EDUKIN  KONKURS „ČAS ZA UGLED“ 7

Izdavačka kuća „Eduka” iz Beograda sedmu godinu zaredom raspisuje nagradni konkurs „Čas za ugled” 7, namenjen nastavnicima, za najbolje pripreme uglednih časova u osnovnoj i srednjoj školi i to za:

 1. čas integrativne nastave;
 2. čas elektronski podržane nastave;
 3. čas projektne nastave.

Svaki nastavnik može da pošalje od jedne do tri pripreme.Konkurs podrazumeva dodeljivanje nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Najuspelije pripreme biće objavljene zajedno sa nagrađenim pripremama.

Propozicije konkursa

1. Priprema (koja nije prethodno publikovana) treba da odgovara Nastavnom programu za određeni predmet i razred, da bude funkcionalna, primenljiva u nastavnoj praksi i da odražava kreativan pristup – uz poštovanje odgovarajućih standarda. Prednost imaju radovi inovativnog karaktera, u kojima se demonstrira aktivno i kreativno učenje, a u okviru partnerskog, grupnog i timskog rada.

2. Obavezno treba navesti literaturu, a pripreme po mogućnosti zasnovati na sadržajima Edukinih udžbenika.

3. Uz pripremu je poželjno poslati i odgovarajuće elektronske priloge i dodatke (u formi koja autorima najviše odgovara), iz domena IKT.

4. Tekst pripreme treba da bude do pet strana formata: a) standardni: A4; margine 2,5 cm; b) font: Times New Roman; v) veličina slova: 12 pt; g) razmak između redova: 1,5.

Konkurs je otvoren do 30. juna 2021. godine.Rezultati konkursa biće objavljeni oko 30.septembra 2021. godine. Promocija izdanja i dodela nagrada održaće se na Školski dan, u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, poslednje nedelje oktobra.

Način slanja

Elektronsku verziju rukopisa u Word formatu poslati na imejl: caszaugledrazredna@eduka.rs i caszaugledpredmetna@eduka.rs ili na adresu: Zmaja od Noćaja broj 10, 11 000 Beograd, sa naznakom ZA KONKURS ČAS ZA UGLED.

NAPOMENE: Molimo vas da u mejlu, u naslovu, napišete svoje ime i prezime, naslov nastavne jedinice i razred, a u poruci obavezno dostavite svoj broj telefona, kao i ime i adresu škole u kojoj radite. Slobodno nam se možete obratiti za sve dodatne informacije – preko imejla ili na telefone: 011/2629 903, 011/3286 443 i 011/3287 277. Pratite nas na sajtu i na Fejsbuku.

Želimo vam mnogo uspeha u radu, i na našem konkursu!

Srdačno,

Urednički tim „Eduke”

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE DIGITALNIH UDžBENIKA NA PLATFORMI EDUKA DIGITAL

Poštovani korisnici,

Radi poboljšanja usluge i proširenja kapaciteta i funkcionalnosti, platforma Eduka digital se od danas nalazi na novoj veb-adresi.

Molimo sve korisnike da od danas platformi pristupaju putem sledećeg linka:

eduka-digital.rs.

Korisničko ime i lozinka za logovanje koje ste od Eduke dobili na početku školske godine, i koje ste do sada koristili, ostaju nepromenjeni. Dovoljno je da ih ukucate u formular koji će vam se pojaviti na ekranu posle pristupa gornjem linku.

Učitelje i nastavnike najljubaznije molimo da o ovoj promeni obaveste učenike i njihove roditelje..

Ukoliko je potrebno, učitelji i nastavnici mogu se obratiti Edukinoj tehničkoj podršci radnim danom od 8 do 16 časova putem telefona:

065 2261436

064 6460536

ili putem imejla: digitalniudzbenici@eduka.rs

Unapred vam zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju, i srdačno vas pozdravljamo!

Prof. Lapčević o tome zašto je predmet Tehnika i tehnologija izuzetno važan za dečji razvoj i obrazovanje

Predmet tehničko obrazovanje, kako smo ga nekad zvali, prošao je prilično trnovit put da bi opstao u obrazovnom sistemu. Njegov značaj ogleda se u mnogim stvarima i to je tačno ono čega nam u školama nedostaje i na mnogim drugim poljima. Iako uče nervni sistem kišne gliste, deca danas ne umeju da zasade šargarepu koju jedu svakog dana.

Kroz predmet Tehnika i tehnologija, kako se danas zove, deca upravo uče važne praktične stvari, kaže za naš sajt Zoran Lapčević, nastavnik za ovaj predmet, član Nacionalnog prosvetnog saveta i autor udžbenika za Tehniku i tehnologiju u izdanju IK Eduka.

“Realizacijom praktičnog rada u okviru konstruktorskog modelovanja učenici pored psihomotorne sposobnosti razvijaju i  kreativnost, originalnost, upornost, istrajnost, stvaralačko i kritičko mišljenje, stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad.” – kaže prof. Lapčević.

S njim smo razgovarali o značaju predmeta, o tome zašto veruje da je usko povezan sa informatikom i šta je to što bi trebalo menjati da bi se bolje uklopio u potrebe današnjeg obrazovanja.

Svojevremeno ste se zalagali da tehnika i informatika u osnovnoj školi ostanu zajedno u okviru jednog predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje, ali su oni ipak razdvojeni na dva posebna predmeta. Kako danas vidite to odvajanje informatike od tehnike?

Posle četiri godine od odvajanja informatike od tehnike i dalje tvrdim da je to bilo potpuno neprirodno i samim tim nepotrebno. Živimo u vremenu automatike, robotike, mehatronike i veštačke inteligencije, gde je stepen sveukupnog razvoja došao do tačke u kojoj su tehnika/tehnologija i informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) postale neraskidivo međuzavisne. Nema više tehničkog uređaja u koji nije ugrađena i informaciona tehnologija. Zbog toga su informatički sadržaji morali da se nađu uz tehničko-tehnološke, u okviru jednog predmeta. Bez poznavanja tehnike i tehnologije nema razvoja IKT-a i njihovog uspešnog korišćenja. IKT nije jednako tehnika, niti informatičko obrazovanje može biti zamena za tehničko-tehnološko. Naprotiv, oni su neraskidivi i komplementarni. Nelogičnost jednog ovakvog razdvajanja je pokazala i četvorogodišnja implementacija novih programa u okviru oba predmeta. Skoro svi sadržaji u okviru predmeta Tehnika i tehnologija su jednim delom vezani za IKT-e. Nastavnici Tehnike i tehnologije su npr. primorani da kod praktičnog stvaralaštva, mimo važećih programa, učenicima dodatno objašnjavaju informatičke sadržaje kako bi sklopljeni model bio u funkciji. To se najbolje vidi na primeru robotike i interfejs tehnologije.

Kakav je danas novi predmet Tehnika i tehnologija?

Tehnika i tehnologija je predmet sa savremenim Programom nastave i učenja orijentisan ka ostavarivanju ishoda, nastao na osnovi dostignuća psihološko–pedagoške prakse i tehničko–tehnološkog razvoja. Zbog toga je koncepcijsko opredeljenje ovog predmeta, pored upoznavanja učenika sa najsavremenijim tehnikama i tehnologijama, dalji razvoj veština i motorike (senzomotorike, psihomotorike, fine motorike), tehničkog stvaralaštva, kreativnosti i preduzetničkog duha kod učenika. Program se realizuje u formi predavanja (teorijska nastava) i vežbi. Povezanost teorije i prakse postiže se kroz jedinstvo teorijskih sadržaja i vežbi koje se u realizaciji prepliću i dopunjuju. To je jedini predmet u osnovnoj školi koji kroz obavezan praktičan rad učenicima pruža tako važna funkcionalna znanja koja imaju veliku primenu van škole, u realnom životu.

Veoma bitna uloga predmeta Tehnika i tehnologija funkcionalizovana je i sa aspekta profesionalne orijentacije učenika, posebno sa stanovišta uvođenja dualnog obrazovanja u srednje stručne škole. Izučavanjem trenutno aktuelnih tehnika i tehnologija (od arhitekture i građevinarstva, mašinske tehnike, elektrotehnike do robotike, mehatronike i veštačke inteligencije), kroz praktičan rad, učenici upoznaju osnovne elemente svakog zanimanja, a nastavnici kod njih otkrivaju sklonosti i izražene sposobnosti prema određenim granama tehnike i usmeravaju ih u tom pravcu kako bi što lakše i uspešnije izabrali svoj budući poziv. Značaj pravom usmeravanju učenika osnovne škole kroz predmet Tehnika i tehnologija je još veći ako uzmemo u obzir dobro poznati podatak da oko 75% učenika osmog razreda upisuje srednje stručne škole.

Programom nastave i učenja Tehnike i tehnologije učenici se navode na algoritamski način razmišljanja kroz sopstvene mini-projekte „od ideje do realizacije“, gde u potpunosti mogu da iskažu svoje praktično stvaralaštvo i kreativnost. Kroz ovakav vid nastave učenici izgrađuju osnovne preduzetničke kompetencije: od stvaranja ideje budućeg proizvoda, izrade tehničke dokumentacije, izrade proizvoda, marketinga – do manjeg finansijskog izveštaja i prodaje proizvoda u okviru školskih manifestacija.

Ipak, ima li nečega što u implementaciji ovog predmeta nedostaje ili može predstavljati problem u budućnosti?

Tehnika i tehnologija, kao i svi ostali predmeti u osnovnoj školi, prolazi kroz brojne izazove savremenog školstva. Ono što trenutno nedostaje kako bi mogla da se ostvari potpuna implementacija novog Programa nastave i učenja iz Tehnike i tehnologije jeste opremanje kabineta savremenim nastavnim sredstvima. Prošle godine je objavljen novi Normativ opremanja osnovnih škola nastavnim sredstvima. Međutim, na tome se stalo, škole nemaju para, lokalne samouprave i MPNTR-a ćute i tu nema pomaka. Pored toga, veliki problem je nedostatak stručnog kadra za izvođenje nastave Tehnike i tehnologije. Naši strukovni fakulteti u Čačku i Zrenjaninu godinama unazad, zbog male zainteresovanosti,  upisuju veoma mali broj studenata ili ih uopšte ne upisuju na studijske programe za profesore Tehnike i tehnologije. Taj višegodišnji problem sam više puta isticao na sastancima sa čelnicima MPNTR-a i tražio donošenje određenih stimulacija kao motivacionog sredstva za buduće studente ovih studijskih programa, poput dobijanja stipendija, zagarantovanog radnog mesta po završetku studija i dr.

Pre početka naredne školske godine očekujemo konačno objavljivanje obrazovnih standarda za naš predmet što će svakako unaprediti nastavni proces.

Nastojaćemo da ispravimo dugogodišnju nepravdu prema našim učenicima koji se takmiče iz Tehnike i tehnologije, u tri nivoa od školskog do republičkog, a da za postignute rezultate na republičkom takmičenju ne dobijaju bodove koji im se priznaju pri upisu u srednju školu, kao što je slučaj iz svih ostalih predmeta. To bi svakako dodatno motivisalo učenike da se takmiče iz ovog predmeta.

Autor ste udžbenika za Tehniku i tehnologiju u izdanju izdavačke kuće „Eduka“. Šta vam je bio glavni cilj dok ste pisali udžbenike i kako se oni razlikuju od prethodnih izdanja?

Posle dugogodišnjeg stručnog i istraživačkog rada, velikog broja objavljenih radova u raznim časopisima, stručnim publikacijama, na domaćim i međunarodnim konferencijama, tridesetogodišnjeg staža u nastavi, pisanje udžbenika mi nije predstavljalo neki poseban problem već, naprotiv veliko zadovoljstvo. Ove godine sam zaokružio izdavački ciklus udžbeničkog kompleta (udžbenik, radna sveska i materijal za konstruktorsko modelovanje) iz Tehnike i tehnologije od 5. do 8. razreda.

Glavni cilj pri pisanju udžbenika svakako mi je bio da oni budu prilagođeni uzrastu učenika, da sadržaji u njima podstaknu radoznalost učenika i motivišu ih da ih što više koriste i time zavole tehniku. Upravo zato udžbenici čiji sam autor sadrže mnoštvo različitih naloga koji kroz razne zanimljivosti, radne zadatke, manje istraživačke radove, savete i vežbe, učenike od pasivnog čitaoca pretvaraju u aktivne učesnike u sticanju funkcionalnih znanja.

Aktuelni udžbenički kompleti, od onih koje sam pisao pre deset i više godina, razlikuju se koncepcijski, samim tim što su sadašnji Programi nastave i učenja zasnovani na ostvarivanju ishoda, a ne sadržaja. Pored toga, današnji su udžbenici savremenije oblikovani, sa QR kodovima koji upućuju učenike na dodatne sadržaje. Mnoštvo već pomenutih naloga, pouzdano vodi i usmerava učenike ka aktivnom učenju i ostvarivanju predviđenih ishoda. Tu su i neizbežni, pažljivo oblikovani, multimedijalni digitalni udžbenici koji još više učenike čine aktivnim u nastavi iz Tehnike i tehnologije. Takođe, struktura teksta, ilustracija i predviđenih vežbi u udžbenicima odgovara trenutno važećoj metodologiji tehničkih nauka, zasniva se na savremenim dostignućima i aktuelnim podacima.

Materijali za konstruktorsko oblikovanje čine sastavni deo udžbeničkog kompleta i namenjeni su izvođenju praktičnih radova učenika. Vežbe su osmišljene tako da učenici kroz praktičan rad primenjuju naučeno, razvijaju stvaralaštvo i stiču praktična znanja iz oblasti tehnike koja će im koristiti u svakodnevnom životu.

Radne sveske sadrže naloge koji su primereni razvojnim mogućnostima i saznajnim sposobnostima učenika, logički su povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, precizni i realno izvodljivi. Njihova osnovna funkcija je samoprovera naučenog, ali i povezivanje, primenjivanje i utvrđivanje stečenog znanja. Diferencirani su po složenosti i primereni su različitim nivoima znanja, sposobnostima i veštinama učenika.

Zašto je za decu i njihov razvoj važan predmet Tehnika i tehnologija?

Izučavanjem Tehnike i tehnologije učenici stiču osnovne tehničke kompetencije razvijajući preciznost, urednost i odgovornost. Upoznaju primenu prirodnih zakonitosti u praksi, formiraju svest o tome kako se primenom tehnike i tehnologije menja svet u kome živimo. Realizacijom praktičnog rada u okviru konstruktorskog modelovanja učenici pored psihomotorne sposobnosti razvijaju i  kreativnost, originalnost, upornost, istrajnost, stvaralačko i kritičko mišljenje, stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad.

Jedan od zadataka izučavanja Tehnike i tehnologije jeste da kod učenika razvija svest o tome da primena stečenih znanja i veština u realnom okruženju podrazumeva stalno stručno usavršavanje i celoživotno učenje, kao i da je razvijanje preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu jedan od važnih preduslova ličnog i profesionalnog razvoja.

Izučavanje Tehnike i tehnologije je važno za učenike i iz bezbedonosnih razloga. U svim oblastima gde je to bilo neophodno, težište je na bezbednom ponašanju učenika (bezbednost učenika kod korišćenja kućnih instalacija, električnih aparata i IKT uređaja, bezbednost u saobraćaju i bezbednost na internetu).

Šta smatrate najvećim ličnim doprinosom kada je u pitanju nastavni predmet Tehnika i tehnologija?

Sve što je do sada postignuto na unapređenju Programa nastave i učenja i samog predmeta Tehnika i tehnologija rezultat je timskog rada. Ipak, ono na šta sam posebno ponosan je moj skroman doprinos na očuvanju statusa predmeta u trenucima kada mu je pretila mogućnost smanjenja fonda časova, pa i potpunog ukidanja u 5. i 6. razredu, zatim ozakonjenja podele odeljenja na grupe u nastavi Tehnike i tehnologije zbog praktičnog rada učenika, kao i koautorstvo pri izradi Programa nastave i učenja.

Trenutno sam član Nacionalnog prosvetnog saveta ispred Društva pedagoga tehničke kulture Srbije, čime sam posebno počastvovan, jer je to prvi put u dugogodišnjoj istoriji ovog predmeta da ima svog predstavnika u najvišem telu obrazovnog sistema Srbije. To svakako za mene predstavlja veliku obavezu i odgovornost ispred nastavnika Tehnike i tehnologije koji su mi poverili tu ulogu.

Na kraju moram da istaknem da sve navedeno ne bih postigao da nisam imao sreće da, na početku mog autorskog rada na pisanju udžbenika, upoznam sjajnog profesora Boška Vlahovića, doktora pedagoških nauka, inače glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće „Eduka“ od koga sam naučio sve što bi trebalo da krasi jednog autora savremenih i nadasve kvalitetnih udžbenika.

Zoran D. Lapčević, prof. TIO/TiT

izvor: Zelena učionica

NOV EDUKIN UDžBENIK IZ MUZIČKE KULTURE ZA 8. RAZRED

Boris Marković, Iz muzičke kutije – muzička kultura za osmi razred

Iz muzičke kutije – udžbenik za muzičku kulturu za osmi razred nastao je na temeljima potvrđenih pedagoških praksi kod nas i u svetu. Prateći novi Program nastave i učenja, autor udžbenika Boris Marković usmerio je nastavne sadržaje ka ostvarivanju zadatih ishoda, inventivno pristupio obradi muzičkih primera i istakao interaktivnu ulogu udžbenika.
Nastavna tema Čovek i muzika – romantizam, impresionizam i muzika savremenog doba – potkrepljena je relevantnim primerima za slušanje (dva kompakt-diska), slikovnim prikazima i zadacima koji pospešuju samostalni i istraživački rad učenika. Oblast (duvački) Muzički instrumenti počinje izvođenjem eksperimenata koji potvrđuju zakonitosti fizike (akustike) i učenicima olakšavaju razumevanje nastajanja tona na duvačkim instrumentima. Instrumenti se upoznaju auditivno, kroz poznate kompozicije, i vizuelno, kroz slikovne prikaze instrumenata. Oba poglavlja završavaju testom sa različitim tipovima zadataka, razvrstanim prema nivoima postignuća.
Oblast izvođenja muzike obuhvata notne primere umetničke muzike romantizma, džeza, žanrova popularne muzike, tradicionalne pesme različitih naroda koji žive u Srbiji, kao i vokalno-instrumentalne aranžmane pesama Gusta mi magla i Mndra mja, prilagodljive različitim sposobnostima učenika. Određen broj notnih primera potkrepljen je snimljenom instrumentalnom pratnjom, što učeniku omogućava samostalno uvežbavanje. Udžbenik Iz muzičke kutije usmeren je na korelaciju sa nastavnim temama drugih predmeta, na projektnu nastavu, kao i na ostvarivanje drugih kompetencija, poput digitalne i preduzetničke. S tim u vezi, u poslednjem poglavlju akcenat je stavljen ne samo na muzičko stvaralaštvo u užem smislu, već i na istraživački rad i upoznavanje delatnosti kao što su muzičko novinarstvo, menadžment u umetnosti, graditeljstvo, dizajn.
Udžbenik možete prelistati prateći sledeći link:
Iz muzičke kutije, muzička kultura, udžbenik, autor: Boris Marković

ENGLESKI JEZIK za 8. razred, OVER THE MOON 8

 Osma godina učenja

Autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

 

Najnovijim udžbenikom za osmi razred naš tim iskusnih autora, zajedno sa ilustratorima i dizajnerima, uspešno je zaokružio EDUKINU seriju udžbenika za engleski jezik za osnovnu školu. Ponosni smo što su EDUKINI udžbenici za engleski jezik sve popularniji među nastavnicima zahvaljujući kreativnosti, preglednosti, doslednoj koncepciji, zanimljivim tekstovima i adekvatnoj vizuelnoj opremljenosti.

OSNOVNI UDžBENIČKI KOMPLET ČINE:

 1. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – udžbenik
 2. OVER THE MOON 8, ENGLESKI JEZIK ZA 8. RAZRED – radna sveska
 3. AUDIO CD 1 (koji prati udžbenik i koji dobija nastavnik uz Priručnik, CD 2 (koji učenici dobijaju uz radnu svesku)

 OSNOVNE ODLIKE:

 • U udžbeniku OVER THE MOON 8 važna stavka su pažljivo obrađene tematske jedinice. Tekstovi su zanimljivi i neki od njih imaju karakter tekstova iz popularnog časopisa National Geographic i time dosledno prati prethodni udžbenik za sedmi razred. Učenike ovog uzrasta je ponekada teško zainteresovati, tako da će temama zastupljenim u ovom udžbeniku nastavnicima biti znatno olakšan posao. Prednost ovog udžbenika je i povezanost sa ostalim nastavnim predmetima (maternji jezik, književnost, istorija, geografija, muzika, umetnost, biologija) čime se realizuje međupredmetna kompetencija.
 • Udžbenik je vrlo dobro organizovan i na pregledan način zaokružuje celo gradivo osnovne škole.
 • Svaka lekcija počinje uvodnom stranicom na kojoj su jasno naznačeni Unit Objectives, Key Vocabulary i vežbanje za uvođenje teme Get Ready.
 • Svaka lekcija se sastoji od 8 odeljaka:

Lead-in, A – Reading, B – Grammar, C – Listening and Speaking, D – Grammar,

E – Across cultures, F – Writing i Fun page / Revision.

Lead-in – Kroz kviz učenici se na vrlo stimulativan i zanimljiv način pripremaju za temu i leksiku teksta koji sledi u glavnom delu A. Kviz ujedno omogućuje učenicima da prošire sopstveno znanje na inspirativan način.

A Reading – Tekstovi u delu A su podsticajni, edukativni, a tematski i jezički prilagođeni uzrastu učenika, uz mnoštvo vežbanja za uvežbavanje i sistematizaciju leksike.

B Grammar – Gramatika je obrađena na savremen, induktivan način. Gramatičke strukture se prvo javljaju kontekstualno u tekstu. Zatim se kroz vizuelno isticanje tih gramatičkih struktura, kontrastiranje i sl. učenicima skreće pažnja na njihovu formu i upotrebu. Time se obezbeđuje veća interakcija od strane samih učenika i trajnije usvajanje gramatičkih struktura koje se bazira na rasuđivanju, povezivanju i uočavanju. Vežbanja su veoma raznovrsna, a poslednje vežbanje je u većini slučajeva personalizovano, što učenicima daje mogućnost da koriste ciljne jezičke strukture u saradnji sa drugim učenicima.

C Listening and Speaking – Razvijanje jezičke veštine slušanja kroz zanimljive dijaloge koje karakteriše savremen, neformalan jezik. Dijalozi takođe obiluju korisnim izrazima koji su vizuelno istaknuti na kraju lekcije i koje učenici imaju priliku da dodatno uvežbaju kreiranjem sopstvenih dijaloga.

D Grammar – Uvežbavanje i utvrđivanje jezičkih struktura uvedenih u delu C.

E Across cultures – Kulturološki kutak koji nudi učenicima mogućnost novih saznanja i proširivanja vokabulara, kao i priliku da pokažu svoju kreativnost izradom projekta vezanim za temu.

F Writing – Razvijanje veštine pisanja kroz širok spektar formi i stilova (imejl, deskripcija, naracija, pismo žalbe itd.). Učenicima je dat jasan model, kao i smernice na osnovu kojih će samostalno pisati sastav.

Na kraju neparnih lekcija nalazi se Fun Page sa interesantnim aktivnostima koje su u čvrstoj sprezi sa leksikom određene lekcije, korisnim odeljkom DID YOU KNOW? i idiomima koji su namenski ilustrovani u cilju lakšeg razumevanja i usvajanja. Parne lekcije se završavaju odeljkom za obnavljanje gradiva (Revision). Nakon poslednje lekcije nalazi se EXIT TEST kojim se zaokružuje celokupno gradivo.

 • Na kraju udžbenika nalaze se lista reči sa fonetskom transkripcijom i prevodom (Wordlist), spisak korisnih izraza (Expression Bank) i spisak fonetskih simbola (Phonetic Symbols).
 • RADNA SVESKA u potpunosti prati sadržaj udžbenika. Sve aktivnosti u radnoj svesci osmišljene su tako da uvežbavaju vokabular, izgovor i gramatičke strukture koje se nalaze u udžbeniku. Vežbanja su raznovrsna i gradirana. Uputstva su jasna i precizna. Na kraju radne sveske nalaze se Grammar and Vocabulary Summary, Self Check Answers i Irregular Verbs. Radnu svesku prati CD 2.

 

STRUČNA PODRŠKA UZ UDžBENIK:

 1. Priručnik za nastavnike sa detaljnim opisom časa i CD-om 1 koji sadrži audio-zapis celokupnog udžbenika. (*Učenici dobijaju CD 2 uz Radnu svesku.)
 2. Godišnji i operativni planovi i dnevne pripreme (zasebno u štampanoj formi, na CD-u i na Edukinom portalu).
 3. DIGITALNI UDžBENIK

Udžbenički komplet OVER THE MOON 8, kao i sva EDUKINA izdanja, prati digitalni udžbenik i daje mu novi nivo zahvaljujući izuzetno dinamičnim, interaktivnim vežbanjima koja su pažljivo metodički koncipirana. Digitalni udžbenik takođe obiluje bogatim i zanimljivim 3D materijalom i video snimcima koji su posebno inspirativni za učenike ovog uzrasta i koji mogu da im približe tematiku, pogotovo na kulturološkom nivou.

Digitalni udžbenik na MOZA platformi ima izrazito dobar grafički dizajn koji aktivnosti na ekranu čini zanimljivim, kreativnim i podsticajnim.

DODATNI MATERIJAL ČINE:

 1. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU (Slađana Tanasijević), ODOBRENO, (JASNA I KONCIZNA STRUKTURA, JEDINA GRAMATIKA SA VEŽBANjIMA NA SRPSKOM TRŽIŠTU, OBUHVATA CELO GRADIVO OSNOVNE ŠKOLE, VEOMA TRAŽENA)
 2.  TESTOVI ENGLESKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED (Slađana Tanasijević), NEODOBRENO. (Baterija od 12 testova, uključujući finalni koji su prigodni kao inicijalni u narednom razredu na početku školske godine, rađeni za dve grupe učenika, prilagođeni novom Planu i programu.)
 3. PDF verzije udžbenika, priručnika, dnevnih priprema na Edukinom portalu.

Udžbenike možete prelistati prateći sledeće linkove:

OVER THE MOON 8, engleski jezik, udžbenik, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

OVER THE MOON 8, engleski jezik, radna sveska, autorke: Lara Štambuk i Gordana Rakić

Zbornik Čas za ugled 6

Poštovane koleginice i kolege,

Zbornik ČAS ZA UGLED 6 – konačno je pred vama, dostupan u elektronskom formatu na našem portalu!

U godini koja je teška za sve nas pokazali ste svoju stručnost i profesionalnost, kao i mnogo strpljenja i razumevanja za usporeni ritam koji su nam nametnule vanredne okolnosti, i mi vam na tome od sveg srca zahvaljujemo.

I ovogodišnji konkurs urodio je mnoštvom prispelih priprema sa prilozima, fotografijama, prezentacijama i bogatim i raznolikim primerima elektronski podržane nastave. Zadatak za komisije i recenzente bio je težak kao i svaki put dosad, ali zadovoljstvo je sve veće jer broj nastavnika koji se uključuju raste, a kvalitet priloga takođe.

Ove godine su se još izraženije izdvojili primeri tematskog pristupa, integrativne nastave, projekatskog rada, problemske nastave, unutarpredmetnih i međupredmetnih korelacija. Uključivanje modernih tehnologija uveliko postaje siguran oslonac naše savremene nastavne prakse, a većina pristiglih priprema pokazuje kako njihova primena može biti višestruko funkcionalna i inovativna. U godini obeleženoj pandemijom to je naročito došlo do izražaja: uočljivi su visoki dometi vaših digitalnih kompetencija, kao i spremnosti za kreativnu i funkcionalnu onlajn nastavu.

Zbornik ČAS ZA UGLED i ovog puta obuhvata većinu nastavnih predmeta, raznolike pristupe u radu, oblike rada, raznovrsne nastavne metode, pripreme za različita odeljenja i priloge za rad kojima se prate individualne potrebe učenika (diferencirani pristup, pripremanje priloga za učenike sa IOP).

Najnovije izdanje zbornika priprema za ugledne časove sabira dobre primere iskustva i kreativnih ideja u razrednoj i u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, uključuje mnoge nove saradnike, pored koleginica i kolega koji na konkursu uspešno učestvuju od samog početka.

Eduka je ponosna na svakog od vas, jer u vama prepoznaje stvaraoce novog i naprednog i, istovremeno, istrajne praktičare posvećene poslu i posebno svojim đacima.

 

Hvala svima na divnoj saradnji! Do skorog viđenja, u sledećem zborniku!

Srdačno,

Urednički tim Eduke

 

Zbornik ČAS ZA UGLED 6

VEBINAR “Nova generacija Edukinih udžbenika za 4. razred osnovne škole”

Poštovani nastavnici,

Mnogi od vas su tokom proteklih godina imali prilike da uživo učestvuju na predstavljanjima Edukinih udžbenika. Nastavljamo u istoj tradiciji, ali ćemo se sada sretati onlajn, tokom serije vebinara na kojima će vam naši urednici i autori pružiti priliku da se upoznate sa Edukinim štampanim i digitalnim udžbenicima, priručnicima za nastavnike, sa materijalima za Gugl učionicu, kao i sa svim ostalim vidovima stručne podrške koja je dostupna korisnicima naših izdanja.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da za vebinar Nova generacija Edukinih udžbenika za 4. razred odaberete jedan od ponuđenih termina i da na taj način dođete u priliku da se informišete i da sa nama porazgovarate o načinu na koji je Edukin tim kreirao još jednu generaciju sjajnih, kreativnih i interaktivnih udžbenika.

SREDA, 23.12.2020. U 12č

SREDA, 23.12.2020. U 17č

ČETVRTAK, 24.12.2020. U 12č

ČETVRTAK, 24.12.2020. U 17č

NOVI UDžBENIK ISTORIJE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Od naredne, 2021/2022. školske godine, đaci u Srbiji učiće po novom nastavnom planu i programu za osmi razred. To znači da će u realnoj i virtuelnoj učionici biti u prilici da koriste nova nastavna sredstva – štampane i digitalne udžbenike.

Jedan od takvih materijala je i Istorija za osmi razred osnovne škole sa odabranim istorijskim izvorima, autorki Nevene Grbović i Milice Omrčen. Ovo izdanje pokazuje kvalitete prethodnog udžbenika istih autorki. Jezikom prilagođenim uzrastu sadržaj se izlaže na pregledan način, bez opterećivanja nepotrebnim podacima. Svaka stranica u udžbeniku je grafički uređena tako da su jasno vizuelno odvojeni obavezni sadržaji od ostalih delova teksta – zanimljivosti, anegdota, zadataka za najnadarednije učenike, zadataka za timski rad, objašnjenja nepoznatih pojmova, pitanja i zadataka za vežbanje.

Sadržaji su pažljivo birani, tako da odgovaraju iskustvu deteta na tom uzrastu i budu primenljivi u različitim životnim situacijama. Obe autorke imaju iza sebe višegodišnji rad u učionici i to se vidi u načinu izlaganja sadržaja i sposobnosti da se učeniku pruži jasan uvid u  prirodu i cilj onoga što se uči. Nastavnicima istorije je poznato da se najveći izazov nastave ogleda u ponudi količine informacija optimalne za broj časova i uzrast učenika; ali i podršci učeniku da savlada relevantnu mrežu pojmova ovog predmeta, koja će mu pomoći da razmišlja u istorijskom kontekstu.

Štampani udžbenik istorije praćen je digitalnim izdanjem na prestižnoj Mozaik platformi. Udžbenik raspolaže sa mnoštvom multimedijalnih elemenata od kojih su većina interaktivni 3D prikazi. Pored toga, svaka lekcija sadrži interaktivna pitanja i zadatke za proveru znanja. Učenik odmah dobija povratnu informaciju o tačnosti, što predstavlja odlično sredstvo za samoporcenu i dalji napredak.

Udžbenik na Mozaik platformi izuzetan je saveznik u realnoj i virtuelnoj učionici. Izvanredni 3D prikazi doprinose ne samo očiglednoj nastavi, u kojoj učenik može na jedinstven način doživeti različite aspekte svakodnevnog života u prošlosti, videti kako je izgledala odeća ili građevine, biti na mestu značajnih bitaka i prelomnih događaja – već i istraživačkom učenju i kritičkom mišljenju.

Istorija za osmi razred Milice Omrčen i Nevene Grbović nudi mnogo i učeniku i nastavniku. Pisana iz pozicije nastavnika koji dobro poznaje stvarne potrebe učionice, ova metodički izuzetno oblikovana knjiga predstavljaće pouzdanog saveznika u savladavanju  pojmova iz istorije i izgradnji svesti o značaju izučavanja ovog važnog predmeta.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/ist8deo.pdf

 

NOVO! ODOBRENO! LIKOVNA KULTURA ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Dragan Đorđević i Zoran Ignjatović

• Udžbenik sadrži tematske celine I – Komponovanje, II – Nasleđe, III – Komunikacije, a zaključuje se segmentima „Rečnik”, „Indeks autora” i „Literatura”.
• Struktura udžbenika je postavljena shodno programu i ishodima, sa dobro odmerenim obimom nastavnog sadržaja i adekvatno izabranim reprodukcijama – tako da ne opterećuje učenika, već uz specifičan način obrade tokom nastave neposredno komunicira sa uzrastom kojem je udžbenik namenjen.
• Didaktičko-metodički pažljivo oblikovan materijal podstiče i inspiriše nastavnike kao medijatore i učenike za stvaralačko ispoljavanje. Postavljanjem pitanja, davanjem odgovora, procenjivanjem, analiziranjem i eksplikacijama u njihovoj međusobnoj interakciji razvija se, pored uobičajenih aktivnosti opažanja, vizuelnog pamćenja, vizuelnog mišljenja i učenička samostalnost u izražavanju.
• U svakoj tematskoj jedinici funkcionalno su postavljene rubrike Dobro je znati, Praktična znanja, Vizuelna kultura, Iz istorije, Razmisli, istraži uradi, Zanimljivosti, Za radoznale, a svaka se celina završava sistematizacijom pod nazivom Da ponovimo. Uklapaju se u celokupnu organizaciju udžbenika i, istovremeno, doprinose definisanosti i kompleksnosti pristupa sadržaju, i dinamici unutar sadržaja.
• Poseban akcenat stavljen je na praktične vežbe. Učenici imaju mogućnost da se uključe u rešavanje zadataka i da na taj način prošire svoje iskustvo sopstvenim inicijativama. U vežbama se predlaže upotreba kako tradicionalnih materijala tako i savremenih, sa mogućnošću koju učenici imaju da istraže i naprave svoj izbor.
• Grafičko oblikovanje doprinosi preglednosti strukture udžbenika. Dizajnu udžbenika su autori posvetili posebnu pažnju: tekst prate dobro pozicionirane reprodukcije (iz istorije umetnosti i iz savremene umetnosti), šeme, grafički prikazi i slično.
• Udžbenik pred učenike postavlja jasne standarde za dela koje im treba približiti a ne dolaze samo iz sfere likovne umetnosti već i iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, za pojave koje se nalaze u svakodnevnom kontekstu. Time se senzibilizuje učenička percepcija stvarnosti na osnovi odabranog sadržaja koji prikazuje kvalitetne, naučno determinisane kulturne vrednosti iz istorije kultura i različitih oblasti umetnosti.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf

NOVA GENERACIJA EDUKINIH INTERAKTIVNIH UDžBENIKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Nova generacija Edukinih interaktivnih udžbenika za 4. razred osnovne škole

https://youtu.be/C39G66HN4po