REZULTATI KONKURSA ČAS ZA UGLED 4 (2018)

REZULTATI KONKURSA ČAS ZA UGLED 4 (2018)

 

Drage koleginice i kolege,

 

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je Edukin konkurs ČAS ZA UGLED 4 uspešno priveden kraju.

Izvinjavamo vam se zbog toga što se – neuobičajeno za našu praksu – na objavljivanje rezultata čekalo duže od predviđenog roka, i nadamo se da ćete razumeti našu potrebu da radimo prilježno i savesno: uz sve predviđene i nepredviđene objektivne okolnosti, zaista je trebalo i dodatnog vremena kako bi se pregledanju pristiglih radova i donošenju odluka posvetila dostojna pažnja.

Svima vama od sveg srca zahvaljujemo na učešću, dobitnicima nagrada čestitamo – i sve vas pozivamo da i ubuduće učestvujete na našim konkursima i da sa nama sarađujete.

 

U Beogradu,                                                                    Srdačno i s poštovanjem,

 1. oktobra 2018. Urednički tim Eduke

 

 

SPISAK RADOVA KOJI ĆE BITI OBJAVLjENI NA EDUKINOM SAJTU

 

OSNOVNA ŠKOLA

RAZREDNA NASTAVA

NAGRADE

PRVA NAGRADA

 1. Danica Kocevska, Jovan Kocevski, Saša Balać, Bojana Balać: Reljef i orijentacija u prostoru, OŠ „Mihajlo Pupin”, Veternik
 2. Aleksandra Filipović: Deljenje brojem 2, OŠ „Boško Đuričić”, Jagodina

DRUGA NAGRADA

 1. Dr Gordana Rackov: Ugao – crtanje i obeležavanje, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda
 2. Biljana Knežević: Pridevi, OŠ „Desanka Maksimović”, Beograd

TREĆA NAGRADA

 1. Iva Ljubisavljević Kajganović:Zaštićena područja u Srbiji, OŠ „Vuk Karadžić”, Niš
 2. Gordana Janevska: Prirodne životne zajednice: šume – našezelenoblago, OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar”, Knjaževac

 

POHVALE:

Gordani Vučinić

Mladenu Gligorijeviću

Marini Kukić

Mr Savi Kovačeviću

Ružici Stojanović Đorđević

Jeleni Babić

Zvonimirki Jovičić

Mr Mirjani Lončarević

Jeleni Ivanović

Marini Praizović

 

PRVI RAZRED

 1. Alenka Oreščanin i Slađana Putić: Interaktivna slikovnica
 2. Jelena Ivanović: Koji materijali mogu da se istežu, gnječe i savijaju
 3. Marija Milosavljević: Sabiranje i oduzimanje do 10
 4. Ružica Stojanović Đorđević: Sabiranje i oduzimanje do 20
 5. Slavica Ristović: Deda i repa
 6. Suzana Veljković: Životinjsko carstvo

DRUGI RAZRED

 1. Aleksandra Filipović: Deljenje brojem 2
 2. Gordana Vučinić: Množenje sa 3
 3. Ljiljana Sokolović: Množenje brojevima 2, 3, 4, 5 i 10
 4. Tamara Stojanović: Deljenje sa 5
 5. Jelena Ivanović: Bajke Andersen
 6. Dragana Videnov: Divlje životinje

TREĆI RAZRED

 1. Jelena Babić: Sergej Mihalkov, Kamen
 2. Tatjana Popov: Vukov zavet – savremeno poselo
 3. Dr Gordana Rackov: Ugao – crtanje i obeležavanje
 4. Mr Sava Kovačević: Tablica množenja i dijeljenja sa 9
 5. Mladen Gligorijević:S one strane Dunava
 6. Gordana Janevska: Prirodne životne zajednice: šume – našezelenoblago
 7. Marina Kukić, Svetlana Milenković: Moj zavičaj i ja
 8. Danica Kocevska, Jovan Kocevski, Saša Balać, Bojana Balać: Reljef i orijentacija u prostoru
 9. Mr Mirjana Lončarević: Znamenite ličnosti naše prošlosti
 10. Marija Milovanović: Prilagođavanje životinja sredini u kojoj žive
 11. Dragana Gavrilović Obradović: Moje mesto nekad i sad
 12. Jelena Antonijević: Život nekad i sad

ČETVRTI RAZRED

 1. Marjana Igrutinović: Jednakost razlomaka
 2. Zvonimirka Jovičić: Pismeno oduzimanje
 3. Valentina Mujičić: Alisa u zemlji čuda
 4. Mr Vesna Jović Latinović: Subjekatski i predikatski skup
 5. Mladen Gligorijević, Snežana Lapčević : Smeše – postupci razdvajanje smeše
 6. Ljiljana Mladenović: Osvrt unazad – prošlost Srbije
 7. Marina Praizović: Stanovništvo Srbije
 8. Iva Ljubisavljević Kajganović:Zaštićena područja u Srbiji
 9. Katarina Miličić, Slađana Galuška: Obnovljivi izvori energije
 10. Lozica Antić, Biljana Mitić: Na temeljima prošlosti gradimo budućnost
 11. Duško Terzin: Međed, svinja, lisica

 

KOMBINOVANA ODELjENjA

 1. Dragana Dimitrijević: Sabiranje, redosled izvođenja računskih operacija
 2. Dragana Dimitrijević: Igramo se rečima (sininimi,homonimi, antonimi), Bogatimo svoj rečnik
 3. Biljana Knežević: Pridevi
 4. Đurđica Stojković: Ptice   izgled i način života: Ugrožene vrste i zaštita ptica u Srbiji
 5. Jelena Babić, Biljana Jelić, Amela Josimović: Vuk Karadžić tematski dan
 6. Jelena Babić, Biljana Jelić, Amela Josimović: Zdrava hrana tematski dan
 7. Ljiljana Arsenijević, Predrag Aritonović: Uskrs tematski dan

 

PREDMETNA NASTAVA

NAGRADE

PRVA NAGRADA

 1. Dragan Golubović, „Sila potiska u tečnosti i u gasu”, OŠ „8. oktobar”, Vlasotince i odeljenje za matematičke talente OŠ „Vuk Karadžić”, Leskovac
 2. Vujadin Zdravković, „Raznovrsnost biljaka, značaj i zaštita(sistematizacija nastavne teme)”, OŠ „Jovan Popović”, Novi Sad

DRUGA NAGRADA

 1. Violeta Marković, „Osnovni elektronski elementi”, OŠ „Ilija Garašanin”, Grocka
 2. Tanja Parezanović, Olga Vujin, „Severna Amerika – osnovne odlike”, OŠ „Ivo Andrić”, Beograd

TREĆA NAGRADA

 1. Nataša Mitrović, „Vrste zavisnih rečenica. Isti veznici u različitim zavisnim rečenicama. Intrepunkcija u vezi sa zavisnim rečenicama, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo
 2. Olivera Vidović, „Društvo socijalističke Jugoslavije”, Osnovna škola „Jovan Popović”, Susek

POHVALE:

Ivani Kovačević,Lidiji Đoković, VišeslaviNalčić,Ivani Ljubić, Tatjani Krpović, Verici Aruli, Marku Glišiću, Neveni Stoilkov, Dr Draganu Kreculju, Dušici Marković, Savici Đurđević, Petrani Jaković, Kseniji Dragaš, Belmi Selimotić.

 

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

 

 1. Nataša Mitrović, „Vrste zavisnih rečenica. Isti veznici u različitim zavisnim rečenicama. Intrepunkcija u vezi sa zavisnim rečenicama, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo
 2. Ivana Kovačević, „Vest(5. razred) i Bliskost dalekih predela (reportaža) (8. razred)”, OŠ,,Dr Dragan Hercog”, Beograd
 3. Tatjana Krpović, „Lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog”, OŠ „Milivoje Borović”, Mačkat
 4. Lidija Đoković, „Portret”, OŠ „Ivo Lola Ribar”, Kraljevo
 5. Nevena Veljković, profesor srpskog jezika i Suzana Ristić, profesor engleskog jezika, „Romeo i Julija Vilijama Šekspira”, OŠ ,,Aca Sinadinović”, Tešica
 6. Višeslava Nalčić i Ivana Ljubić„DeseticaIvana Cankara”, OŠ „Dušan Jerković”
 7. Verica Arula, „Sumnjivo liceBranislava Nušića”, OŠ „Branislav Nušić”, Beograd
 8. Jelena Ćetković i Vesna Andrejević, „Glagoli za razigranu decu”,OŠ „Karađorđe”, Gornji Matejevac i OŠ „Stevan Sinđelić”, Kamenica
 9. Jelena Stojanović, „Istorija jezika”, Osnovna škola „Vuk Karadžić”, Lipe i Osnovna škola „Branislav Nušić”, Smederevo
 10. Aleksandra Tomić, „Leto na visoravni Stevana Raičkovića”, OŠ „Jovan Grčić Milenko”, Beočin
 11. Jelena Golušin,,,Čitam, ne skitam”(obnavljanje gradiva književnosti), OŠ,,Dr Đorđe Joanović”, Novo Miloševo
 12. Marijana Šiljković,„Oblici novinarskog izražavanja”, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Pazar
 13. Mili Hilmo Selimotić, „Usmena balada Hasanaginica” (prvi dio), JU VII osnovna škola,Mostar
 14. Sanela Bešić Mujanović, „Galeb Jonathan Livingston”, Richard Bach, Prva osnovna škola Brčko

 

ENGLESKI JEZIK

 1. Jelena Kuzmanović,Revision – The Present Simple Tense vs The Present Continuous (Progressive) Tense, OŠ „Vuk Karadžić”, Bačka Palanka
 2. Milka Mitrović, Our Incredible World,OŠ „Miloš Obrenović”, Aranđelovac

ISTORIJA

 1. Olivera Vidović, „Društvo socijalističke Jugoslavije”, Osnovna škola „Jovan Popović”, Susek
 2. Marjan Mihajlović, Projekat „Fotografija koja je obeležila XX vek”,

OŠ „Miroslav Antić”, Niš

 1. Zorica Vlajkovac, „Kultura naroda starog Rima”, OŠ „Mara Janković”, Kusić

GEOGRAFIJA

 1. Tanja Parezanović, Olga Vujin, „Severna Amerika – osnovne odlike”, OŠ „Ivo Andrić”, Beograd
 2. Savica Đurđević, „Države na Balkanskom poluostrvu – utvrđivanje”, OŠ „Nadežda Petrović”, Sićevo
 3. Gordana Petrović, „Republika Italija”, OŠ „Radoje Domanović”, Kragujevac
 4. Jelena Tošić, „Turizam: podela, uslovi za razvoj, turističke regije i turistički centri”, OŠ „Živojin Perić”, Stubline
 5. Ivan Cvetković i Ljiljana Pejčić, „Simboli i stanovništvo Republike” Srbije (4.razred),„Republika Srbija” (6. razred), Osnovna škola „Jovan Aranđelović”, Crvena Reka
 1. Mirjana Simić, Marko Glišić, „Rečni sistem najdužih reka sveta u ključu padežnog sistema srpskog jezika (utvrđivanje)”, OŠ „Svetozar Marković”, Kragujevac

BIOLOGIJA

 1. Vujadin Zdravković, „Raznovrsnost biljaka, značaj i zaštita(sistematizacija nastavne teme)”,OŠ „Jovan Popović”, Novi Sad
 2. Vesna Jeremić nastavnik biologije, Marija Filipović nastavnik muzičke kulture, „Građa i funkcija organa za izlučivanje”,OŠ „Heroj Srba”, Osipaonica
 3. Olivera Zatezalo, „Jestive i lekovite biljke”, Osnovna škola „Marija Trandafil”, Veternik
 4. Mr Vesna Milenović, Ćelija – ćelijska membrana, OŠ „Vuk Karadžić”, Žitkovac
 5. Sandra Vukeljić, „Životinje u povrtnjaku i na njivi”, JU OŠ „Sveti Sava”Doboj

 

FIZIKA

 1. Dragan Golubović, „Sila potiska u tečnosti i u gasu”, OŠ „8. oktobar”, Vlasotince i odeljenje za matematičke talente OŠ „Vuk Karadžić”, Leskovac
 2. Ksenija Dragaš, „Merenje vremena”, OŠ „Đura Jakšić”, Čurug

MATEMATIKA

 1. Zorica Kosjerina, „Primena obrnute proporcionalnosti”, OŠ „Jovan Popović”, Susek
 2. Dušica Marković, Jednačine u skupu Q, OŠ „Steafan Nemanja”, Niš
 3. Sofija Vlajin, „Obim kruga, broj π”,
 4. Marija Vuković, Vesna Ivanović, „Sabiranje i oduzimanje celih brojeva – obrada”, Osnovna škola „Nada Purić”, Valjevo

MUZIČKA KULTURA

 1. Marija Filipović, „Karmen, Žorž Bize”, OŠ „Heroj Srba”, Osipaonica
 2. Sanja Vojnov, „Impresionizam”, OŠ „Slavko Rodić”, Lazarevo

LIKOVNA KULTURA

Marija Jovanović, Gordana Petrović, „Ornament”, OŠ „Živadinka Divac”, Kragujevac

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 1. Violeta Marković, „Osnovni elektronski elementi”, OŠ „Ilija Garašanin”, Grocka
 2. Dr Dragan Kreculj, „Svojstva metala i legura”
 3. Ljiljana Bakić i Branka Vujanić, „Elektrotehnički materijali”, Osnovna škola  ,,Dušan Jerković”, Ruma

4.Belma Selimotić, „Udobnost stanovanja”,JU IV osnovna škola Mostar

 

ČAS ODELjENjSKOG STAREŠINE

 1. Belma Selimotić, „Digitalni građanin (pojam i osobine)”, JU IV osnovna škola Mostar
 2. Nevena Stoilkov,„Zemlja Limunova”, OŠ „Milisav Nikolić”, Boževac
 3. Aleksandra Dragić, „Vandalizam – prevencija nasilja”, OŠ „Đura Jakšić”, Čurug
 4. Olivera Urošev Palalić (Srpski jezik), Ivana Vukov (Biologija), Dušica Kordić (Engleski jezik), „Kvalitet proizvoda koje kupujemo – reklame”,OŠ „Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin

 

GRAĐANSKO VASPITANjE

 1. 1. Nataša Miljanović, „Šta je to karakter (24 karakterna svojstva čoveka)”
 2. 2. Bojana Anđelić, „Svetski dan turizma ili koliko poznajemo Novi Sad”

 

FUNKCIONALNO OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH

PREDUZETNIŠTVO

Dragana Komadina, „Ponuda i tražnja”, Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor

FIZIKA

Petrana Jaković, „Magneti i magnetizam”, Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor

 

SREDNjA ŠKOLA

RETORIKA I BESEDNIŠTVO

Nataša Raspopović, „Začeci besedništva – besedništvo staroga veka”, Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo

GEOGRAFIJA

Savica Đurđević, „Zapadna Srbija”, SŠ „Niketa Remezijanski”, Bela Palanka

SOCIOLOGIJA

Zorana Matićević, „Oblici religioznosti”, Gimnazija „Patrijarh Pavle”, Beograd

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Mr Snežana Zamurović, „Programska podrška računara (sistematizacija)”, Gimnazija „Dušan Vasiljev”, Kikinda

PRIMENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU

Vera Milićević,„Postavljanje zgrade u okruženje u programu ArchiCAD”,

Tehnička škola, Loznica

SVOJSTVA MATERIJALA

Dragana Mudrinić, „Svojstva i upotreba furnirskih ploča”