EDUKINI MATERIJALI ZA ELEKTRONSKI PODRŽANO UČENjE

Upoznajte nove Edukine materijale za elektronski podržano učenje, zvanično odobrene i dostupne za rad od ove školske godine.

 DIGITALNI UDžBENICI

Za prvi i peti razred osnovne škole

 • pregledno struktuiran sadržaj dostupan na svim ekranima (desktop i laptop računari, tableti, telefoni)
 • visok nivo interaktivnosti(interaktivni nalozi i zadaci u lekcijama i testovi za proveru, sa povratnom informacijom o tačnosti)
 • multimedijalni sadržaji: animacije, audio-vizuelni sadržaji, galerije slika, filmovi
 • mogućnost dodavanja sadržaja
 • podrška štampanim udžbenicima, pogodni za samostalni rad učenika i rad na času
 • praćeni podrškom za nastavnika u vidu interaktivnih kontrolnih zadataka za proveru znanja i priprema za čas

Odobreni digitalni udžbenici:

prvi razred:

 • Čitanka za prvi razred osnovne škole
 • Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
 • Matematika za prvi razred osnovne škole
 • Engleski jezik za prvi razred osnovne škole

peti razred:

 • Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole

 

EDUKINI KURSEVI NA MUDL PLATFORMI

 nastali u saradnji sa stručnjacima iz Mudl mreže Srbije

 • pokrivaju celo gradivo predmeta
 • dinamično digitalno okruženje omogućuje nastavniku da kurs menja u skladu sa svojim profesionalnim potrebama i prema interesovanjima učenika
 • najviša ocena metodičke zasnovanosti

 

Odobreni kursevi na mudl platformi:

 •  Biologija za peti razred osnovne škole
 • Istorija za peti razred osnovne škole
 • Engleski jezik za peti razred osnovne škole
 • Srpski jezik za peti razred osnovne škole
 • Informatika za peti razred osnovne škole

NOVA EDUKINA DODATNA SREDSTVA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
1.    Vesela matematika plus za prvi razred osnovne škole
2.    Svet oko nas za prvi razred osnovne škole
3.    Nauči kroz vežbanja – srpski jezik (priprema za maturu)
4.    Interaktivna vežbanja uz Čitanku za 5. razred osnovne škole
5.    Interaktivna vežbanja uz Gramatiku za 5. razred osnovne škole