ЕДУКА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ И САЈМУ „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

ЕДУКА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ И САЈМУ

„НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“, Белекспоцентар, од 8. до 9. јуна 2018.

 

Kао и претходних година, Издавачка кућа Едука има задововољство да вас позове да посетите наш штанд на Међународној конференцији и сајму „Нове технологије у образовању“ и упознате се са нашим новим материјалима за е-учење и наставу.

Конференција се организује по пети пут заредом са циљем унапређења квалитета образовања у овом делу света кроз употребу информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Догађај ће се одржати у Белекспоцентру и просторијама хотела „Холидеј Ин“ у Београду, од 8. до 9. јуна 2018.

Конференција је јединствена прилика за професионални развој наставног и ненаставног особља у предшколским установама, школама, универзитетима и другим организацијама.

Дођите да подстакнете своју креативност, осавремените процес учења и на што бољи начин искористите могућности које нове технологије пружају.

Упознајте Едукине стручњаке који су у претходном периоду вредно радили на новим дигиталним уџбеницима, курсевима на мудл платформи, електронским додацима за наставу и учење и др.

Радо ћемо вас угостити на нашем штанду и разменити драгоцена искуства и идеје!

Чекамо вас у БЕЛЕКСПОЦЕНТРУ, од 8. до 9. јуна 2018.

Научи кроз вежбања подстиче креативност и развија самосталност ученика

Едукин материјал намењен учењу српског језика

Научи кроз вежбања

подстиче креативност и развија самосталност ученика

 

У часопису Лингвистичке актуелности (бр. 30) Института за српски језик САНУобјављен је приказ нашег иновативног издања из вануџбеничког програма за предмет Српски језик и књижевностНаучи кроз вежбања ауторке Сање Грковић.

 http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/2111

Бојана Симић Туфегџић (Лајковац)

 

Сања Грковић: НАУЧИ КРОЗ ВЕЖБАЊА. Београд, Едука, 2017.

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас из-давачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тесто-ви и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под нази-вом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Материјал је усклађен са Наставним планом и програмом у основној школи и састоји се из две целине: Тестова и Електронске збирке задатака (ЦД). Препорука аутора је да се најпре раде задаци из Електронске збирке, јер је градиво у њој тако издељено да одговара наставним садржајима који се постепено усвајају у старијим разредима. Она садржи вежбања и подсетнике (који су граматика у малом), а задаци су разнолики по тежини и по облику. Ученик има могућност да одмах добије информацију о тачности својих одговора. После сваке од шест области (историја језика, фонетика, морфологија, грађење (творба) речи и значење речи, синтакса и правопис), ученик може да провери исходе, при чему му се сугерише на које задатке и теме треба да се врати и поново их проучи кроз вежбања. Збирка садржи и Занимљивости које служе да негују радозналост, да задовоље шира интересовања ученика и да подстичу на креативност и језичко мишљење. Тек када ученик испуни све захтеве предвиђене исходима (самопроцена), може приступити тестовима. Провера тачности одговора из тестова показаће ученику у којој мери је савладао градиво. Прате их образовни стандарди и решења.

Материјал Научи кроз вежбања намењен је ученицима основне школе (од петог до осмог разреда), драгоцен је током припремања ученика за завршни испит, али и за такмичења. Електронска збирка је погодна и за групни рад на рачунару, као и за рад на такозваној „паметној табли“.

У ери владавине компјутерске технологије, материјал Научи кроз ве-жбања олакшава усвајање градива из граматике српског језика и правопи-са, на иновативан и занимљив начин подстиче креативност и развија само-сталност ученика.

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 4

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 4

ЗА ВАСПИТАЧЕ, НАСТАВНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И СРЕДЊОШКОЛСКЕ НАСТАВНИКЕ

 

Издавачка кућа „Едука“ из Београда четврту годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед“, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној школи. Од ове године конкурс је отворен и за васпитаче и за средњошколске наставнике.

Пропозиције конкурса:

 1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност ће имати радови који имају иновативни карактер (хеуристичко учење, пројектно оријентисано учење, учење путем решавања проблема, дијалошки и интердисциплинарно усмерено учење, учење кроз игру и сл.) – односно радови у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.
 2. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.
 3. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.
 4. Најуспелије припреме биће објављене у електронском издању Зборника „Час за углед“ (предшколско образовање, разредна настава, предметна настава).
 5. Најбоље припреме биће новчано награђене (прво, друго и треће место).
 • Конкурс је отворен до 15. маја 2018. године. Резултати конкурса биће објављени око 15. септембра 2018. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време одржавања Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања:

 • Електронску верзију рукописа у Word формату послати на

имејл: caszaugled.eduka@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ:

Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту, порталу и на Фејсбуку.

 

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке“

Читанка и граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

НОВА ЕДУКИНА ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ауторки др Оливере Радуловић, др Јелене Ангеловски и Јелене Журић.

 • Прегледно су и јасно постављени елементи методичко-дидактичке апаратуре.
 • Апаратура уџбеника разноврсна је и подједна­ко инспиративна за рад на часу и за самоста­лан рад ученика.
 • Налози и задаци су осмишљени према стан­дардима за основни, средњи и напредни ниво постигнућа.
 • Интердисциплинарни приступ – повезивање књижевности са другим уметностима – раз­вија и богати рецептивне и стваралачке по­тенцијале ученика.
 • Поред кључних речи, мотивационог увода у читање текста, питања за разговор о делу и његово тумачење, навода из релевантне секундарне литературе, синтезе градива, за­датака за рад на часу или код куће, занимљи­вости повезаних са поједином књижевном појавом и биобиблиографских бележака – ауторке су увеле и посебне сегменте: изводе из кључних (ауто)поетичких записа сваког од заступљених стваралаца; наводе из релевант­них текстова посвећених језику одређеног књижевног дела и њеног аутора, као и изборе из текстова који се односе на дух времена у коме дело настаје, већином пробраних из опуса савременика.
 • Поменуте иновације уносе садржаје неоп­ходне за савремено тумачење књижевног текста, или на њих упућују, будући да су ана­литичко-синтетички приступи у већини посвећени тумачењу парадигматичних дела која су обележила како домаћу тако и европску (светску) књижевност XX века.

 

ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА ауторке др Душке Кликовац

 • Пробрани лингвометодички предлошци, за којима следе објашњења, примери и дефиниције, који су графички јасно међусобно одвојени.
 • Вежбања, подељена на „сасвим лака“, „прилично лака“ и „мало тежа“ (укупно 278); њима су прикључени и нарочито осмишљени задаци за ученике који желе да сазнају више, као и издвојени, опсежнији задаци, под насловом Читам и размишљам, чиме се стимулише и проверава способност ученика за интерпретацију текста, издвајање кључних информација, као и препознавање обрађених језичких феномена.
 • Основни текст је у свим поглављима пропраћен, у засебним оквирима илиодељеним сегментима, квизом, шалама, пословицима, кратким занимљивим подацима и питањима, објашњењима значења и порекла страних речи, као и низом краћих текстова који се баве различитим језичким феноменима. Последње поглавље, под насловом Колико знам, садржи 161 задатак за самосталну проверу знања, груписан по областима.
 • На крају су дата решења задатака, речник и регистар имена и појмова.

Техника и технологија 5

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  5. разред

 

Поштовани наставници Технике и технологије,

 

Техника и технологија је наставни предмет који је са новим планом и програмом наставе и учења присутан од ове школске године, али своју праву имплементацију доживеће од септембра 2018. године са новим уџбеничким комплетом који је за вас и ваше ученике припремила Издавачка кућа „Едука“ у сарадњи са дугогодишњим аутором, вашим колегом Зораном Д. Лапчевићем.

Уџбенички комплет у потпуности прати нови, савремени приступ настави и учењу заснованом на образовним исходима, тј. јасним и прецизним исказима о томе шта ученик треба да зна, да уради по завршетку процеса учења. Уџбенички комплет омогућава и учење за функционално знање које се развија континуирано, траје дуже и применљиво је у свакодневном животу.

Уџбенички комплет чине:

 • уџбеник – у фази одобрења;
 • радна свеска – ОДОБРЕНО;
 • материјал за конструкторско обликовање – у фази одобрења.

Уџбеник и радна свеска савременим садржајем, дизајном и једноставним коришћењем омогућавају ученицима да стекну, утврде и провере знања предвиђена планом и програмом за овај предмет.

Материјал за конструкторско моделовање омогућава ученицима да стечена теоријска знања примене кроз практичан рад, развију сопствену креативност, предузетнички дух и стваралаштво.

Уџбенички комплет прате и додатни материјали који наставницима пружају методичку подршку у настави, као што су: методички приручник за наставнике, мултимедија, глобални и оперативни планови рада, непосредне припреме за час, тестови за проверу знања ученика, тестови за припрему ученика за такмичења, стручно усавршавање путем акредитованих семинара и др.

Контактирајте издавачку кућу „Едука“ путем имејла да бисте се редовно и благовремено информисали у вези са вашим предметом и на време обезбедили свој бесплатан примерак уџбеничког комплета и пратећих материјала.

Вама и вашим ученицима желимо успешан рад уз уџбенички комплет за Технику и технологију Издавачке куће „Едука“.

Сајамске промоције

Драги пријатељи, колеге, сарадници,

Позивамо вас да нам се придружите на 62. Међународном сајму књига у Београду.

Дођите да упознате наша нова издања и размените мишљења са уредницима и сарадницима Издавачке куће „Едука“.

Поред штандова у Хали 1 и Хали 2а, бићете у прилици да посетите следеће промоције:

Четвртак, 26.10.

Сала „Борислав Пекић“

11.00–11.50 – „Час за углед 3“, представљање зборника за разредну и предметну наставу;  говоре проф. др Оливера Радуловић, мр Весна Поповић и уредници Едуке

 

Четвртак, 26.10.

Сала „ Александар Вучо“

13.00–13.50 ЕДУКА – Представљање електронских издања „Едука: е-учење и настава“; говоре аутори и уредници Едуке

 

Петак 27.10.

Сала „Васко Попа“

18.00–18.50 ЕДУКА – Представљање новог наслова из Едукине едиције „Педагошка раскршћа“: Ноам Чомски, „О погрешном образовању“; говоре: проф др Рајна Драгићевић, Зоран Ћирјаковић и уредници Едуке

 

Чекамо вас на Сајму!

 

Ваша ЕДУКА

 

РЕЗУЛТАТИ ЕДУКИНОГ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 2017.

РЕЗУЛТАТИ ЕДУКИНОГ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 2017.


НАГРАЂЕНИ РАДОВИ


РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРВА НАГРАДА

Даница Коцевска и Славојка Милошевић, „Кад порастем, бићу научник” (пројектна настава, тематски дан), ОШ „Михајло Пупин”, Ветерник

ДРУГА НАГРАДА

Звонимирка Јовичић,„Зависност разлике од промене умањиоца” (Математика), ОШ „Моша Пијаде”, Жагубица

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Младен Глигоријевић, „Основне карактеристике течности” (Природа и друштво), ОШ „Горан Остојић, Јагодина

2. Љиљана Спасић, „Дељење збира и разлике бројем” (Математика), ОШ „Коста Стаменковић”, Српски Милетић

           

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПРВА НАГРАДА

Даница Гавриловић, „Програм за техничко цртање SketchUp”, ОШ „Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад

ДРУГА НАГРАДА

1.Мр Маја Анђелковић Шегуљев, „Пример комбиновања метода у настави”(Интегративна метода у настави заснована на корелацији: Биологија, Српски језик, Математика, Физика / Познавања природе, Ликовна култура, Музичка култура, Информатика), ОШ„Свети Сава”, Београд

2. Снежане Богићевић, „Питагорина теорема“, ОШ „Јован Дучић”, Београд

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Ксенија Драгаш, „Мерење систематизација”, ОШ „Ђура Јакшић”, Чуруг

2. Лидија Ђоковић (Стефановић), „Деца Иве Андрића”, ОШ „Јошаничка Бања”, Јошаничка Бања
Read more

Васпитање је онакво какво нам је друштво. И обрнуто.

Проф. др Бошко Влаховић: Васпитање је онакво какво нам је друштво. И обрнуто.

Змаја од Ноћаја је улица у центру Београда која крије старе предратне зграде, и у једној од њих редакцију Едуке, једне од најцењенијих домаћих издавачких кућа. Када се попнете стрмим степеницама до саме редакције, учиниће вам се да сте ушли у дом неког доброг домаћина. Тај осећај појачава се кад се нађете у канцеларији оснивача Едуке, професора Бошка Влаховића. Времешан човек, са широким осмехом, дивним односом према својим запосленима и веома расположен за причу. Али не о себи.

Ваљда баш због тога што о себи мало говори, ако гуглате оснивача Едуке, претраживач вам неће дати ниједан резултат. Тек ако професора Бошка Влаховића потражите под пуним именом и презименом, само ће један линк искочити и одвести вас на сајт Српске академије образовања. Ту ћете открити ко је професор Влаховић. Борац за другачије образовање у Србији. Један од носилаца реформи образовног система од средине прошлог века. Професор Опште педагогије, Образовне технологије и Интердисциплинарног семинара за педагогију и психологију на Учитељском факултету у Београду.

Човек који је давне 1978. године писао магистарски рад на тему Технолошка модернизација наставе и учења. Да, пре безмало 40 година борио се да образовање буде модерно, да се наставницима рад олакша, а ученицима усвајање знања учини лаким и лепим. Он о томе не говори. Током читавог разговора, када говори о себи, он прича само о периоду када је био учитељ у селу, о ђацима, о својим колегама, о томе како је било некад а како данас. О свему што је за наше образовање урадио – нећете чути ни реч.

Баш због те фокусираности на ђака и учитеља, Едука је један од издавача уџбеника коме наставници верују.

У просвети сте, на различитим позицијама, провели цео радни век. Прошли сте пут од учитеља у малом месту до универзитетског професора, напослетку основали Едуку, која је успела да постане један од најзначајнијих издавача уџбеника у Србији. Имајући у виду то богато и атипично искуство, шта видите као сталне проблеме наше школе, које, упркос напорима, још увек нисмо решили?

Наше друштво и даље не успева да у знању, новим идејама и науци препозна највредније производе – нову економију, а то значи и сигурнију и срећнију будућност. То је основни разлог што нам школа још увек истрајава у клишеима старе педагогије. Примерице, пре безмало двадесет година Европска унија је у оквиру Лисабонске декларације усвојила одлуку о стратегијама учења уз примену савремене информационе технологије, као кључног правца даљег развоја образовања. То су урадиле и све њене чланице. Наравно, то није довољно. Темељ промишљања школе мора остати педагошки: технологија у томе може да помогне. У фокусу друштва мора бити образовање и, у оквиру тога, иновативна школа.
Read more

ТЕСТ: Матуранти, проверите да ли сте спремни за пријемни испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 Српски језик – завршни испит за малу матуру

Након математике, решили смо да тестирамо и ваше знање српског језика и књижевности. У томе нам је помогла издавачка кућа „Едука”, њихова збирка за припрему завршног испита из cрпског језика и уредница Јелена Журић. У наставку је 20 питања, онаквих каква очекују ђаке на малој матури за две недеље. Ово је одличан начин да матуранти провере своје знање.

Извор:
http://zelenaucionica.com/test-maturanti-proverite-da-li-ste-spremni-za-prijemni-ispit-iz-srpskog-jezika/

 

НОВЕ ЕДУКИНЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА НАДАРЕНЕ МАТЕМАТИЧАРЕ ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НОВЕ ЕДУКИНЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА НАДАРЕНЕ МАТЕМАТИЧАРЕ ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 • Математика за младе математичаре, ученике трећег разреда основне школе
 • Математика за младе математичаре, ученике четвртог разреда основне школе

Збирке  задатака аутора Марка М. Игњатовића

Јединствене збирке задатака за надарене математичаре у млађим разредима основне школе намењене су младим математичарима који самосталним радом, радом у секцијама или на додатној настави желе да решавају занимљиве задатке, сложеније од оних са којима се сусрећу у редовној настави.

Садржај збирки задатака приближен је редовној и додатној настави са повећаним захтевима, подстицајан је и иновативан.

За решавање задатака из збирки потребно је да ученик беспрекорно савлада градиво на редовним часовима, како би могао да крене корак даље у истраживању овог предмета. Љубав према математици, уз доста труда и самосталног рада донеће изузетне резултате и подстаћи ученика на даље усавршавање у овој области.

Забавни, мотивишући, иновативни и сложени задаци подстичу интелектуални раст и припремају ученика за следеће математичке изазове.