Издања Јеспера Јула у Едукиној библиотеци “Педагошка раскршћа”

ИЗДАЊА ЈЕСПЕРА ЈУЛА У ЕДУКИНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА“

Jеспер Јул је познати дански терапеут и аутор бројних књига које се баве проблемом родитељства. Већ готово две деценије Јул ради на формулисању нових парадигми у васпитању деце и родитељству, унапређујући начине подршке дечјем развоју и социјализацији. Његов основни циљ је да инспирише, подржи и помогне родитељима и запосленима у образовању како би нове генерације деце одрасле социјално и ментално здраве, нудећи тако алтернативу ауторитарним моделима којима су деца често била изложена у прошлости.
Read more

Додатна наставна средства из енглеског језика

ДОДАТНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

,,Граматика Слађане Танасијевић представља подухват, јер је то прва граматика енглеског језика у нашој средини после скоро 40 година од објављивања Граматике Љубице Поповић и Вере Мирић. Многе граматике, сем поменуте, нису задовољавале педагошке критеријуме поред научних. Писана одличним српским језиком, једноставним стилом, Граматика се свом читаоцу обраћа присним тоном попут доброг наставника у учионици.‘‘

Рецензент проф. др Смиљка Стојановић, професор Филолошког факултета у Београду
Read more

Едукини материјали за припремање завршног испита

ЕДУКИНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Сваке године хиљаде ученика завршава основне школе у Србији и одлучује о даљем образовном усмерењу. Ово се доживљава као велики корак у животу  детета и често представља извор бриге како за ученике, тако и за родитеље и наставнике који улажу напор да децу што боље припреме за завршни испит.

Отуда је присутна велика потреба за изворима који ће омогућити ваљану припрему. Едука уназад неколико година развија овај вид материјала за којима потражња сваке године расте.
Read more

О библиотеци „Педагошка раскршћа“

О библиотеци „Педагошка раскршћа“

 

Један од најважнијих стручних пројеката издавачке куће Едука је на нашем тржишту јединствена библиотека „Педагошка раскршћа“ у којој се објављују наслови из примењене педагогије и филозофије образовања. Осмишљавајући ову библиотеку Едука се веома високо позиционирала као издавач стручне педагошке литературе која у значајној мери недостаје у нашој средини.

Светски бестселери врхунских стручњака, који нам помажу да разрешимо недоумице везане за моделе васпитања деце, најбоље поступање у учионици, те најуспешнији рад са децом у инклузивној школи или децом која испољавају проблеме у понашању – веома су тражени. Наставнички позив подразумева сталне изазове који упућују на непрекидно стручно усавршавање, и многи наслови ове библиотеке служе управо томе.
Read more

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД” 3

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД” 3

ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Издавачка кућа „Едука” из Београда трећу годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед“, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној школи (у разредној и предметној настави).

 

Пропозиције конкурса

  1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда.Припрема треба да представља добар пример наставне праксе у иновативним приступима настави/учења – у духу развијајућег стицања знања и умења, са нагласком на самосталном, проблемском, истраживачком, хеуристичком учењу.
  2. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt;г) размак између редова: 1,5.
  3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке у форми која ауторима највише одговара, из домена ИКТ.
  4. Најуспелије припреме биће објављене у Зборнику „Час за углед” (разредне и предметне наставе).
  5. Најбоље припреме биће новчано награђене (прво, друго и треће место).

* Конкурс је отворен до 15. марта 2017. године.Резултати конкурса биће објављени до краја јуна 2017. године.

 

Драге колегинице и колеге, 

Због вашег великог интересовања и доброг одзива на наш конкурс ЧАС ЗА УГЛЕД 3, одлучили смо да рок за слање радова продужимо до 1. априла.

Срдачно вас поздрављамо и желимо вам много успеха!
Read more