Udžbenici: intervju sa prof. dr Boškom Vlahovićem

Profesor  Boško Vlahović, osnivač IK Eduka, prošao je put od posleratnog učitelja u maloj seoskoj školi, preko direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Kruševcu (koji je bio na glasu u celoj bivšoj državi i šire) do profesora univerziteta, koji je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu obrazovao generacije učitelja. Objavljivao je stručne knjige i posvećeno se bavio pre svega, problemom inovacija u nastavi. Naposletku, osnovao je i izdavačku kuću Eduka, 2002. godine.

Šta Vas je lično opredelilo da počnete da se bavite udžbenicima i osnujete Eduku?

Udžbenik je osnovno sredstvo nastave i učenja. Znamo da sredstva rada određuju tehnologiju rada uopšte, te u ovom slučaju i tehnologiju obrazovanja. Nije moguće da sredstva rada u obrazovanju budu prevaziđena, a tehnologija vaspitno-obrazovnog procesa bude moderna i savremena. Dakle, inovativna sredstva, posebno udžbenici – bitna su pretpostavka inovativnog učenja i nastave.

Budući da se odavno bavim inovacijama u obrazovanju, i teorijski i praktično, to su i udžbenici, kao osnovna sredstva učenja, bili u središtu moje pažnje, tako da osnivanje Izdavačkog preduzeća „Eduka” ne predstavlja moj početak rada na udžbenicima, već nastavak.

Kako danas, nakon bezmalo dve decenije prisustva na tržištu udžbenika, ocenjujete Edukin rad? Šta ste Vi u procesu Edukinog rasta naučili? Kako biste opisali Edukinu dosadašnju filozofiju poslovanja?

Veoma se kritički odnosim prema onome što radimo i kako radimo u Eduki. To je uslov i put za što kvalitetnije udžbenike, a kvalitetu ovih knjiga nema kraja. Ponosim se time što je Eduka u prvom ciklusu obrazovanja dugi niz godina bila najtiražniji ili među tri najtiražnija izdavača. To je trajalo sve dok su odnosi na tržištu udžbenika bili normalizovani, odnosno dok je kvalitet udžbenika važio kao glavni kriterij u opredeljivanju nastavnika. Ponosni smo i na činjenicu da nastavnici širom Srbije u anketama koje sprovodimo svake godine u preko 98% slučajeva ocenjuju Edukine udžbenike najvišim ocenama. Nije nam drago kad često čujemo da nastavnici Edukine udžbenike kupuju za sebe da bi po njima radili, a za učenike one „koje moraju”.

U izdavačkoj politici Eduke borba za kvalitet udžbenika je na prvom mestu. U tom cilju rad na generisanju udžbenika se podiže na što je moguće viši, ja bih rekao institutski, naučni nivo. Od 7 urednika u stalnom radnom odnosu 6 su doktori nauka sa bogatim i veoma zapaženim pedagoškim iskustvom. Svi oni i brojni drugi spoljni saradnici i najistaknutiji nastavnici iz prakse imaju veoma odgovoran istraživački pristup u kreiranju udžbenika.

Udžbenike je nekada izdavalo jedno državno preduzeće. Sami ste bili autor nekih udžbenika koji su tada bili u upotrebi u školama. Koja dobra je, po Vašem mišljenju, donela liberalizacija tržišta udžbenika?

I nekada najokoreliji zagovornici dirigovane privrede shvataju da je to bila velika zabluda. Moji udžbenici u Zavodu za udžbenike opstajali su nepromenjeni i po 20 godina! Zašto? Pa zato što nije bilo tržišta, a to znači nije bilo konkurencije. Izdavač je mogao godinama da prodaje desetine hiljada primeraka jednog udžbenika, bez straha da će ga neko ugroziti.

Konkurencija kao unutrašnja motorna snaga tržišta udžbenika je ono bitno što je doprinelo da u Srbiji danas ima udžbenika veoma visoke vrednosti. Dakle, tržište i konkurencija su obezbedili stvaranje visokokvalitetnih izvora ove vrste i mogućnost izbora udžbenika zavisno od potreba kupca.

Drugo je pitanje da li oni koji odlučuju o kupovini udžbenika biraju ono što je najbolje i da li učenici za novac koji izdvajaju njihovi roditelji uče iz najboljih knjiga. Za očekivati je da neko to prati i ocenjuje.

Tokom godina menjale su se prilike na tržištu udžbenika. Šta mislite o sadašnjem stanju: šta su glavni problemi tržišta udžbenika?

Pojam tržišta je ekonomska kategorija, a ja sam pedagog. Bolje bi bilo da ste ovo pitanje postavili nekom od predstavnika države zadužene da osigura postojanje slobodnog tržišta udžbenika. Ono što bih ja ovom prilikom mogao reći to je da je u Srbiji duži niz godina slobodno tržište udžbenika funkcionisalo kako-tako. Danas svi u zemlji znaju da to više nije slučaj. Odgovornost je na svima nama da pokušamo da to popravimo.

Kakvo je Vaše mišljenje o položaju domaćih izdavača udžbenika?

Svi činioci države Srbije na sav glas i pre izbora i posle izbora zaklinju se da će pomagati razvoj domaćih malih i srednjih preduzeća. Glasno se ističe da su ova preduzeća stub ekonomskog razvoja zemlje. I to je sve što se tiče malih i srednjih izdavača udžbenika u Srbiji. U praksi je na sceni nešto drugo. Javna je činjenica da su se neki akteri na tržištu udžbenika izborili da se povuče prethodni Zakon o izdavanju udžbenika koji je sankcionisao koruptivne radnje u ovoj oblasti. Donet je novi Zakon koji je izostavio odredbe o sankcionisanju netržišnog delovanja.

To je otežalo poslovanje malih domaćih izdavača. Već neko vreme se u javnosti iznose ocene da je na mesto nekadašnjeg monopoliste došao novi. Posao države je da se tim ocenama pozabavi i omogući normalno funkcionisanje svakog tržišta, pa i tržišta udžbenika, ukoliko želimo da ostvarimo stvarni napredak u društvu.

Udžbenik na kraju završi na klupi učenika. Kakav udžbenik Vi, kao bivši učitelj i neko ko je vek proveo u obrazovanju, smatrate adekvatnim i kvalitetnim?

Teško je u ovakvoj prilici reći makar deo onoga najbitnijeg što bi legitimisalo savremeni udžbenik. Ova knjiga se mora danas i u buduće kreirati u svetlu savremenog poimanja procesa učenja. Teorijska uporišta na kojima se zasniva savremeni udžbenik su, u prvom redu, savremena epistemološka poimanja procesa saznanja, odnosno učenja. Umesto nuđenja gotovih rešenja, od savremenog udžbenika se očekuje, pored ostalog, da omogući učeniku da samostalno konstruiše znanja, ideje i značenja date stvarnosti, da otkriva nepoznato, da aktivno uči, da razvija više misaone sposobnosti, da bude osposobljen za primenu naučenog i sl. Savremeni udžbenik vidimo kao sredstvo učenja putem komunikacije (interaktivnosti).

Savremena nauka ukazuje na brojne aspekte modernog udžbenika. Nasuprot tradicionalnom udžbeniku, savremeni udžbenik mora biti knjiga koja u svim svojim aspektima polazi od učenika – deteta. To mora biti radna, izazovna, zanimljiva, uzrastu prilagođena, inspirativna knjiga koja budi radoznalost za traženje i otkrivanje nepoznatog, za bavljenje intelektualnim radom i dr.

Ministarstvo prosvete sprovodi projekat digitalizacije srpskog školstva. Šta mislite o upotrebi digitalnih udžbenika u nastavi i kako se vaša izdavačka kuća nosi sa ovim izazovom?

Napredak u elektronici, zajedno sa dolaskom kompjutera, u osnovi je, prema nekim mišenjima,  revolucija koja se može porediti sa izumom pisma. Bilo je krajnje vreme da se i kod nas otvori proces digitalizacije nastave i učenja. Obrazovni potencijali koje informatizacija nudi jedan je od najvećih izazova pedagoškim naukama već duži niz godina. Savremena info-komunikaciona tehnologija, u čijoj osnovi su računari sa odgovarajućom softverskom podrškom, obećava realnu mogućnost da se ostvare osnovne vizije modernog pedagoškog koncepta obrazovanja, a to konačno znači i mogućnost skoka obrazovanja u novi, viši kvalitet. Kompjuteri su se potvrdili kao višestruko važan činilac u ostvarivanju ideja o utemeljivanju nastave i učenja na novim naučnim osnovama. Oni su se već afirmisali kao značajan izvor znanja, sredstva samostalnog učenja svuda i na svakom mestu; kao instrument moderne obrazovne tehnologije, nezamenljivi činilac promena položaja i učenika i nastavnika, nezamenljivi činilac samoobrazovanja. Naše je samo da ono što tehnologija nudi upotrebimo u pedagoške svrhe na pravi način. Dakle, ako mene pitate, pedagogija uvek treba da ide ispred tehnologije. Eduka se rukovodi upravo ovim principima dok stvara svoja digitalna izdanja. Smatramo da su ona u didaktičko-metodičkom smislu najbolji saveznik u nastavi i učenju.

Šta biste savetovali sadašnjim učiteljima od kojih su mnogi Vaši nekadašnji studenti, i šta biste poručili njihovim kolegama nastavnicima: čime da se rukovode pri odabiru udžbenika za svoje učenike?

Nastavnik je tradicionalno bio u poziciji da slobodno i samostalno odlučuje o tome koje će metode, oblike rada i sredstva nastave i učenja primenjivati u svome pedagoškom radu.

Udžbenik je osnovno i najvažnije sredstvo rada u nastavi i učenju. Nije prihvatljivo da bilo ko sa strane odlučuje o tome koji će od odobrenih udžbenika nastavnik koristiti u svom radu.

Činjenica da danas na tržištu postoji širi izbor odobrenih udžbenika povoljna je okolnost da se nastavnik može opredeljivati za ona rešenja koja su po njegovom osećanju najprihvatljivija. Sigurno je da će se on uvek rukovoditi kvalitetom ovih knjiga, jer je kvalitetan udžbenik moćno sredstvo u rukama i nastavnika i učenika u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Učenje uz primenu najboljih sredstava ove vrste je, u krajnjoj instanci, u neposrednom interesu društva u celini koje od obrazovanja mora sve više da očekuje.

Autor: IK Eduka

Zelena učionica

 

Produžen rok za prijem radova na Edukinom konkursu “Čas za ugled 5”

Poštovani nastavnici,

Obaveštavamo vas da je rok za prijem radova na Edukinom nagradnom konkursu “Čas za ugled 5” produžen do 1. jula 2019.

Pozivamo vas da u što većem broju uzmete učešća u samom konkursu.

                                                                                                                                                         Srdačno, vaša Eduka

 

 

 

E D U K I N  KONKURS

     „ČAS ZA UGLED“ 5

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda petu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled”, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

 

Propozicije konkursa

 1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.
 2. Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika (štampanih i elektronskih, digitalnih; dostupnih i na Edukinom portalu https://www.eduka-portal.rs/ ili putem kontakta ivana.milosevic@eduka.rs).
 3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.
 4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2019. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15.septembra 2019. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”

 

RADNE SVESKE SE GREŠKOM NAŠLE U KATALOGU OBAVEZNIH UDžBENIKA!

Drage kolege, nastavnici srpskog jezika i književnosti,
Nedavno je izašao Katalog udžbenika za drugi i šesti razred Ministarstva prosvete. U Katalogu se ponavlja „omaška“ od prošle godine usled koje se pogrešno predstavlja da samo dva izdavača koja pripadaju istoj izdavačkoj grupaciji imaju uz odobren komplet za srpski jezik i radnu svesku.
Ovim vas podsećamo da radna sveska nije zakonski deo obaveznog kompleta udžbenika već spada u tzv. dodatno nastavno sredstvo. Eduka, kao i mnogi drugi izdavači, ima odobrene radne sveske, ali one se zakonski ne mogu naći u Katalogu, u koji mogu ući samo obavezni naslovi.
Samo jednom izdavaču već drugu godinu zaredom polazi za rukom da ovu jednostavnu zakonsku činjenicu zaobiđe i prenebregne, i nastavnike dovede u zabludu o tome šta imaju pravo da biraju kao deo obaveznog kompleta udžbenika. Osećamo potrebu da se ovim povodom oglasimo, kako bismo, pre svega, zaštitili rad i trud naših autora, urednika, recenzenata, grafičkih dizajnera, ilustratora i evaluatora koji su založili svoje znanje i trud da kreiraju što bolji i kompletniji materijal koji će predstavljati pouzdanog saveznika u učionici. Ti isti ljudi potrudili su se i da osmisle funkcionalnu i dobro oblikovanu Radnu svesku za srpski jezik.
Ponosni smo na svoje udžbenike iz jezika i književnosti. Radili su ih autori sa velikim iskustvom iz učionice, i sposobnošću da ljubavlju prema jeziku i književnosti nadahnu učenika, a nastavniku pruže valjan metodički i stručni oslonac za rad.
Za vas smo ove godine oblikovali sledeće materijale:

Kao i dosad, to smo činili osluškujući vaše potrebe i sugestije. Ovom prilikom zahvaljujemo svim kolegama koji naš rad prate i podržavaju.
Vidimo se u sledećoj školskoj godini.

Urednički i autorski tim Eduke

NOVI ZVANIČNO ODOBRENI EDUKINI UDžBENICI IZ SRPSKOG JEZIKA ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH ŠKOLA

Novi plan nastave i učenja za prvi razred gimnazija i srednjih škola usvojen je prošle godine. Kako nije bilo dovoljno vremena za prilagođavanje i odobravanje udžbenika, preporuka Ministarstva je bila da se program u nastavi ostvaruje uz korišćenje starih verzija udžbenika.

Od sledeće školske godine profesori srpskog jezika koji predaju u prvom razredu gimnazija i srednjih stručnih škola biće u prilici da koriste verziju Edukinog udžbeničkog kompleta za srpski jezik prilagođenu novom programu nastave i učenja. Edukin komplet čine Čitanka (dr Ana Stišović Milovanović, dr Vukosava Živković, dr Olivera Radulović) i Srpski jezik (dr Duška Klikovac). Oba udžbenika su u svojim prethodnim verzijama visoko ocenjena.

Ova verzija, prilagođena novom programu nastave i učenja, predstavlja jedan od retkih dostupnih zvanično odobrenih udžbenika, i nasleđuje sve kvalitete zbog kojih je prethodno rado korišćena u nastavi. Nastavne jedinice, tematski i sadržajno jasno razdvojene i detaljno predstavljene, omogućuju da svaka sledeća logički i anticipirano proističe iz prethodne. Na komparativan i stvaralački način povezane su tematske jedinice unutar udžbenika, uz korišćenje najsavremenijih i najaktuelnijih izvora, kao i legitimnih naučnopopularnih tekstova. Udžbenici su bogato likovno opremljeni  i pregledni, te dodatno motivišu učenike na rad.

Posebno razvijena, produbljena didaktička aparatura, zasnovana je na metodički i metodološki podrobno promišljenim stavovima. Pitanja su grupisana prema nivoima znanja i razumevanja na koja se odnose, kako bi i učenici mogli da samostalno procene svoje znanje. Funkcionalno povezivanje nastave književnosti i jezika sa nastavom istorije, psihologije, likovne i muzičke kulture, ali i drugih predmeta –  predstavlja poseban kvalitet.

Uz štampane verzije udžbenika, Eduka radi i na digitalizaciji svojih izdanja. Digitalna verzija ovih udžbenika predstavlja još jednu pogodnost za korisnike – nastavike i učenike. Nastavnik je dodatno osnažen bogatom stručnom podrškom koja uključuje mesečne i godišnje planove, pripreme, te dodatne digitalne i štampane materijale za rad.

Zbog svega ovoga Edukini udžbenici za srpski jezik u gimnazijama i srednjim školama zaslužuju posebnu pažnju profesora i učenika.

 

 

 

 

 

 

EDUKA DIGITAL

EDUKA DIGITAL – DIGITALNI UDžBENICI NA NOVOJ INTERNET PLATFORMI ZA UČENIKA I NASTAVNIKA

 

U istraživanje i izradu materijala za elektronski podržano učenje izdavačka kuća Eduka ušla je pre više godina. Rezultat su mnogi materijali koji su već neko vreme u uspešnoj upotrebi u nastavi. O nekima od njih smo, kao u slučaju izvanredne zbirke za pripremu završnog ispita iz srpskog jezika Nauči kroz vežbanja, već pisali.

U radu na ovim izvorima stručnjaci koje Eduka okuplja koncentrisani su, pre svega, na metodičku utemeljenost, funkcionalnost i upotrebljivost ovih materijala u učionici. U tom smislu Eduka ostaje na stanovištu da pre tehnologije uvek dolaze pedagogija i metodika, da u fokusu izrade ovih materijala mora ostati dostizanje ishoda nastave, obogaćivanje detetovog iskustva i podrška nastavniku u ostvarivanju naznačenih ciljeva.

U tom duhu je osmišljena i Edukina platforma, na kojoj se nalaze digitalni udžbenici i drugi izvori za elektronski podržano učenje.

 • Platforma je onlajn i dozvoljava upis neograničenog broja korisnika, koji ne moraju biti pretplatnici, već mogu da koriste ograničene resurse.
 • Platforma je takođe podešena za izuzetno jednostavno korišćenje od strane nastavnika, ali i od strane učenika. Ona podrazumeva jednostavno logovanje i registraciju iz tri klika, nakon čega je omogućeno neograničeno korišćenje.
 • Kada se internet veza prekine, platforma ostaje u trenutnom stanju, a sa ponovnim uspostavljanjem veze nastavlja tamo gde je stala.
 • Platforma je u potpunosti kompatibilna sa svim verzijama tablet uređaja i najbrže i najsigurnije radi u Gugl Hrom pretraživaču, ali radi i na drugim pretraživačima.
 • Svi sadržaji su prilagođeni uzrastu, metodički utemeljeni i namenski napravljeni ili prilagođeni tako da podržavaju osnovne ciljeve nastave.
 • Na kraju svake lekcije nalaze se evaluacioni sadržaji, koji nastavniku omogućavaju uvid u rad učenika, ali i učenika podstiču da sam sebe proveri i proceni.
 • Edukativni sadržaji potpuno prate udžbenike i radne listove, pružajući pored toga sadržaje moguće samo u digitalnom okruženju. Platforma dozvoljava pisanje, upisivanje, bojenje, podržava karaoke, omogućava uvid u multimedijalne didaktičke materijale i edukativne filmove, koji se nalaze na Edukinom Jutjub kanalu. Interaktivnost je zastupljena u desetinama oblika (prevlačenje, pisanje, dopunjavanje, crtanje, višestruki izbor, mape, igre memorije, igre traženja, ponavljanje sadržaja, izbor polja, prezentacije, interaktivne prezentacije, karaoke, interaktivni filmovi, diktat, i sl.)
 • Osim ovih sadržaja, platforma će sadržati i bazu znanja, koja će podržavati primere dobre prakse, i ova baza će biti dostupna samo nastavnicima. Tu će se nalaziti testovi (koji se mogu štampati), pripreme, te dodatni materijali za rad na času.
 • Svi sadržaji su besplatni. Svaki učenik (ili korisnik) kupovinom bilo kog Edukinog udžbenika stiče pravo da neograničeno koristi platformu u periodu od 1.9. tekuće godine do 31.8. naredne godine. U okviru udžbenika dobiće pristupne parametre.

Kao i dosad, Eduka će nastaviti da razvija određene sadržaje dostupne oflajn, kao što je slučaj sa materijalima koji prate udžbenike iz srpskog jezika u drugom ciklusu obrazovanja. Ovi materijali predstavljaju pozitivan podsticaj za učenika  a nastavniku omogućavaju da u nastavi koristi elektronski podržane izvore koji ne zavise od internet veze.

Demo verzija Edukinih digitalnih udžbenika EDUKA Digital:

 

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-1-4-razred/

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-5-8-razred/

Prezentacije Edukinih udžbenika za drugi i šesti razred

Poštovane koleginice i kolege,

S velikim zadovoljstvom pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju nove generacije Edukinih udžbenika za drugi i šesti razred osnovne škole.

Edukina nova udžbenička izdanja u potpunosti odgovaraju novom Planu i programu nastave i učenja, dopunjena su digitalnim i elektronskim sadržajima, prate ih odgovarajući priručnici i nastavni materijali, i potpuno su spremna za upotrebu u narednoj školskoj 2019/2020. godini.

PREDSTAVLjANjE  UDžBENIKA ZA DRUGI RAZRED

Prezentacija za nastavnike razredne nastave:

Pančevo Sreda, 08.05.2019. u 18č OŠ Jovan Jovanović Zmaj ul. Zmaj Jovina 3
Paraćin Četvrtak, 09.05.2019. u 18.30č OŠ Radoje Domanović ul. Knjaza Miloša 2

PREDSTAVLjANjE  UDžBENIKA ZA ŠESTI RAZRED

Prezentacija za nastavnike predmetne nastave (srpski jezik i književnost, matematika, engleski jezik, biologija, istorija, fizika, geografija, tehnika i tehnologija, informatika i računarstvo, muzička kultura i likovna kultura):

 Pančevo  Sreda, 08.05.2019. u 19.30č  OŠ Jovan Jovanović Zmaj  ul. Zmaj Jovina 3
 Paraćin  Četvrtak, 09.05.2019. u 19.30č  OŠ Radoje Domanović  ul. Knjaza Miloša 2

 

           Očekuje vas zanimljivo predavanje naših autora i urednika, sertifikat za interno pohađanje koji nosi jedan bod i promotivni komplet udžbenika i materijala.

 

Unapred vam zahvaljujemo na interesovanju za naša izdanja.

Urednički tim Eduke

Novi udžbenici za drugi i šesti razred

Drage kolege,
Autorski i urednički timovi Eduke su u prethodnom periodu za vas osmišljavali nove udžbenike za drugi i šesti razred osnovne škole, oblikovane prema zahtevima novih programa nastave i učenja. Kao i dosad, dragocenu podršku imali smo upravo u vama – učiteljima i nastavnicima iz prakse – i pažljivo smo osluškivali vaše potrebe i sugestije.Naš cilj je da vama, nastavnicima koji svakodnevno u svojim učionicama s decom delite svoj talenat, znanje i entuzijazam, pružimo pouzdani oslonac, podršku i nadahnuće.
Svim udžbenicima za drugi razred možete pristupiti na našem portalu (www.eduka-portal.rs), ili direktno putem linkova u ovom imejlu.

Podsećamo vas da birajući Eduku,birate i celovitu podršku nastavnom procesu. Tu podršku čine:

 • osnovni udžbenici koji na stvaralački i interaktivan način prate novi Program nastave i učenja i orijentisani su ka ostvarivanju propisanih ishoda;
 • prateći dodatni didaktički materijali koji velikim brojem gradiranih vežbanja, provera i testova omogućavaju adekvatnu organizaciju nastave i lako savladavanje nastavnih sadržaja;
 • digitalni udžbenici koji na celovit i interaktivan način, putem multimedijalnih sadržaja, dodatih interaktivnih igrovnih aktivnosti, vežbi i testova aktuelizuju i nadograđuju sadržaj štampanog udžbenika;
 • sveobuhvatna stručna podrška koja je u štampanom i digitalnom obliku dostupna svim korisnicima Edukinih udžbenika;
 • internet portal sa sveobuhvatnom stručnom podrškom za nastavnika: www.eduka-portal.rs

Prelistajte udžbenike za drugi razred!

Srpski jezik komplet 1

Čitanka za drugi razred osnovne škole, Marela Manojlović i Snežana Babunović

Latinica, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas i Jasmina Ignjatović

Radna sveska, srpski jezik za drugi razred osnovne škole, Marela Manojlović i Snežana Babunović

Pouke o jeziku, srpski jezik za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas, Monja Jović

 

Srpski jezik komplet 2

Čitanka za drugi razred osnovne škole, Milanka Berković i Natali Šarić

Latica po latica latinica, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Milanka Berković i Natali Šarić

Jezičke pouke, srpski jezik, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Mr Ljubica Prćić i dr Jasmina Dražić

 

** Mudrica srpski jezik 2, zbirka zadataka za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas i Jasmina Ignjatović

** Kontrolni zadaci iz srpskog jezika

 

 

Matematika

Matematika 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Vesna Drezgić, Brankica Đurić, Ana Iker, Sanja Đekić

Matematika 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas

 

** Mudrica matematika 2, zbirka zadataka za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas i Jasmina Ignjatović

** Kontrolni zadaci iz matematike

 

Svet oko nas

Svet oko nas 2a i 2b, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Marela Manojlović i Brankica Đurić

 

** Mudrica svet oko nas 2, zbirka zadataka za drugi razred osnovne škole, Ivana Juhas i Jasmina Ignjatović

** Kontrolni zadaci iz sveta oko nas

 

Muzička kultura

Muzička vrteška, Muzička kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković

 

Likovna kultura

Likovna kultura, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Maria Buzaši Marganić i Zita Buzaši

Likovna kultura 2, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Jelena Koštica i Goran Ratković

 

Engleski jezik

Let’s play english 2, Engleski jezik za drugi razred osnovne škole, Elvira Savai

Priručnik za nastavnike, Let’s play english 2, Engleski jezik za drugi razred osnovne škole, Elvira Savai

 

 

Novi udžbenici za 6. razred

(Prikaz nastavne jedinice)

U traganju za plavom zvezdom, Čitanka za šesti razred osnovne škole, Dr Jelena Žurić

Govor i jezik, Srpski jezik i jezička kultura za šesti razred osnovne škole, Dr Jelena Žurić i Dr Jelena Angelovski

Radna sveska, srpski jezik i književnost za šesti razred osnovne škole, Dr Jelena Žurić i Dr Jelena Angelovski, Dragana Cucić

Matematika udžbenik sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole, Bojan Božinović

Biologija udžbenik za šesti razred osnovne škole, Vera Matanović i Vesna Miletić

Biologija udžbenik za šesti razred osnovne škole, Vesna Surčinski Mikovilović, Katarina Vujošević, Marina Maksić

Geografija udžbenik za šesti razred osnovne škole, Đurđica Komlenović

Geografija udžbenik za šesti razred osnovne škole, Aleksandra Šmigić i Jelena Peurača

Istorija 6, udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za šesti razred osnovne škole, Aleksandar Todosijević

Radna sveska sa istorijskom čitankom za šesti razred osnovne škole, Aleksandar Todosijević

Fizika 6, udžbenik sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za šesti razred osnovne škole, Nada Stančić

Over the moon 6, Engleski jezik, udžbenik za šesti razred osnovne škole, Božidar Nikić

Over the moon 6, Radna sveska engleski jezik za šesti razred osnovne škole, Božidar Nikić

Informatika i računarstvo 6, udžbenik za šesti razred osnovne škole, Katarina Aleksić, Katarina Veljković, Miloš Bajčetić, Darko Krsmanović

Tehnika i tehnologija, udžbenik za šesti razred osnovne škole, Zoran D. Lapčević

Tehnika i tehnologija, radna sveska za šesti razred osnovne škole, Zoran D. Lapčević

U svetu muzike, Muzička kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole, Mirjana Smrekar Stanković i Valentina Dinić

Likovna kultura, udžbenik za šesti razred osnovne škole, Dragan Đorđević i Zoran Ignjatović

 

 

 

Srdačan pozdrav,
Autorski tim Eduke


 

Prof. Bajčetić: Kako od pasivnih posmatrača učenike pretvoriti u aktivne učesnike nastave

 

Intervu jednog od Edukinih autora udžbenika Informatika i računarstvo za peti razred osnovne škole “Zelenoj učionici”

 

Koncept digitalnih udžbenika, iako je već neko vreme prisutan, još nije svima potpuno jasan. Razlog leži u tome što ni zadaci koji su bili postavljeni pred izdavače nisu bili precizni, pa je onda veliki deo posla pao upravo na njih. Nema sumnje da su se svi potrudili da ponude nešto novo i drugačije što će obogatiti svakodnevnu nastavu, a o tome po čemu se digitalni učenici domaćeg izdavača Eduka razlikuju od ostalih razgovarali smo sa profesorom Milošem Bajčetićem, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, članom udruženja Moodle mreža Srbije i jednim od autora Edukinih digitalnih udžbenika.

Na pitanje šta je to digitalni udžbenik, profesor Bajčetić odgovara:

„Kada su se uvodili digitalni udžbenici, nikom nije bilo potpuno jasno šta se očekuje od ove vrste obrazovnog materijala, pa su neki čak verovali da je dovoljno da ono što je na papiru prebace u elektronsku formu. To je, naravno, besmisleno. Čak su neka istraživanja pokazala da, onaj ko koristi digitalna sredstva za učenje, ukoliko naiđe na sadržaj gde ima više od dva skrola mišem, on će taj sadržaj štampati. Mi smo navikli na papir i to i dalje preferiramo.”

Ipak, naglašava profesor, nove tehnologije su neminovnost i donose mnogo mogućnosti za kvalitetniji rad, samo je pitanje da li mi to umemo da iskoristimo.

„Svi izdavači danas idu na korišćenje platformi u kreiranju digitalnih udžbenika, jer te platforme omogućavaju interaktivnost u radu sa elektronskim materijalima. Dakle, korak napred u odnosu na ono pomenuto prebacivanje papirnih udžbenika u elektronsku formu, jesu materijali koji sad sadrže i testove, video-klipove isl.

Ono što Eduku dodatno izdvaja od ostalih jeste korišćenje softvera koji se zove Moodle, koji je besplatan i dosta se koristi u obrazovnoj zajednici. Taj softver daje veliku slobodu korisniku, pa nastavnik koji je obučen da radi u Moodle-u, da on doda nešto u lekciju, ubaci neki svoj klip ili nešto sa YouTube-a što se njemu dopalo.

Ako odete u bilo koju školu, svaki nastavnik će vam reći da nije nijednim udžbenikom stopostotno zadovoljan i to je normalno. Zato im ova platforma omogućava da udžbenik prilagode sebi i svojim đacima.” – kaže profesor Bajčetić.

Neki nastavnici idu tako daleko da i učenike uključuju u izradu lekcija za digitalni udžbenik, što je najbolji način da se nove tehnologije upotrebe u nastavi, tvrdi profesor.

„Jer, ako vi digitalni udžbenik koristite da bi đaci nešto pročitali, odgledali, odgovori na pitanja, niste mnogo uradili, jer ga i dalje držite u ulozi pasivnog posmatrača. Ako hoćete da on nešto nauči, on mora da ima neki zadatak, aktivnost. Unutar Moodle-a to može da bude od onog najbazičnijeg rešavanja testova, do učešća u diskusijama koje je pokrenuo nastavnik ili čak učenik sam, preko grupnog seminasrkog rada koji đaci rade onlajn u grupama na koje su u platformi podeljeni. Sve to omogućava da đaka prebacite iz te uloge pasivnog posmatrača, na koju se obrazovni sistem u velikoj većini svodi, u ulogu aktivnog učesnika, čime mu se razvija kritičko mišljenje i podstiče proaktivnost.” dodaje.

Sve lekcije u digitalnim udžbenicima Eduke su dakle, potpuno fleksibilne. One su vrlo kvalitetno urađene i zadovoljiće potrebe za digitalnim nastavnim materijalom većine nastavnika. Ali, uvek imate one koji žele da zagrebu više, da lekciji daju neki svoj pečat, pa čak i da je potpuno izmene. Edukini udžbenici su u tom smislu vrlo prilagodljivi. Prvobitna verzija uvek ostaje sačuvana, za slučaj da požele da je vrate.

Na pitanje šta se dešava ako škola nema odgovarajuće mogućnosti za korišćenje ove platforme, profesor Miloš Bajčetić kaže:
„Ako škola nema školski server koji se koristi za pokretanje platforme, nastavnik se može obratiti Eduki, gde mu oni otvaraju nalog na svom serveru i on normalno pristupa i koristi digitalne udžbenike sa bilo kog mesta gde ima pristup internetu.”

Ako nastavnik želi da se obuči da koristi Moodle, treba da se obrati Moodle mreži Srbije, koja organizuje obuke, kako onlajn, tako i „uživo”. Naravno, ako nastavnik želi da materijal koristi kao klasičan digitalni udžbenik, onda mu nikakva posebna obuka za softver nije potrebna, sve je krajnje jednostavno i intuitivno. Važno je pomenuti da za Android postoji i mobilna aplikacija koja se može koristiti.

Profesora smo pitali i šta je najveći problem srpskog obrazovnog sistema kada je reč o digitalizaciji, na šta on odgovara:

„Mnogi će vam možda reći da školama nedostaje hardver i da je to najveći problem. Škole bi svakako trebalo da budu bolje opremljene, ali naš najveći problem su obuke nastavnika koje, ili nisu dovoljno kvalitetne, ili se ne sprovode u dovoljnoj meri. Ista stvar je i sa đacima. Iako se misli da su deca sad digitalno pismena, to je daleko od istine, deca su vrlo digitalno nepismena jer nisu svesna opasnosti koje vrebaju na internetu. Znate, kao što možete poginuti u saobraćaju ako se ne ponašate bezbedno, možete se na neki način povrediti na internetu. Učenici ne znaju ko sve može videti sadržaj koji objave, ne znaju kako da vode računa šta da objave, a da ne dođu u situaciju da se za par godina hvataju za glavu zbog nečega toga. U udžbeniku iz informatike za peti razred mi smo sad obuhvatili i lekciju koja objašnjava kako formirati lozinku koja će biti bezbedna i lako pamtljiva. To je vrlo važno, ljudi nisu ni svesni kakav problem može da im napravi nebezbedno ponašanje na internetu.”

Kada je reč o digitalnom učenju, mišljenja su vrlo podeljena. Pa tako imate pobornike upotrebe novih tehnologija u obrazovanju, ali i one koji smatraju da nam „kompjuteri ništa dobro nisu doneli, da smo mi učili bez njih, a znali tad više nego današnja deca”. Šta biste njima rekli?

„Vratio bih se malo u istoriju i rekao bih da jedan od prvih učitelja na svetu, Sokrat, nije zapisao nijednu jedinu reč. Za njega pisana reč nije imala nikakvu vrednost i sve što je ostalo od njega zapisali su njegovi đaci. On je živu reč smatrao jedinim validnim metodom učenja. Zamislite da neko danas to kaže?

Protiv otpora novim tehnologijama se ne možete boriti. Tehnologija jeste donela i mnogo negativnog, ljudi su postali površniji u komunikaciji, nestrpljivi, žele informacije odmah. Pa eto, vidite, imejl se sve manje koristi jer je na odgovor potrebno čekati. Mladi retko pišu mejlove, koriste Viber, WhatsUpp. Problem je i u tome što mladi smatraju da ne treba da pamte informacije „A što mi to profesore moramo da pamtimo, kad smo zahvaljujući internetu uvek na klik do znanja?” Ne. Niste na korak od znanja. Vi ste, deco na korak od informacije. A informacija i znanje su dve potpuno različite stvari.”

Šta je znanje?

Jedno je upamtiti, drugo je razumeti, a treće primeniti. Dete ne treba da izdeklamuje gradivo, treba da razmišlja. Znanje je na prvom mestu – sposobnost pronalaženja informacije, drugo da kritički procenite informaciju i treće da je primenite. Digitalni udžbenici bi baš u tome trebalo da pomognu, da se kod deteta razvije kritičko mišljenje.

Nije nepismen onaj koji ne ume da čita, već onaj koji poveruje svemu što pročita, rekao je Ivo Andrić. Kritičko razmišljanje, to je ono što moramo da razvijamo.

Intervju vodila: A. Cvjetić

izvor: www.zelenaucionica.com

 

EDUKINA AUTORKA MEĐU NAJBOLjIM EDUKATORIMA SVETA

Najbolja srpska nastavnica: Nastavnik ne sme da bude puki predavač

 

Katarina Veljković je profesor matematike i računarstva i informatike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Autor i koautor brojnih akreditovanih seminara u Srbiji i regionu. Nosilac desetina nagrada za brojna postignuća u svojoj nastavničkoj karijeri. Jedan od 50 najboljih nastavnika na svetu i koautor velikog broja udžbenika, među kojima i onaj za predmet informatika za peti razred osnovne škole, u izdanju IK Eduka.

Kada ste mi poslali svoju biografiju, skoro da sam se umorila od samog skrolanja. Hiljade sati stručnog usavršavanja, čak 16 nagrada i priznanja, 21 akreditovan seminar čiji ste autor ili realizator (i to samo u Srbiji) desetine projekata, objavljenih radova, udžbenika… Šta vas pokreće na toliki rad?

– Sama svrha vaspitno-obrazovnog procesa nalaže svakom nastavniku, kao direktno odgovornom činiocu, obavezu plasiranja znanja i veština koje prate savremene trendove u obrazovanju i društvu. Vreme u kome živimo podrazumeva socijalni kontekst upotrebnosti i pragmatičnosti znanja koje dajemo učenicima i koje oni treba da usvoje. Samim tim se osećam obaveznom da pratim potrebe društva u kome će moji učenici postati vlasnici sopstvenog znanja koje će im obezbediti samostalnost i njihov opstanak u vremenu koje dolazi.

Šta mislite, šta vas je kandidovalo za finale ovako prestižnog takmičenja kao što je Global Teacher Prize?

– Mislim da je to moj metod rada, u kome korišćenje tehnologije istovremeno sadrži obrazovnu dimenziju, gde učenici usvajaju veštine neophodne za buduće poslove, kao i etičku dimenziju korišćenja tih istih veština čiji rezultat jeste aplikacija ili uređaj koji za svrhu ima pomaganje ljudima kojima je to potrebno. Naglašavam im da su oni samo tvorci nečega što ostaje društvu u amanet.

Kako izgleda jedan Vaš čas? Po čemu se razlikuje od tradicionalnog načina rada?

– Kroz hibridnu nastavu, na mojim časovima, bilo da su časovi obrade ili utvrđivanja, koristim kvizove, aplikacije, interaktivne radionice, projekte zadatke i sl. gde su učenici stavljeni u aktivnu ulogu, rešavajući realne situacije, primenjujući sva svoja znanja i veštine koje su stekli kako na mojim, tako i časovima drugih nastavnika. Cilj takvog učenja je da učenici rešavaju probleme iz realnog života i da nauče da sarađuju sa drugima. Akcenat ovog koncepta učenja je učenje na pokušajima i pogreškama (ne samo u programiranju, nego i u konstrukciji, ali i u postavljenoj strategiji rešavanja), koristeći tehnologiju (robot) za testiranje rešenja, kao i naglasak na raznovrsnostima u rešenjima.

Moji časovi jesu velika igraonica na kojima mašta i kreacija dobijaju svoju punu potvrdu. Stvaralačke snage mojih učenika i mene su obostrane i podjednake. Takva uzajamnost u radu rađa ideje koje ja zasigurno, sama, ne bih imala. Pokretačke ideje imaju oni, kojima ja svojim znanjem potpomažem realizaciju i tako im prenosim sve što znam. Učenici na mojim časovima jesu misleći praktičari, uviđaju svrhu sopstvenog rada, i samim tim bivaju stvaraoci novog društva.

Koje kvalitete mora da poseduje nastavnik 21. veka kako bi na pravi način motivisao decu i probudio u njima interesovanje za predmet koji predaje?

– U današnje vreme uloga nastavnika je kompleksna. Prvenstveno nastavnik danas mora da bude otvoren za promene, to je ključna reč. Ta otvorenost podrazumeva kontinuirano usavršavanje, obuke, istraživanje, prijemčivost, fleksibilnost, slušanje, prepoznavanje potreba, očuvanje etičkog sistema vrednosti uz sve to… sve ono što nalaže društvo u kome obitavamo i u kome će obitavati naše mlade generacije. Nastavnik ne sme da bude puki predavač, već mora da bude planer i organizator nastavnog procesa, da bude mentor svojim učenicima i saradnik njihovim roditeljima i drugim nastavnicima.

Nastavnik mora da razume savremeno digitalno doba. Mora da pronađe najbolji način da učenicima omogući da iskažu svoj potencijal.

Tačnije, nastavnik treba da zna kako da pripremi svoje učenike za rad i život u savremenom društvu. Da ih nauči kako da razumeju probleme savremenog društva, ali pre svega da nauči svoje učenike da budu dobri ljudi, da budu spremni za život u interkulturalnom društvu.

Nastavnici su skloni da kritiku društva započnu rečenicom “…ali u moje vreme…“  i upravo tako, to je bilo naše vreme, ovo je sada njihovo vreme i mi to moramo poštovati. Mi smo tu zbog njih. Mislim da sam takav nastavnik, spremna da im pokaže put ka znanju, i pustim ih da sami dođu do njega.

Neki od projekata koje pominjete u biografiji su i hibridna učionica i učenje na daljinu koje ste omogućili đacima kojima je to bilo potrebno. Možete li nam reći nešto više o tome?

– Za učenike moje škole kreirala sam e-učionicu koja je namenjena svim učenicima. Osnovni cilj je da učenici koji duže vremena izostaju sa nastave zbog bolesti ili svog ličnog usavršavanja ne propuštaju gradivo, već da u svakom trenutku mogu da se uključe u učionicu. Virtuelna učionica je prostor u kome je učenicima znanje na dohvat ruke, u okruženju koje je njima blisko, od lekcija, kvizova, interaktivnih radionica, foruma, upitnika… To je mesto gde oni mogu da sarađuju jedni sa drugima, ocenjujući jedni druge, uče jedni od drugih. Pokazalo se da je ovaj pristup nastavi odlična ideja, naročito kada

je jedna moja učenica odsustvovala zbog svojih sportskih obaveza celo jedno polugodište. Trenirala je u Danskoj, dok je gradivo savladavala u Srbiji, ne gubeći ni jednog trenutka korak sa svojim drugovima iz odeljenja. Kada je nešto važno – uvek postoji način! Daljina je tu da nas nauči da pronađemo novi pristup, prepreke su tu da se usavršimo.

Koautor ste udžbenika za predmet informatika za peti razred u izdanju Eduke. Zašto je važno što je informatika postala obavezan predmet i na koji način ovaj udžbenik uvodi decu u svet računara koji je nešto više od društvenih mreža i  igrica?

– Kao što svi znamo deca dosta vremena provode na telefonu ili računaru, „gubeći“ vreme, na fejsbuku, instagramu ili igrajući igrice. Uvođenjem predmeta Informatika i računarstvo podstiče se radoznalost, kreativno razmišljanje i rešavanje problema korišćenjem digitalnih uređaja. Sva znanja i veštine koje stiču kroz ovaj predmet biće im korisna u radu u bilo kojoj oblasti od prirodnih do društvenih nauka.

Veoma je važno da deca što ranije stiču veštine algoritamskog načina razmišljanja, da razumeju kako računar radi kao i kako je moguće bezbedno koristiti digitalne uređaje i komunicirati u digitalnom okruženju.

Naš udžbenik Informatike i računarstva za 5. razred daje odgovor na pitanje „Zašto moram da učim informatiku?!“, i koncipiran je tako da učenici samostalno mogu da uče, da informatika nije samo fejsbuk, instagram ili igranje igrica. Kroz ovaj udžbenik učenicima se pokazuje kako da na pravilan način i u prave svrhe koriste digitalne uređaje, kako da budu bezbedni na internetu i štite svoje zdravlje dok koriste IKT. Naš udžbenik na zanimljiv i avanturistički način uvodi decu u svet programiranja.

U pripremi je i udžbenik za šesti razred. Da li plan i program prati trendove u razvoju ove industrijske grane i šta će šestaci od sledeće godine učiti iz informatike?

– Da, isti tim autora radi na udžbeniku, koji je potpuno prilagođen nastavnom planu i programu za šesti razred. U šestom razredu učenici produbljuju znanja vezana za kreiranje digitalnih sadržaja korišćenjem računarskih programa od obrade teksta, zvuka, slike, videa do izrade prezentacije. Biće osposobljeni za upravljanje informacijama i bezbednu komunikaciju u digitalnom okruženju. Učenici šestog razreda će imati mogućnost da stiču znanja iz tekstualnog programskog jezika Pajton kojim danas spada u jedan od najpopularnijih programskih jezika za učenje programiranja u svetu. Kroz Pajton, učenici sistematizuju znanja koja su stekli iz programiranja u petom razredu. Akcenat je u šestom razredu stavljen na dekomponovanje složenijih problema na jednostavnije poznate probleme koje učenici samostalno ili u timu rešavaju. Kroz planiran program šestog razreda učenici stiču veštine koje su im neophodne za život u 21. veku (deljenje znanja, digitalna komunikacija, rad u timu, rešavanje problema,….)

Da li je teško motivisati decu da zavole računarstvo? Kako gradite dobre odnose sa svojim đacima?

– Moj stil rada nije tradicionalno autoritativni, već svoj autoritet gradim znanjem, onim što ja postižem i onim što učenicima pružam, a oni to uviđaju. Trudim se da negujem učenje po modelu, jer smatram da je najefikasnije. Generalno gledano, teško je motivisati decu uopšte na učenje, ali kada im prikažete da je jedini recept opstanka u znanju koje poseduju i koje mogu da primene, onda ste im pokazali da su oni kreatori sopstvenog univerzuma; da se svaki trud isplati i da kvalitet mora biti vidljiv. Mislim da sam učenicima pokazala da sam tu da im pomognem da se ostvare sopstvenim angažovanjem, što im je podstrek da se dalje usavršavaju i kao znalci i kao ljudi.

Izvor: zelenaucionica

NOVO EDUKINO IZDANjE IZ EDICIJE PEDAGOŠKA RASKRŠĆA – PRIMENjENA PEDAGOGIJA

     Emilija Lazarević

     SPECIFIČNE SMETNjE U UČENjU

Dr Emilija Lazarević,   naučna   savetnica u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, poseduje skoro tri decenije dugu profesionalnu karijeru  obeleženu  ne samo naučnoistraživačkim nego i terapijskim radom sa decom koja imaju govorno-jezičke probleme, oštećenje sluha i specifične smetnje u učenju. Autorka je i realizatorka akreditovanih seminara   za  stručno  usavršavanje   zaposlenih u          obrazovanju,  kourednica  knjige Nove uloge za novo  doba: prilozi  za redefinisanje obrazovne prakse, recenzentkinja brojnih  časopisa  i autorka preko stotinu naučnih radova u oblasti inkluzivnog obrazovanja, govorno-jezičkog razvoja, govorno-jezičkih  poremećaja i specifičnih smetnji u  učenju. Učestvovala je u međunarodnim   projektima   i  rukovodi  projektom „Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima  modernizacije Srbije“, koji Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu realizuje  uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, kroz  čvrstu  povezanost  teorijskih  postavki i iskustva praktičnog  rada, autorka na sistematičan,  precizan  i iscrpan  način  predstavlja posebnu kategoriju učenika  sa specifičnim smetnjama  u učenju, podstaknuta  saznanjem da i pored tipičnih opštih sposobnosti i adekvatnih obrazovnih uslova, ova deca često ispoljavaju teškoće u ovladavanju osnovnim školskim  veštinama,  kao što su čitanje, pisanje ili računanje  i ostvaruju niža školska postignuća.   Knjiga je pisana sa namerom  da se iz različitih perspektiva,  teorijskih okvira i paradigmi  sagledaju  sva značajna  pitanja  u vezi sa kojima postoje neslaganja u ovoj oblasti u svetu i kod nas: pitanja teorijskog određenja, dijagnostičkih  kriterijuma, podataka  o učestalosti, procedure  tretmana  i edukacije. Posebna pažnja je posvećena  školskom  neuspehu ove dece, koji predstavlja problem sa kojim se susreću ne samo učenici, njihovi roditelji i nastavnici,  već i društvo u celini.  Kako su se poremećaji čitanja i pisanja u našoj sredini u porastu, ova razmatarnja  su više nego aktuelna. Knjiga Emilije Lazarević  je namenjena ne samo teoretičarima i istraživačima u oblasti obrazovanja, nego i širem krugu čitalaca, najpre učiteljima i nastavnicima, te drugim stručnim  licima  koja su orijentisana ka praktičnom rešavanju proučavanih  problema u školskom i porodičnom kontekstu, kao i roditeljima dece koja imaju specifične smetnje u učenju.