ВЕБИНАР “Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе”

Поштовани наставници,

Многи од вас су током протеклих година имали прилике да уживо учествују на представљањима Едукиних уџбеника. Настављамо у истој традицији, али ћемо се сада сретати онлајн, током серије вебинара на којима ће вам наши уредници и аутори пружити прилику да се упознате са Едукиним штампаним и дигиталним уџбеницима, приручницима за наставнике, са материјалима за Гугл учионицу, као и са свим осталим видовима стручне подршке која је доступна корисницима наших издања.

Задовољство нам је да вас позовемо да за вебинар Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред одаберете један од понуђених термина и да на тај начин дођете у прилику да се информишете и да са нама поразговарате о начину на који је Едукин тим креирао још једну генерацију сјајних, креативних и интерактивних уџбеника.

СРЕДА, 23.12.2020. У 12ч

СРЕДА, 23.12.2020. У 17ч

ЧЕТВРТАК, 24.12.2020. У 12ч

ЧЕТВРТАК, 24.12.2020. У 17ч

НОВИ УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Од наредне, 2021/2022. школске године, ђаци у Србији учиће по новом наставном плану и програму за осми разред. То значи да ће у реалној и виртуелној учионици бити у прилици да користе нова наставна средства – штампане и дигиталне уџбенике.

Један од таквих материјала је и Историја за осми разред основне школе са одабраним историјским изворима, ауторки Невене Грбовић и Милице Омрчен. Ово издање показује квалитете претходног уџбеника истих ауторки. Језиком прилагођеним узрасту садржај се излаже на прегледан начин, без оптерећивања непотребним подацима. Свака страница у уџбенику је графички уређена тако да су јасно визуелно одвојени обавезни садржаји од осталих делова текста – занимљивости, анегдота, задатака за најнадаредније ученике, задатака за тимски рад, објашњења непознатих појмова, питања и задатака за вежбање.

Садржаји су пажљиво бирани, тако да одговарају искуству детета на том узрасту и буду применљиви у различитим животним ситуацијама. Обе ауторке имају иза себе вишегодишњи рад у учионици и то се види у начину излагања садржаја и способности да се ученику пружи јасан увид у  природу и циљ онога што се учи. Наставницима историје је познато да се највећи изазов наставе огледа у понуди количине информација оптималне за број часова и узраст ученика; али и подршци ученику да савлада релевантну мрежу појмова овог предмета, која ће му помоћи да размишља у историјском контексту.

Штампани уџбеник историје праћен је дигиталним издањем на престижној Мозаик платформи. Уџбеник располаже са мноштвом мултимедијалних елемената од којих су већина интерактивни 3Д прикази. Поред тога, свака лекција садржи интерактивна питања и задатке за проверу знања. Ученик одмах добија повратну информацију о тачности, што представља одлично средство за самопорцену и даљи напредак.

Уџбеник на Мозаик платформи изузетан је савезник у реалној и виртуелној учионици. Изванредни 3Д прикази доприносе не само очигледној настави, у којој ученик може на јединствен начин доживети различите аспекте свакодневног живота у прошлости, видети како је изгледала одећа или грађевине, бити на месту значајних битака и преломних догађаја – већ и истраживачком учењу и критичком мишљењу.

Историја за осми разред Милице Омрчен и Невене Грбовић нуди много и ученику и наставнику. Писана из позиције наставника који добро познаје стварне потребе учионице, ова методички изузетно обликована књига представљаће поузданог савезника у савладавању  појмова из историје и изградњи свести о значају изучавања овог важног предмета.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/ist8deo.pdf

 

НОВО! ОДОБРЕНО! ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић

• Уџбеник садржи тематске целине I – Компоновање, II – Наслеђе, III – Комуникације, а закључује се сегментима „Речник”, „Индекс аутора” и „Литература”.
• Структура уџбеника је постављена сходно програму и исходима, са добро одмереним обимом наставног садржаја и адекватно изабраним репродукцијама – тако да не оптерећује ученика, већ уз специфичан начин обраде током наставе непосредно комуницира са узрастом којем је уџбеник намењен.
• Дидактичко-методички пажљиво обликован материјал подстиче и инспирише наставнике као медијаторе и ученике за стваралачко испољавање. Постављањем питања, давањем одговора, процењивањем, анализирањем и експликацијама у њиховој међусобној интеракцији развија се, поред уобичајених активности опажања, визуелног памћења, визуелног мишљења и ученичка самосталност у изражавању.
• У свакој тематској јединици функционално су постављене рубрике Добро је знати, Практична знања, Визуелна култура, Из историје, Размисли, истражи уради, Занимљивости, За радознале, а свака се целина завршава систематизацијом под називом Да поновимо. Уклапају се у целокупну организацију уџбеника и, истовремено, доприносе дефинисаности и комплексности приступа садржају, и динамици унутар садржаја.
• Посебан акценат стављен је на практичне вежбе. Ученици имају могућност да се укључе у решавање задатака и да на тај начин прошире своје искуство сопственим иницијативама. У вежбама се предлаже употреба како традиционалних материјала тако и савремених, са могућношћу коју ученици имају да истраже и направе свој избор.
• Графичко обликовање доприноси прегледности структуре уџбеника. Дизајну уџбеника су аутори посветили посебну пажњу: текст прате добро позициониране репродукције (из историје уметности и из савремене уметности), шеме, графички прикази и слично.
• Уџбеник пред ученике поставља јасне стандарде за дела које им треба приближити а не долазе само из сфере ликовне уметности већ и из области примењених уметности и дизајна, за појаве које се налазе у свакодневном контексту. Тиме се сензибилизује ученичка перцепција стварности на основи одабраног садржаја који приказује квалитетне, научно детерминисане културне вредности из историје култура и различитих области уметности.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЕДУКИНИХ ИНТЕРАКТИВНИХ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

https://youtu.be/C39G66HN4po

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Одобрени дигитални уџбеници на Мозаик платформи бесплатно доступни свим наставницима и ученицима

ПРВИ РАЗРЕД

Дигитални уџбеник Читанка за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације, галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста (нарочито дефиниције, питања, задатке и синтезе) наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Постојеће илустрације додатно су обогаћене галеријама слика, којима се подиже опсег и ниво функционалног образовног садржаја у вези са биобиблиографијом писца, рукописима, првим издањима дела и чувеним илустрацијама односно књижевним мотивима у ликовним уметностима, са значајним листовима и часописима.
 • Осим са ликовним уметностима, изразита је корелација са наставом историје, са музичком и сценском уметношћу и где год је то било могуће доступни су видео и аудио садржаји, или се упућује на одговарајуће линкове које, у договору са наставником, ученик може да активира.
 • Изузетне ЗД анимације омогућавају ученицима да сагледају културу старог света, средњег века и хуманизма и ренесансе, од античких богова и првих позоришта до Шекспировог Глоб театра.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сагласно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

Дигитални уџбеник Српски језик за први разред

 • Садржински у потпуности одговара штампаном уџбенику, у који су интерполирани, колико сама природа садржаја уџбеника допушта, одређени мултимедијални, видео и аудио садржаји, 3Д анимације (нпр. говорних органа, настајања гласа), галерије слика и тестови.
 • Сваки сегмент текста, нарочито дефиниције, задатке и синтезе, наставник може да прикаже издвојено и увећано.
 • Кратки тестови ученицима пружају прилику за самоевалуацију, а помоћу доступних алатки наставник може самостално да сходно акуелним наставним потребама креира додатне задатке, тестове и занимљиве игре.

 

ДРУГИ РАЗРЕД одобрени уџбеници

ЧИТАНКА И ГРАМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

У ПРИПРЕМИ

УЏБЕНИК ПСИХОЛОГИЈЕ за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

НОВИ ЕДУКИН КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ауторски и уреднички тим Едуке припремиo је нови комплет уџбеника из српског језика за четврти разред. Комплет се састоји из ЧИТАНКЕ, ПОУКА О ЈЕЗИКУ и РАДНЕ СВЕСКЕ. Према основним методичким опредељењима ови уџбеници се надовезују на наше уџбенике за претходне разреде. То значи да су вођени идејом о снажној унутарпредметној корелацији у којој се преплићу настава књижевности, језика и језичке културе.

Текстови у Читанци повезани су према тематско-мотивском принципу. Прати их богата методичка апаратура, више него довољна за ваљану организацију часа или рад код куће. Питања су позиционирана на маргину поред књижевног текста, тако да је ученику одмах јасно на који део текста се односе. Поред развијене мреже књижевних појмова, које се ученици непрекидно подсећају у одељку „Учимо и подсећамо се“, Читанка садржи одељке „Задаци из мале школе писања“ – који ученицима помажу да артикулишу различите вештине везане за писмено изражавање, те одељак „Повежи“ – који им омогућава да успоставе корелацију са садржајима других предмета и области свакодневног живота. Као и у претходним разредима, и у овом уџбенику заступљен је одељак који активира дететово лично искуство повезано са обрађиваним књижевним текстом: „А шта ти кажеш о“. Сваки текст започиње мотивационом препоруком неког наслова обрађиваног писца и подстицањем ученика да наслов потражи у својој библиотеци, са позивом „Читај више!“.

Питања су најконкретније везана за обрађивани текст, ученика враћају тексту и уче га да у њему тражи одговоре. Одељци у којима се подстиче уочавање корелације препуни су занимљивости из историје културе, сликарства, науке, па подстичу радозналост и даље истраживање различитих тема. Свако поглавље завршава се графички прегледном систематизацијом, а на крају Читанке налази се подела књижевности којом ученици треба да владају на крају првог циклуса образовања. Читанка, у складу са новим захтевима програма, издваја личности значајних жена – па се на крају сваког поглавља афирмишу сликарке, научнице, аритекте, лекарке, књижевнице.

Поуке о језику дате су прегледно, са великим бројем функционалних вежбања. Након понављања и проширивања садржаја из претходних разреда везаних за врсте речи, у Поукама је детаљно и прегледно обрађена служба речи у реченици. Као и у случају Читанке, и у овом уџбенику заступљени су „Задаци из мале школе писања“ који функционализују и повезују граматичка и правописна знања са вештинама из културе изражавања.

На крају уџбеника налази се одељак „Припремамо се за пети разред“ у ком је дат кратак репетиторијум свих садржаја из језика којим ученик треба да влада на крају првог циклуса образовања.

Радна свеска представља квалитетну допуну основним уџбеницима. Акценат је стављен на утврђивање садржаја из језика, правописа и језичке културе. Књижевност је заступљена кроз обраду дела из лектире и одломака из дужих дела – романа за децу. Ови делови употпуњавају сродне делове Читанке и уводе ученике у праћење лектире и одговарајући рад на дужем тексту. На крају Радне свеске дат је кратак подсетник за самооцењивање сопственог напретка из области језика, књижевности и језичке културе. Такође, свака лекција и у Поукама о језику и у Радној свесци праћена је табелом са исходима која ученику треба да помогне да прати сопствени напредак.

Овај исцрпни уџбенички комплет, који је урадио ауторски тим опробаних методичара и практичара (др Нада Тодоров, др Моња Јовић, Ивана Јухас, Јасна Игњатовић, Стеванија Кеча), представљаће подршку наставнику али и велику помоћ ученику – не само да успешно савлада садржаје четвртог разреда већ и да се припреми за изазове који га чекају у даљем школовању.  Поред тога, он представља разигран и занимљив водич кроз свет књижевности и језика, подстичући радозналост и креативност и код наставника и код ученика.

Комплет је праћен дигиталним верзијама на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf

НОВИ ОДОБРЕНИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Уџбеник ФИЗИКА 8, ауторке Наде Станчић

Интегрални део уџбеника чине:

 • збирка задатака и
 • приручник лабораторијских вежби.

Наставно градиво систематизовано је и дидактички обликовано тако да ученику омогући:

 • самостално индивидуално и кооперативно конструисање физичких појмова и њихово повезивање у систем;
 • самостално индивидуално и кооперативно извођење једноставних експеримената средствима из домаћег и школског окружења;
 • упознавање и сталну примену методологије саобразно методологији истраживања у физици;
 • поређење сопствених мисаоних, емпиријских и експерименталних запажања и закључака са запажањима и закључцима релевантних физичара;
 • стално преиспитивање разумевања градива;
 • стално утврђивање и проверу знања.

Наставни садржаји су изложени јасно и прегледно, а методичка апаратура функционално усмерена на остваривање предвиђених исхода. Успоставља унутарпредметну и међупредметну корелацију, акцентује повезивање физичких појава са животном стварношћу и са другим наукама и дисциплинама у савременом свету, као и систематизацију знања неопходног на завршном испиту и у даљем школовању. Посебну вредност представља и настојање ауторке да подстицајно осмишљеним захтевима и налозима код ученика развија и негује интересовање за истраживања у области физике и њој сродних наука и дисциплина.

Уџбеник прати и дигитално издање на Мозаик платформи.

Део уџбеника можете погледати пратећи следећи линк:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Срдачан поздрав из Едуке!

НОВИ ЕДУКИН УЏБЕНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Биологија за 8 разред, УЏБЕНИК

Ауторке: Весна Милетић, Душица Комановић

 • Едукин уџбеник Биологија за 8. разред прати нови Програм наставе и учења и омогућава постизање исхода који су прописани за овај разред. По концепцији и дизајну уџбеник је савремен, интерактиван, занимљив и примерен узрасту.
 • Богато дугогодишње наставничко искуство ауторки функционално је примењено на тексту уџбеника успостављањем чврсте везе са контекстом рада у учионици, у прилагођавању садржаја ритму и дужини часа.
 • Основно градиво је, као и у претходним разредима, подељено у пет области: Јединство грађе и функције као основа живота, Човек и здравље, Порекло и разноврсност живота, Наслеђивање и еволуција и Живот у екосистему.
 • Основни текст је поткрепљен сегментом Занимљива биологија, који садржи низ примера, чињеница и идеја које олакшавају усвајање знања, буде љубав према природи и радозналост да се открива даље те пружа могућност ученику да употпуни своја знања.
 • Одељак Биолози истраживачи подстиче ученике да кроз вежбе, пројекте, дебате и акције развију функционална знања и унапреде интеракцију са другим ученицима. Утиче позитивно на социјализацију, ствара осећај одговорности за успех групе, а ученике мотивишу да откривају нове путеве сазнања.
 • Уџбеник помаже ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност.
 • Сегмент Биолози креативци отвара могућност повезивања наставних садржаја биологије са садржајима осталих предмета: српским језиком, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком… Од ученика се тражи да нацртају стрип, направе моделе, искористе материјал за рециклажу.
 • На крају сваке лекције налази се сегмент Биолошке мозгалице, са задацима подељеним и обележеним на три нивоа знања, који ученицима омогућавају проверу наученог односно самоевалуацију. У ту сврху доследно су кроз уџбеник креирани и налози Биолози паметнице (садржи сажете чињенице из лекције), Разумеш ли? (питања за сажету репродукцију знања), Брзо и кратко, учи се лако (мапе ума за брже и лакше учење на визуелан начин). Важни појмови односно кључне речи такође су посебно истакнути поред основног текста.
 • Вертикално унутарпредметно (али и међупредметно) повезивање наставних садржаја омогућава и дидактички елемент Поглед уназад на крају сваке лекције. Од ученика се захтева да се подсете наставних садржаја из ранијих разреда или из других предмета, што ће допринети лакшем савладавању градива актуелне лекције. Тиме се знања унутар предмета надограђују, а затим води ка међупредметном повезивању.
 • У припреми је и дигитални уџбеник на Mozaik платформи.

Биологија за 8 разред, РАДНА СВЕСКА

 • Радна свеска прати градиво уџбеника, садржи 10 до 12 различитих задатака у свакој лекцији, као и задатак Забави се и утврди своје знање.
 • Поред задатака подељених и обележених на три нивоа знања, постоје и два задатка за ИОП1 и ИОП2, као и по два задатка истраживачког типа за надарене ученике који наставу прате по ИОП-у 3.
 • Задаци су урађени тако да имају налоге различитог типа: допуни реченицу, повежи појмове, обележи слику, упиши у табелу, заокружи Т или Н, објасни…
 • Садржи и пажљиво пробране текстове који објашњавају неки биолошки појам или чињеницу, актуелне у свакодневном животу или садрже занимљивости из света биологије. Испод текста су и питања која проверавају разумевање прочитаног.
 • Успостављена је корелација са другим предметима (српским језиком, ликовном културом, географијом, математиком).
 • Ученике ће забавити ребуси, осмосмерке, игре асоцијација и друге креативне игре. Мини-пројекат посебно ангажује знања и умења ученика, који самостално може да изабере да ли ће га урадити код куће или у школи, индивидуално или групно.
 • Радну свеску прате Решења задатака.

Биологија за 8 разред, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

 •  Контролни задаци за ученике по областима у 2 групе садрже по 10 питања на три нивоа знања.
 • Креирани су као помоћ наставницима при изради четрдесетпетоминутне провере знања.
 • На крају сваког теста налази се и бодовна скала, тако да и сами ученици имају увид у начин бодовање задатака према тежини.
 • Тестови садрже и Решења.

Биологија за 8 разред, МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК

 •  Уџбеник, Радну свеску, Контролне задатке и дигитални уџбеник на Мозаик платформи прати свеобухватни Методички приручник који су креаирале ауторке уџбеничког комплета.
 • Поред глобалних, оперативних планова и дневних припрема, свакој лекцији прикључени су наставни листићи у којима се налазе додатне вежбе, питања, занимљивости.
 • Методички приручник нуди и иницијални тест, тестове по стандардима и тестове за ученичку самопроцену.
 • Уврштена су и 4 теста за проверу знања са бодовањем и скалом за оцењивање.

Део уџбеника можете прелистати пратећи следећи линк

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija_8_deo

ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Едукини уџбеници из српског језика су већ готово двадесет година добро познати учитељима у Србији, који их годинама радо користе у настави. Програмом од петог до осмог разреда кућа је почела да се бави пре десет година, пратећи промене у образовним визијама Министарства просвете, све до најновијих промена у наставним плановима и програмима. Едукине предметне уреднице, др Јелена Журић и др Моња Јовић, развијале су током година посебан поглед на то како треба да изгледа ваљан комплет уџбеника из књижевности и језика: шта он треба да понуди наставнику, а шта ученику.

У том смислу, један од најважнијих одлика Едукиних комплета произилази из става да сви делови уџбеничког комплета – читанка, граматика и радна свеска – чврсто и доследно треба да буду повезани према темељном принципу унутарпредметне корелације. Садржаји из области књижевности укључују и разматрање језичких појава, као што се језичкa правила у граматици тумаче најпре на књижевним лингвометодичким предлошцима. Сходно томе је и  водич кроз области Едукиних уџбеника граматике увек писац: Јован Јовановвић Змај (у петом разреду), Исидора Секулић (у шестом), Бранислав Нушић (у седмом) а Доситеј Обрадовић и Вук Караџић (у осмом разреду). Повезивање области књижевности, језика и језичке културе доприноси томе да ученици постигну планиране исходе и компетенције учења, али и да развијају и трајно негују љубав према читању и култури говора и писменог изражавања.

Даље, најважнији методички налози треба да буду концентрисани на подстицање критичког мишљења и на ослобађање стваралачког потенцијала ученика. Пред ученицима је увек истакнута могућност избора истраживачких и креативних задатака, што наставницима отвара разнолика поља за интегративну, мултидисциплинарну или пројектну наставу.

На ова два темељна принципа изграђени су сви Едукини уџбеници књижевности и језика, од скора доступни и у дигиталном издању. Дигитални уџбеници су обогаћени, осим великим бројем задатака и тестова, и додатним визуелним и акустичким садржајима (видеом, 3Д анимацијама, музичким композицијама, галеријама слика) погодним и за корелативне и интердисциплинарне приступе у настави језика и књижевности.

У описаном духу обликовани су и нови уџбеници за осми разред, који ће бити доступни од наредне школске године.

Читанка за осми разред носи наслов Магија читања  и у прстенастој композицији обухвата, осим текстова из обавезног програма школске и домаће лектире, и већину текстова из изборног програма. Прво и последње поглавље носе наслов Магија књиге и заправо представљају пролог и епилог: уџбеник почиње есејима о важности књиге и читања, а завршава се текстовима који ученицима омогућавају да испоље своје аналитичке, истраживачке и стваралачке способности. Сваки књижевни текст прати пажљиво осмишљена методичка апаратура која поступно води ученика од разумевања прочитаног до тумачења књижевног дела.

Велики број предложених задатака отвара могућности за индивидуални и групни рад, за унутарпредметне и међупредметне корелације, интердисциплинарне приступе и пројектну наставу. Пажљиво изабрани ликовно-графички прилози кореспондирају са књижевним текстовима, њихова улога је сазнајна, образовна, али и надахњујућа. Истакнута је повезаност књижевности са другим уметностима и усмерена тако да негује и развија првенствено естетичке компетенције и потребу ученика за стваралачким изражавањем.

Уџбеник Српски језик и језичка култура са вежбањима обухвата све садржаје предвиђене програмом, уз пажљиво одабране задатке за обнављање, утврђивање и систематизацију наставних садржаја. Водичи кроз уџбеник су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић: осим у првом поглављу, посвећеном историји језика, у ком је више пажње посвећено њиховом раду – они остају до краја уџбеника присутни у изабраним цитатима, важним за разумевање језика и културе усменог и писменог изражавања.

Уџбеник је знатним делом конципиран и као својеврсни репетиторијум наставних садржаја усвојених у претходним разредима (фонетика, морфологија, синтакса), уз назнаке да следи обнављање, систематизација – што је погодно да се на самом часу ученици уз помоћ табеларних и других графичких приказа подсете основних правила и примене их на одабраним вежбама и задацима. У целини, сви методички налози подстичу ученике на богаћење речника, развијање језичког осећања и способности ваљаног усменог

Радна свеска у потпуности кореспондира са наставним садржајима обухваћеним читанком и граматиком, прегледно их систематизујући по областима и кроз разнолике типове задатака. Повезује и обједињује у унутарпредметној корелацији све садржаје потребне и неопходне за остваривање предвиђених исхода и за припремање ученика за завршни испит.

Настава књижевности и језика представља темељ разумевања свих других области и предмета изучавања. Ученик који ваљано влада језичким вештинама, разуме прочитано и уме да се артикулисано изрази – те ће вештине користити у савладавању свих других вештина и знања. За наставника књижевности и језика велики је изазов спроводити тако захтевне циљеве имајући на располагању изнимно мали број часова.

Отуда је подршка настави у виду квалитетно обликованог уџбеничког комплета више него драгоцена.

Делове уџбеника можете прелистати пратећи следеће линкове:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/_d0_a1_d1_80_d0_bf_d1_81_d0_ba_d0_b8_20_d1_98_d0_b

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_20jezik_20gramatika_208_20123-138

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_20sveska_208_2064-71

 

 

НОВИ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД

Едука са поносом представља нове уџбеничке комплете из технике и технологије за 7. и 8. разред иза којих стоји наставнички и ауторски рад Зорана Лапчевића. Уџбеници су савремени, једноставни за разумевање и прате актуелни Програм наставе и учења овог предмета.
Аутор је посветио изузетну пажњу како текстуалном тако и визуелном елементу олакшавајући на тај начин ученицима изучавање наставног градива и осмишљавајући га тако да ученика подстакне на савладавање најновијег алгоритамског и предузетничког начина размишљања и решавања проблема.
Појмови су прецизно појашњени, а илустрације, фотографије, цртежи и текстови којима обилује уџбеник пружају прегледан и функционалан визуелни доживљај. Ученици добијају могућност да на занимљив али и њима примерен начин уче о технологијама те да једнога дана заиста и пожеле да се њима и професионално баве.
Уџбеници ученика воде кроз форму подсећања на претходно реализовано наставно градиво, дајући му савете и препоруке за даљи рад, а за оне који желе да знају више аутор је обезбедио квалитетне материјале и у виду линкова на интернету како би олакшао сналажење и реализацију жељеног, те проширио ученикова сазнања. Нарочито су подстицајни предлози како би нешто могло да се самостално уради, пропраћени одговарајућим вежбама и питањима те систематизацијом на крају.
Уџбенике прати конструкторски материјал који представља не само избор материјала неопходних за извођење практичних радова, већ и цртеже и упутства, нарочито важне у погледу економичног коришћења у циљу израде више модела и макета, како у току редовне наставе, тако и часова слободних активности. Цртежи модела и макета у упутству не обавезују ученике на израду, већ им са понуђеним материјалима пружају могућност да у потпуности искажу своју креативност, маштовитост и стваралачку способност тако што ће осмислити модел/макету по сопственој замисли.
У току реализације практичних радова код ученика се подстиче и критички дух, важан приликом даљег процеса наставе и учења и развоја ученика. Користећи се овим конструкторским материјалом ученици могу да одлуче да ли ће радити самостално, у пару или групи, чиме се подстиче осећај заједништва. Кроз тимски рад се долази до још бољих идејних решења, што је врло важно у овом наставном предмету.
Аутор поручује да постоји могућност израде радова од преосталог материјала у слободном времену ученика у циљу постизања креативности, стваралачког духа и самосталности. Комплет за конструкторско моделовање пружа могућност ученицима да додатно унапреде предузетничке вештине.
Ови одлично обликовани наставни материјали написани су од стране аутора иза ког стоји дугогодишње педагошко и наставничко искуство и биће драгоцен савезник у учионици.

Делове уџбеника можете погледати пратећи следеће линкове:
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit7_20deo
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit8_20deo