Едиција Педагошка раскршћа као помоћ наставницима

Поштовани наставници,

Циљ нам је да помогнемо школама да се што успешније носe са могућим изазовима у новој школској години, као и да што боље организују активности  чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

У ту сврху желимо да вас упознамо са Едукином едицијом Педагошка раскршћа чија се дела наглашавају значај васпитања, међусобне сарадње и партнерства свих актера у васпитно образовном процесу, заједничког интереса и одговорности према деци.

  

Библиотека Педагошка раскршћа

Постоји неколико разлога који су утицали да Издавачка кућа Едука покрене библиотеку Педагошка раскршћа, и овом приликом поменућемо самонеке од њих.

Прво, већ познате друштвене противречности, условљене савременим брзим развојем, нарочито су присутне у земљама транзиције, међу којима је и наша. Мењају се околности у којима стасавају деца и млади. Јављају се нови фактори васпитања и мења се систем вредности. Сведоци смо афирмације негативних вредности, чиме се погоршавају услови за васпитно деловање на младе. Питања моралног васпитања и развијања етичне личности као да се потискују у други план. Маргинализују се и педагози и педагогија, а уместо њих у помоћ се све чешће призивају школски полицајци. Економска криза и беспарица нарочито погађају непрофитне делатности као што је образовање.

Друго, на тржишту научне и научнопопуларне литературе у нас се већ годинама само спорадично појави понеки наслов из области педагошких наука, односно филозофије и праксе савременог образовања. У исто време траже се брже промене у образовању и квалитетнији исходи овог рада.

Треће, један од кључних подстицаја за покретање библиотеке Педагошка раскршћа јесте потреба да се допринесе даљем усавршавању педагошких радника у образовним организацијама у правцу оне, у свету признате и присутне, филозофије и праксе образовања, те оних педагошких идеја на темељу којих овај издавач настоји да конципира и даље развија своје уџбенике и друге изворе знања. То су идеје о изграђивању мислеће, свесне, активне, креативне, хумане, моралне, критички усмерене, самосталне личности, односно идеје о иновативној школи, о парадигми у оквиру које се решавају питања новог квалитета образовања. Реч је о виђењу циља образовања као оспособљавања младих за живот, за умеће и рада и живљења; као пута ка еманципацији личности кроз стицање њеног идентитета и самоостваривања.

 

Стенли Гринспен   РАЗВОЈ ЗДРАВОГ УМА

Високо на листи жеља многих родитеља налази се нада да ће њихова деца бити успешни ученици који могу да савладају образовне изазове и са интересовањем посматрају свет. Исто тако, сви ми желимо да наша деца развију способност за топле односе и блискост и да имају много богатих и вредних искустава. Осим тога, желимо да наша деца имају свест о томе шта чини прикладно понашање, да имају осећај за исправно и погрешно и да умеју паметно да просуђују у непознатим ситуацијама. Свакако желимо да имају добра осећања према себи и да показују упорност, флексибилност и креативност. Многи родитељи и стручњаци који раде са децом траже начине како „да подигну пречку” или да доведу коришћење дететовог потенцијала до највишег нивоа, без поткопавања његове емоционалне виталности и добробити – истиче аутор у уводу.

 

Стенли Гринспен    СИГУРНО ДЕТЕ

Осећање несигурности у савременом свету данас се све више преноси и на децу, и то на сваком узрасту. Не само реални, лични животни догађаји него и виртуелни медијски преплављују трагичним збивањима породичне домове, који би требало да су темељ осећања сигурности и заштићености за дете, од његовог најранијег детињства до адолесценције.

Вредност Гринспеновог доприноса овом кључном питању огледа се понајвише у томе што он у својој књизи највећу пажњу посвећује самој природи отпорности и изграђивању прецизних вештина помоћу којих ће се деца успешније суочавати са проблемима. И што је још важније, он овом књигом нуди путеве који ће указати на то како се изграђује сопствени унутарњи осећај сигурности, самопоуздања и отпорности.

 

Наоми Алдорт    ВАСПИТАВАМО ДЕЦУ, ВАСПИТАВАМО СЕБЕ

Њена упутства не иду у правцу налажења мирних начина да се контролише дете, већ у правцу налажења начина васпитања без употребе механизама контроле; она говоре о родитељској способности деловања из љубави, о томе како треба радити на томе да деца буду успешна и дају све од себе својом вољом, а не да би од старијих добила одобравање. Осећање љубави је кључно полазиште у свим поступцима, ситуацијама и смишљеним играма које ова ауторка препоручује како би се у детету развила и неговала здрава, емоционална, самостална, самопоуздана личност. Да би се то заиста и остварило, ауторка прецизно описује, представља и објашњава животне ситуације у којима је неопходно: волети другог, али и неговати љубав према себи; ослободити се страха од недовољно љубави, али и страха од губитка контроле; задржати доследност и разумети понашање детета; разликовати своје потребе и потребе детета; спречити „психологију жртве” и решавати проблем агресивности…

 

Јеспер Јул   КАКО ДА КАЖЕТЕ НЕ МИРНЕ САВЕСТИ

У овој краткој књизи налази се јасан и потврдан одговор на вечито питање како детету рећи „НЕ”, а не изгубити његову љубав и поверење. Јеспер Јул нас са скандинавском смиреношћу проводи кроз низ тако познатих а тако комплексних ситуација у којима је „НЕ” тачан и једини могући одговор. Књига која ће вам на најконкретнији начин помоћи да успешно и једноставно, заједно са вашим дететом, савладате многе наизглед тешко савладиве препреке на путу дечјег одрастања и вашег родитељства.

 

Јаспер Јул, Хеле Јенсен   КОМПЕТЕНЦИЈА У ПЕДАГОШКИМ ОДНОСИМА ОД ПОСЛУШНОСТИ ДО ОДГОВОРНОСТИ

Јеспер Јул, међународно познати дански стручњак из области породичне терапије, у сарадњи са терапеуткињом великог искуства, Хеле Јенсен, написао је књигу за све оне који желе да развију своје педагошке компетенције. Књига представља свеобухватан покушај заокруживања и описивања процеса у међуљудским односима кроз које наставници и васпитачи пролазе у раду са децом и младима. Писана је са темељним уверењем да ће циљеви различитих педагошких институција, школа пре свега, најбоље бити остварени уколико наставник и васпитач брину о међуљудским односима као о темељу заједничког живота. Како развијање квалитетних односа међу одраслима представља предуслов да деца изграде потребне и примерене односе, књига на свеж и оригиналан начин показује пут напуштања културе послушности која је у прошлости обележила друштво и педагошке институције, залажући се за подстицање одговорног, а не послушног понашања.

 

Финтан О’Риган   КАКО ПОМОЋИ ДЕЦИ СА ПРОБЛЕМАТИЧНИМ ПОНАШАЊЕМ

Међу све бројнијим расправама о непримереном понашању деце у школама, у свету и код нас, драгоцене су књиге, као што је ова, које настоје да опишу, класификују и дефинишу постојеће проблеме, а онда и дају поуздане стратегије и вештине за њихово решавање. Ни родитељима ни наставницима одавно више није довољно да само установе како деца не могу да уче, неће да уче, и није им до тога стало, или да о тој деци мисле као о несташној, непослушној, недовољно вредној и неамбициозној. Иза многих симптома, које овај стручњак прецизно описује, стоји велики распон поремећаја – од дисграфије, дислексије, дискалкулије до хиперактивности, и многих других поремећаја. Аутор нам помаже да их препознамо, охрабрује нас у покушају да их разумемо, подржавајући истовремено обе стране – и ученичку и наставничку.

 

Љубица Продановић   ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ У ШКОЛИ

…Књига која је пред вама има елементе теорије и размене искустава у вашем стручном усавршавању у области остваривања васпитних задатака као учитеља, предметног наставника или професора одељењског старешине и члана појединог стручног актива школе у којој радите.

Ваше васпитно деловање се огледа и у поступцима у појединим ситуацијама у контактима с ученицима, колегама и родитељима, на часу и ван њега. Оно од чега се у том деловању почиње јесте тражење одговора на питање зашто је до те ситуације дошло и анализирање узрочно-последичних веза. Познајући могуће узроке појединој појави у личном или заједничком понашању ученика, успешније ћете сагледати и своје могуће деловање. Од многих ситуација у којима ћете се у току праксе наћи као наставник изабрали смо неколико десетина најчешћих, груписаних у седам поглавља, колико је и врста деловања као васпитача. Да ли ћете усвојити деловање које вам се препоручује на крају сваке анализиране ситуације, ваше је лично и професионално опредељење.

 

Оливер Хехлер   ПЕДАГОШКО САВЕТОВАЊЕ

Књига признатог немачког педагога и терапеута за децу и младе, пружа нам, из педагошке перспективе, могућност темељног разумевања саветовања као форме педагошког деловања, развијајући изворни модел саветодавне праксе. Педагошка теорија представљена у овој књизи доживљава саветовање као једно од васпитних средстава и тиме претпоставља разлику између педагогије као научне дисциплине и професије. У њој се на проницљив начин демистификује саветовање као поступак широког спектра, постајући педагошки за- сновано, високо специјализовано и делотворно средство самоваспитања.

 

Верена Каст  ДОПУСТИТЕ ДЕЦИ ДА ОДУ И ПРОНАЂИТЕ СЕБЕ ОДВАЈАЊЕ ОД ДЕЦЕ

Како се одвојити и пронаћи себе – централно је питање родитеља и деце која расту, сазревају и напуштају кућу. Њима предстоји нова фаза у животу која са собом носи многострука позитивна и негативна осећања. У процесу одвајања од деце мешају се туга, бес, нежност и нада у будућност, као и осећање блиске повезаности. Сва та осећања могу код родитеља да доведу до плодне нове везе са децом и са животним партнерима. Ауторка показује како ова промена у животу може да буде позитивна и како се могу отворити нове могућности за један стабилни идентитет.

 

Нејтан Мејнард, Бред Вајнстин   ШКОЛА И ДИСЦИПЛИНА – 9 НАЧИНА СУЧЕЉАВАЊА У РАЗВИЈАЊУ КУЛТУРЕ ОДГОВОРНОСТИ И ЕМПАТИЈЕ

На иновативан и избалансиран начин књига прилази проблему школске дисциплине, представљајући девет модела употребе принципа сучељавања који доводе до успостављања културе одговорности и емпатије. Аутори дају практичне савете и употребљиве стратегије у контексту ситуација из стварног школског живота. При томе су вођени императивом промене у понашању који може довести до очувања и изградње здравијих односа у школском колективу. Емпатија и одговорност, на којима почива свака здрава социјална заједница, представљају окосницу васпитне стратегије која може помоћи наставнику да се избори са свакодневним изазовима свог позива.

 

Добрила Грујић   Родитељ из душе – Васпитавајте дете тако да оствари максимум својих потенцијала

Обухвативши период од самог рођења па све до пунолетства и одвајања, ауторка је кроз брижљиво одабране примере из стручне праксе осветлила кључне тачке и указала на сву комплексност одрастања на једној, и васпитавања на другој страни. Мрежом приказаних ситуација, и релација и односа који из њих произлазе, од почетка до краја је убедљиво аргументовала професионални став потврђен успешном реализацијом програма „Дете у центру”.

Стога је ова књига драгоцени и сигуран водич свима онима који желе да заиста доприносе ваљаном одгајању деце. Стављајући у први план чињеницу да васпитавање почива на љубави, на разумевању и поштовању личности детета, његових жеља и потреба – ауторка не запоставља ни сложеност позиције одраслих и њихове захтевне и одговорне улоге.

Да би дете развијало сопствене способности, неопходна му је свесрдна и доследна подршка одраслих. А да би израсло у личност коју одликују поштовање и одговорност и према себи и према другима, потребно је савесно учествовање свих оних који му у томе помажу. То није увек лако, показује нам ова књига на упечатљивим и препознатљивим примерима, али нам притом нуди и путеве за разрешавање и превазилажење многих тешкоћа.