AKREDITOVANI SEMINARI EDUKA BGD

EDUKA BGD – društvo za unapređenje obrazovanja je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja učesnika u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa, kao i izrade projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Društvo EDUKA BGD realizuje sledeće seminare stručnog usavršavanja, registrovane u važećem Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

 

1.Kreativne radionice

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1158

2.Internet kao sredstvo savremene nastave i učenja primenom bloga i Facebooka-a u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=925

3.Nastava na tri nivoa složenosti orijentisana na obrazovne standarde

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=873

4.Tipovi zadataka u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1176

5.Funkcionalna primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1143

6.Članak po članak, problem po problem do rešenja

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1147

7.Pisanje projekata – osposobljavanje učesnika za aktivnu ulogu u projektnom finansiranju

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123

8.Interdisciplinarno tumačenje književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1224

9.Od školske priredbe do pozorišne scene

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1110

 

Kontakt osoba: Ivana Milošević
Tel. 065 2261436