Edicija Pedagoška raskršća kao pomoć nastavnicima

Poštovani nastavnici,

Cilj nam je da pomognemo školama da se što uspešnije nose sa mogućim izazovima u novoj školskoj godini, kao i da što bolje organizuju aktivnosti  čijom će se realizacijom i aktivnim uključivanjem učenika doprineti prvenstveno razvoju pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika, kao i unapređivanju odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti.

U tu svrhu želimo da vas upoznamo sa Edukinom edicijom Pedagoška raskršća čija se dela naglašavaju značaj vaspitanja, međusobne saradnje i partnerstva svih aktera u vaspitno obrazovnom procesu, zajedničkog interesa i odgovornosti prema deci.

  

Biblioteka Pedagoška raskršća

Postoji nekoliko razloga koji su uticali da Izdavačka kuća Eduka pokrene biblioteku Pedagoška raskršća, i ovom prilikom pomenućemo samoneke od njih.

Prvo, već poznate društvene protivrečnosti, uslovljene savremenim brzim razvojem, naročito su prisutne u zemljama tranzicije, među kojima je i naša. Menjaju se okolnosti u kojima stasavaju deca i mladi. Javljaju se novi faktori vaspitanja i menja se sistem vrednosti. Svedoci smo afirmacije negativnih vrednosti, čime se pogoršavaju uslovi za vaspitno delovanje na mlade. Pitanja moralnog vaspitanja i razvijanja etične ličnosti kao da se potiskuju u drugi plan. Marginalizuju se i pedagozi i pedagogija, a umesto njih u pomoć se sve češće prizivaju školski policajci. Ekonomska kriza i besparica naročito pogađaju neprofitne delatnosti kao što je obrazovanje.

Drugo, na tržištu naučne i naučnopopularne literature u nas se već godinama samo sporadično pojavi poneki naslov iz oblasti pedagoških nauka, odnosno filozofije i prakse savremenog obrazovanja. U isto vreme traže se brže promene u obrazovanju i kvalitetniji ishodi ovog rada.

Treće, jedan od ključnih podsticaja za pokretanje biblioteke Pedagoška raskršća jeste potreba da se doprinese daljem usavršavanju pedagoških radnika u obrazovnim organizacijama u pravcu one, u svetu priznate i prisutne, filozofije i prakse obrazovanja, te onih pedagoških ideja na temelju kojih ovaj izdavač nastoji da koncipira i dalje razvija svoje udžbenike i druge izvore znanja. To su ideje o izgrađivanju misleće, svesne, aktivne, kreativne, humane, moralne, kritički usmerene, samostalne ličnosti, odnosno ideje o inovativnoj školi, o paradigmi u okviru koje se rešavaju pitanja novog kvaliteta obrazovanja. Reč je o viđenju cilja obrazovanja kao osposobljavanja mladih za život, za umeće i rada i življenja; kao puta ka emancipaciji ličnosti kroz sticanje njenog identiteta i samoostvarivanja.

 

Stenli Grinspen   RAZVOJ ZDRAVOG UMA

Visoko na listi želja mnogih roditelja nalazi se nada da će njihova deca biti uspešni učenici koji mogu da savladaju obrazovne izazove i sa interesovanjem posmatraju svet. Isto tako, svi mi želimo da naša deca razviju sposobnost za tople odnose i bliskost i da imaju mnogo bogatih i vrednih iskustava. Osim toga, želimo da naša deca imaju svest o tome šta čini prikladno ponašanje, da imaju osećaj za ispravno i pogrešno i da umeju pametno da prosuđuju u nepoznatim situacijama. Svakako želimo da imaju dobra osećanja prema sebi i da pokazuju upornost, fleksibilnost i kreativnost. Mnogi roditelji i stručnjaci koji rade sa decom traže načine kako „da podignu prečku” ili da dovedu korišćenje detetovog potencijala do najvišeg nivoa, bez potkopavanja njegove emocionalne vitalnosti i dobrobiti – ističe autor u uvodu.

 

Stenli Grinspen    SIGURNO DETE

Osećanje nesigurnosti u savremenom svetu danas se sve više prenosi i na decu, i to na svakom uzrastu. Ne samo realni, lični životni događaji nego i virtuelni medijski preplavljuju tragičnim zbivanjima porodične domove, koji bi trebalo da su temelj osećanja sigurnosti i zaštićenosti za dete, od njegovog najranijeg detinjstva do adolescencije.

Vrednost Grinspenovog doprinosa ovom ključnom pitanju ogleda se ponajviše u tome što on u svojoj knjizi najveću pažnju posvećuje samoj prirodi otpornosti i izgrađivanju preciznih veština pomoću kojih će se deca uspešnije suočavati sa problemima. I što je još važnije, on ovom knjigom nudi puteve koji će ukazati na to kako se izgrađuje sopstveni unutarnji osećaj sigurnosti, samopouzdanja i otpornosti.

 

Naomi Aldort    VASPITAVAMO DECU, VASPITAVAMO SEBE

Njena uputstva ne idu u pravcu nalaženja mirnih načina da se kontroliše dete, već u pravcu nalaženja načina vaspitanja bez upotrebe mehanizama kontrole; ona govore o roditeljskoj sposobnosti delovanja iz ljubavi, o tome kako treba raditi na tome da deca budu uspešna i daju sve od sebe svojom voljom, a ne da bi od starijih dobila odobravanje. Osećanje ljubavi je ključno polazište u svim postupcima, situacijama i smišljenim igrama koje ova autorka preporučuje kako bi se u detetu razvila i negovala zdrava, emocionalna, samostalna, samopouzdana ličnost. Da bi se to zaista i ostvarilo, autorka precizno opisuje, predstavlja i objašnjava životne situacije u kojima je neophodno: voleti drugog, ali i negovati ljubav prema sebi; osloboditi se straha od nedovoljno ljubavi, ali i straha od gubitka kontrole; zadržati doslednost i razumeti ponašanje deteta; razlikovati svoje potrebe i potrebe deteta; sprečiti „psihologiju žrtve” i rešavati problem agresivnosti…

 

Jesper Jul   KAKO DA KAŽETE NE MIRNE SAVESTI

U ovoj kratkoj knjizi nalazi se jasan i potvrdan odgovor na večito pitanje kako detetu reći „NE”, a ne izgubiti njegovu ljubav i poverenje. Jesper Jul nas sa skandinavskom smirenošću provodi kroz niz tako poznatih a tako kompleksnih situacija u kojima je „NE” tačan i jedini mogući odgovor. Knjiga koja će vam na najkonkretniji način pomoći da uspešno i jednostavno, zajedno sa vašim detetom, savladate mnoge naizgled teško savladive prepreke na putu dečjeg odrastanja i vašeg roditeljstva.

 

Jasper Jul, Hele Jensen   KOMPETENCIJA U PEDAGOŠKIM ODNOSIMA OD POSLUŠNOSTI DO ODGOVORNOSTI

Jesper Jul, međunarodno poznati danski stručnjak iz oblasti porodične terapije, u saradnji sa terapeutkinjom velikog iskustva, Hele Jensen, napisao je knjigu za sve one koji žele da razviju svoje pedagoške kompetencije. Knjiga predstavlja sveobuhvatan pokušaj zaokruživanja i opisivanja procesa u međuljudskim odnosima kroz koje nastavnici i vaspitači prolaze u radu sa decom i mladima. Pisana je sa temeljnim uverenjem da će ciljevi različitih pedagoških institucija, škola pre svega, najbolje biti ostvareni ukoliko nastavnik i vaspitač brinu o međuljudskim odnosima kao o temelju zajedničkog života. Kako razvijanje kvalitetnih odnosa među odraslima predstavlja preduslov da deca izgrade potrebne i primerene odnose, knjiga na svež i originalan način pokazuje put napuštanja kulture poslušnosti koja je u prošlosti obeležila društvo i pedagoške institucije, zalažući se za podsticanje odgovornog, a ne poslušnog ponašanja.

 

Fintan O’Rigan   KAKO POMOĆI DECI SA PROBLEMATIČNIM PONAŠANjEM

Među sve brojnijim raspravama o neprimerenom ponašanju dece u školama, u svetu i kod nas, dragocene su knjige, kao što je ova, koje nastoje da opišu, klasifikuju i definišu postojeće probleme, a onda i daju pouzdane strategije i veštine za njihovo rešavanje. Ni roditeljima ni nastavnicima odavno više nije dovoljno da samo ustanove kako deca ne mogu da uče, neće da uče, i nije im do toga stalo, ili da o toj deci misle kao o nestašnoj, neposlušnoj, nedovoljno vrednoj i neambicioznoj. Iza mnogih simptoma, koje ovaj stručnjak precizno opisuje, stoji veliki raspon poremećaja – od disgrafije, disleksije, diskalkulije do hiperaktivnosti, i mnogih drugih poremećaja. Autor nam pomaže da ih prepoznamo, ohrabruje nas u pokušaju da ih razumemo, podržavajući istovremeno obe strane – i učeničku i nastavničku.

 

Ljubica Prodanović   PROVERITE KAKO VASPITAVATE U ŠKOLI

…Knjiga koja je pred vama ima elemente teorije i razmene iskustava u vašem stručnom usavršavanju u oblasti ostvarivanja vaspitnih zadataka kao učitelja, predmetnog nastavnika ili profesora odeljenjskog starešine i člana pojedinog stručnog aktiva škole u kojoj radite.

Vaše vaspitno delovanje se ogleda i u postupcima u pojedinim situacijama u kontaktima s učenicima, kolegama i roditeljima, na času i van njega. Ono od čega se u tom delovanju počinje jeste traženje odgovora na pitanje zašto je do te situacije došlo i analiziranje uzročno-posledičnih veza. Poznajući moguće uzroke pojedinoj pojavi u ličnom ili zajedničkom ponašanju učenika, uspešnije ćete sagledati i svoje moguće delovanje. Od mnogih situacija u kojima ćete se u toku prakse naći kao nastavnik izabrali smo nekoliko desetina najčešćih, grupisanih u sedam poglavlja, koliko je i vrsta delovanja kao vaspitača. Da li ćete usvojiti delovanje koje vam se preporučuje na kraju svake analizirane situacije, vaše je lično i profesionalno opredeljenje.

 

Oliver Hehler   PEDAGOŠKO SAVETOVANjE

Knjiga priznatog nemačkog pedagoga i terapeuta za decu i mlade, pruža nam, iz pedagoške perspektive, mogućnost temeljnog razumevanja savetovanja kao forme pedagoškog delovanja, razvijajući izvorni model savetodavne prakse. Pedagoška teorija predstavljena u ovoj knjizi doživljava savetovanje kao jedno od vaspitnih sredstava i time pretpostavlja razliku između pedagogije kao naučne discipline i profesije. U njoj se na pronicljiv način demistifikuje savetovanje kao postupak širokog spektra, postajući pedagoški za- snovano, visoko specijalizovano i delotvorno sredstvo samovaspitanja.

 

Verena Kast  DOPUSTITE DECI DA ODU I PRONAĐITE SEBE ODVAJANjE OD DECE

Kako se odvojiti i pronaći sebe – centralno je pitanje roditelja i dece koja rastu, sazrevaju i napuštaju kuću. Njima predstoji nova faza u životu koja sa sobom nosi mnogostruka pozitivna i negativna osećanja. U procesu odvajanja od dece mešaju se tuga, bes, nežnost i nada u budućnost, kao i osećanje bliske povezanosti. Sva ta osećanja mogu kod roditelja da dovedu do plodne nove veze sa decom i sa životnim partnerima. Autorka pokazuje kako ova promena u životu može da bude pozitivna i kako se mogu otvoriti nove mogućnosti za jedan stabilni identitet.

 

Nejtan Mejnard, Bred Vajnstin   ŠKOLA I DISCIPLINA – 9 NAČINA SUČELjAVANjA U RAZVIJANjU KULTURE ODGOVORNOSTI I EMPATIJE

Na inovativan i izbalansiran način knjiga prilazi problemu školske discipline, predstavljajući devet modela upotrebe principa sučeljavanja koji dovode do uspostavljanja kulture odgovornosti i empatije. Autori daju praktične savete i upotrebljive strategije u kontekstu situacija iz stvarnog školskog života. Pri tome su vođeni imperativom promene u ponašanju koji može dovesti do očuvanja i izgradnje zdravijih odnosa u školskom kolektivu. Empatija i odgovornost, na kojima počiva svaka zdrava socijalna zajednica, predstavljaju okosnicu vaspitne strategije koja može pomoći nastavniku da se izbori sa svakodnevnim izazovima svog poziva.

 

Dobrila Grujić   Roditelj iz duše – Vaspitavajte dete tako da ostvari maksimum svojih potencijala

Obuhvativši period od samog rođenja pa sve do punoletstva i odvajanja, autorka je kroz brižljivo odabrane primere iz stručne prakse osvetlila ključne tačke i ukazala na svu kompleksnost odrastanja na jednoj, i vaspitavanja na drugoj strani. Mrežom prikazanih situacija, i relacija i odnosa koji iz njih proizlaze, od početka do kraja je ubedljivo argumentovala profesionalni stav potvrđen uspešnom realizacijom programa „Dete u centru”.

Stoga je ova knjiga dragoceni i siguran vodič svima onima koji žele da zaista doprinose valjanom odgajanju dece. Stavljajući u prvi plan činjenicu da vaspitavanje počiva na ljubavi, na razumevanju i poštovanju ličnosti deteta, njegovih želja i potreba – autorka ne zapostavlja ni složenost pozicije odraslih i njihove zahtevne i odgovorne uloge.

Da bi dete razvijalo sopstvene sposobnosti, neophodna mu je svesrdna i dosledna podrška odraslih. A da bi izraslo u ličnost koju odlikuju poštovanje i odgovornost i prema sebi i prema drugima, potrebno je savesno učestvovanje svih onih koji mu u tome pomažu. To nije uvek lako, pokazuje nam ova knjiga na upečatljivim i prepoznatljivim primerima, ali nam pritom nudi i puteve za razrešavanje i prevazilaženje mnogih teškoća.