KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 5

E D U K I N  KONKURS

      „ČAS ZA UGLED“ 5

 

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda petu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled”, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

 

Propozicije konkursa

1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.

2.  Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika (štampanih i elektronskih, digitalnih; dostupnih i na Edukinom portalu https://www.eduka-portal.rs/ ili putem kontakta ivana.milosevic@eduka.rs).

3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.

4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

 

Konkurs je otvoren do 15. maja 2019. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni oko 15.septembra 2019. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

 

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”

EDUKINA AUTORKA MEĐU NAJBOLjIM EDUKATORIMA SVETA

Najbolja srpska nastavnica: Nastavnik ne sme da bude puki predavač

 

Katarina Veljković je profesor matematike i računarstva i informatike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Autor i koautor brojnih akreditovanih seminara u Srbiji i regionu. Nosilac desetina nagrada za brojna postignuća u svojoj nastavničkoj karijeri. Jedan od 50 najboljih nastavnika na svetu i koautor velikog broja udžbenika, među kojima i onaj za predmet informatika za peti razred osnovne škole, u izdanju IK Eduka.

Kada ste mi poslali svoju biografiju, skoro da sam se umorila od samog skrolanja. Hiljade sati stručnog usavršavanja, čak 16 nagrada i priznanja, 21 akreditovan seminar čiji ste autor ili realizator (i to samo u Srbiji) desetine projekata, objavljenih radova, udžbenika… Šta vas pokreće na toliki rad?

– Sama svrha vaspitno-obrazovnog procesa nalaže svakom nastavniku, kao direktno odgovornom činiocu, obavezu plasiranja znanja i veština koje prate savremene trendove u obrazovanju i društvu. Vreme u kome živimo podrazumeva socijalni kontekst upotrebnosti i pragmatičnosti znanja koje dajemo učenicima i koje oni treba da usvoje. Samim tim se osećam obaveznom da pratim potrebe društva u kome će moji učenici postati vlasnici sopstvenog znanja koje će im obezbediti samostalnost i njihov opstanak u vremenu koje dolazi.

Šta mislite, šta vas je kandidovalo za finale ovako prestižnog takmičenja kao što je Global Teacher Prize?

– Mislim da je to moj metod rada, u kome korišćenje tehnologije istovremeno sadrži obrazovnu dimenziju, gde učenici usvajaju veštine neophodne za buduće poslove, kao i etičku dimenziju korišćenja tih istih veština čiji rezultat jeste aplikacija ili uređaj koji za svrhu ima pomaganje ljudima kojima je to potrebno. Naglašavam im da su oni samo tvorci nečega što ostaje društvu u amanet.

Kako izgleda jedan Vaš čas? Po čemu se razlikuje od tradicionalnog načina rada?

– Kroz hibridnu nastavu, na mojim časovima, bilo da su časovi obrade ili utvrđivanja, koristim kvizove, aplikacije, interaktivne radionice, projekte zadatke i sl. gde su učenici stavljeni u aktivnu ulogu, rešavajući realne situacije, primenjujući sva svoja znanja i veštine koje su stekli kako na mojim, tako i časovima drugih nastavnika. Cilj takvog učenja je da učenici rešavaju probleme iz realnog života i da nauče da sarađuju sa drugima. Akcenat ovog koncepta učenja je učenje na pokušajima i pogreškama (ne samo u programiranju, nego i u konstrukciji, ali i u postavljenoj strategiji rešavanja), koristeći tehnologiju (robot) za testiranje rešenja, kao i naglasak na raznovrsnostima u rešenjima.

Moji časovi jesu velika igraonica na kojima mašta i kreacija dobijaju svoju punu potvrdu. Stvaralačke snage mojih učenika i mene su obostrane i podjednake. Takva uzajamnost u radu rađa ideje koje ja zasigurno, sama, ne bih imala. Pokretačke ideje imaju oni, kojima ja svojim znanjem potpomažem realizaciju i tako im prenosim sve što znam. Učenici na mojim časovima jesu misleći praktičari, uviđaju svrhu sopstvenog rada, i samim tim bivaju stvaraoci novog društva.

Koje kvalitete mora da poseduje nastavnik 21. veka kako bi na pravi način motivisao decu i probudio u njima interesovanje za predmet koji predaje?

– U današnje vreme uloga nastavnika je kompleksna. Prvenstveno nastavnik danas mora da bude otvoren za promene, to je ključna reč. Ta otvorenost podrazumeva kontinuirano usavršavanje, obuke, istraživanje, prijemčivost, fleksibilnost, slušanje, prepoznavanje potreba, očuvanje etičkog sistema vrednosti uz sve to… sve ono što nalaže društvo u kome obitavamo i u kome će obitavati naše mlade generacije. Nastavnik ne sme da bude puki predavač, već mora da bude planer i organizator nastavnog procesa, da bude mentor svojim učenicima i saradnik njihovim roditeljima i drugim nastavnicima.

Nastavnik mora da razume savremeno digitalno doba. Mora da pronađe najbolji način da učenicima omogući da iskažu svoj potencijal.

Tačnije, nastavnik treba da zna kako da pripremi svoje učenike za rad i život u savremenom društvu. Da ih nauči kako da razumeju probleme savremenog društva, ali pre svega da nauči svoje učenike da budu dobri ljudi, da budu spremni za život u interkulturalnom društvu.

Nastavnici su skloni da kritiku društva započnu rečenicom “…ali u moje vreme…“  i upravo tako, to je bilo naše vreme, ovo je sada njihovo vreme i mi to moramo poštovati. Mi smo tu zbog njih. Mislim da sam takav nastavnik, spremna da im pokaže put ka znanju, i pustim ih da sami dođu do njega.

Neki od projekata koje pominjete u biografiji su i hibridna učionica i učenje na daljinu koje ste omogućili đacima kojima je to bilo potrebno. Možete li nam reći nešto više o tome?

– Za učenike moje škole kreirala sam e-učionicu koja je namenjena svim učenicima. Osnovni cilj je da učenici koji duže vremena izostaju sa nastave zbog bolesti ili svog ličnog usavršavanja ne propuštaju gradivo, već da u svakom trenutku mogu da se uključe u učionicu. Virtuelna učionica je prostor u kome je učenicima znanje na dohvat ruke, u okruženju koje je njima blisko, od lekcija, kvizova, interaktivnih radionica, foruma, upitnika… To je mesto gde oni mogu da sarađuju jedni sa drugima, ocenjujući jedni druge, uče jedni od drugih. Pokazalo se da je ovaj pristup nastavi odlična ideja, naročito kada

je jedna moja učenica odsustvovala zbog svojih sportskih obaveza celo jedno polugodište. Trenirala je u Danskoj, dok je gradivo savladavala u Srbiji, ne gubeći ni jednog trenutka korak sa svojim drugovima iz odeljenja. Kada je nešto važno – uvek postoji način! Daljina je tu da nas nauči da pronađemo novi pristup, prepreke su tu da se usavršimo.

Koautor ste udžbenika za predmet informatika za peti razred u izdanju Eduke. Zašto je važno što je informatika postala obavezan predmet i na koji način ovaj udžbenik uvodi decu u svet računara koji je nešto više od društvenih mreža i  igrica?

– Kao što svi znamo deca dosta vremena provode na telefonu ili računaru, „gubeći“ vreme, na fejsbuku, instagramu ili igrajući igrice. Uvođenjem predmeta Informatika i računarstvo podstiče se radoznalost, kreativno razmišljanje i rešavanje problema korišćenjem digitalnih uređaja. Sva znanja i veštine koje stiču kroz ovaj predmet biće im korisna u radu u bilo kojoj oblasti od prirodnih do društvenih nauka.

Veoma je važno da deca što ranije stiču veštine algoritamskog načina razmišljanja, da razumeju kako računar radi kao i kako je moguće bezbedno koristiti digitalne uređaje i komunicirati u digitalnom okruženju.

Naš udžbenik Informatike i računarstva za 5. razred daje odgovor na pitanje „Zašto moram da učim informatiku?!“, i koncipiran je tako da učenici samostalno mogu da uče, da informatika nije samo fejsbuk, instagram ili igranje igrica. Kroz ovaj udžbenik učenicima se pokazuje kako da na pravilan način i u prave svrhe koriste digitalne uređaje, kako da budu bezbedni na internetu i štite svoje zdravlje dok koriste IKT. Naš udžbenik na zanimljiv i avanturistički način uvodi decu u svet programiranja.

U pripremi je i udžbenik za šesti razred. Da li plan i program prati trendove u razvoju ove industrijske grane i šta će šestaci od sledeće godine učiti iz informatike?

– Da, isti tim autora radi na udžbeniku, koji je potpuno prilagođen nastavnom planu i programu za šesti razred. U šestom razredu učenici produbljuju znanja vezana za kreiranje digitalnih sadržaja korišćenjem računarskih programa od obrade teksta, zvuka, slike, videa do izrade prezentacije. Biće osposobljeni za upravljanje informacijama i bezbednu komunikaciju u digitalnom okruženju. Učenici šestog razreda će imati mogućnost da stiču znanja iz tekstualnog programskog jezika Pajton kojim danas spada u jedan od najpopularnijih programskih jezika za učenje programiranja u svetu. Kroz Pajton, učenici sistematizuju znanja koja su stekli iz programiranja u petom razredu. Akcenat je u šestom razredu stavljen na dekomponovanje složenijih problema na jednostavnije poznate probleme koje učenici samostalno ili u timu rešavaju. Kroz planiran program šestog razreda učenici stiču veštine koje su im neophodne za život u 21. veku (deljenje znanja, digitalna komunikacija, rad u timu, rešavanje problema,….)

Da li je teško motivisati decu da zavole računarstvo? Kako gradite dobre odnose sa svojim đacima?

– Moj stil rada nije tradicionalno autoritativni, već svoj autoritet gradim znanjem, onim što ja postižem i onim što učenicima pružam, a oni to uviđaju. Trudim se da negujem učenje po modelu, jer smatram da je najefikasnije. Generalno gledano, teško je motivisati decu uopšte na učenje, ali kada im prikažete da je jedini recept opstanka u znanju koje poseduju i koje mogu da primene, onda ste im pokazali da su oni kreatori sopstvenog univerzuma; da se svaki trud isplati i da kvalitet mora biti vidljiv. Mislim da sam učenicima pokazala da sam tu da im pomognem da se ostvare sopstvenim angažovanjem, što im je podstrek da se dalje usavršavaju i kao znalci i kao ljudi.

Izvor: zelenaucionica

NOVO EDUKINO IZDANjE IZ EDICIJE PEDAGOŠKA RASKRŠĆA – PRIMENjENA PEDAGOGIJA

     Emilija Lazarević

     SPECIFIČNE SMETNjE U UČENjU

Dr Emilija Lazarević,   naučna   savetnica u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, poseduje skoro tri decenije dugu profesionalnu karijeru  obeleženu  ne samo naučnoistraživačkim nego i terapijskim radom sa decom koja imaju govorno-jezičke probleme, oštećenje sluha i specifične smetnje u učenju. Autorka je i realizatorka akreditovanih seminara   za  stručno  usavršavanje   zaposlenih u          obrazovanju,  kourednica  knjige Nove uloge za novo  doba: prilozi  za redefinisanje obrazovne prakse, recenzentkinja brojnih  časopisa  i autorka preko stotinu naučnih radova u oblasti inkluzivnog obrazovanja, govorno-jezičkog razvoja, govorno-jezičkih  poremećaja i specifičnih smetnji u  učenju. Učestvovala je u međunarodnim   projektima   i  rukovodi  projektom „Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima  modernizacije Srbije“, koji Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu realizuje  uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, kroz  čvrstu  povezanost  teorijskih  postavki i iskustva praktičnog  rada, autorka na sistematičan,  precizan  i iscrpan  način  predstavlja posebnu kategoriju učenika  sa specifičnim smetnjama  u učenju, podstaknuta  saznanjem da i pored tipičnih opštih sposobnosti i adekvatnih obrazovnih uslova, ova deca često ispoljavaju teškoće u ovladavanju osnovnim školskim  veštinama,  kao što su čitanje, pisanje ili računanje  i ostvaruju niža školska postignuća.   Knjiga je pisana sa namerom  da se iz različitih perspektiva,  teorijskih okvira i paradigmi  sagledaju  sva značajna  pitanja  u vezi sa kojima postoje neslaganja u ovoj oblasti u svetu i kod nas: pitanja teorijskog određenja, dijagnostičkih  kriterijuma, podataka  o učestalosti, procedure  tretmana  i edukacije. Posebna pažnja je posvećena  školskom  neuspehu ove dece, koji predstavlja problem sa kojim se susreću ne samo učenici, njihovi roditelji i nastavnici,  već i društvo u celini.  Kako su se poremećaji čitanja i pisanja u našoj sredini u porastu, ova razmatarnja  su više nego aktuelna. Knjiga Emilije Lazarević  je namenjena ne samo teoretičarima i istraživačima u oblasti obrazovanja, nego i širem krugu čitalaca, najpre učiteljima i nastavnicima, te drugim stručnim  licima  koja su orijentisana ka praktičnom rešavanju proučavanih  problema u školskom i porodičnom kontekstu, kao i roditeljima dece koja imaju specifične smetnje u učenju.

 

NOVO EDUKINO IZDANjE IZ EDICIJE PEDAGOŠKA RASKRŠĆA – FILOZOFIJA OBRAZOVANjA

     Paulo Freire

     PEDAGODIJA OBESPRAVLjENIH

     Paulo  Freire  (1921–1997) bio je jedan od najuticajnijih filozofa obrazovanja   dvadesetog  veka i zagovornik kritičke pedagogije. Materijalne poteškoće  u detinjstvu učinile  su  ga  osetljivim za probleme obespravljenih   društvenih   slojeva, i čitav njegov rad, i teorijski   i  praktični,   bio je prožet dubokom empatijom za socijalno uskraćene. Završavajući pravni fakultet  u rodnom Brazilu, Freire je uporedo izučavao filozofiju, fenomenologiju i psihologiju jezika, naposletku osmišljavajući poznate i uticajne projekte za opismenjavanje odraslih. Freireov rad na opismenjavanju koji je široko podržavala  država prekinut je vojnim pučom 1964, nakon  čega Freire provodi  neko vreme u zatvoru,  a potom  godine  u egzilu,  najpre  u SAD, a zatim  u Švajcarskoj.  Povratak  u Brazil 1980. Freire koristi da nastavi svoj rad na opismenjavanju i socijalnom osnaživanju obespravljenih. Tokom 1968. izlazi njegova Pedagogija obespravljenih, koja ga visoko pozicionira među moderne filozofe obrazovanja. Freireove  ideje postaju uticajne širom  sveta, nalazeći mnoge  poštovaoce  i izučavaoce i danas.

     Pedagogija obespravljenih pripada  kanonu dela iz filozofije obrazovanja,  visoko pozicionirajući svog autora u red najznačajnijih pedagoških mislilaca dvadesetog veka. Objavljena je prvi  put 1968.  na portugalskom, da bi već  1970.  doživela  englesko  izdanje,  koje je omogućilo širenje Freireovih ideja van granica Brazila. Zasnovana na autorovom radu na opismenjavanju odraslih, osvetljena marksističkim analitičkim aparatom  i prožeta dubokom empatijom, Freireova najpoznatija knjiga smatra  se temeljnim  delom pravca koji se danas naziva kritičkom pedagogijom. Protivurečnosti sveta u kom je Pedagogija obespravljenih napisana do danas nisu nestale, i dalje zahtevajući analitičku pažnju koja nas može dovesti do onoga što Freire naziva „osvešćivanjem“. Ovo štivo je otuda mnogo više od vrednog kanonskog dela upisanog u istoriju misli o obrazovanju – ono danas ima podjednako velik značaj za savremene, kao što je imalo za svoje prve čitaoce, usmeravajući pažnju na relevantna  pitanja i stavljajući čitaoca u aktivnu poziciju, u kojoj će hrabro  promišljati svet, prihvatajući  spasonosno breme slobode.

 

 

 

REZULTATI KONKURSA ČAS ZA UGLED 4 (2018)

REZULTATI KONKURSA ČAS ZA UGLED 4 (2018)

 

Drage koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je Edukin konkurs ČAS ZA UGLED 4 uspešno priveden kraju.

Izvinjavamo vam se zbog toga što se – neuobičajeno za našu praksu – na objavljivanje rezultata čekalo duže od predviđenog roka, i nadamo se da ćete razumeti našu potrebu da radimo prilježno i savesno: uz sve predviđene i nepredviđene objektivne okolnosti, zaista je trebalo i dodatnog vremena kako bi se pregledanju pristiglih radova i donošenju odluka posvetila dostojna pažnja.

Svima vama od sveg srca zahvaljujemo na učešću, dobitnicima nagrada čestitamo – i sve vas pozivamo da i ubuduće učestvujete na našim konkursima i da sa nama sarađujete.

 

U Beogradu,                                                                    Srdačno i s poštovanjem,

 1. oktobra 2018. Urednički tim Eduke

 

 

SPISAK RADOVA KOJI ĆE BITI OBJAVLjENI NA EDUKINOM SAJTU

 

OSNOVNA ŠKOLA

RAZREDNA NASTAVA

NAGRADE

PRVA NAGRADA

 1. Danica Kocevska, Jovan Kocevski, Saša Balać, Bojana Balać: Reljef i orijentacija u prostoru, OŠ „Mihajlo Pupin”, Veternik
 2. Aleksandra Filipović: Deljenje brojem 2, OŠ „Boško Đuričić”, Jagodina

DRUGA NAGRADA

 1. Dr Gordana Rackov: Ugao – crtanje i obeležavanje, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda
 2. Biljana Knežević: Pridevi, OŠ „Desanka Maksimović”, Beograd

TREĆA NAGRADA

 1. Iva Ljubisavljević Kajganović:Zaštićena područja u Srbiji, OŠ „Vuk Karadžić”, Niš
 2. Gordana Janevska: Prirodne životne zajednice: šume – našezelenoblago, OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar”, Knjaževac

 

POHVALE:

Gordani Vučinić

Mladenu Gligorijeviću

Marini Kukić

Mr Savi Kovačeviću

Ružici Stojanović Đorđević

Jeleni Babić

Zvonimirki Jovičić

Mr Mirjani Lončarević

Jeleni Ivanović

Marini Praizović

 

PRVI RAZRED

 1. Alenka Oreščanin i Slađana Putić: Interaktivna slikovnica
 2. Jelena Ivanović: Koji materijali mogu da se istežu, gnječe i savijaju
 3. Marija Milosavljević: Sabiranje i oduzimanje do 10
 4. Ružica Stojanović Đorđević: Sabiranje i oduzimanje do 20
 5. Slavica Ristović: Deda i repa
 6. Suzana Veljković: Životinjsko carstvo

DRUGI RAZRED

 1. Aleksandra Filipović: Deljenje brojem 2
 2. Gordana Vučinić: Množenje sa 3
 3. Ljiljana Sokolović: Množenje brojevima 2, 3, 4, 5 i 10
 4. Tamara Stojanović: Deljenje sa 5
 5. Jelena Ivanović: Bajke Andersen
 6. Dragana Videnov: Divlje životinje

TREĆI RAZRED

 1. Jelena Babić: Sergej Mihalkov, Kamen
 2. Tatjana Popov: Vukov zavet – savremeno poselo
 3. Dr Gordana Rackov: Ugao – crtanje i obeležavanje
 4. Mr Sava Kovačević: Tablica množenja i dijeljenja sa 9
 5. Mladen Gligorijević:S one strane Dunava
 6. Gordana Janevska: Prirodne životne zajednice: šume – našezelenoblago
 7. Marina Kukić, Svetlana Milenković: Moj zavičaj i ja
 8. Danica Kocevska, Jovan Kocevski, Saša Balać, Bojana Balać: Reljef i orijentacija u prostoru
 9. Mr Mirjana Lončarević: Znamenite ličnosti naše prošlosti
 10. Marija Milovanović: Prilagođavanje životinja sredini u kojoj žive
 11. Dragana Gavrilović Obradović: Moje mesto nekad i sad
 12. Jelena Antonijević: Život nekad i sad

ČETVRTI RAZRED

 1. Marjana Igrutinović: Jednakost razlomaka
 2. Zvonimirka Jovičić: Pismeno oduzimanje
 3. Valentina Mujičić: Alisa u zemlji čuda
 4. Mr Vesna Jović Latinović: Subjekatski i predikatski skup
 5. Mladen Gligorijević, Snežana Lapčević : Smeše – postupci razdvajanje smeše
 6. Ljiljana Mladenović: Osvrt unazad – prošlost Srbije
 7. Marina Praizović: Stanovništvo Srbije
 8. Iva Ljubisavljević Kajganović:Zaštićena područja u Srbiji
 9. Katarina Miličić, Slađana Galuška: Obnovljivi izvori energije
 10. Lozica Antić, Biljana Mitić: Na temeljima prošlosti gradimo budućnost
 11. Duško Terzin: Međed, svinja, lisica

 

KOMBINOVANA ODELjENjA

 1. Dragana Dimitrijević: Sabiranje, redosled izvođenja računskih operacija
 2. Dragana Dimitrijević: Igramo se rečima (sininimi,homonimi, antonimi), Bogatimo svoj rečnik
 3. Biljana Knežević: Pridevi
 4. Đurđica Stojković: Ptice   izgled i način života: Ugrožene vrste i zaštita ptica u Srbiji
 5. Jelena Babić, Biljana Jelić, Amela Josimović: Vuk Karadžić tematski dan
 6. Jelena Babić, Biljana Jelić, Amela Josimović: Zdrava hrana tematski dan
 7. Ljiljana Arsenijević, Predrag Aritonović: Uskrs tematski dan

 

PREDMETNA NASTAVA

NAGRADE

PRVA NAGRADA

 1. Dragan Golubović, „Sila potiska u tečnosti i u gasu”, OŠ „8. oktobar”, Vlasotince i odeljenje za matematičke talente OŠ „Vuk Karadžić”, Leskovac
 2. Vujadin Zdravković, „Raznovrsnost biljaka, značaj i zaštita(sistematizacija nastavne teme)”, OŠ „Jovan Popović”, Novi Sad

DRUGA NAGRADA

 1. Violeta Marković, „Osnovni elektronski elementi”, OŠ „Ilija Garašanin”, Grocka
 2. Tanja Parezanović, Olga Vujin, „Severna Amerika – osnovne odlike”, OŠ „Ivo Andrić”, Beograd

TREĆA NAGRADA

 1. Nataša Mitrović, „Vrste zavisnih rečenica. Isti veznici u različitim zavisnim rečenicama. Intrepunkcija u vezi sa zavisnim rečenicama, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo
 2. Olivera Vidović, „Društvo socijalističke Jugoslavije”, Osnovna škola „Jovan Popović”, Susek

POHVALE:

Ivani Kovačević,Lidiji Đoković, VišeslaviNalčić,Ivani Ljubić, Tatjani Krpović, Verici Aruli, Marku Glišiću, Neveni Stoilkov, Dr Draganu Kreculju, Dušici Marković, Savici Đurđević, Petrani Jaković, Kseniji Dragaš, Belmi Selimotić.

 

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

 

 1. Nataša Mitrović, „Vrste zavisnih rečenica. Isti veznici u različitim zavisnim rečenicama. Intrepunkcija u vezi sa zavisnim rečenicama, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo
 2. Ivana Kovačević, „Vest(5. razred) i Bliskost dalekih predela (reportaža) (8. razred)”, OŠ,,Dr Dragan Hercog”, Beograd
 3. Tatjana Krpović, „Lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog”, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat
 4. Lidija Đoković, „Portret”, OŠ „Ivo Lola Ribar”, Kraljevo
 5. Nevena Veljković, profesor srpskog jezika i Suzana Ristić, profesor engleskog jezika, „Romeo i Julija Vilijama Šekspira”, OŠ ,,Aca Sinadinović”, Tešica
 6. Višeslava Nalčić i Ivana Ljubić„DeseticaIvana Cankara”, OŠ „Dušan Jerković”
 7. Verica Arula, „Sumnjivo liceBranislava Nušića”, OŠ „Branislav Nušić”, Beograd
 8. Jelena Ćetković i Vesna Andrejević, „Glagoli za razigranu decu”,OŠ „Karađorđe”, Gornji Matejevac i OŠ „Stevan Sinđelić”, Kamenica
 9. Jelena Stojanović, „Istorija jezika”, Osnovna škola „Vuk Karadžić”, Lipe i Osnovna škola „Branislav Nušić”, Smederevo
 10. Aleksandra Tomić, „Leto na visoravni Stevana Raičkovića”, OŠ „Jovan Grčić Milenko”, Beočin
 11. Jelena Golušin,,,Čitam, ne skitam”(obnavljanje gradiva književnosti), OŠ,,Dr Đorđe Joanović”, Novo Miloševo
 12. Marijana Šiljković,„Oblici novinarskog izražavanja”, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Pazar
 13. Mili Hilmo Selimotić, „Usmena balada Hasanaginica” (prvi dio), JU VII osnovna škola,Mostar
 14. Sanela Bešić Mujanović, „Galeb Jonathan Livingston”, Richard Bach, Prva osnovna škola Brčko

 

ENGLESKI JEZIK

 1. Jelena Kuzmanović,Revision – The Present Simple Tense vs The Present Continuous (Progressive) Tense, OŠ „Vuk Karadžić”, Bačka Palanka
 2. Milka Mitrović, Our Incredible World,OŠ „Miloš Obrenović”, Aranđelovac

ISTORIJA

 1. Olivera Vidović, „Društvo socijalističke Jugoslavije”, Osnovna škola „Jovan Popović”, Susek
 2. Marjan Mihajlović, Projekat „Fotografija koja je obeležila XX vek”,

OŠ „Miroslav Antić”, Niš

 1. Zorica Vlajkovac, „Kultura naroda starog Rima”, OŠ „Mara Janković”, Kusić

GEOGRAFIJA

 1. Tanja Parezanović, Olga Vujin, „Severna Amerika – osnovne odlike”, OŠ „Ivo Andrić”, Beograd
 2. Savica Đurđević, „Države na Balkanskom poluostrvu – utvrđivanje”, OŠ „Nadežda Petrović”, Sićevo
 3. Gordana Petrović, „Republika Italija”, OŠ „Radoje Domanović”, Kragujevac
 4. Jelena Tošić, „Turizam: podela, uslovi za razvoj, turističke regije i turistički centri”, OŠ „Živojin Perić”, Stubline
 5. Ivan Cvetković i Ljiljana Pejčić, „Simboli i stanovništvo Republike” Srbije (4.razred),„Republika Srbija” (6. razred), Osnovna škola „Jovan Aranđelović”, Crvena Reka
 1. Mirjana Simić, Marko Glišić, „Rečni sistem najdužih reka sveta u ključu padežnog sistema srpskog jezika (utvrđivanje)”, OŠ „Svetozar Marković”, Kragujevac

BIOLOGIJA

 1. Vujadin Zdravković, „Raznovrsnost biljaka, značaj i zaštita(sistematizacija nastavne teme)”,OŠ „Jovan Popović”, Novi Sad
 2. Vesna Jeremić nastavnik biologije, Marija Filipović nastavnik muzičke kulture, „Građa i funkcija organa za izlučivanje”,OŠ „Heroj Srba”, Osipaonica
 3. Olivera Zatezalo, „Jestive i lekovite biljke”, Osnovna škola „Marija Trandafil”, Veternik
 4. Mr Vesna Milenović, Ćelija – ćelijska membrana, OŠ „Vuk Karadžić”, Žitkovac
 5. Sandra Vukeljić, „Životinje u povrtnjaku i na njivi”, JU OŠ „Sveti Sava”Doboj

 

FIZIKA

 1. Dragan Golubović, „Sila potiska u tečnosti i u gasu”, OŠ „8. oktobar”, Vlasotince i odeljenje za matematičke talente OŠ „Vuk Karadžić”, Leskovac
 2. Ksenija Dragaš, „Merenje vremena”, OŠ „Đura Jakšić”, Čurug

MATEMATIKA

 1. Zorica Kosjerina, „Primena obrnute proporcionalnosti”, OŠ „Jovan Popović”, Susek
 2. Dušica Marković, Jednačine u skupu Q, OŠ „Steafan Nemanja”, Niš
 3. Sofija Vlajin, „Obim kruga, broj π”,
 4. Marija Vuković, Vesna Ivanović, „Sabiranje i oduzimanje celih brojeva – obrada”, Osnovna škola „Nada Purić”, Valjevo

MUZIČKA KULTURA

 1. Marija Filipović, „Karmen, Žorž Bize”, OŠ „Heroj Srba”, Osipaonica
 2. Sanja Vojnov, „Impresionizam”, OŠ „Slavko Rodić”, Lazarevo

LIKOVNA KULTURA

Marija Jovanović, Gordana Petrović, „Ornament”, OŠ „Živadinka Divac”, Kragujevac

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 1. Violeta Marković, „Osnovni elektronski elementi”, OŠ „Ilija Garašanin”, Grocka
 2. Dr Dragan Kreculj, „Svojstva metala i legura”
 3. Ljiljana Bakić i Branka Vujanić, „Elektrotehnički materijali”, Osnovna škola  ,,Dušan Jerković”, Ruma

4.Belma Selimotić, „Udobnost stanovanja”,JU IV osnovna škola Mostar

 

ČAS ODELjENjSKOG STAREŠINE

 1. Belma Selimotić, „Digitalni građanin (pojam i osobine)”, JU IV osnovna škola Mostar
 2. Nevena Stoilkov,„Zemlja Limunova”, OŠ „Milisav Nikolić”, Boževac
 3. Aleksandra Dragić, „Vandalizam – prevencija nasilja”, OŠ „Đura Jakšić”, Čurug
 4. Olivera Urošev Palalić (Srpski jezik), Ivana Vukov (Biologija), Dušica Kordić (Engleski jezik), „Kvalitet proizvoda koje kupujemo – reklame”,OŠ „Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin

 

GRAĐANSKO VASPITANjE

 1. 1. Nataša Miljanović, „Šta je to karakter (24 karakterna svojstva čoveka)”
 2. 2. Bojana Anđelić, „Svetski dan turizma ili koliko poznajemo Novi Sad”

 

FUNKCIONALNO OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH

PREDUZETNIŠTVO

Dragana Komadina, „Ponuda i tražnja”, Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor

FIZIKA

Petrana Jaković, „Magneti i magnetizam”, Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor

 

SREDNjA ŠKOLA

RETORIKA I BESEDNIŠTVO

Nataša Raspopović, „Začeci besedništva – besedništvo staroga veka”, Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo

GEOGRAFIJA

Savica Đurđević, „Zapadna Srbija”, SŠ „Niketa Remezijanski”, Bela Palanka

SOCIOLOGIJA

Zorana Matićević, „Oblici religioznosti”, Gimnazija „Patrijarh Pavle”, Beograd

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Mr Snežana Zamurović, „Programska podrška računara (sistematizacija)”, Gimnazija „Dušan Vasiljev”, Kikinda

PRIMENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU

Vera Milićević,„Postavljanje zgrade u okruženje u programu ArchiCAD”,

Tehnička škola, Loznica

SVOJSTVA MATERIJALA

Dragana Mudrinić, „Svojstva i upotreba furnirskih ploča”

 

 

 

 

REZULTATI EDUKINOG KONKURSA ZA NAJBOLjE ŠKOLSKE BIBLIOTEKE 2018.

EDUKIN KONKURS ZA NAJBOLjE ŠKOLSKE BIBLIOTEKE 2018.

 

Drage koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je naš novopokrenuti konkurs namenjen školskim bibliotekama uspešno priveden kraju. Zahvaljujemo svim školama koje su učestvovale na konkursu i želimo im da i dalje imaju mnogo uspeha u radu.

Naša želja da podržimo rad školskih biblioteka – da usmerimo pažnju na dragocenu ulogu biblioteka u duhovnom i profesionalnom razvoju učenika i nastavnika – urodila je plodom. Konkurs je pokazao kako školske biblioteke u Srbiji, i uprkos mnogim objektivnim teškoćama, ostvaruju svoju ulogu posvećeno i uspešno. Veća vidljivost njihovog znatnog učešća u obrazovnom procesu, nadamo se, može uticati i na poboljšanja njihovog sopstvenog statusa i na kvalitetniju saradnju u okviru školskog sistema u našoj zemlji.

 

U Beogradu,                                                                                                         Srdačno i s poštovanjem,

 1. oktobra 2018. Urednički tim Eduke

 

 

REZULTATI KONKURSA

 

NAGRAĐENI

 

PRVA nagrada: Biblioteka Valjevske gimnazije

Bibliotekarka Slađana Marijanac

 

DRUGA nagrada: Biblioteka OŠ Branko Radičević, Kruševac

bibliotekarka Tamara Milutinović

 

TREĆA nagrada: Biblioteka OŠ Jovan Mikić, Subotica

bibliotekarka Vesna Kolar Perić

 

POHVALjENI

 

Biblioteka  OŠ Sveti Sava, Bačka Palanka, bibliotekarka Slavica Jurić

Biblioteka OŠ Drinka Pavlović, Beograd, bibliotekarka Slavica Horvat

Biblioteka Trinaeste beogradske gimnazije, bibliotekar Bojan Vučković

Biblioteka OŠ Sveti Sava, Beograd, bibliotekarka Slađana Galuška

Biblioteka OŠ Branislav Nušić, selo Donja Trnava, Niš, bibliotekarka Olivera Stanković

Biblioteka OŠ Josif Marinković, Novi Bečej, bibliotekarka Milana Gaković

Biblioteka OŠ Sveti Sava, Bajina Bašta, bibliotekarka Sonja Ćorović

Biblioteka OŠ Aleksa Šantić, Beograd,bibliotekarka Snežana Giga

Biblioteka OŠ Dušan Jerković, Užice, bibliotekarke Mirjana Radovanović Pejović i Ana Duković

Biblioteka OŠ Dositej Obradović, Novi Sad, bibliotekarka Jasna Božidarević

Biblioteka OŠ Prva vojvođanska brigada, Novi Sad, bibliotekarka Vera Srdić

Biblioteka OŠ Stefan Dečanski, Beograd, bibliotekarka Roksanda Ignjatović

Biblioteka OŠ Branko Pešić, Zemun, bibliotekarka Ljiljana Đorđević

Biblioteka OŠ Žarko Zrenjanjin, Kačarevo, bibliotekarka Tanja Stojanovski

Biblioteka OŠ Bora Stanković, Guberevac,bibliotekarka Milica Janaćković

Biblioteka OŠ Vladika Nikolaj Velimirović, Valjevo, bibliotekarka Mila Milutinović

Biblioteka OŠ Boško Jakovljević Pinki, Stara Pazova, bibliotekarke Irena Stojčić i Milica Savurdić

Biblioteka OŠ Nikola Tesla, Vinča, bibliotekarka Branka Alimpijević

Biblioteka Tehničke škole „Rade Metalac“, Leskovac,bibliotekarka Tatjana Dinić

Biblioteka OŠ Aca Aleksić, Aleksandrovac, bibliotekarke Dejna Mihajlović i Dimitrinka Nikolova

Biblioteka OŠ Sveti Sava, Bajina Bašta, bibliotekarka Sonja Ćorović

 

 

 

ZAHVALNOST ZA UČEŠĆE

 

Biblioteka OŠ Vuk Karadžić, Lebane,bibliotekarka Dubravka Đorđević

Biblioteka OŠ Jovan Popović, Kruševac, bibliotekarka Jelena Apostolović

Biblioteka OŠ Heroj Srba, Osipaonica, bibliotekarka Helena Milošević

Biblioteka OŠ Branko Radičević, Kuzmin, bibliotekarka Nevena Tadić

Biblioteka  OŠ Despot Stefan Visoki, Despotovac, bibliotekarka Silvana Dragutinović

BibliotekaSrednje škole Veliko Gradište, bibliotekarka Vesna Novković

Biblioteka  OŠ Sijarinska Banja, bibliotekarka Žaklina Bulatović

Biblioteka OŠ Sonja Marinković, Subotica, bibliotekarka Ljiljana Mandić

Biblioteka OŠ Jovan Šerbanović,Krepoljin, bibliotekarka Irena Janković

Biblioteka OŠ Sveti Sava, Vladičin Han, bibliotekarka Danijela Dimitrijević

Biblioteka OŠ Jovan Popović, Novi Sad, bibliotekarka Ivana Šovljanski

Biblioteka OŠ Sveti Sava, Sremska Mitrovica, bibliotekarka Dragana Sretenović

BibliotekaGimnazije „Svetozar Marković“, Novi Sad, bibliotekarka Sandra Antić

Biblioteka  OŠ Prvi maj, Vrtogoš, bibliotekarka Žaklina Kostić

Biblioteka OŠ Srednja škola Barajevo, bibliotekarka Nevena Toljaga

EDUKINI MATERIJALI ZA ELEKTRONSKI PODRŽANO UČENjE

Upoznajte nove Edukine materijale za elektronski podržano učenje, zvanično odobrene i dostupne za rad od ove školske godine.

 DIGITALNI UDžBENICI

Za prvi i peti razred osnovne škole

 • pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
 • visok nivo interaktivnosti(interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
 • multimedijalni sadržaji: animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
 • mogućnost dodavanja sadržaja
 • podrška štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
 • praćeni podrškom za nastavnika u vidu interaktivnih kontrolnih zadataka za proveru znanja i priprema za čas

Odobreni digitalni udžbenici:

prvi razred:

 • Čitanka za prvi razred osnovne škole
 • Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
 • Matematika za prvi razred osnovne škole
 • Engleski jezik za prvi razred osnovne škole

peti razred:

 • Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole

 

EDUKINI KURSEVI NA MUDL PLATFORMI

 nastali u saradnji sa stručnjacima iz Mudl mreže Srbije

 • pokrivaju celo gradivo predmeta
 • dinamično digitalno okruženje omogućuje nastavniku da kurs menja u skladu sa svojim profesionalnim potrebama i prema interesovanjima učenika
 • najviša ocena metodičke zasnovanosti

 

Odobreni kursevi na mudl platformi:

 •  Biologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole
 • Srpski jezik za peti razred osnovne škole
 • Informatika za peti razred osnovne škole

NOVA EDUKINA DODATNA SREDSTVA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
1.    Vesela matematika plus za prvi razred osnovne škole
2.    Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
3.    Nauči kroz vežbanja – srpski jezik (priprema za maturu)
4.    Interaktivna vežbanja uz Čitanku za 5. razred osnovne škole
5.    Interaktivna vežbanja uz Gramatiku za 5. razred osnovne škole

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE EDUKINOG PORTALA

Poštovani korisnici Edukinih udžbenika,

        Od 9. septembra 2019. godine, bićete u mogućnosti da uz šifru koja će vam biti dodeljena, pristupite sadržajima za stručnu podršku na Edukinom novom portalu.

        Na Edukinom portalu ćete za razred u kome radite (nastavnici razredne nastave) ili za predmet koji predajete (nastavnici predmetne nastave) naći materijale koje smo pripremili kao stručnu podršku za vaš rad (priručnici i dnevne pripreme za sve predmete, priručnik za projektnu nastavu, Kovčežići znanja -srpski jezik, matematika i SON,  priručnici za inkluzivnu nastavu, priručnici za projektnu nastavu, portfolija, edicija zbornika Čas za ugled,  pripreme, planovi, dodatni materijali za rad na času i sl.). Na portalu ćete takođe naći i linkove koji vas vode na dve različite platforme (Eduka digital i Moodle) na kojima su raspoređeni ODOBRENI Edukini digitalni udžbenici i dodatni digitalni materijali.

Da bismo svim korisnicima olakšali proceduru pristupa ovim materijalima, kao i povezivanje (sa portala) sa dve platforme na kojima su Edukini digitalni udžbenici, ovde vam je dostupno detaljno uputstvo sa redosledom koraka:

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE EDUKINOG PORTALA

UPOZNAJTE NOVE EDUKINE DODATNE MATERIJALE ZA RAD U PRVOM I PETOM RAZREDU

Ove školske godine Eduka je pripremila čitav niz dodatnih materijala za rad usklađenih sa novim planom nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole.

Funkcionalni, pregledni, orijentisani na ishode i prilagođeni zahtevanim standardima, Edukini dodatni materijali predstavljaju sigurnog saveznika u učionici.

Odobreni dodatni materijali za prvi razred osnovne škole

 1. srpski jezik

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, srpski jezik, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

Tatjana Kovačev, Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik za prvi razred osnovne škole

Ivana Juhas, Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole

Monja Jović, Radna sveska uz Čitanku za prvi razred osnovne škole

  2. matematika

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, matematika, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 3. svet oko nas

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, svet oko nas, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 

Dodatni materijali za peti razred osnovne škole:

Slađana Tanasijević, Testovi iz engleskog jezika

Zoran Lapčević, Testovi iz tehnike i tehnologije

Marela Manojlović, Snežana Babunović, Radna sveska iz srpskog jezika

AKREDITOVANI SEMINARI EDUKA BGD

EDUKA BGD – društvo za unapređenje obrazovanja je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja učesnika u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa, kao i izrade projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Društvo EDUKA BGD realizuje sledeće seminare stručnog usavršavanja, registrovane u važećem Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 

1.Kreativne radionice

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1158

2.Internet kao sredstvo savremene nastave i učenja primenom bloga i Facebooka-a u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=925

3.Nastava na tri nivoa složenosti orijentisana na obrazovne standarde

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=873

4.Tipovi zadataka u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1176

5.Funkcionalna primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1143

6.Članak po članak, problem po problem do rešenja

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1147

7.Pisanje projekata – osposobljavanje učesnika za aktivnu ulogu u projektnom finansiranju

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123

8.Interdisciplinarno tumačenje književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224

9.Od školske priredbe do pozorišne scene

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1110

 

Kontakt osoba: Ivana Milošević
Tel. 065 2261436