НОВО ЕДУКИНО ИЗДАЊЕ ИЗ ЕДИЦИЈЕ ПЕДАГОШКА РАСКРШЋА – ПРИМЕЊЕНА ПЕДАГОГИЈА

     Емилија Лазаревић

     СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ

Др Емилија Лазаревић,   научна   саветница у Институту за педагошка истраживања у Београду, поседује скоро три деценије дугу професионалну каријеру  обележену  не само научноистраживачким него и терапијским радом са децом која имају говорно-језичке проблеме, оштећење слуха и специфичне сметње у учењу. Ауторка је и реализаторка акредитованих семинара   за  стручно  усавршавање   запослених у          образовању,  коуредница  књиге Нове улоге за ново  доба: прилози  за редефинисање образовне праксе, рецензенткиња бројних  часописа  и ауторка преко стотину научних радова у области инклузивног образовања, говорно-језичког развоја, говорно-језичких  поремећаја и специфичних сметњи у  учењу. Учествовала је у међународним   пројектима   и  руководи  пројектом „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима  модернизације Србије“, који Институт за педагошка истраживања у Београду реализује  уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Са великим искуством у овој области, кроз  чврсту  повезаност  теоријских  поставки и искуства практичног  рада, ауторка на систематичан,  прецизан  и исцрпан  начин  представља посебну категорију ученика  са специфичним сметњама  у учењу, подстакнута  сазнањем да и поред типичних општих способности и адекватних образовних услова, ова деца често испољавају тешкоће у овладавању основним школским  вештинама,  као што су читање, писање или рачунање  и остварују нижа школска постигнућа.   Књига је писана са намером  да се из различитих перспектива,  теоријских оквира и парадигми  сагледају  сва значајна  питања  у вези са којима постоје неслагања у овој области у свету и код нас: питања теоријског одређења, дијагностичких  критеријума, података  о учесталости, процедуре  третмана  и едукације. Посебна пажња је посвећена  школском  неуспеху ове деце, који представља проблем са којим се сусрећу не само ученици, њихови родитељи и наставници,  већ и друштво у целини.  Како су се поремећаји читања и писања у нашој средини у порасту, ова разматарња  су више него актуелна. Књига Емилије Лазаревић  је намењена не само теоретичарима и истраживачима у области образовања, него и ширем кругу читалаца, најпре учитељима и наставницима, те другим стручним  лицима  која су оријентисана ка практичном решавању проучаваних  проблема у школском и породичном контексту, као и родитељима деце која имају специфичне сметње у учењу.