Едукини материјали за припремање завршног испита

ЕДУКИНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Сваке године хиљаде ученика завршава основне школе у Србији и одлучује о даљем образовном усмерењу. Ово се доживљава као велики корак у животу  детета и често представља извор бриге како за ученике, тако и за родитеље и наставнике који улажу напор да децу што боље припреме за завршни испит.

Отуда је присутна велика потреба за изворима који ће омогућити ваљану припрему. Едука уназад неколико година развија овај вид материјала за којима потражња сваке године расте.
Read more

О библиотеци „Педагошка раскршћа“

О библиотеци „Педагошка раскршћа“

 

Један од најважнијих стручних пројеката издавачке куће Едука је на нашем тржишту јединствена библиотека „Педагошка раскршћа“ у којој се објављују наслови из примењене педагогије и филозофије образовања. Осмишљавајући ову библиотеку Едука се веома високо позиционирала као издавач стручне педагошке литературе која у значајној мери недостаје у нашој средини.

Светски бестселери врхунских стручњака, који нам помажу да разрешимо недоумице везане за моделе васпитања деце, најбоље поступање у учионици, те најуспешнији рад са децом у инклузивној школи или децом која испољавају проблеме у понашању – веома су тражени. Наставнички позив подразумева сталне изазове који упућују на непрекидно стручно усавршавање, и многи наслови ове библиотеке служе управо томе.
Read more

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД” 3

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД” 3

ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Издавачка кућа „Едука” из Београда трећу годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед“, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној школи (у разредној и предметној настави).

 

Пропозиције конкурса

  1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда.Припрема треба да представља добар пример наставне праксе у иновативним приступима настави/учења – у духу развијајућег стицања знања и умења, са нагласком на самосталном, проблемском, истраживачком, хеуристичком учењу.
  2. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt;г) размак између редова: 1,5.
  3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке у форми која ауторима највише одговара, из домена ИКТ.
  4. Најуспелије припреме биће објављене у Зборнику „Час за углед” (разредне и предметне наставе).
  5. Најбоље припреме биће новчано награђене (прво, друго и треће место).

* Конкурс је отворен до 15. марта 2017. године.Резултати конкурса биће објављени до краја јуна 2017. године.

 

Драге колегинице и колеге, 

Због вашег великог интересовања и доброг одзива на наш конкурс ЧАС ЗА УГЛЕД 3, одлучили смо да рок за слање радова продужимо до 1. априла.

Срдачно вас поздрављамо и желимо вам много успеха!
Read more