NOVO EDUKINO IZDANjE IZ EDICIJE PEDAGOŠKA RASKRŠĆA – FILOZOFIJA OBRAZOVANjA

     Paulo Freire

     PEDAGODIJA OBESPRAVLjENIH

     Paulo  Freire  (1921–1997) bio je jedan od najuticajnijih filozofa obrazovanja   dvadesetog  veka i zagovornik kritičke pedagogije. Materijalne poteškoće  u detinjstvu učinile  su  ga  osetljivim za probleme obespravljenih   društvenih   slojeva, i čitav njegov rad, i teorijski   i  praktični,   bio je prožet dubokom empatijom za socijalno uskraćene. Završavajući pravni fakultet  u rodnom Brazilu, Freire je uporedo izučavao filozofiju, fenomenologiju i psihologiju jezika, naposletku osmišljavajući poznate i uticajne projekte za opismenjavanje odraslih. Freireov rad na opismenjavanju koji je široko podržavala  država prekinut je vojnim pučom 1964, nakon  čega Freire provodi  neko vreme u zatvoru,  a potom  godine  u egzilu,  najpre  u SAD, a zatim  u Švajcarskoj.  Povratak  u Brazil 1980. Freire koristi da nastavi svoj rad na opismenjavanju i socijalnom osnaživanju obespravljenih. Tokom 1968. izlazi njegova Pedagogija obespravljenih, koja ga visoko pozicionira među moderne filozofe obrazovanja. Freireove  ideje postaju uticajne širom  sveta, nalazeći mnoge  poštovaoce  i izučavaoce i danas.

     Pedagogija obespravljenih pripada  kanonu dela iz filozofije obrazovanja,  visoko pozicionirajući svog autora u red najznačajnijih pedagoških mislilaca dvadesetog veka. Objavljena je prvi  put 1968.  na portugalskom, da bi već  1970.  doživela  englesko  izdanje,  koje je omogućilo širenje Freireovih ideja van granica Brazila. Zasnovana na autorovom radu na opismenjavanju odraslih, osvetljena marksističkim analitičkim aparatom  i prožeta dubokom empatijom, Freireova najpoznatija knjiga smatra  se temeljnim  delom pravca koji se danas naziva kritičkom pedagogijom. Protivurečnosti sveta u kom je Pedagogija obespravljenih napisana do danas nisu nestale, i dalje zahtevajući analitičku pažnju koja nas može dovesti do onoga što Freire naziva „osvešćivanjem“. Ovo štivo je otuda mnogo više od vrednog kanonskog dela upisanog u istoriju misli o obrazovanju – ono danas ima podjednako velik značaj za savremene, kao što je imalo za svoje prve čitaoce, usmeravajući pažnju na relevantna  pitanja i stavljajući čitaoca u aktivnu poziciju, u kojoj će hrabro  promišljati svet, prihvatajući  spasonosno breme slobode.