Školski sistem u Nemačkoj

Obaveza pohađanja škole i troškovi

U Nemačkoj postoji obaveza pohađanja škole. Deca moraju da idu u školu devet godina. U nekim saveznim pokrajinama važi obaveza pohađanja škole i za decu s nerazjašnjenjim boravišnim statusom. Školska godina počinje u avgustu ili septembru i traje do juna ili jula, zavisno od savezne pokrajine. U većini slučajeva deca pohađaju državne škole. U njima se ne plaća školarina. Postoje neznatni troškovi vezani za, recimo, kopiranje, materijale ili izlete. U privatnim školama je plaćanje školarine obavezno.

 

Vrste škola

Postoje različite vrste škola. Školski sistem se razlikuje u zavisnosti od savezne pokrajine. U osnovnu/primarnu školu idu sva deca uzrasta od šest ili sedam godina. Posle četvrtog razreda (u pojedinim saveznim pokrajinama i posle šestog razreda) deca idu u opšteobrazovne škole sekundarnog stepena. Postoje potpuno različite opšteobrazovne škole sekundarnog stepena. U četvrtom razredu osnovne škole će vam preporučiti vrstu škole u kojoj će vaše dete da nastavi školovanje. Postoje glavne škole ili realne škole (od 5. do 9., odnosno 10. razred). Posle toga se polaže završni ispit nakon glavne škole ili kvalifikujući završni ispit nakon glavne škole. U glavnoj školi se pohađaju i praktični predmeti, kao što su tehničko vaspitanje ili tehničko crtanje. Viši stepen škole je realna škola (od 5. do 10. razreda). Ovde se polaže završni ispit nakon realne škole. Po završetku glavne ili realne škole moguće je izučiti neko zanimanje. Između ostalog, postoji i gimnazija (do 12. razreda). Nakon gimnazije se polaže matura posle koje se može studirati na univerzitetu. U gimnazijama se često uče dva do tri strana jezika, kao što su, recimo, engleski i francuski.

U nekim saveznim pokrajinama postoje objedinjene školske ustanove. U njima se glavna škola, realna škola i gimnazija nalaze pod jednim krovom. Tu deca mnogo lakše mogu da se prebacuju s jedne škole u drugu, na primer s glavne na realnu školu. Prebacivanje je takođe moguće i kod pohađanja zasebnih škola, ali to nije uvek jednostavno. U svakoj saveznoj pokrajini postoje i dvojezične škole, škole za decu s posebnim potrebama, srednje stručne ili srednje strukovne škole.

Vreme održavanja nastave

U većini škola nastava traje do podneva ili ranog popodneva (do 14 ili 15 časova). Posle toga deca mogu da idu u dnevni boravak za školsku decu. U njima mogu da ostanu tokom popodneva. Tu će dobiti nešto za pojesti i pomoć oko rešavanja domaćih zadataka. No dnevni boravak za školsku decu se plaća. Postoji sve više celodnevnih škola. U ovim školama deca borave ceo dan i to većinom do 16 ili 17 časova.

 

Školski predmeti

Deca u školi imaju brojne predmete. U njih se ubraja i fizičko vaspitanje. Ovaj predmet u osnovnoj školi nije podeljen po polovima. Devojčice i dečaci zajedno imaju fizičko vaspitanje. U drugim školama devojčice i dečaci ponekad zajedno pohađaju fizičko vaspitanje, a nekad odvojeno. Često postoje i časovi plivanja. U većini škola se predaje hrišćanska veronauka. Međutim, dete možete ispisati s nastave veronauke kako ne bi pohađalo taj predmet. Kao alternativa tome postoje časovi etike. U pojedinim školama je u ponudi i nastava o drugim religijama (na primer, islam ili judaizam).

 

Vannastavne aktivnosti

Škole po pravilu organizuju jednu ekskurziju tokom školske godine. Ona većinom traje od tri do pet dana. Ovde odeljenje zajedno ide u neki drugi grad ili neko drugo mesto. Postoje i planinarski dani. Tada deca zajedno idu na izlet. Ovde deca uče o istoriji, kulturi i prirodi. Škole takođe organizuju i školske priredbe. Na njima se, primera radi, daju pozorišne predstave ili koncerti koje izvode učenici.

Roditelji

Svaka škola ima roditeljske predstavnike, to jest roditelje koji sarađuju sa školom. Više puta godišnje održavaju se roditeljski sastanci. Na njima se roditelji mogu upoznati s učiteljima/nastavnicima koji im pružaju važne informacije. Roditelji takođe mogu imati individualni sastanak i s jednim učiteljem/nastavnikom i s njim nasamo razgovarati. To se zove razgovor s roditeljima. Oni se održavaju kod problema s detetom u školi ili kada roditelji žele da saznaju više o uspehu njihovog deteta.

 

Izvor: GOETHE INSTITUT