UPOZNAJTE NOVE EDUKINE DODATNE MATERIJALE ZA RAD U PRVOM I PETOM RAZREDU

Ove školske godine Eduka je pripremila čitav niz dodatnih materijala za rad usklađenih sa novim planom nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole.

Funkcionalni, pregledni, orijentisani na ishode i prilagođeni zahtevanim standardima, Edukini dodatni materijali predstavljaju sigurnog saveznika u učionici.

Odobreni dodatni materijali za prvi razred osnovne škole

  1. srpski jezik

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, srpski jezik, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

Tatjana Kovačev, Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik za prvi razred osnovne škole

Ivana Juhas, Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole

Monja Jović, Radna sveska uz Čitanku za prvi razred osnovne škole

  2. matematika

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, matematika, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 3. svet oko nas

Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović, Mudrica, svet oko nas, zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole

 

Dodatni materijali za peti razred osnovne škole:

Slađana Tanasijević, Testovi iz engleskog jezika

Zoran Lapčević, Testovi iz tehnike i tehnologije

Marela Manojlović, Snežana Babunović, Radna sveska iz srpskog jezika