Konkurs ČAS ZA UGLED 3

Drage koleginice i kolege,

Zbog vašeg velikog interesovanja i dobrog odziva na naš konkurs ČAS ZA UGLED 3, odlučili smo da rok za slanje radova produžimo do 1. aprila.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo uspeha!

 

Urednički tim Eduke

UDžBENIK ENGLESKOG JEZIKA OVERTHEMOON 6 ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

UDžBENIK ENGLESKOG JEZIKA OVERTHEMOON 6 ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Udžbenički komplet OVERTHEMOON6, autora Božidara Nikića, sastoji se od udžbenika, radne sveske, dva audio CD-a i Priručnika za nastavnike sa detaljnim metodološkim uputstvima, testovima (uključujući INICIJALNI) i njihovim rešenjima, rešenjima svih vežbanja u udžbeniku i radnoj svesci, transkripcijom audio-zapisa (CD 1, CD 2) i dodatnim materijalom za fotokopiranje.

Udžbenik je usklađen sa Nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete i tematski je potpuno prilagođen uzrastu i interesovanjima učenika.

Udžbenik sadrži uvodni deo i osam lekcija, odnosno tematskih celina.

Read more

ČITANKA 3 – za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Drage koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je odobrena i naša ČITANKA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA, autorki dr Olivere Radulović i Jelene Žurić.

ČITANKA 3 za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

  • U potpunosti odgovara Nastavnom planu i programu.
  • Sadrži brižljivo osmišljenu didaktičko-metodičku aparaturu, neophodnu za rad na času i podsticajnu učenicima za dalja istraživanja u okviru domaćih zadataka i dodatne nastave.
  • Brojna pitanja za razgovor na času, istraživanja i tumačenja – prate objašnjenja književnoteorijskih pojmova, izvodi iz relevantne literature, autopoetički zapisi, iskazi savremenika koji ocrtavaju duh vremena, karakteristike koje se tiču jezika i stila svakog od zastupljenih pisaca, zanimljivosti i sinteze.
  • Učenicima se pruža mogućnost da biraju zadatke prema svojim postignućima, sklonostima i potencijalima. Dodatni materijal – na kompakt disku i u štampanom obliku – čine sinteze i testovi sa zadacima za samoprocenu.
  • Bogato je likovno opremljena reprodukcijama reprezentativnih dela likovne umetnosti, prilozima iz arhitekture, filma, pozorišta; dokumentarističkim fotografijama, fotografijama pisaca, plakata i naslovnih strana književnih dela i časopisa.

Read more

KAKO SE PRIPREMITI ZA MALU MATURU: EDUKIN PROGRAM

Svake godine osmaci u Srbiji brinu zbog završnog ispita. Njihovu brigu dele  roditelji i nastavnici koji predaju završnim razredima osnovne škole. Za đake je ovo mali ispit zrelosti i prvo suočavanje sa izborom u kom će se pravcu kretati njihova dalja profesionalna interesovanja. Strepnja hoće li se uspeti sa upisom u željenu školu predstavlja stres za roditelje i decu.

Završni ispit tako često postaje veći i strašniji u zabrinutoj fantaziji roditelja i đaka nego u realnosti. Ključ za rasterećenje ovog pomalo mučnog iščekivanja je blagovremena priprema. Kako će probni završni ispit biti organizovan već 7. i 8. aprila, a sadašnji osmaci malu maturu polažu 14, 15. i 16. juna–kraj zimskog raspusta predstavlja pravo vreme za otpočinjanje blagovremene pripreme za malu maturu.

Read more

PRIPREMITE SE ZA MALU MATURU – DIGITALNO

Među ovogodišnjim izlagačima na sajmu koji prati Međunarodnu konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ našla se i izdavačka kuća Eduka iz Beograda koja je predstavila svoj program elektronskih dodataka uz udžbenike. Na ovom značajnom događaju, koji se organizuje četvrti put zaredom, nastavni kadar ima priliku da se upozna sa mogućnostima koje pružaju nove tehnologije.
Read more

Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju

Izdavačka kuća Eduka se nedavno po prvi put predstavila na Konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta.

Sajam koji je pratio Konferenciju je bio jedinstvena prilika da Eduka predstavi sve ono na čemu je vredno radila u proteklom periodu.

Edukin obrazovni portal za učenike, nastavnike, direktore i stručne saradnike svojim sadržajima pruža svojevrsnu pomoć u radu svima koji na bilo koji način koriste Edukine udžbenike. To je mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici i predstavlja podršku razvoju učenika i nastavnika, ali i direktora i stručnih saradnika u školama.

Izdanja Jespera Jula u Edukinoj biblioteci “Pedagoška raskršća”

IZDANjA JESPERA JULA U EDUKINOJ BIBLIOTECI PEDAGOŠKA RASKRŠĆA“

Jesper Jul je poznati danski terapeut i autor brojnih knjiga koje se bave problemom roditeljstva. Već gotovo dve decenije Jul radi na formulisanju novih paradigmi u vaspitanju dece i roditeljstvu, unapređujući načine podrške dečjem razvoju i socijalizaciji. Njegov osnovni cilj je da inspiriše, podrži i pomogne roditeljima i zaposlenima u obrazovanju kako bi nove generacije dece odrasle socijalno i mentalno zdrave, nudeći tako alternativu autoritarnim modelima kojima su deca često bila izložena u prošlosti.
Read more

Dodatna nastavna sredstva iz engleskog jezika

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

,,Gramatika Slađane Tanasijević predstavlja poduhvat, jer je to prva gramatika engleskog jezika u našoj sredini posle skoro 40 godina od objavljivanja Gramatike Ljubice Popović i Vere Mirić. Mnoge gramatike, sem pomenute, nisu zadovoljavale pedagoške kriterijume pored naučnih. Pisana odličnim srpskim jezikom, jednostavnim stilom, Gramatika se svom čitaocu obraća prisnim tonom poput dobrog nastavnika u učionici.‘‘

Recenzent prof. dr Smiljka Stojanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu
Read more

Edukini materijali za pripremanje završnog ispita

EDUKINI MATERIJALI ZA PRIPREMANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Svake godine hiljade učenika završava osnovne škole u Srbiji i odlučuje o daljem obrazovnom usmerenju. Ovo se doživljava kao veliki korak u životu  deteta i često predstavlja izvor brige kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike koji ulažu napor da decu što bolje pripreme za završni ispit.

Otuda je prisutna velika potreba za izvorima koji će omogućiti valjanu pripremu. Eduka unazad nekoliko godina razvija ovaj vid materijala za kojima potražnja svake godine raste.
Read more

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

 

Jedan od najvažnijih stručnih projekata izdavačke kuće Eduka je na našem tržištu jedinstvena biblioteka „Pedagoška raskršća“ u kojoj se objavljuju naslovi iz primenjene pedagogije i filozofije obrazovanja. Osmišljavajući ovu biblioteku Eduka se veoma visoko pozicionirala kao izdavač stručne pedagoške literature koja u značajnoj meri nedostaje u našoj sredini.

Svetski bestseleri vrhunskih stručnjaka, koji nam pomažu da razrešimo nedoumice vezane za modele vaspitanja dece, najbolje postupanje u učionici, te najuspešniji rad sa decom u inkluzivnoj školi ili decom koja ispoljavaju probleme u ponašanju – veoma su traženi. Nastavnički poziv podrazumeva stalne izazove koji upućuju na neprekidno stručno usavršavanje, i mnogi naslovi ove biblioteke služe upravo tome.
Read more