NOVE EDUKINE ZBIRKE ZADATAKA ZA NADARENE MATEMATIČARE ZA TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVE EDUKINE ZBIRKE ZADATAKA ZA NADARENE MATEMATIČARE ZA TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  • Matematika za mlade matematičare, učenike trećeg razreda osnovne škole
  • Matematika za mlade matematičare, učenike četvrtog razreda osnovne škole

Zbirke  zadataka autora Marka M. Ignjatovića

Jedinstvene zbirke zadataka za nadarene matematičare u mlađim razredima osnovne škole namenjene su mladim matematičarima koji samostalnim radom, radom u sekcijama ili na dodatnoj nastavi žele da rešavaju zanimljive zadatke, složenije od onih sa kojima se susreću u redovnoj nastavi.

Sadržaj zbirki zadataka približen je redovnoj i dodatnoj nastavi sa povećanim zahtevima, podsticajan je i inovativan.

Za rešavanje zadataka iz zbirki potrebno je da učenik besprekorno savlada gradivo na redovnim časovima, kako bi mogao da krene korak dalje u istraživanju ovog predmeta. Ljubav prema matematici, uz dosta truda i samostalnog rada doneće izuzetne rezultate i podstaći učenika na dalje usavršavanje u ovoj oblasti.

Zabavni, motivišući, inovativni i složeni zadaci podstiču intelektualni rast i pripremaju učenika za sledeće matematičke izazove.