomenuti da je matematika pre svega rasuđivanje, a ne samo račun.

 • Kako treba da izgleda dobar udžbenik iz matematike?

Ako bismo pitali učenike, oni bi sa sigurnošću odgovorili da je najbolji onaj u kome ima detaljnih objašnjenja za rešavanje zadataka.

Najbolji udžbenik je onaj koji se koristi, jer se najčešće koriste samo zbirke rešenih zadataka, kao deo udžbeničkog kompleta.

 • Autor ste novog udžbenika za matematiku za osmi razred u izdanju Eduke. Kako je on koncipiran i šta donosi novo i drugačije?

Sa pojavom interneta nastava se u mnogome menja. Učenik sada aktivno učestvuje u sticanju svog znanja, uloga nastavnika se menja, pa samim ti i udžbenik mora biti usklađen sa potrebama savremenog okruženja.

Pored toga, koleginica Suzana Ivanović i ja, stvarajući ovaj udžbenik imale smo na umu da pažljivim izborom primera i zadataka razvijamo snagu mišljenja naših učenika, da ih naučimo da posmatraju činjenice svojim umom i da nauče da prave logičke zaključke.

On je zasnovan na konstruktivističkoj teoriji učenja tj. uzimaju se u obzir iskustva u svakodnevnom životu, interesovanja i znanja koja učenici imaju. Nov pojam se u svakoj lekciji uvodi kroz motivacioni primer (Fiskalni račun, Planiranje učenja, Milošev razvoj, Administrativna zabrana, Gigabajt, Elenin zadatak, Eksperiment, Matematička sekcija, Navigacija, Pijac, Cilindar, Fišek…).Udžbenik afirmiše različite metode učenja i učenje kroz različite oblike rada – projektni zadatak na zadatu temu, problemski zadatak, pri čemu se utiče na razvijanje kompetencija učenika, počev od kompetencija za učenje, rad sa podacima, digitalne kompetencije (plan projekta koji je dat u udžbeniku), preduzetništvo (motivacioni primer), itd.

Kroz testove (provera znanja) učeniku se omogućava da prati sopstveni napredak u učenju, a  korisni su kako na časovima obrade, tako i za kratak uvod na narednom času.

Upućuje na korišćenje različitih izvora i vrsta informacija i motiviše i podržava samostalno učenje  i podstiče interesovanje za matematiku (vežbamo, poluprogramiran materijal, projektni zadatak). Koriste se slobodni softverski alati gde god je to moguće .

Zadaci u udžbeniku i zbirci podstiču kritičko i stvaralačko mišljenje. Na kraju svake teme u zbirci je dat problemski zadatak koji ima gradiranu strukturu, tako da se zahtevi usložnjavaju do nivoa kreativnosti.

Udžbenik i zbirku prelistajte ovde:

Matematika, udžbenik, autorke: Radica Karović i Suzana Ivanović

Matematika, zbirka zadataka, autorke: Radica Karović i Suzana Ivanović

 • Na kraju, kako bi trebalo da izgleda nastava matematike tako da ona (skoro) svima u učionici bude zanimljiva?

Kroz različite metode i oblike rada i pažljivim odabirom zadataka i aktivnosti na času tako da svaki učenik aktivno učestvuje.

Na času obrade je odlična metoda rada na tekstu koja ima mnogo prednosti, pri čemu je sticanje samostalnosti u radu  jedna od najvažnijih koristi koja se njenom primenom postiže kod učenika. Treba voditi računa da sadržaj bude prilagođen svakom učeniku. Mi smo to imale na umu kada smo pisale udžbenik. Od velike važnosti je i to da učenik oseća slobodu na času matematike. Tu pre svega mislim na slobodu u kojoj ne postoji strah od pogrešnog odgovora. Ni jedan odgovor nije pogrešan, samo bi trebalo zatražiti od učenika da ga obrazloži. Nakon toga će sam zaključiti da li je odgovor tačan ili ne.

 • Predsednik ste udruženja Mladi matematičar. Šta su osnovne aktivnosti udruženja i kako ono doprinosi razvoju naših mladih matematičara?

Mladi matematičar ove godine slavi jubilej 10 godina od osnivanja. U deceniji koja je iza nas naše aktivnosti su bile usmerene kako na mlade matematičare tako i na naše kolege i koleginice, a sve u cilju popularizacije matematike i osavremenjivanju nastave matematike kroz stručno usavršavanje nastavnika.

Jedna od glavnih aktivnosti u ostvarivanju ovog cilja je organizacija međunarodnog takmičenja „Most matematike“ koje je po svom sadržaju jedinstveno u svetu i potpuno usklađeno sa potrebama i zahtevima savremenog obrazovanja, zatim međunarodne konferencije „Mostovi matematike“  koja se svake godine održava u Beogradu. Manifestacija „Most matematike“ kojom se promoviše pored matematike i kultura i kultura nauke, održava se svake godine u Vrnjačkoj Banji gde se i nalazi „Zlatni most“, most koji je posvećen matematici. U okviru Manifestacije se organizuju seminari i radionice za nastavnike, kao i matematički kamp za učenike osnovnih i srednjih škola.

Učešćem u našim aktivnostima učenici, naši takmičari, stiču iskustva u izradi projektnog zadatka, primeni znanja stečena u okviru redovne nastave, istraživanjima. Oni razvijaju timski duh, uče da sarađuju. U Mladom matematičaru su svi tu od učenika do naučnika i svi mi zajedno činimo da što veći broj učenika oseti radost rešenog zadatka.

Izvor: Zelena učionica

 

EDUKIN  KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 7

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda sedmu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled” 7, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

Propozicije konkursa

1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.

2. Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika.

3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.

4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

Konkurs je otvoren do 30. juna 2021. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni oko 30.septembra 2021. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”

Prof. Lapčević o tome zašto je predmet Tehnika i tehnologija izuzetno važan za dečji razvoj i obrazovanje

Predmet tehničko obrazovanje, kako smo ga nekad zvali, prošao je prilično trnovit put da bi opstao u obrazovnom sistemu. Njegov značaj ogleda se u mnogim stvarima i to je tačno ono čega nam u školama nedostaje i na mnogim drugim poljima. Iako uče nervni sistem kišne gliste, deca danas ne umeju da zasade šargarepu koju jedu svakog dana.

Kroz predmet Tehnika i tehnologija, kako se danas zove, deca upravo uče važne praktične stvari, kaže za naš sajt Zoran Lapčević, nastavnik za ovaj predmet, član Nacionalnog prosvetnog saveta i autor udžbenika za Tehniku i tehnologiju u izdanju IK Eduka.

“Realizacijom praktičnog rada u okviru konstruktorskog modelovanja učenici pored psihomotorne sposobnosti razvijaju i  kreativnost, originalnost, upornost, istrajnost, stvaralačko i kritičko mišljenje, stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad.” – kaže prof. Lapčević.

S njim smo razgovarali o značaju predmeta, o tome zašto veruje da je usko povezan sa informatikom i šta je to što bi trebalo menjati da bi se bolje uklopio u potrebe današnjeg obrazovanja.

Svojevremeno ste se zalagali da tehnika i informatika u osnovnoj školi ostanu zajedno u okviru jednog predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje, ali su oni ipak razdvojeni na dva posebna predmeta. Kako danas vidite to odvajanje informatike od tehnike?

Posle četiri godine od odvajanja informatike od tehnike i dalje tvrdim da je to bilo potpuno neprirodno i samim tim nepotrebno. Živimo u vremenu automatike, robotike, mehatronike i veštačke inteligencije, gde je stepen sveukupnog razvoja došao do tačke u kojoj su tehnika/tehnologija i informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) postale neraskidivo međuzavisne. Nema više tehničkog uređaja u koji nije ugrađena i informaciona tehnologija. Zbog toga su informatički sadržaji morali da se nađu uz tehničko-tehnološke, u okviru jednog predmeta. Bez poznavanja tehnike i tehnologije nema razvoja IKT-a i njihovog uspešnog korišćenja. IKT nije jednako tehnika, niti informatičko obrazovanje može biti zamena za tehničko-tehnološko. Naprotiv, oni su neraskidivi i komplementarni. Nelogičnost jednog ovakvog razdvajanja je pokazala i četvorogodišnja implementacija novih programa u okviru oba predmeta. Skoro svi sadržaji u okviru predmeta Tehnika i tehnologija su jednim delom vezani za IKT-e. Nastavnici Tehnike i tehnologije su npr. primorani da kod praktičnog stvaralaštva, mimo važećih programa, učenicima dodatno objašnjavaju informatičke sadržaje kako bi sklopljeni model bio u funkciji. To se najbolje vidi na primeru robotike i interfejs tehnologije.

Kakav je danas novi predmet Tehnika i tehnologija?

Tehnika i tehnologija je predmet sa savremenim Programom nastave i učenja orijentisan ka ostavarivanju ishoda, nastao na osnovi dostignuća psihološko–pedagoške prakse i tehničko–tehnološkog razvoja. Zbog toga je koncepcijsko opredeljenje ovog predmeta, pored upoznavanja učenika sa najsavremenijim tehnikama i tehnologijama, dalji razvoj veština i motorike (senzomotorike, psihomotorike, fine motorike), tehničkog stvaralaštva, kreativnosti i preduzetničkog duha kod učenika. Program se realizuje u formi predavanja (teorijska nastava) i vežbi. Povezanost teorije i prakse postiže se kroz jedinstvo teorijskih sadržaja i vežbi koje se u realizaciji prepliću i dopunjuju. To je jedini predmet u osnovnoj školi koji kroz obavezan praktičan rad učenicima pruža tako važna funkcionalna znanja koja imaju veliku primenu van škole, u realnom životu.

Veoma bitna uloga predmeta Tehnika i tehnologija funkcionalizovana je i sa aspekta profesionalne orijentacije učenika, posebno sa stanovišta uvođenja dualnog obrazovanja u srednje stručne škole. Izučavanjem trenutno aktuelnih tehnika i tehnologija (od arhitekture i građevinarstva, mašinske tehnike, elektrotehnike do robotike, mehatronike i veštačke inteligencije), kroz praktičan rad, učenici upoznaju osnovne elemente svakog zanimanja, a nastavnici kod njih otkrivaju sklonosti i izražene sposobnosti prema određenim granama tehnike i usmeravaju ih u tom pravcu kako bi što lakše i uspešnije izabrali svoj budući poziv. Značaj pravom usmeravanju učenika osnovne škole kroz predmet Tehnika i tehnologija je još veći ako uzmemo u obzir dobro poznati podatak da oko 75% učenika osmog razreda upisuje srednje stručne škole.

Programom nastave i učenja Tehnike i tehnologije učenici se navode na algoritamski način razmišljanja kroz sopstvene mini-projekte „od ideje do realizacije“, gde u potpunosti mogu da iskažu svoje praktično stvaralaštvo i kreativnost. Kroz ovakav vid nastave učenici izgrađuju osnovne preduzetničke kompetencije: od stvaranja ideje budućeg proizvoda, izrade tehničke dokumentacije, izrade proizvoda, marketinga – do manjeg finansijskog izveštaja i prodaje proizvoda u okviru školskih manifestacija.

Ipak, ima li nečega što u implementaciji ovog predmeta nedostaje ili može predstavljati problem u budućnosti?

Tehnika i tehnologija, kao i svi ostali predmeti u osnovnoj školi, prolazi kroz brojne izazove savremenog školstva. Ono što trenutno nedostaje kako bi mogla da se ostvari potpuna implementacija novog Programa nastave i učenja iz Tehnike i tehnologije jeste opremanje kabineta savremenim nastavnim sredstvima. Prošle godine je objavljen novi Normativ opremanja osnovnih škola nastavnim sredstvima. Međutim, na tome se stalo, škole nemaju para, lokalne samouprave i MPNTR-a ćute i tu nema pomaka. Pored toga, veliki problem je nedostatak stručnog kadra za izvođenje nastave Tehnike i tehnologije. Naši strukovni fakulteti u Čačku i Zrenjaninu godinama unazad, zbog male zainteresovanosti,  upisuju veoma mali broj studenata ili ih uopšte ne upisuju na studijske programe za profesore Tehnike i tehnologije. Taj višegodišnji problem sam više puta isticao na sastancima sa čelnicima MPNTR-a i tražio donošenje određenih stimulacija kao motivacionog sredstva za buduće studente ovih studijskih programa, poput dobijanja stipendija, zagarantovanog radnog mesta po završetku studija i dr.

Pre početka naredne školske godine očekujemo konačno objavljivanje obrazovnih standarda za naš predmet što će svakako unaprediti nastavni proces.

Nastojaćemo da ispravimo dugogodišnju nepravdu prema našim učenicima koji se takmiče iz Tehnike i tehnologije, u tri nivoa od školskog do republičkog, a da za postignute rezultate na republičkom takmičenju ne dobijaju bodove koji im se priznaju pri upisu u srednju školu, kao što je slučaj iz svih ostalih predmeta. To bi svakako dodatno motivisalo učenike da se takmiče iz ovog predmeta.

Autor ste udžbenika za Tehniku i tehnologiju u izdanju izdavačke kuće „Eduka“. Šta vam je bio glavni cilj dok ste pisali udžbenike i kako se oni razlikuju od prethodnih izdanja?

Posle dugogodišnjeg stručnog i istraživačkog rada, velikog broja objavljenih radova u raznim časopisima, stručnim publikacijama, na domaćim i međunarodnim konferencijama, tridesetogodišnjeg staža u nastavi, pisanje udžbenika mi nije predstavljalo neki poseban problem već, naprotiv veliko zadovoljstvo. Ove godine sam zaokružio izdavački ciklus udžbeničkog kompleta (udžbenik, radna sveska i materijal za konstruktorsko modelovanje) iz Tehnike i tehnologije od 5. do 8. razreda.

Glavni cilj pri pisanju udžbenika svakako mi je bio da oni budu prilagođeni uzrastu učenika, da sadržaji u njima podstaknu radoznalost učenika i motivišu ih da ih što više koriste i time zavole tehniku. Upravo zato udžbenici čiji sam autor sadrže mnoštvo različitih naloga koji kroz razne zanimljivosti, radne zadatke, manje istraživačke radove, savete i vežbe, učenike od pasivnog čitaoca pretvaraju u aktivne učesnike u sticanju funkcionalnih znanja.

Aktuelni udžbenički kompleti, od onih koje sam pisao pre deset i više godina, razlikuju se koncepcijski, samim tim što su sadašnji Programi nastave i učenja zasnovani na ostvarivanju ishoda, a ne sadržaja. Pored toga, današnji su udžbenici savremenije oblikovani, sa QR kodovima koji upućuju učenike na dodatne sadržaje. Mnoštvo već pomenutih naloga, pouzdano vodi i usmerava učenike ka aktivnom učenju i ostvarivanju predviđenih ishoda. Tu su i neizbežni, pažljivo oblikovani, multimedijalni digitalni udžbenici koji još više učenike čine aktivnim u nastavi iz Tehnike i tehnologije. Takođe, struktura teksta, ilustracija i predviđenih vežbi u udžbenicima odgovara trenutno važećoj metodologiji tehničkih nauka, zasniva se na savremenim dostignućima i aktuelnim podacima.

Materijali za konstruktorsko oblikovanje čine sastavni deo udžbeničkog kompleta i namenjeni su izvođenju praktičnih radova učenika. Vežbe su osmišljene tako da učenici kroz praktičan rad primenjuju naučeno, razvijaju stvaralaštvo i stiču praktična znanja iz oblasti tehnike koja će im koristiti u svakodnevnom životu.

Radne sveske sadrže naloge koji su primereni razvojnim mogućnostima i saznajnim sposobnostima učenika, logički su povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, precizni i realno izvodljivi. Njihova osnovna funkcija je samoprovera naučenog, ali i povezivanje, primenjivanje i utvrđivanje stečenog znanja. Diferencirani su po složenosti i primereni su različitim nivoima znanja, sposobnostima i veštinama učenika.

Zašto je za decu i njihov razvoj važan predmet Tehnika i tehnologija?

Izučavanjem Tehnike i tehnologije učenici stiču osnovne tehničke kompetencije razvijajući preciznost, urednost i odgovornost. Upoznaju primenu prirodnih zakonitosti u praksi, formiraju svest o tome kako se primenom tehnike i tehnologije menja svet u kome živimo. Realizacijom praktičnog rada u okviru konstruktorskog modelovanja učenici pored psihomotorne sposobnosti razvijaju i  kreativnost, originalnost, upornost, istrajnost, stvaralačko i kritičko mišljenje, stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad.

Jedan od zadataka izučavanja Tehnike i tehnologije jeste da kod učenika razvija svest o tome da primena stečenih znanja i veština u realnom okruženju podrazumeva stalno stručno usavršavanje i celoživotno učenje, kao i da je razvijanje preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu jedan od važnih preduslova ličnog i profesionalnog razvoja.

Izučavanje Tehnike i tehnologije je važno za učenike i iz bezbedonosnih razloga. U svim oblastima gde je to bilo neophodno, težište je na bezbednom ponašanju učenika (bezbednost učenika kod korišćenja kućnih instalacija, električnih aparata i IKT uređaja, bezbednost u saobraćaju i bezbednost na internetu).

Šta smatrate najvećim ličnim doprinosom kada je u pitanju nastavni predmet Tehnika i tehnologija?

Sve što je do sada postignuto na unapređenju Programa nastave i učenja i samog predmeta Tehnika i tehnologija rezultat je timskog rada. Ipak, ono na šta sam posebno ponosan je moj skroman doprinos na očuvanju statusa predmeta u trenucima kada mu je pretila mogućnost smanjenja fonda časova, pa i potpunog ukidanja u 5. i 6. razredu, zatim ozakonjenja podele odeljenja na grupe u nastavi Tehnike i tehnologije zbog praktičnog rada učenika, kao i koautorstvo pri izradi Programa nastave i učenja.

Trenutno sam član Nacionalnog prosvetnog saveta ispred Društva pedagoga tehničke kulture Srbije, čime sam posebno počastvovan, jer je to prvi put u dugogodišnjoj istoriji ovog predmeta da ima svog predstavnika u najvišem telu obrazovnog sistema Srbije. To svakako za mene predstavlja veliku obavezu i odgovornost ispred nastavnika Tehnike i tehnologije koji su mi poverili tu ulogu.

Na kraju moram da istaknem da sve navedeno ne bih postigao da nisam imao sreće da, na početku mog autorskog rada na pisanju udžbenika, upoznam sjajnog profesora Boška Vlahovića, doktora pedagoških nauka, inače glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće „Eduka“ od koga sam naučio sve što bi trebalo da krasi jednog autora savremenih i nadasve kvalitetnih udžbenika.

Zoran D. Lapčević, prof. TIO/TiT

izvor: Zelena učionica

NOV EDUKIN UDžBENIK IZ MUZIČKE KULTURE ZA 8. RAZRED

Boris Marković, Iz muzičke kutije – muzička kultura za osmi razred

Iz muzičke kutije – udžbenik za muzičku kulturu za osmi razred nastao je na temeljima potvrđenih pedagoških praksi kod nas i u svetu. Prateći novi Program nastave i učenja, autor udžbenika Boris Marković usmerio je nastavne sadržaje ka ostvarivanju zadatih ishoda, inventivno pristupio obradi muzičkih primera i istakao interaktivnu ulogu udžbenika.
Nastavna tema Čovek i muzika – romantizam, impresionizam i muzika savremenog doba – potkrepljena je relevantnim primerima za slušanje (dva kompakt-diska), slikovnim prikazima i zadacima koji pospešuju samostalni i istraživački rad učenika. Oblast (duvački) Muzički instrumenti počinje izvođenjem eksperimenata koji potvrđuju zakonitosti fizike (akustike) i učenicima olakšavaju razumevanje nastajanja tona na duvačkim instrumentima. Instrumenti se upoznaju auditivno, kroz poznate kompozicije, i vizuelno, kroz slikovne prikaze instrumenata. Oba poglavlja završavaju testom sa različitim tipovima zadataka, razvrstanim prema nivoima postignuća.
Oblast izvođenja muzike obuhvata notne primere umetničke muzike romantizma, džeza, žanrova popularne muzike, tradicionalne pesme različitih naroda koji žive u Srbiji, kao i vokalno-instrumentalne aranžmane pesama Gusta mi magla i Mndra mja, prilagodljive različitim sposobnostima učenika. Određen broj notnih primera potkrepljen je snimljenom instrumentalnom pratnjom, što učeniku omogućava samostalno uvežbavanje. Udžbenik Iz muzičke kutije usmeren je na korelaciju sa nastavnim temama drugih predmeta, na projektnu nastavu, kao i na ostvarivanje drugih kompetencija, poput digitalne i preduzetničke. S tim u vezi, u poslednjem poglavlju akcenat je stavljen ne samo na muzičko stvaralaštvo u užem smislu, već i na istraživački rad i upoznavanje delatnosti kao što su muzičko novinarstvo, menadžment u umetnosti, graditeljstvo, dizajn.
Udžbenik možete prelistati prateći sledeći link:
Iz muzičke kutije, muzička kultura, udžbenik, autor: Boris Marković

ENGLESKI JEZIK za 8. razred, OVER THE MOON 8

 Osma godina učenja

Autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

 

Najnovijim udžbenikom za osmi razred naš tim iskusnih autora, zajedno sa ilustratorima i dizajnerima, uspešno je zaokružio EDUKINU seriju udžbenika za engleski jezik za osnovnu školu. Ponosni smo što su EDUKINI udžbenici za engleski jezik sve popularniji među nastavnicima zahvaljujući kreativnosti, preglednosti, doslednoj koncepciji, zanimljivim tekstovima i adekvatnoj vizuelnoj opremljenosti.

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – udžbenik
 2. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD 1 (koji prati udžbenik i koji dobija nastavnik uz Priručnik, CD 2 (koji učenici dobijaju uz radnu svesku)

 OSNOVNE ODLIKE:

 • U udžbeniku OVER THE MOON 8 važna stavka su pažljivo obrađene tematske jedinice. Tekstovi su zanimljivi i neki od njih imaju karakter tekstova iz popularnog časopisa National Geographic i time dosledno prati prethodni udžbenik za sedmi razred. Učenike ovog uzrasta je ponekada teško zainteresovati, tako da će temama zastupljenim u ovom udžbeniku nastavnicima biti znatno olakšan posao. Prednost ovog udžbenika je i povezanost sa ostalim nastavnim predmetima (maternji jezik, književnost, istorija, geografija, muzika, umetnost, biologija) čime se realizuje međupredmetna kompetencija.
 • Udžbenik je vrlo dobro organizovan i na pregledan način zaokružuje celo gradivo osnovne škole.
 • Svaka lekcija počinje uvodnom stranicom na kojoj su jasno naznačeni Unit Objectives, Key Vocabulary i vežbanje za uvođenje teme Get Ready.
 • Svaka lekcija se sastoji od 8 odeljaka:

Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar,

E – Across cultures, F – Writing i Fun page / Revision.

Lead-in – Kroz kviz učenici se na vrlo stimulativan i zanimljiv način pripremaju za temu i leksiku teksta koji sledi u glavnom delu A. Kviz ujedno omogućuje učenicima da prošire sopstveno znanje na inspirativan način.

A Reading – Tekstovi u delu A su podsticajni, edukativni, a tematski i jezički prilagođeni uzrastu učenika, uz mnoštvo vežbanja za uvežbavanje i sistematizaciju leksike.

B Grammar – Gramatika je obrađena na savremen, induktivan način. Gramatičke strukture se prvo javljaju kontekstualno u tekstu. Zatim se kroz vizuelno isticanje tih gramatičkih struktura, kontrastiranje i sl. učenicima skreće pažnja na njihovu formu i upotrebu. Time se obezbeđuje veća interakcija od strane samih učenika i trajnije usvajanje gramatičkih struktura koje se bazira na rasuđivanju, povezivanju i uočavanju. Vežbanja su veoma raznovrsna, a poslednje vežbanje je u većini slučajeva personalizovano, što učenicima daje mogućnost da koriste ciljne jezičke strukture u saradnji sa drugim učenicima.

C Listening and Speaking – Razvijanje jezičke veštine slušanja kroz zanimljive dijaloge koje karakteriše savremen, neformalan jezik. Dijalozi takođe obiluju korisnim izrazima koji su vizuelno istaknuti na kraju lekcije i koje učenici imaju priliku da dodatno uvežbaju kreiranjem sopstvenih dijaloga.

D Grammar – Uvežbavanje i utvrđivanje jezičkih struktura uvedenih u delu C.

E Across cultures – Kulturološki kutak koji nudi učenicima mogućnost novih saznanja i proširivanja vokabulara, kao i priliku da pokažu svoju kreativnost izradom projekta vezanim za temu.

F Writing – Razvijanje veštine pisanja kroz širok spektar formi i stilova (imejl, deskripcija, naracija, pismo žalbe itd.). Učenicima je dat jasan model, kao i smernice na osnovu kojih će samostalno pisati sastav.

Na kraju neparnih lekcija nalazi se Fun Page sa interesantnim aktivnostima koje su u čvrstoj sprezi sa leksikom određene lekcije, korisnim odeljkom DID YOU KNOW? i idiomima koji su namenski ilustrovani u cilju lakšeg razumevanja i usvajanja. Parne lekcije se završavaju odeljkom za obnavljanje gradiva (Revision). Nakon poslednje lekcije nalazi se EXIT TEST kojim se zaokružuje celokupno gradivo.

 • Na kraju udžbenika nalaze se lista reči sa fonetskom transkripcijom i prevodom (Wordlist), spisak korisnih izraza (Expression Bank) i spisak fonetskih simbola (Phonetic Symbols).
 • RADNA SVESKA u potpunosti prati sadržaj udžbenika. Sve aktivnosti u radnoj svesci osmišljene su tako da uvežbavaju vokabular, izgovor i gramatičke strukture koje se nalaze u udžbeniku. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Uputstva su jasna i precizna. Na kraju radne sveske nalaze se Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers i Irregular Verbs. Radnu svesku prati CD 2.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa i CD-om 1 koji sadrži audio-zapis celokupnog udžbenika. (*Učenici dobijaju CD 2 uz Radnu svesku.)
 2. Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).
 3. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet OVER THE MOON 8, kao i sva EDUKINA izdanja, prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući izuzetno dinamičnim, interaktivnim vežbanjima koja su pažljivo metodički koncipirana. Digitalni udžbenik takođe obiluje bogatim i zanimljivim 3D materijalom i video snimcima koji su posebno inspirativni za učenike ovog uzrasta i koji mogu da im približe tematiku, pogotovo na kulturološkom nivou.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji aktivnosti na ekranu čini zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA)
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 12 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu.

Udžbenike možete prelistati prateći sledeće linkove:

OVER THE MOON 8, engleski jezik, udžbenik, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

OVER THE MOON 8, engleski jezik, radna sveska, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

Zbornik Čas za ugled 6

Poštovane koleginice i kolege,

Zbornik ČAS ZA UGLED 6 – konačno je pred vama, dostupan u elektronskom formatu na našem portalu!

U godini koja je teška za sve nas pokazali ste svoju stručnost i profesionalnost, kao i mnogo strpljenja i razumevanja za usporeni ritam koji su nam nametnule vanredne okolnosti, i mi vam na tome od sveg srca zahvaljujemo.

I ovogodišnji konkurs urodio je mnoštvom prispelih priprema sa prilozima, fotografijama, prezentacijama i bogatim i raznolikim primerima elektronski podržane nastave. Zadatak za komisije i recenzente bio je težak kao i svaki put dosad, ali zadovoljstvo je sve veće jer broj nastavnika koji se uključuju raste, a kvalitet priloga takođe.

Ove godine su se još izraženije izdvojili primeri tematskog pristupa, integrativne nastave, projekatskog rada, problemske nastave, unutarpredmetnih i međupredmetnih korelacija. Uključivanje modernih tehnologija uveliko postaje siguran oslonac naše savremene nastavne prakse, a većina pristiglih priprema pokazuje kako njihova primena može biti višestruko funkcionalna i inovativna. U godini obeleženoj pandemijom to je naročito došlo do izražaja: uočljivi su visoki dometi vaših digitalnih kompetencija, kao i spremnosti za kreativnu i funkcionalnu onlajn nastavu.

Zbornik ČAS ZA UGLED i ovog puta obuhvata većinu nastavnih predmeta, raznolike pristupe u radu, oblike rada, raznovrsne nastavne metode, pripreme za različita odeljenja i priloge za rad kojima se prate individualne potrebe učenika (diferencirani pristup, pripremanje priloga za učenike sa IOP).

Najnovije izdanje zbornika priprema za ugledne časove sabira dobre primere iskustva i kreativnih ideja u razrednoj i u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, uključuje mnoge nove saradnike, pored koleginica i kolega koji na konkursu uspešno učestvuju od samog početka.

Eduka je ponosna na svakog od vas, jer u vama prepoznaje stvaraoce novog i naprednog i, istovremeno, istrajne praktičare posvećene poslu i posebno svojim đacima.

 

Hvala svima na divnoj saradnji! Do skorog viđenja, u sledećem zborniku!

Srdačno,

Urednički tim Eduke

 

Zbornik ČAS ZA UGLED 6

Let’s move on! 4 Edukin novi udžbenički komplet za engleski jezik za četvrti razred osnovne škole (Elvira Savai, Lara Štambuk)

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – udžbenik
 2. LETS MOVE ON! 4, ENGLESKI JEZIK ZA 4. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD

 OSNOVNE ODLIKE:

Udžbenik se sastoji od devet poglavlja u kojima se obrađuju teme koje su bliske deci ovog uzrasta:

 • Introduction – Welcome back
 • Unit 1 – Let’s play!
 • Unit 2 – At the museum
 • Unit 3- Maths class
 • Unit 4 – At the Olympics
 • Unit 5 – On an excursion
 • Unit 6 – The animal kingdom
 • Unit 7 – At the supermarket
 • Unit 8 – At a birthday party
 • Unit 9 – Keep up the good work!
 • Halloween
 • Saint Valentine’s Day
 • Wordlist

Udžbenik se odlikuje maštovitim ilustracijama, pažljivo odabranim fotografijama i zanimljivim likovima koji privlače dečju pažnju i stimulišu njihovu maštu i radoznalost. Na početku nastavnih jedinica dijalozi u obliku stripa uvode učenike u gramatičke sadržaje i leksiku predviđene tom nastavnom jedinicom. Novi pojmovi i leksička građa su jasno istaknugi i ilustrovani u svakom poglavlju.

Svaka lekcija se sastoji iz šest delova A F.

Posebna pažnja posvećena je koncipiranju tekstova u delu F kojim se tematski i leksički zaokružuje lekcija i pravi kulturološka poveznica. Deo F završava se Projektom.

RADNA SVESKA, koja je takođe u boji, dosledno prati sadržaj udžbenika. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Spelovanje se uvežbava kroz originalno osmišljenu aktivnost koju su imali i u trećem razredu Mr Cans Spelling Game koja je snimljena na audio CD-u i čije razrešenje učenici dobijaju na kraju školske godine. Na kraju svake tematske celine nalazi se lekcija za obnavljanje i sistematizaciju gradiva NOW I KNOW, izrada projekta i mogućnost samoevaluacije.

Gramatičke jedinice se uvode induktivno, što znači prvo u jezičkom kontekstu, a tek onda zvanično i to kroz vizuelni, tabelarni prikaz u odeljku Mrs Brown’s Grammar Revision na kraju svake lekcije. Na taj način učenik na kraju školske godine ima kompletan prikaz gramatike koja je obrađena u toku godine i lako je može obnoviti.

Sistem naslova i podnaslova je organizovan tako da omogućava kako učenicima tako i nastavnicima lako snalaženje i preglednost. Grafička i likovna opremljenost doprinose boljem razumevanju sadržaja.

Audio CD sadrži tekstove, dijaloge, pesmice, recitacije i vežbanja u udžbeniku i radnoj svesci. Učenik dobija CD uz udžbenički komplet. Sve audio zapise čitaju izvorni govornici kako bi učenici što bolje usvojili fonološki sistem engleskog jezika i imali mogućnost da podražavaju izvorni izgovor.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa.

Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).

 1. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet LETS MOVE ON! 4  prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući dinamičnim, interaktivnim vežbanjima i bogatom i zanimljivom 3D materijalu i korisnim video snimcima.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji učenicima ovog uzrasta približava aktivnosti na ekranu i čini ih zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

 1. Svakom učeniku poklanjamo komplet testova za 4. razred (videti detaljnije ispod).

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA).
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 4. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 14 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu

Delove udžbenika i radne sveske možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20udzbenik_2056-61

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20radna_20sveska_2070-77

NOVO! Edukin novi udžbenik muzičke kulture za četvrti razred osnovne škole (Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković)

Posle Muzičke slikovnice, Muzičke vrteške i Muzičke slagalice predstavljamo vam udžbenik za četvrti razred osnovne škole U svetu melodija i stihova.

            Likovi Marija i Lazar prate nas od prvog razreda, te će se i u četvrtom razredu obraćati učenicima i družiti se sa njima.

Udžbenik U svetu melodije i stihova svojim ilustracijama i tekstovima prilagođen je učenicima četvrtog razreda. Svaka nastavna jedinica koncipirana je tako da se jasno uočavaju ishodi. U središtu pažnje je učenik – aktivira se njegova zainteresovanost, a do saznanja dolazi kroz igru.

Pruža mogućnost za dvosmernu komunikaciju sa detetom, podstičući ga da samostalno ili u grupi vršnjaka traga za odgovorima na postavljena pitanja, samostalno postavlja pitanja ili ispoljava svoja osećanja kroz razne forme umetničkog izražavanja.

 • Sadržaji su usklađeni sa Nastavnim programom predmeta Muzička kultura za 4. razred osnovne škole.
 • Učenicima je snalaženje u udžbeniku olakšano time što je sadržaj jasno tematski i likovno-grafički podeljen (1. Polazak u školu; 2. Ide jesen; 3. Zimske čarolije; 4. Prolećni zvuci; 5. Kovčežić znanja).
 • Udžbenik je protkan stihovima koji na originalan način predstavljaju određene muzičke pojmove i kao takav predstavlja pravi izazov za  dete.
 • Odgovara potrebama savremene nastave i učenika kao aktivnog učesnika u nastavnom procesu, kreiran tako da  podstiče aktivno učenje i otvara puteve ka funkcionalnom znanju.
 • Funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji iniciraju raznovrsne aktivnosti učenika putem podsticajnih pitanja, analitičkih i istraživačkih, kreativnih zadataka.
 • Udžbenik prate: a) CD, sa svim primerima za pevanje i slušanje muzike; b) stručna podrška namenjena nastavnicima (pripremljen godišnji plan, mesečni planove i predlog dnevnih priprema u elektronskoj formi, koje će nastavnik moći da prilagođava potrebama svog odeljenja).

Učenicima i nastavnicima biće na raspolaganju i interaktivni digitalni udžbenik.

Klikom na link https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 možete prelistati izvod iz sadržaja udžbenika.

NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ PRIRODE I DRUŠTVA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo novi udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred autora Zorice Veinović, Vere Matanović i Vladimira Bokića. Udžbenik na izuzetan način odgovara na izazove planiranih ishoda i sadržaja reformisanog nastavnog plana i programa ovog predmeta. Ovaj jasno struktururani materijal podređen je učenikovim potrebama za jasnoćom i preglednošću. Podeljen je u više tematskih celina. Svaka ima jasnu strukturu i čine je:

 • naslovna stranica na kojoj se učeniku rečju i slikom najavljuje šta će da nauči u okviru teme;
 • sistem od nekoliko čvrsto strukturisanih lekcija;
 • kratko uputstvo kako da se učenik (izradom mape ključnih pojmova) podseti naučenog;
 • test kojim se proverava naučeno.

Radi lakšeg snalaženja u udžbeniku svakoj temi je dodeljena određena boja, a  svaka lekcija obuhvata više različitih rubrika i svojim konceptom podseća na jedan metodički dobro organizovan nastavni čas, budući da sadrži rubriku čija je uloga da rečju i slikom motiviše, emocionalno i intelektualno pripremi učenika za učenje. Obuhvata predlog da se učenik podseti ranije naučenog ili iskustva iz svakodnevnog života koje može da mu pomogne da prati lekciju.

Osnovni tekst lekcije primeren je uzrastu učenika, osmišljen tako da ga stavi u poziciju aktivnog učesnika u procesu učenja. Tome doprinose: pitanja koja od učenika očekuju kritičku recepciju i povezivanje novih informacija sa svakodnevnim iskustvom, znanjem iz prethodnih razreda i sadržajima drugih lekcija i tematskih celina u udžbeniku; zadaci da se pročitano proveri ogledom, reši problemska situacija ili prouči ilustracija uz tekst; rubrike sa zanimljivostima, istraživačkim zadacima i zadacima da se naučeno poveže sa očuvanjem životne sredine; zadatke na kraju lekcije da se učenik najpre podseti i proveri naučeno, a zatim i zadatke da samostalno ili kroz saradnju sa drugima produbi ili primeni naučeno (kroz predloge novih istraživanja, eksperimenata, mini projekata).

Učenje olakšava i spisak ključnih, odnosno važnih reči i pojmova u svakoj lekciji, a tamo gde je potrebno i objašnjenja nepoznatih i manje poznatih reči. Posebnu vrednost čine rubrike: Zanimljivost – sa zanimljivim podatkom u vezi sa temom lekcije; Ako želiš više – sa dodatnim zadatkom u vezi sa lekcijom za naprednije učenike da nešto istraže na Internetu, enciklopediji ili drugim izvorima; Za čuvare prirode – rubrika sa nalozima da se tema lekcije poveže sa aktuelnim problemima u životnoj sredini, njihovim mogućim rešenjima i konceptom održivog razvoja i pozivom na akciju.

Na kraju udžbenika nalazi se i geografska karta Srbije, čije korišćenje predstavlja preduslov kvalitetnog učenja o domovini (pre svega u okviru prve teme), kao i razvoja kartografske pismenosti.

Udžbenik podstiče učenike da samostalno ili kroz saradnju sa drugima istražuju različite izvore informacija, rešavaju problemske situacije, uče kroz igru, eksperimente, mini projekte i tako bolje razumeju prirodne i društvene događaje, pojave i procese, a naučeno primene u svakodnevnom životu. Etičkim i vaspitno obojenim sadržajim, zahtevima i nalozima, udžbenik doprinosi i razvijanju odgovarajućeg sistema vrednosti: očuvanju i razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta prihvatanju različitosti, razvoju odgovornog odnosa prema sebi, drugima i životnoj sredini te prihvatanju i praktikovanju održivog načina života. Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/priroda_i_drustvo_4b_7-20