Nauči kroz vežbanja podstiče kreativnost i razvija samostalnost učenika

Edukin materijal namenjen učenju srpskog jezika

Nauči kroz vežbanja

podstiče kreativnost i razvija samostalnost učenika

 

U časopisu Lingvističke aktuelnosti (br. 30) Instituta za srpski jezik SANUobjavljen je prikaz našeg inovativnog izdanja iz vanudžbeničkog programa za predmet Srpski jezik i književnostNauči kroz vežbanja autorke Sanje Grković.

 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/2111

Bojana Simić Tufegdžić (Lajkovac)

 

Sanja Grković: NAUČI KROZ VEŽBANjA. Beograd, Eduka, 2017.

U širokoj ponudi školskih priručnika i udžbenika kojima nas iz-davačke kuće svakodnevno obasipaju, pravo osveženje predstavljaju Testo-vi i Elektronska zbirka zadataka iz srpskog jezika, objedinjeni pod nazi-vom Nauči kroz vežbanja. U pitanju je sasvim nov, moderan i kvalitetan materijal, funkcionalan i efikasan u procesu učenja i provere znanja, namenjen učenicima petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole.

Materijal je usklađen sa Nastavnim planom i programom u osnovnoj školi i sastoji se iz dve celine: Testova i Elektronske zbirke zadataka (CD). Preporuka autora je da se najpre rade zadaci iz Elektronske zbirke, jer je gradivo u njoj tako izdeljeno da odgovara nastavnim sadržajima koji se postepeno usvajaju u starijim razredima. Ona sadrži vežbanja i podsetnike (koji su gramatika u malom), a zadaci su raznoliki po težini i po obliku. Učenik ima mogućnost da odmah dobije informaciju o tačnosti svojih odgovora. Posle svake od šest oblasti (istorija jezika, fonetika, morfologija, građenje (tvorba) reči i značenje reči, sintaksa i pravopis), učenik može da proveri ishode, pri čemu mu se sugeriše na koje zadatke i teme treba da se vrati i ponovo ih prouči kroz vežbanja. Zbirka sadrži i Zanimljivosti koje služe da neguju radoznalost, da zadovolje šira interesovanja učenika i da podstiču na kreativnost i jezičko mišljenje. Tek kada učenik ispuni sve zahteve predviđene ishodima (samoprocena), može pristupiti testovima. Provera tačnosti odgovora iz testova pokazaće učeniku u kojoj meri je savladao gradivo. Prate ih obrazovni standardi i rešenja.

Materijal Nauči kroz vežbanja namenjen je učenicima osnovne škole (od petog do osmog razreda), dragocen je tokom pripremanja učenika za završni ispit, ali i za takmičenja. Elektronska zbirka je pogodna i za grupni rad na računaru, kao i za rad na takozvanoj „pametnoj tabli“.

U eri vladavine kompjuterske tehnologije, materijal Nauči kroz ve-žbanja olakšava usvajanje gradiva iz gramatike srpskog jezika i pravopi-sa, na inovativan i zanimljiv način podstiče kreativnost i razvija samo-stalnost učenika.