Edukini materijali za pripremanje završnog ispita

EDUKINI MATERIJALI ZA PRIPREMANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Svake godine hiljade učenika završava osnovne škole u Srbiji i odlučuje o daljem obrazovnom usmerenju. Ovo se doživljava kao veliki korak u životu  deteta i često predstavlja izvor brige kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike koji ulažu napor da decu što bolje pripreme za završni ispit.

Otuda je prisutna velika potreba za izvorima koji će omogućiti valjanu pripremu. Eduka unazad nekoliko godina razvija ovaj vid materijala za kojima potražnja svake godine raste.
Read more

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

 

Jedan od najvažnijih stručnih projekata izdavačke kuće Eduka je na našem tržištu jedinstvena biblioteka „Pedagoška raskršća“ u kojoj se objavljuju naslovi iz primenjene pedagogije i filozofije obrazovanja. Osmišljavajući ovu biblioteku Eduka se veoma visoko pozicionirala kao izdavač stručne pedagoške literature koja u značajnoj meri nedostaje u našoj sredini.

Svetski bestseleri vrhunskih stručnjaka, koji nam pomažu da razrešimo nedoumice vezane za modele vaspitanja dece, najbolje postupanje u učionici, te najuspešniji rad sa decom u inkluzivnoj školi ili decom koja ispoljavaju probleme u ponašanju – veoma su traženi. Nastavnički poziv podrazumeva stalne izazove koji upućuju na neprekidno stručno usavršavanje, i mnogi naslovi ove biblioteke služe upravo tome.
Read more

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

ZA NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE

 

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda treću godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi (u razrednoj i predmetnoj nastavi).

 

Propozicije konkursa

  1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda.Priprema treba da predstavlja dobar primer nastavne prakse u inovativnim pristupima nastavi/učenja – u duhu razvijajućeg sticanja znanja i umenja, sa naglaskom na samostalnom, problemskom, istraživačkom, heurističkom učenju.
  2. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt;g) razmak između redova: 1,5.
  3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke u formi koja autorima najviše odgovara, iz domena IKT.
  4. Najuspelije pripreme biće objavljene u Zborniku „Čas za ugled” (razredne i predmetne nastave).
  5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).

* Konkurs je otvoren do 15. marta 2017. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni do kraja juna 2017. godine.

 

Drage koleginice i kolege, 

Zbog vašeg velikog interesovanja i dobrog odziva na naš konkurs ČAS ZA UGLED 3, odlučili smo da rok za slanje radova produžimo do 1. aprila.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo uspeha!
Read more