Novi Edukini udžbenici iz likovne kulture za četvrti razred osnovne škole

U susret sledećoj školskoj godini Izdavačka kuća Eduka sa zadovoljstvom predstavlja dva udžbenika iz likovne kulture za četvrti razred. Prvi, naše dugogodišnje autorke Marie Buzaši Marganić, i drugi, nastao kao plod saradnje naše afirmisane likovne umetnice i pedagoga Jelene Koštice i stručnjaka za grafički dizajn Gorana Ratkovića.

Oba udžbenika su dobro strukturirana, pregledna i čitljiva, potpuno usklađena sa Nastavnim planom i programom i visokokorelativana sa obaveznim i izbornim predmetima koji se izučavaju u četvrtom razredu.

Svaki programski sadržaj  pažljivo je uobličen  u pojedinačnu likovnu priču. Didaktičko-metodička  aparatura, i posebno uspešno koncipiran Vodič kroz udžbenik, odgovaraju uzrasnim karakteristikama učenika ovog uzrasta.

Osnovni tekst udžbenika je jasan, a pojmovi koji se uvode izloženi su na deci prihvatljiv način. Jasno je istaknut likovni problem koji se istražuje. Moguće rešenje se nudi na brojnim  primerima  iz  likovne  umetnosti, razvijajući likovnu kulturu učenika.

U oba udžbenika iscrpno istraživanje na polju likovne umetnosti doprinelo je odabiru najprimerenijih dela kojima se učenicima može ilustrovati zadati likovni problem, ali i veoma raznovsnim izborom učeničkih radova kao mogućih rešenja postavljenih likovnih zadataka.

Bogato iskustvo metodičara likovne kulture u osnovnoj školi uverilo je autorku Mariu Buzaši Marganić da će posmatranje primera radova vršnjaka učenike ohrabriti u istraživanju mogućnosti sopstvenog estetskog kreativnog stvaralaštva kao odgovora na zadati problem. Sa druge strane, autorski tim Koštica-Ratković veoma supešno stvara uslove da učenici kroz sadržaj udžbenika budu u prilici da razumeju prisutnost likovne kulture u savremenom svakodnevnom životu, da povezuju likovne pojmove sa sopstvenim iskustvom.

Edukini udžbenici iz likovne kulture su poziv na putovanje kroz tajanstveni svet stvaralaštva pomoću zadataka i tema koji ne daju gotove odgovore,  već navode na originalna rešenja, podstičući pritom kreativno,  likovno  i apstraktno mišljenje, kao i stvaranje opšteg estetskog ukusa. Ideja da u kreativnom  činu nema pogrešnih rešenja time je sprovedena u delo, i ovo su knjige sa kojima će se deca ovog uzrasta odlično sporazumevati.

Lakšem i kvalitetnijem usvajanju znanja doprinosi i grafički dizajn oba udžbenika, koji obiluje likovnim prikazima i umetničkim reprodukcijama koje ne samo ilustruju, već i služe za sistematizaciju i bolje razumevanje savladanih sadržaja i likovnih problema.

Delove udžbenika možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/buzasi_204_202020_20final

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/kostica-ratkovic_20likovno_204