Школски систем у Немачкој

Обавеза похађања школе и трошкови

У Немачкој постоји обавеза похађања школе. Деца морају да иду у школу девет година. У неким савезним покрајинама важи обавеза похађања школе и за децу с неразјашњењим боравишним статусом. Школска година почиње у августу или септембру и траје до јуна или јула, зависно од савезне покрајине. У већини случајева деца похађају државне школе. У њима се не плаћа школарина. Постоје незнатни трошкови везани за, рецимо, копирање, материјале или излете. У приватним школама је плаћање школарине обавезно.

 

Врсте школа

Постоје различите врсте школа. Школски систем се разликује у зависности од савезне покрајине. У основну/примарну школу иду сва деца узраста од шест или седам година. После четвртог разреда (у појединим савезним покрајинама и после шестог разреда) деца иду у општеобразовне школе секундарног степена. Постоје потпуно различите општеобразовне школе секундарног степена. У четвртом разреду основне школе ће вам препоручити врсту школе у којој ће ваше дете да настави школовање. Постоје главне школе или реалне школе (од 5. до 9., односно 10. разред). После тога се полаже завршни испит након главне школе или квалификујући завршни испит након главне школе. У главној школи се похађају и практични предмети, као што су техничко васпитање или техничко цртање. Виши степен школе је реална школа (од 5. до 10. разреда). Овде се полаже завршни испит након реалне школе. По завршетку главне или реалне школе могуће је изучити неко занимање. Између осталог, постоји и гимназија (до 12. разреда). Након гимназије се полаже матура после које се може студирати на универзитету. У гимназијама се често уче два до три страна језика, као што су, рецимо, енглески и француски.

У неким савезним покрајинама постоје обједињене школске установе. У њима се главна школа, реална школа и гимназија налазе под једним кровом. Ту деца много лакше могу да се пребацују с једне школе у другу, на пример с главне на реалну школу. Пребацивање је такође могуће и код похађања засебних школа, али то није увек једноставно. У свакој савезној покрајини постоје и двојезичне школе, школе за децу с посебним потребама, средње стручне или средње струковне школе.

Време одржавања наставе

У већини школа настава траје до поднева или раног поподнева (до 14 или 15 часова). После тога деца могу да иду у дневни боравак за школску децу. У њима могу да остану током поподнева. Ту ће добити нешто за појести и помоћ око решавања домаћих задатака. Но дневни боравак за школску децу се плаћа. Постоји све више целодневних школа. У овим школама деца бораве цео дан и то већином до 16 или 17 часова.

 

Школски предмети

Деца у школи имају бројне предмете. У њих се убраја и физичко васпитање. Овај предмет у основној школи није подељен по половима. Девојчице и дечаци заједно имају физичко васпитање. У другим школама девојчице и дечаци понекад заједно похађају физичко васпитање, а некад одвојено. Често постоје и часови пливања. У већини школа се предаје хришћанска веронаука. Међутим, дете можете исписати с наставе веронауке како не би похађало тај предмет. Као алтернатива томе постоје часови етике. У појединим школама је у понуди и настава о другим религијама (на пример, ислам или јудаизам).

 

Ваннаставне активности

Школе по правилу организују једну екскурзију током школске године. Она већином траје од три до пет дана. Овде одељење заједно иде у неки други град или неко друго место. Постоје и планинарски дани. Тада деца заједно иду на излет. Овде деца уче о историји, култури и природи. Школе такође организују и школске приредбе. На њима се, примера ради, дају позоришне представе или концерти које изводе ученици.

Родитељи

Свака школа има родитељске представнике, то јест родитеље који сарађују са школом. Више пута годишње одржавају се родитељски састанци. На њима се родитељи могу упознати с учитељима/наставницима који им пружају важне информације. Родитељи такође могу имати индивидуални састанак и с једним учитељем/наставником и с њим насамо разговарати. То се зове разговор с родитељима. Они се одржавају код проблема с дететом у школи или када родитељи желе да сазнају више о успеху њиховог детета.

 

Извор: GOETHE INSTITUT