ЧИТАНКА 3 – за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Драге колегинице и колеге,

 

Са великим задовољством обавештавамо вас да је одобрена и наша ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ауторки др Оливере Радуловић и Јелене Журић.

ЧИТАНКА 3 за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

  • У потпуности одговара Наставном плану и програму.
  • Садржи брижљиво осмишљену дидактичко-методичку апаратуру, неопходну за рад на часу и подстицајну ученицима за даља истраживања у оквиру домаћих задатака и додатне наставе.
  • Бројна питања за разговор на часу, истраживања и тумачења – прате објашњења књижевнотеоријских појмова, изводи из релевантне литературе, аутопоетички записи, искази савременика који оцртавају дух времена, карактеристике које се тичу језика и стила сваког од заступљених писаца, занимљивости и синтезе.
  • Ученицима се пружа могућност да бирају задатке према својим постигнућима, склоностима и потенцијалима. Додатни материјал – на компакт диску и у штампаном облику – чине синтезе и тестови са задацима за самопроцену.
  • Богато је ликовно опремљена репродукцијама репрезентативних дела ликовне уметности, прилозима из архитектуре, филма, позоришта; документаристичким фотографијaма, фотографијама писаца, плаката и насловних страна књижевних дела и часописа.

Тиме су комплетирана Едукина издања за предмет СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за I, II и III разред гимназија и средњих стручних школа (читанке и граматике) – док су уџбеници за IV разред у припреми. (Уџбенике можете да прелистате на сајту https://www.eduka.rs/)

Желимо да вас обавестимо и о семинару наших ауторки, чије су теме и садржаји уско повезани са наставним програмом и савременом наставом књижевности.

 

СЕМИНАР ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Форум педагога (Београд) подржава и организује семинар стручног усавршавања наставника СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ за школску годину 2016/2017. и 2017/2018:

  • Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи (бр. 722), ауторки др Оливере Радуловић и Јелене Журић, које су, уз др Јелену Ангеловски, и реализаторке програма.

ТЕМЕ: Интердисциплинарно проучавање књижевног дела са књижевнотеоријског аспекта; Народна књижевност и друге уметности; Књижевност старог века у корелативном проучавању са другим уметностима; Средњовековна књижевност и друге уметности; Хуманизам и ренесанса у контексту других уметности; Дела класика књижевности на филму; Корелација модерне књижевности и музике; Импресионизам и експресионизам у сликарству и књижевности; Постмодернизам и интермедијалност; Сценски приступ драмским текстовима; Театролошки приступ драми; Примена интердисциплинарности у групној изради презентација.

Семинар је акредитован и налази се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску годину 2016/2017. и 2017/2018.

Семинар носи 8 бодова, а котизација износи 500 динара и подразумева потребни радни материјал.

Шире информације о садржају наведеног семинара можете пронаћи у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску годину 2016/2017. и 2017/2018, који се налази на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања:

www.zuov.gov.rs/centri-zavoda/cprzo/

http://katalog2016.zuov.rs/

и сајтуЕдуке:

https://www.eduka.rs/forum-pedagoga

 

У нади да ћемо успешно сарађивати, срдачно вас поздрављамо.