PRIPREMITE SE ZA MALU MATURU – DIGITALNO

Među ovogodišnjim izlagačima na sajmu koji prati Međunarodnu konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ našla se i izdavačka kuća Eduka iz Beograda koja je predstavila svoj program elektronskih dodataka uz udžbenike. Na ovom značajnom događaju, koji se organizuje četvrti put zaredom, nastavni kadar ima priliku da se upozna sa mogućnostima koje pružaju nove tehnologije.

Kao višegodišnji izdavač kvalitetnih izvora za učenje, Eduka je preduzela naredni korak ka razvoju elektronskih izvora za učenje i nastavu. Pored zanimljivih i dinamičnih interaktivnih elektronskih izvora za mlađe razrede osnovne škole, kao posebno aktuelno se ističe to što je izdavač svoj dosadašnji program za završni ispit dopunio izuzetnom elektronskom zbirkom zadataka iz srpskog jezika.  Autorka Sanja Grković je sa Edukinim timom osmislila elektronsku zbirku Nauči kroz vežbanja, primenjujući principe programiranog učenja. U zbirci su se tako na jednom mestu našli testovi i gramatika, neophodni učenicima osmog razreda u pripremanju za polaganje završnog ispita.

Ova interaktivna zbirka za samostalno i postupno obnavljanje i utvrđivanje nastavnih sadržaja iz jezika i pravopisa u okviru svake oblasti – istorije jezika, fonetike, morfologije, građenja (tvorbe) reči i značenja reči, sintakse i pravopisa – pruža različite tipove zadataka koji su u saglasnosti sa nastavnim programom i obrazovnim standardima.

Zadatke iz svake oblasti prate podsetnici koji – u formi sažetih pregleda, tabela i definicija –  učeniku pomažu da usvoji, obnovi i utvrdi znanje. Učenik biva u prilici da samostalno proverava rešenja i ima mogućnost da se ponovo vrati na prethodne oblasti i zadatke. Svaku oblast prate zanimljivosti, koje podstiču na razmišljanje, razvijaju radoznalost, a samo učenje čine privlačnijim. Posebno važno je da  posle svake oblasti sledi samoprocena – mogućnost da učenik obeleži očekivane ishode, sagleda svoja postignuća i – kao povratni odgovor – dobija uputstva da se vrati onim oblastima i zadacima koje treba ponovo da prouči.

Ovde možete pogledati kratku video prezentaciju Zbirke:

Ovakav elektronski izvor predstavlja poseban iskorak kad je u pitanju priprema završnog ispita. Digitalno okruženje ima svoje prednosti. Ono što odmah osvaja je funkcionalnost i kompletnost zbirke. Neprocenjiva je prilika da učenik na jednom mestu ima uvid u celu osnovnoškolsku gramatiku koju pritom savladava rešavajući različite tipove zadataka sa kojima će imati priliku da se sretne na završnom ispitu. Jasno je da je u ovu zbirku uložen veliki stručni rad. Jednostavna za korisnika, podsticajna za učenje,  pozitivno utiče na osamostaljivanje učenika i njegovo osnaživanje za izazov završnog ispita.

Prema navodima izdavača, elektronska zbirka Nauči kroz vežbanja naći će se u prodaji u pratnji štampanih testova već od početka marta. Ostaje da se nadamo da će učenicima u skorijoj budućnosti biti dostupan veći broj ovakvih izvora za učenje.