Нови Едукини уџбеници из ликовне културе за четврти разред основне школе

У сусрет следећој школској години Издавачка кућа Едука са задовољством представља два уџбеника из ликовне културе за четврти разред. Први, наше дугогодишње ауторке Марие Бузаши Марганић, и други, настао као плод сарадње наше афирмисане ликовне уметнице и педагога Јелене Коштице и стручњака за графички дизајн Горана Ратковића.

Оба уџбеника су добро структурирана, прегледна и читљива, потпуно усклађена са Наставним планом и програмом и висококорелативана са обавезним и изборним предметима који се изучавају у четвртом разреду.

Сваки програмски садржај  пажљиво је уобличен  у појединачну ликовну причу. Дидактичко-методичка  апаратура, и посебно успешно конципиран Водич кроз уџбеник, одговарају узрасним карактеристикама ученика овог узраста.

Основни текст уџбеника је јасан, а појмови који се уводе изложени су на деци прихватљив начин. Јасно је истакнут ликовни проблем који се истражује. Могуће решење се нуди на бројним  примерима  из  ликовне  уметности, развијајући ликовну културу ученика.

У оба уџбеника исцрпно истраживање на пољу ликовне уметности допринело је одабиру најпримеренијих дела којима се ученицима може илустровати задати ликовни проблем, али и веома разновсним избором ученичких радова као могућих решења постављених ликовних задатака.

Богато искуство методичара ликовне културе у основној школи уверило је ауторку Мариу Бузаши Марганић да ће посматрање примера радова вршњака ученике охрабрити у истраживању могућности сопственог естетског креативног стваралаштва као одговора на задати проблем. Са друге стране, ауторски тим Коштица-Ратковић веома супешно ствара услове да ученици кроз садржај уџбеника буду у прилици да разумеју присутност ликовне културе у савременом свакодневном животу, да повезују ликовне појмове са сопственим искуством.

Едукини уџбеници из ликовне културе су позив на путовање кроз тајанствени свет стваралаштва помоћу задатака и тема који не дају готове одговоре,  већ наводе на оригинална решења, подстичући притом креативно,  ликовно  и апстрактно мишљење, као и стварање општег естетског укуса. Идеја да у креативном  чину нема погрешних решења тиме је спроведена у дело, и ово су књиге са којима ће се деца овог узраста одлично споразумевати.

Лакшем и квалитетнијем усвајању знања доприноси и графички дизајн оба уџбеника, који обилује ликовним приказима и уметничким репродукцијама које не само илуструју, већ и служе за систематизацију и боље разумевање савладаних садржаја и ликовних проблема.

Делове уџбеника можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/buzasi_204_202020_20final

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/kostica-ratkovic_20likovno_204