NOVO! Edukin novi udžbenik muzičke kulture za četvrti razred osnovne škole (Mirjana Smrekar Stanković, Sonja Cvetković)

Posle Muzičke slikovnice, Muzičke vrteške i Muzičke slagalice predstavljamo vam udžbenik za četvrti razred osnovne škole U svetu melodija i stihova.

            Likovi Marija i Lazar prate nas od prvog razreda, te će se i u četvrtom razredu obraćati učenicima i družiti se sa njima.

Udžbenik U svetu melodije i stihova svojim ilustracijama i tekstovima prilagođen je učenicima četvrtog razreda. Svaka nastavna jedinica koncipirana je tako da se jasno uočavaju ishodi. U središtu pažnje je učenik – aktivira se njegova zainteresovanost, a do saznanja dolazi kroz igru.

Pruža mogućnost za dvosmernu komunikaciju sa detetom, podstičući ga da samostalno ili u grupi vršnjaka traga za odgovorima na postavljena pitanja, samostalno postavlja pitanja ili ispoljava svoja osećanja kroz razne forme umetničkog izražavanja.

  • Sadržaji su usklađeni sa Nastavnim programom predmeta Muzička kultura za 4. razred osnovne škole.
  • Učenicima je snalaženje u udžbeniku olakšano time što je sadržaj jasno tematski i likovno-grafički podeljen (1. Polazak u školu; 2. Ide jesen; 3. Zimske čarolije; 4. Prolećni zvuci; 5. Kovčežić znanja).
  • Udžbenik je protkan stihovima koji na originalan način predstavljaju određene muzičke pojmove i kao takav predstavlja pravi izazov za  dete.
  • Odgovara potrebama savremene nastave i učenika kao aktivnog učesnika u nastavnom procesu, kreiran tako da  podstiče aktivno učenje i otvara puteve ka funkcionalnom znanju.
  • Funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji iniciraju raznovrsne aktivnosti učenika putem podsticajnih pitanja, analitičkih i istraživačkih, kreativnih zadataka.
  • Udžbenik prate: a) CD, sa svim primerima za pevanje i slušanje muzike; b) stručna podrška namenjena nastavnicima (pripremljen godišnji plan, mesečni planove i predlog dnevnih priprema u elektronskoj formi, koje će nastavnik moći da prilagođava potrebama svog odeljenja).

Učenicima i nastavnicima biće na raspolaganju i interaktivni digitalni udžbenik.

Klikom na link https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 možete prelistati izvod iz sadržaja udžbenika.