НОВО! Едукин нови уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе (Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић)

После Музичке сликовнице, Музичке вртешке и Музичке слагалице представљамо вам уџбеник за четврти разред основне школе У свету мелодија и стихова.

            Ликови Марија и Лазар прате нас од првог разреда, те ће се и у четвртом разреду обраћати ученицима и дружити се са њима.

Уџбеник У свету мелодије и стихова својим илустрацијама и текстовима прилагођен је ученицима четвртог разреда. Свака наставна јединица конципирана је тако да се јасно уочавају исходи. У средишту пажње је ученик – активира се његова заинтересованост, а до сазнања долази кроз игру.

Пружa могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући га да самостално или у групи вршњака трага за одговорима на постављена питања, самостално поставља питања или испољава своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.

  • Садржаји су усклађени са Наставним програмом предмета Музичка култура за 4. разред основне школе.
  • Ученицима је сналажење у уџбенику олакшано тиме што је садржај јасно тематски и ликовно-графички подељен (1. Полазак у школу; 2. Иде јесен; 3. Зимске чаролије; 4. Пролећни звуци; 5. Ковчежић знања).
  • Уџбеник је проткан стиховима који на оригиналан начин представљају одређене музичке појмове и као такав представља прави изазов за  дете.
  • Одговара потребама савремене наставе и ученика као активног учесника у наставном процесу, креиран тако да  подстиче активно учење и отвара путеве ка функционалном знању.
  • Функционалност уџбеника омогућавају садржаји који иницирају разноврсне активности ученика путем подстицајних питања, аналитичких и истраживачких, креативних задатака.
  • Уџбеник прате: а) ЦД, са свим примерима за певање и слушање музике; б) стручна подршка намењена наставницима (припремљен годишњи план, месечни планове и предлог дневних припрема у електронској форми, које ће наставник моћи да прилагођава потребама свог одељења).

Ученицима и наставницима биће на располагању и интерактивни дигитални уџбеник.

Кликом на линк https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/muzicko_4 можете прелистати извод из садржаја уџбеника.