Let’s move on! 4 Едукин нови уџбенички комплет за енглески језик за четврти разред основне школе (Елвира Саваи, Лара Штамбук)

ОСНОВНИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЧИНЕ:

 1. LETS MOVE ON! 4, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД – уџбеник
 2. LETS MOVE ON! 4, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД – радна свеска
 3. АУДИО ЦД

 ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ:

Уџбеник се састоји од девет поглавља у којима се обрађују теме које су блиске деци овог узраста:

 • Introduction – Welcome back
 • Unit 1 – Let’s play!
 • Unit 2 – At the museum
 • Unit 3- Maths class
 • Unit 4 – At the Olympics
 • Unit 5 – On an excursion
 • Unit 6 – The animal kingdom
 • Unit 7 – At the supermarket
 • Unit 8 – At a birthday party
 • Unit 9 – Keep up the good work!
 • Halloween
 • Saint Valentine’s Day
 • Wordlist

Уџбеник се одликује маштовитим илустрацијама, пажљиво одабраним фотографијама и занимљивим ликовима који привлаче дечју пажњу и стимулишу њихову машту и радозналост. На почетку наставних јединица дијалози у облику стрипа уводе ученике у граматичке садржаје и лексику предвиђене том наставном јединицом. Нови појмови и лексичка грађа су јасно истакнуги и илустровани у сваком поглављу.

Свака лекција се састоји из шест делова A F.

Посебна пажња посвећена је конципирању текстова у делу F којим се тематски и лексички заокружује лекција и прави културолошка повезница. Део F завршава се Пројектом.

РАДНА СВЕСКА, која је такође у боји, доследно прати садржај уџбеника. Вежбања су разноврсна и градирана. Спеловање се увежбава кроз оригинално осмишљену активност коју су имали и у трећем разреду Mr Cans Spelling Game која је снимљена на аудио ЦД-у и чије разрешење ученици добијају на крају школске године. На крају сваке тематске целине налази се лекција за обнављање и систематизацију градива NOW I KNOW, израда пројекта и могућност самоевалуације.

Граматичке јединице се уводе индуктивно, што значи прво у језичком контексту, а тек онда званично и то кроз визуелни, табеларни приказ у одељку Mrs Brown’s Grammar Revision на крају сваке лекције. На тај начин ученик на крају школске године има комплетан приказ граматике која је обрађена у току године и лако је може обновити.

Систем наслова и поднаслова је организован тако да омогућава како ученицима тако и наставницима лако сналажење и прегледност. Графичка и ликовна опремљеност доприносе бољем разумевању садржаја.

Аудио ЦД садржи текстове, дијалоге, песмице, рецитације и вежбања у уџбенику и радној свесци. Ученик добија ЦД уз уџбенички комплет. Све аудио записе читају изворни говорници како би ученици што боље усвојили фонолошки систем енглеског језика и имали могућност да подражавају изворни изговор.

 

СТРУЧНА ПОДРШКА УЗ УЏБЕНИК:

 1. Приручник за наставнике са детаљним описом часa.

Годишњи и оперативни планови и дневне припреме (засебно у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу).

 1. ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

Уџбенички комплет LETS MOVE ON! 4  прати дигитални уџбеник и даје му нови ниво захваљујући динамичним, интерактивним вежбањима и богатом и занимљивом 3Д материјалу и корисним видео снимцима.

Дигитални уџбеник на МОЗА платформи има изразито добар графички дизајн који ученицима овог узраста приближава активности на екрану и чини их занимљивим, креативним и подстицајним.

 1. Сваком ученику поклањамо комплет тестова за 4. разред (видети детаљније испод).

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЧИНЕ:

 1. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (Слађана Танасијевић), ОДОБРЕНО, (ЈАСНА И КОНЦИЗНА СТРУКТУРА, ЈЕДИНА ГРАМАТИКА СА ВЕЖБАЊИМА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ, ОБУХВАТА ЦЕЛО ГРАДИВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ВЕОМА ТРАЖЕНА).
 2.  ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 4. РАЗРЕД (Слађана Танасијевић), НЕОДОБРЕНО. (Батерија од 14 тестова, укључујући финални који су пригодни као иницијални у наредном разреду на почетку школске године, рађени за две групе ученика, прилагођени новом Плану и програму.)
 3. ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на Едукином порталу

Делове уџбеника и радне свеске можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20udzbenik_2056-61

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/engleski_20jezik_204_20radna_20sveska_2070-77