NOVO EDUKINO IZDANjE IZ EDICIJE PEDAGOŠKA RASKRŠĆA – PRIMENjENA PEDAGOGIJA

     Emilija Lazarević

     SPECIFIČNE SMETNjE U UČENjU

Dr Emilija Lazarević,   naučna   savetnica u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, poseduje skoro tri decenije dugu profesionalnu karijeru  obeleženu  ne samo naučnoistraživačkim nego i terapijskim radom sa decom koja imaju govorno-jezičke probleme, oštećenje sluha i specifične smetnje u učenju. Autorka je i realizatorka akreditovanih seminara   za  stručno  usavršavanje   zaposlenih u          obrazovanju,  kourednica  knjige Nove uloge za novo  doba: prilozi  za redefinisanje obrazovne prakse, recenzentkinja brojnih  časopisa  i autorka preko stotinu naučnih radova u oblasti inkluzivnog obrazovanja, govorno-jezičkog razvoja, govorno-jezičkih  poremećaja i specifičnih smetnji u  učenju. Učestvovala je u međunarodnim   projektima   i  rukovodi  projektom „Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima  modernizacije Srbije“, koji Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu realizuje  uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, kroz  čvrstu  povezanost  teorijskih  postavki i iskustva praktičnog  rada, autorka na sistematičan,  precizan  i iscrpan  način  predstavlja posebnu kategoriju učenika  sa specifičnim smetnjama  u učenju, podstaknuta  saznanjem da i pored tipičnih opštih sposobnosti i adekvatnih obrazovnih uslova, ova deca često ispoljavaju teškoće u ovladavanju osnovnim školskim  veštinama,  kao što su čitanje, pisanje ili računanje  i ostvaruju niža školska postignuća.   Knjiga je pisana sa namerom  da se iz različitih perspektiva,  teorijskih okvira i paradigmi  sagledaju  sva značajna  pitanja  u vezi sa kojima postoje neslaganja u ovoj oblasti u svetu i kod nas: pitanja teorijskog određenja, dijagnostičkih  kriterijuma, podataka  o učestalosti, procedure  tretmana  i edukacije. Posebna pažnja je posvećena  školskom  neuspehu ove dece, koji predstavlja problem sa kojim se susreću ne samo učenici, njihovi roditelji i nastavnici,  već i društvo u celini.  Kako su se poremećaji čitanja i pisanja u našoj sredini u porastu, ova razmatarnja  su više nego aktuelna. Knjiga Emilije Lazarević  je namenjena ne samo teoretičarima i istraživačima u oblasti obrazovanja, nego i širem krugu čitalaca, najpre učiteljima i nastavnicima, te drugim stručnim  licima  koja su orijentisana ka praktičnom rešavanju proučavanih  problema u školskom i porodičnom kontekstu, kao i roditeljima dece koja imaju specifične smetnje u učenju.