ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ДИГИТАЛНО

Међу овогодишњим излагачима на сајму који прати Међународну конференцију „Нове технологије у образовању“ нашла се и издавачка кућа Едука из Београда која је представила свој програм електронских додатака уз уџбенике. На овом значајном догађају, који се организује четврти пут заредом, наставни кадар има прилику да се упозна са могућностима које пружају нове технологије.

Као вишегодишњи издавач квалитетних извора за учење, Едука је предузела наредни корак ка развоју електронских извора за учење и наставу. Поред занимљивих и динамичних интерактивних електронских извора за млађе разреде основне школе, као посебно актуелно се истиче то што је издавач свој досадашњи програм за завршни испит допунио изузетном електронском збирком задатака из српског језика.  Ауторка Сања Грковић је са Едукиним тимом осмислила електронску збирку Научи кроз вежбања, примењујући принципе програмираног учења. У збирци су се тако на једном месту нашли тестови и граматика, неопходни ученицима осмог разреда у припремању за полагање завршног испита.

Ова интерактивна збирка за самостално и поступно обнављање и утврђивање наставних садржаја из језика и правописа у оквиру сваке области – историје језика, фонетике, морфологије, грађења (творбе) речи и значења речи, синтаксе и правописа – пружа различите типове задатака који су у сагласности са наставним програмом и образовним стандардима.

Задатке из сваке области прате подсетници који – у форми сажетих прегледа, табела и дефиниција –  ученику помажу да усвоји, обнови и утврди знање. Ученик бива у прилици да самостално проверава решења и има могућност да се поново врати на претходне области и задатке. Сваку област прате занимљивости, које подстичу на размишљање, развијају радозналост, а само учење чине привлачнијим. Посебно важно је да  после сваке области следи самопроцена – могућност да ученик обележи очекиване исходе, сагледа своја постигнућа и – као повратни одговор – добија упутства да се врати оним областима и задацима које треба поново да проучи.

Овде можете погледати кратку видео презентацију Збирке:

Овакав електронски извор представља посебан искорак кад је у питању припрема завршног испита. Дигитално окружење има своје предности. Оно што одмах осваја је функционалност и комплетност збирке. Непроцењива је прилика да ученик на једном месту има увид у целу основношколску граматику коју притом савладава решавајући различите типове задатака са којима ће имати прилику да се сретне на завршном испиту. Јасно је да је у ову збирку уложен велики стручни рад. Једноставна за корисника, подстицајна за учење,  позитивно утиче на осамостаљивање ученика и његово оснаживање за изазов завршног испита.

Према наводима издавача, електронска збирка Научи кроз вежбања наћи ће се у продаји у пратњи штампаних тестова већ од почетка марта. Остаје да се надамо да ће ученицима у скоријој будућности бити доступан већи број оваквих извора за учење.