KAKO SE PRIPREMITI ZA MALU MATURU: EDUKIN PROGRAM

Svake godine osmaci u Srbiji brinu zbog završnog ispita. Njihovu brigu dele  roditelji i nastavnici koji predaju završnim razredima osnovne škole. Za đake je ovo mali ispit zrelosti i prvo suočavanje sa izborom u kom će se pravcu kretati njihova dalja profesionalna interesovanja. Strepnja hoće li se uspeti sa upisom u željenu školu predstavlja stres za roditelje i decu.

Završni ispit tako često postaje veći i strašniji u zabrinutoj fantaziji roditelja i đaka nego u realnosti. Ključ za rasterećenje ovog pomalo mučnog iščekivanja je blagovremena priprema. Kako će probni završni ispit biti organizovan već 7. i 8. aprila, a sadašnji osmaci malu maturu polažu 14, 15. i 16. juna–kraj zimskog raspusta predstavlja pravo vreme za otpočinjanje blagovremene pripreme za malu maturu.

A ta priprema – zna se: nikad dosta zadataka za vežbanje. U ponudi je veliki broj različitih zbirki zadataka za završni ispit, a ovoga puta osećamo potrebu da skrenemo pažnju na neke od ovih izvora.

Izdavačka kuća Eduka svake godine dopunjuje svoj program za završni ispit, osmišljavajući različite izvore neophodne učenicima osmog razreda u pripremanju za polaganje malemature. Zbirke zadataka iz srpskog, biologije, fizike i hemije dopunjene su sistematičnim pregledima gradiva iz srpskog jezika (Đački jezički priručnik) i geografije. Posebnu novinu predstavlja jedinstvena elektronska zbirka zadataka iz srpskog jezika.

Đački jezički priručnik

U jednoj knjizi dat je kompletan pregled nastavnih sadržaja izjezika, pravopisa i jezičke kulture od 5. do 8. razreda. Namenjen je redovnoj i dodatnoj nastavi, ali i samostalnom pripremanju učenika za završni ispit. Velika vrednost ovog izuzetnog repetitorijuma su pregledni, tabelarni prikazi svih sadržaja koji omogućavaju lakše usvajanje gradiva. Pored osnovnih znanja, sadrži odeljke za posebno zainteresovane učenike. Po svojoj strukturi i sadržaju, Đački jezički priručnik predstavlja najkompletniji materijal ove vrste na tržištu i nezamenljiv je u pripremi za malu maturu.

Zbirka zadataka iz srpskog jezika za pripremu završnog ispita

Ova izuzetno oblikovana zbirka služi za obnavljanje, utvrđivanje i sistematizaciju gradiva kroz ukupno 500 zadataka i predstavlja sadržajnu i kompletnu pripremu za završniispit. U njoj su dati tipovi zadataka kakve će učenik sresti pri polaganju.

Elektronska zbirka za polaganje završnog ispita iz srpskog jezika

Pored štampane zbirke, Eduka je na nedavnom sajmu „Nove tehnologije u obrazovanju“ predstavila i inovativnu elektronsku zbirku Naučik kroz vežbanja, u kojoj su primenjeni principi programiranog učenja. U elektronskoj zbirci su se na jednom mestu našli testovi i gramatika, neophodni učenicima osmog razreda u pripremanju za polaganje završnog ispita.

Zbirke zadataka za pripremu završnog ispita iz biologije, hemije i fizike

Ove zbirke sadrže optimalan broj zadataka iz svake oblasti. Uz svaki zadatak definisan je standard, a zadaci su podeljeni prema nivoima. Zbirke predstavljaju iscrpnu i kompletnu pripremu za završni ispit iz navedenih predmeta, jer sadrže tipove zadataka sa kojima će se učenici sresti pri polaganju.

Priručnik za spremanje završnog ispita iz geografije

Priručnik sadrži listu osnovnih geografskih pojmova u uvodnom delu, a potom i pregled gradiva podeljen po razredima. Odličan repetitorijum gradiva iz geografije u osnovnoj školi.

Blagovremena priprema pozitivno će uticati na pravilnu motivaciju za prevazilaženje izazova završnog ispita. Na roditeljima i nastavnicima je da decu podstaknu da sa pripremom krenu na vreme. Đacima želimo uspešnu pripremu i postizanje željenih rezultata!