АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ЕДУКА БГД

ЕДУКА БГД – друштво за унапређење образовања је основано ради остваривања циљева у области личног и професионалног развоја учесника у области образовања и васпитања, унапређивања васпитно-образовног процеса, као и израде пројеката из области образовања и васпитања.

Друштво ЕДУКА БГД реализује следеће семинаре стручног усавршавања, регистроване у важећем Каталогу програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања:

 

1.Креативне радионице

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1158

2.Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=925

3.Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=873

4.Типови задатака у настави

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1176

5.Функционална примена информационо-комуникационих технологија у настави

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1143

6.Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1147

7.Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123

8.Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224

9.Од школске приредбе до позоришне сцене

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1110

 

Контакт особа: Ивана Милошевић
Тел. 065 2261436