PRIPREMITE SE ZA MALU MATURU – DIGITALNO

Među ovogodišnjim izlagačima na sajmu koji prati Međunarodnu konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ našla se i izdavačka kuća Eduka iz Beograda koja je predstavila svoj program elektronskih dodataka uz udžbenike. Na ovom značajnom događaju, koji se organizuje četvrti put zaredom, nastavni kadar ima priliku da se upozna sa mogućnostima koje pružaju nove tehnologije.
Read more

Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju

Izdavačka kuća Eduka se nedavno po prvi put predstavila na Konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta.

Sajam koji je pratio Konferenciju je bio jedinstvena prilika da Eduka predstavi sve ono na čemu je vredno radila u proteklom periodu.

Edukin obrazovni portal za učenike, nastavnike, direktore i stručne saradnike svojim sadržajima pruža svojevrsnu pomoć u radu svima koji na bilo koji način koriste Edukine udžbenike. To je mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici i predstavlja podršku razvoju učenika i nastavnika, ali i direktora i stručnih saradnika u školama.

Izdanja Jespera Jula u Edukinoj biblioteci “Pedagoška raskršća”

IZDANjA JESPERA JULA U EDUKINOJ BIBLIOTECI PEDAGOŠKA RASKRŠĆA“

Jesper Jul je poznati danski terapeut i autor brojnih knjiga koje se bave problemom roditeljstva. Već gotovo dve decenije Jul radi na formulisanju novih paradigmi u vaspitanju dece i roditeljstvu, unapređujući načine podrške dečjem razvoju i socijalizaciji. Njegov osnovni cilj je da inspiriše, podrži i pomogne roditeljima i zaposlenima u obrazovanju kako bi nove generacije dece odrasle socijalno i mentalno zdrave, nudeći tako alternativu autoritarnim modelima kojima su deca često bila izložena u prošlosti.
Read more

Dodatna nastavna sredstva iz engleskog jezika

DODATNA NASTAVNA SREDSTVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

,,Gramatika Slađane Tanasijević predstavlja poduhvat, jer je to prva gramatika engleskog jezika u našoj sredini posle skoro 40 godina od objavljivanja Gramatike Ljubice Popović i Vere Mirić. Mnoge gramatike, sem pomenute, nisu zadovoljavale pedagoške kriterijume pored naučnih. Pisana odličnim srpskim jezikom, jednostavnim stilom, Gramatika se svom čitaocu obraća prisnim tonom poput dobrog nastavnika u učionici.‘‘

Recenzent prof. dr Smiljka Stojanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu
Read more

Edukini materijali za pripremanje završnog ispita

EDUKINI MATERIJALI ZA PRIPREMANjE ZAVRŠNOG ISPITA

Svake godine hiljade učenika završava osnovne škole u Srbiji i odlučuje o daljem obrazovnom usmerenju. Ovo se doživljava kao veliki korak u životu  deteta i često predstavlja izvor brige kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike koji ulažu napor da decu što bolje pripreme za završni ispit.

Otuda je prisutna velika potreba za izvorima koji će omogućiti valjanu pripremu. Eduka unazad nekoliko godina razvija ovaj vid materijala za kojima potražnja svake godine raste.
Read more

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

O biblioteci „Pedagoška raskršća“

 

Jedan od najvažnijih stručnih projekata izdavačke kuće Eduka je na našem tržištu jedinstvena biblioteka „Pedagoška raskršća“ u kojoj se objavljuju naslovi iz primenjene pedagogije i filozofije obrazovanja. Osmišljavajući ovu biblioteku Eduka se veoma visoko pozicionirala kao izdavač stručne pedagoške literature koja u značajnoj meri nedostaje u našoj sredini.

Svetski bestseleri vrhunskih stručnjaka, koji nam pomažu da razrešimo nedoumice vezane za modele vaspitanja dece, najbolje postupanje u učionici, te najuspešniji rad sa decom u inkluzivnoj školi ili decom koja ispoljavaju probleme u ponašanju – veoma su traženi. Nastavnički poziv podrazumeva stalne izazove koji upućuju na neprekidno stručno usavršavanje, i mnogi naslovi ove biblioteke služe upravo tome.
Read more

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

NAGRADNI KONKURS „ČAS ZA UGLED” 3

ZA NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE

 

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda treću godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled“, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj školi (u razrednoj i predmetnoj nastavi).

 

Propozicije konkursa

  1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda.Priprema treba da predstavlja dobar primer nastavne prakse u inovativnim pristupima nastavi/učenja – u duhu razvijajućeg sticanja znanja i umenja, sa naglaskom na samostalnom, problemskom, istraživačkom, heurističkom učenju.
  2. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt;g) razmak između redova: 1,5.
  3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke u formi koja autorima najviše odgovara, iz domena IKT.
  4. Najuspelije pripreme biće objavljene u Zborniku „Čas za ugled” (razredne i predmetne nastave).
  5. Najbolje pripreme biće novčano nagrađene (prvo, drugo i treće mesto).

* Konkurs je otvoren do 15. marta 2017. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni do kraja juna 2017. godine.

 

Drage koleginice i kolege, 

Zbog vašeg velikog interesovanja i dobrog odziva na naš konkurs ČAS ZA UGLED 3, odlučili smo da rok za slanje radova produžimo do 1. aprila.

Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo uspeha!
Read more