NOVO! ODOBRENO! LIKOVNA KULTURA ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Dragan Đorđević i Zoran Ignjatović

• Udžbenik sadrži tematske celine I – Komponovanje, II – Nasleđe, III – Komunikacije, a zaključuje se segmentima „Rečnik”, „Indeks autora” i „Literatura”.
• Struktura udžbenika je postavljena shodno programu i ishodima, sa dobro odmerenim obimom nastavnog sadržaja i adekvatno izabranim reprodukcijama – tako da ne opterećuje učenika, već uz specifičan način obrade tokom nastave neposredno komunicira sa uzrastom kojem je udžbenik namenjen.
• Didaktičko-metodički pažljivo oblikovan materijal podstiče i inspiriše nastavnike kao medijatore i učenike za stvaralačko ispoljavanje. Postavljanjem pitanja, davanjem odgovora, procenjivanjem, analiziranjem i eksplikacijama u njihovoj međusobnoj interakciji razvija se, pored uobičajenih aktivnosti opažanja, vizuelnog pamćenja, vizuelnog mišljenja i učenička samostalnost u izražavanju.
• U svakoj tematskoj jedinici funkcionalno su postavljene rubrike Dobro je znati, Praktična znanja, Vizuelna kultura, Iz istorije, Razmisli, istraži uradi, Zanimljivosti, Za radoznale, a svaka se celina završava sistematizacijom pod nazivom Da ponovimo. Uklapaju se u celokupnu organizaciju udžbenika i, istovremeno, doprinose definisanosti i kompleksnosti pristupa sadržaju, i dinamici unutar sadržaja.
• Poseban akcenat stavljen je na praktične vežbe. Učenici imaju mogućnost da se uključe u rešavanje zadataka i da na taj način prošire svoje iskustvo sopstvenim inicijativama. U vežbama se predlaže upotreba kako tradicionalnih materijala tako i savremenih, sa mogućnošću koju učenici imaju da istraže i naprave svoj izbor.
• Grafičko oblikovanje doprinosi preglednosti strukture udžbenika. Dizajnu udžbenika su autori posvetili posebnu pažnju: tekst prate dobro pozicionirane reprodukcije (iz istorije umetnosti i iz savremene umetnosti), šeme, grafički prikazi i slično.
• Udžbenik pred učenike postavlja jasne standarde za dela koje im treba približiti a ne dolaze samo iz sfere likovne umetnosti već i iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, za pojave koje se nalaze u svakodnevnom kontekstu. Time se senzibilizuje učenička percepcija stvarnosti na osnovi odabranog sadržaja koji prikazuje kvalitetne, naučno determinisane kulturne vrednosti iz istorije kultura i različitih oblasti umetnosti.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/likovno8deo.pdf

NOVA GENERACIJA EDUKINIH INTERAKTIVNIH UDžBENIKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Nova generacija Edukinih interaktivnih udžbenika za 4. razred osnovne škole

https://youtu.be/C39G66HN4po

DIGITALNI UDžBENICI – SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST ZA GIMNAZIJE I SREDNjE ŠKOLE

Odobreni digitalni udžbenici na Mozaik platformi besplatno dostupni svim nastavnicima i učenicima

PRVI RAZRED

Digitalni udžbenik Čitanka za prvi razred

 • Sadržinski u potpunosti odgovara štampanom udžbeniku, u koji su interpolirani multimedijalni, video i audio sadržaji, 3D animacije, galerije slika i testovi.
 • Svaki segment teksta (naročito definicije, pitanja, zadatke i sinteze) nastavnik može da prikaže izdvojeno i uvećano.
 • Postojeće ilustracije dodatno su obogaćene galerijama slika, kojima se podiže opseg i nivo funkcionalnog obrazovnog sadržaja u vezi sa biobibliografijom pisca, rukopisima, prvim izdanjima dela i čuvenim ilustracijama odnosno književnim motivima u likovnim umetnostima, sa značajnim listovima i časopisima.
 • Osim sa likovnim umetnostima, izrazita je korelacija sa nastavom istorije, sa muzičkom i scenskom umetnošću i gde god je to bilo moguće dostupni su video i audio sadržaji, ili se upućuje na odgovarajuće linkove koje, u dogovoru sa nastavnikom, učenik može da aktivira.
 • Izuzetne ZD animacije omogućavaju učenicima da sagledaju kulturu starog sveta, srednjeg veka i humanizma i renesanse, od antičkih bogova i prvih pozorišta do Šekspirovog Glob teatra.
 • Kratki testovi učenicima pružaju priliku za samoevaluaciju, a pomoću dostupnih alatki nastavnik može samostalno da saglasno akuelnim nastavnim potrebama kreira dodatne zadatke, testove i zanimljive igre.

 

Digitalni udžbenik Srpski jezik za prvi razred

 • Sadržinski u potpunosti odgovara štampanom udžbeniku, u koji su interpolirani, koliko sama priroda sadržaja udžbenika dopušta, određeni multimedijalni, video i audio sadržaji, 3D animacije (npr. govornih organa, nastajanja glasa), galerije slika i testovi.
 • Svaki segment teksta, naročito definicije, zadatke i sinteze, nastavnik može da prikaže izdvojeno i uvećano.
 • Kratki testovi učenicima pružaju priliku za samoevaluaciju, a pomoću dostupnih alatki nastavnik može samostalno da shodno akuelnim nastavnim potrebama kreira dodatne zadatke, testove i zanimljive igre.

 

DRUGI RAZRED odobreni udžbenici

ČITANKA I GRAMATIKA ZA DRUGI RAZRED

 

U PRIPREMI

UDžBENIK PSIHOLOGIJE za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija

NOVI EDUKIN KOMPLET UDžBENIKA ZA SRPSKI JEZIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autorski i urednički tim Eduke pripremio je novi komplet udžbenika iz srpskog jezika za četvrti razred. Komplet se sastoji iz ČITANKE, POUKA O JEZIKU i RADNE SVESKE. Prema osnovnim metodičkim opredeljenjima ovi udžbenici se nadovezuju na naše udžbenike za prethodne razrede. To znači da su vođeni idejom o snažnoj unutarpredmetnoj korelaciji u kojoj se prepliću nastava književnosti, jezika i jezičke kulture.

Tekstovi u Čitanci povezani su prema tematsko-motivskom principu. Prati ih bogata metodička aparatura, više nego dovoljna za valjanu organizaciju časa ili rad kod kuće. Pitanja su pozicionirana na marginu pored književnog teksta, tako da je učeniku odmah jasno na koji deo teksta se odnose. Pored razvijene mreže književnih pojmova, koje se učenici neprekidno podsećaju u odeljku „Učimo i podsećamo se“, Čitanka sadrži odeljke „Zadaci iz male škole pisanja“ – koji učenicima pomažu da artikulišu različite veštine vezane za pismeno izražavanje, te odeljak „Poveži“ – koji im omogućava da uspostave korelaciju sa sadržajima drugih predmeta i oblasti svakodnevnog života. Kao i u prethodnim razredima, i u ovom udžbeniku zastupljen je odeljak koji aktivira detetovo lično iskustvo povezano sa obrađivanim književnim tekstom: „A šta ti kažeš o“. Svaki tekst započinje motivacionom preporukom nekog naslova obrađivanog pisca i podsticanjem učenika da naslov potraži u svojoj biblioteci, sa pozivom „Čitaj više!“.

Pitanja su najkonkretnije vezana za obrađivani tekst, učenika vraćaju tekstu i uče ga da u njemu traži odgovore. Odeljci u kojima se podstiče uočavanje korelacije prepuni su zanimljivosti iz istorije kulture, slikarstva, nauke, pa podstiču radoznalost i dalje istraživanje različitih tema. Svako poglavlje završava se grafički preglednom sistematizacijom, a na kraju Čitanke nalazi se podela književnosti kojom učenici treba da vladaju na kraju prvog ciklusa obrazovanja. Čitanka, u skladu sa novim zahtevima programa, izdvaja ličnosti značajnih žena – pa se na kraju svakog poglavlja afirmišu slikarke, naučnice, aritekte, lekarke, književnice.

Pouke o jeziku date su pregledno, sa velikim brojem funkcionalnih vežbanja. Nakon ponavljanja i proširivanja sadržaja iz prethodnih razreda vezanih za vrste reči, u Poukama je detaljno i pregledno obrađena služba reči u rečenici. Kao i u slučaju Čitanke, i u ovom udžbeniku zastupljeni su „Zadaci iz male škole pisanja“ koji funkcionalizuju i povezuju gramatička i pravopisna znanja sa veštinama iz kulture izražavanja.

Na kraju udžbenika nalazi se odeljak „Pripremamo se za peti razred“ u kom je dat kratak repetitorijum svih sadržaja iz jezika kojim učenik treba da vlada na kraju prvog ciklusa obrazovanja.

Radna sveska predstavlja kvalitetnu dopunu osnovnim udžbenicima. Akcenat je stavljen na utvrđivanje sadržaja iz jezika, pravopisa i jezičke kulture. Književnost je zastupljena kroz obradu dela iz lektire i odlomaka iz dužih dela – romana za decu. Ovi delovi upotpunjavaju srodne delove Čitanke i uvode učenike u praćenje lektire i odgovarajući rad na dužem tekstu. Na kraju Radne sveske dat je kratak podsetnik za samoocenjivanje sopstvenog napretka iz oblasti jezika, književnosti i jezičke kulture. Takođe, svaka lekcija i u Poukama o jeziku i u Radnoj svesci praćena je tabelom sa ishodima koja učeniku treba da pomogne da prati sopstveni napredak.

Ovaj iscrpni udžbenički komplet, koji je uradio autorski tim oprobanih metodičara i praktičara (dr Nada Todorov, dr Monja Jović, Ivana Juhas, Jasna Ignjatović, Stevanija Keča), predstavljaće podršku nastavniku ali i veliku pomoć učeniku – ne samo da uspešno savlada sadržaje četvrtog razreda već i da se pripremi za izazove koji ga čekaju u daljem školovanju.  Pored toga, on predstavlja razigran i zanimljiv vodič kroz svet književnosti i jezika, podstičući radoznalost i kreativnost i kod nastavnika i kod učenika.

Komplet je praćen digitalnim verzijama na prestižnoj Mozaik platformi, obogaćen velikim brojem multimedijalnih sadržaja i interaktivnih zadataka.

Delove udžbenika možete pogledati prateći sledeće linkove:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/citanka4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/pouke4deo.pdf

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/srpski4rsdeo.pdf

NOVI ODOBRENI EDUKIN UDžBENIK IZ FIZIKE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Udžbenik FIZIKA 8, autorke Nade Stančić

Integralni deo udžbenika čine:

 • zbirka zadataka i
 • priručnik laboratorijskih vežbi.

Nastavno gradivo sistematizovano je i didaktički oblikovano tako da učeniku omogući:

 • samostalno individualno i kooperativno konstruisanje fizičkih pojmova i njihovo povezivanje u sistem;
 • samostalno individualno i kooperativno izvođenje jednostavnih eksperimenata sredstvima iz domaćeg i školskog okruženja;
 • upoznavanje i stalnu primenu metodologije saobrazno metodologiji istraživanja u fizici;
 • poređenje sopstvenih misaonih, empirijskih i eksperimentalnih zapažanja i zaključaka sa zapažanjima i zaključcima relevantnih fizičara;
 • stalno preispitivanje razumevanja gradiva;
 • stalno utvrđivanje i proveru znanja.

Nastavni sadržaji su izloženi jasno i pregledno, a metodička aparatura funkcionalno usmerena na ostvarivanje predviđenih ishoda. Uspostavlja unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju, akcentuje povezivanje fizičkih pojava sa životnom stvarnošću i sa drugim naukama i disciplinama u savremenom svetu, kao i sistematizaciju znanja neophodnog na završnom ispitu i u daljem školovanju. Posebnu vrednost predstavlja i nastojanje autorke da podsticajno osmišljenim zahtevima i nalozima kod učenika razvija i neguje interesovanje za istraživanja u oblasti fizike i njoj srodnih nauka i disciplina.

Udžbenik prati i digitalno izdanje na Mozaik platformi.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Srdačan pozdrav iz Eduke!

NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ BIOLOGIJE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Biologija za 8 razred, UDžBENIK

Autorke: Vesna Miletić, Dušica Komanović

 • Edukin udžbenik Biologija za 8. razred prati novi Program nastave i učenja i omogućava postizanje ishoda koji su propisani za ovaj razred. Po koncepciji i dizajnu udžbenik je savremen, interaktivan, zanimljiv i primeren uzrastu.
 • Bogato dugogodišnje nastavničko iskustvo autorki funkcionalno je primenjeno na tekstu udžbenika uspostavljanjem čvrste veze sa kontekstom rada u učionici, u prilagođavanju sadržaja ritmu i dužini časa.
 • Osnovno gradivo je, kao i u prethodnim razredima, podeljeno u pet oblasti: Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Čovek i zdravlje, Poreklo i raznovrsnost života, Nasleđivanje i evolucija i Život u ekosistemu.
 • Osnovni tekst je potkrepljen segmentom Zanimljiva biologija, koji sadrži niz primera, činjenica i ideja koje olakšavaju usvajanje znanja, bude ljubav prema prirodi i radoznalost da se otkriva dalje te pruža mogućnost učeniku da upotpuni svoja znanja.
 • Odeljak Biolozi istraživači podstiče učenike da kroz vežbe, projekte, debate i akcije razviju funkcionalna znanja i unaprede interakciju sa drugim učenicima. Utiče pozitivno na socijalizaciju, stvara osećaj odgovornosti za uspeh grupe, a učenike motivišu da otkrivaju nove puteve saznanja.
 • Udžbenik pomaže učenicima da nauče kako se uči, da napreduju u učenju sopstvenim tempom, da razvijaju unutrašnju motivaciju (potrebu za saznavanjem) i inicijativu, da razvijaju veštinu komunikacije, argumentovani dijalog, tolerantno ponašanje i solidarnost.
 • Segment Biolozi kreativci otvara mogućnost povezivanja nastavnih sadržaja biologije sa sadržajima ostalih predmeta: srpskim jezikom, likovnom kulturom, tehnikom i tehnologijom, informatikom… Od učenika se traži da nacrtaju strip, naprave modele, iskoriste materijal za reciklažu.
 • Na kraju svake lekcije nalazi se segment Biološke mozgalice, sa zadacima podeljenim i obeleženim na tri nivoa znanja, koji učenicima omogućavaju proveru naučenog odnosno samoevaluaciju. U tu svrhu dosledno su kroz udžbenik kreirani i nalozi Biolozi pametnice (sadrži sažete činjenice iz lekcije), Razumeš li? (pitanja za sažetu reprodukciju znanja), Brzo i kratko, uči se lako (mape uma za brže i lakše učenje na vizuelan način). Važni pojmovi odnosno ključne reči takođe su posebno istaknuti pored osnovnog teksta.
 • Vertikalno unutarpredmetno (ali i međupredmetno) povezivanje nastavnih sadržaja omogućava i didaktički element Pogled unazad na kraju svake lekcije. Od učenika se zahteva da se podsete nastavnih sadržaja iz ranijih razreda ili iz drugih predmeta, što će doprineti lakšem savladavanju gradiva aktuelne lekcije. Time se znanja unutar predmeta nadograđuju, a zatim vodi ka međupredmetnom povezivanju.
 • U pripremi je i digitalni udžbenik na Mozaik platformi.

Biologija za 8 razred, RADNA SVESKA

 • Radna sveska prati gradivo udžbenika, sadrži 10 do 12 različitih zadataka u svakoj lekciji, kao i zadatak Zabavi se i utvrdi svoje znanje.
 • Pored zadataka podeljenih i obeleženih na tri nivoa znanja, postoje i dva zadatka za IOP1 i IOP2, kao i po dva zadatka istraživačkog tipa za nadarene učenike koji nastavu prate po IOP-u 3.
 • Zadaci su urađeni tako da imaju naloge različitog tipa: dopuni rečenicu, poveži pojmove, obeleži sliku, upiši u tabelu, zaokruži T ili N, objasni…
 • Sadrži i pažljivo probrane tekstove koji objašnjavaju neki biološki pojam ili činjenicu, aktuelne u svakodnevnom životu ili sadrže zanimljivosti iz sveta biologije. Ispod teksta su i pitanja koja proveravaju razumevanje pročitanog.
 • Uspostavljena je korelacija sa drugim predmetima (srpskim jezikom, likovnom kulturom, geografijom, matematikom).
 • Učenike će zabaviti rebusi, osmosmerke, igre asocijacija i druge kreativne igre. Mini-projekat posebno angažuje znanja i umenja učenika, koji samostalno može da izabere da li će ga uraditi kod kuće ili u školi, individualno ili grupno.
 • Radnu svesku prate Rešenja zadataka.

Biologija za 8 razred, KONTROLNI ZADACI

 •  Kontrolni zadaci za učenike po oblastima u 2 grupe sadrže po 10 pitanja na tri nivoa znanja.
 • Kreirani su kao pomoć nastavnicima pri izradi četrdesetpetominutne provere znanja.
 • Na kraju svakog testa nalazi se i bodovna skala, tako da i sami učenici imaju uvid u način bodovanje zadataka prema težini.
 • Testovi sadrže i Rešenja.

Biologija za 8 razred, METODIČKI PRIRUČNIK

 •  Udžbenik, Radnu svesku, Kontrolne zadatke i digitalni udžbenik na Mozaik platformi prati sveobuhvatni Metodički priručnik koji su kreairale autorke udžbeničkog kompleta.
 • Pored globalnih, operativnih planova i dnevnih priprema, svakoj lekciji priključeni su nastavni listići u kojima se nalaze dodatne vežbe, pitanja, zanimljivosti.
 • Metodički priručnik nudi i inicijalni test, testove po standardima i testove za učeničku samoprocenu.
 • Uvrštena su i 4 testa za proveru znanja sa bodovanjem i skalom za ocenjivanje.

Deo udžbenika možete prelistati prateći sledeći link

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/biologija_8_deo

EDUKINI UDžBENICI ZA SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST OD PETOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Edukini udžbenici iz srpskog jezika su već gotovo dvadeset godina dobro poznati učiteljima u Srbiji, koji ih godinama rado koriste u nastavi. Programom od petog do osmog razreda kuća je počela da se bavi pre deset godina, prateći promene u obrazovnim vizijama Ministarstva prosvete, sve do najnovijih promena u nastavnim planovima i programima. Edukine predmetne urednice, dr Jelena Žurić i dr Monja Jović, razvijale su tokom godina poseban pogled na to kako treba da izgleda valjan komplet udžbenika iz književnosti i jezika: šta on treba da ponudi nastavniku, a šta učeniku.

U tom smislu, jedan od najvažnijih odlika Edukinih kompleta proizilazi iz stava da svi delovi udžbeničkog kompleta – čitanka, gramatika i radna sveska – čvrsto i dosledno treba da budu povezani prema temeljnom principu unutarpredmetne korelacije. Sadržaji iz oblasti književnosti uključuju i razmatranje jezičkih pojava, kao što se jezička pravila u gramatici tumače najpre na književnim lingvometodičkim predlošcima. Shodno tome je i  vodič kroz oblasti Edukinih udžbenika gramatike uvek pisac: Jovan Jovanovvić Zmaj (u petom razredu), Isidora Sekulić (u šestom), Branislav Nušić (u sedmom) a Dositej Obradović i Vuk Karadžić (u osmom razredu). Povezivanje oblasti književnosti, jezika i jezičke kulture doprinosi tome da učenici postignu planirane ishode i kompetencije učenja, ali i da razvijaju i trajno neguju ljubav prema čitanju i kulturi govora i pismenog izražavanja.

Dalje, najvažniji metodički nalozi treba da budu koncentrisani na podsticanje kritičkog mišljenja i na oslobađanje stvaralačkog potencijala učenika. Pred učenicima je uvek istaknuta mogućnost izbora istraživačkih i kreativnih zadataka, što nastavnicima otvara raznolika polja za integrativnu, multidisciplinarnu ili projektnu nastavu.

Na ova dva temeljna principa izgrađeni su svi Edukini udžbenici književnosti i jezika, od skora dostupni i u digitalnom izdanju. Digitalni udžbenici su obogaćeni, osim velikim brojem zadataka i testova, i dodatnim vizuelnim i akustičkim sadržajima (videom, 3D animacijama, muzičkim kompozicijama, galerijama slika) pogodnim i za korelativne i interdisciplinarne pristupe u nastavi jezika i književnosti.

U opisanom duhu oblikovani su i novi udžbenici za osmi razred, koji će biti dostupni od naredne školske godine.

Čitanka za osmi razred nosi naslov Magija čitanja  i u prstenastoj kompoziciji obuhvata, osim tekstova iz obaveznog programa školske i domaće lektire, i većinu tekstova iz izbornog programa. Prvo i poslednje poglavlje nose naslov Magija knjige i zapravo predstavljaju prolog i epilog: udžbenik počinje esejima o važnosti knjige i čitanja, a završava se tekstovima koji učenicima omogućavaju da ispolje svoje analitičke, istraživačke i stvaralačke sposobnosti. Svaki književni tekst prati pažljivo osmišljena metodička aparatura koja postupno vodi učenika od razumevanja pročitanog do tumačenja književnog dela.

Veliki broj predloženih zadataka otvara mogućnosti za individualni i grupni rad, za unutarpredmetne i međupredmetne korelacije, interdisciplinarne pristupe i projektnu nastavu. Pažljivo izabrani likovno-grafički prilozi korespondiraju sa književnim tekstovima, njihova uloga je saznajna, obrazovna, ali i nadahnjujuća. Istaknuta je povezanost književnosti sa drugim umetnostima i usmerena tako da neguje i razvija prvenstveno estetičke kompetencije i potrebu učenika za stvaralačkim izražavanjem.

Udžbenik Srpski jezik i jezička kultura sa vežbanjima obuhvata sve sadržaje predviđene programom, uz pažljivo odabrane zadatke za obnavljanje, utvrđivanje i sistematizaciju nastavnih sadržaja. Vodiči kroz udžbenik su Dositej Obradović i Vuk Karadžić: osim u prvom poglavlju, posvećenom istoriji jezika, u kom je više pažnje posvećeno njihovom radu – oni ostaju do kraja udžbenika prisutni u izabranim citatima, važnim za razumevanje jezika i kulture usmenog i pismenog izražavanja.

Udžbenik je znatnim delom koncipiran i kao svojevrsni repetitorijum nastavnih sadržaja usvojenih u prethodnim razredima (fonetika, morfologija, sintaksa), uz naznake da sledi obnavljanje, sistematizacija – što je pogodno da se na samom času učenici uz pomoć tabelarnih i drugih grafičkih prikaza podsete osnovnih pravila i primene ih na odabranim vežbama i zadacima. U celini, svi metodički nalozi podstiču učenike na bogaćenje rečnika, razvijanje jezičkog osećanja i sposobnosti valjanog usmenog

Radna sveska u potpunosti korespondira sa nastavnim sadržajima obuhvaćenim čitankom i gramatikom, pregledno ih sistematizujući po oblastima i kroz raznolike tipove zadataka. Povezuje i objedinjuje u unutarpredmetnoj korelaciji sve sadržaje potrebne i neophodne za ostvarivanje predviđenih ishoda i za pripremanje učenika za završni ispit.

Nastava književnosti i jezika predstavlja temelj razumevanja svih drugih oblasti i predmeta izučavanja. Učenik koji valjano vlada jezičkim veštinama, razume pročitano i ume da se artikulisano izrazi – te će veštine koristiti u savladavanju svih drugih veština i znanja. Za nastavnika književnosti i jezika veliki je izazov sprovoditi tako zahtevne ciljeve imajući na raspolaganju iznimno mali broj časova.

Otuda je podrška nastavi u vidu kvalitetno oblikovanog udžbeničkog kompleta više nego dragocena.

Delove udžbenika možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/_d0_a1_d1_80_d0_bf_d1_81_d0_ba_d0_b8_20_d1_98_d0_b

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_20jezik_20gramatika_208_20123-138

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_20sveska_208_2064-71

 

 

NOVI UDžBENIČKI KOMPLETI ZA TEHNIKU I TEHNOLOGIJU ZA 7. I 8. RAZRED

Eduka sa ponosom predstavlja nove udžbeničke komplete iz tehnike i tehnologije za 7. i 8. razred iza kojih stoji nastavnički i autorski rad Zorana Lapčevića. Udžbenici su savremeni, jednostavni za razumevanje i prate aktuelni Program nastave i učenja ovog predmeta.
Autor je posvetio izuzetnu pažnju kako tekstualnom tako i vizuelnom elementu olakšavajući na taj način učenicima izučavanje nastavnog gradiva i osmišljavajući ga tako da učenika podstakne na savladavanje najnovijeg algoritamskog i preduzetničkog načina razmišljanja i rešavanja problema.
Pojmovi su precizno pojašnjeni, a ilustracije, fotografije, crteži i tekstovi kojima obiluje udžbenik pružaju pregledan i funkcionalan vizuelni doživljaj. Učenici dobijaju mogućnost da na zanimljiv ali i njima primeren način uče o tehnologijama te da jednoga dana zaista i požele da se njima i profesionalno bave.
Udžbenici učenika vode kroz formu podsećanja na prethodno realizovano nastavno gradivo, dajući mu savete i preporuke za dalji rad, a za one koji žele da znaju više autor je obezbedio kvalitetne materijale i u vidu linkova na internetu kako bi olakšao snalaženje i realizaciju željenog, te proširio učenikova saznanja. Naročito su podsticajni predlozi kako bi nešto moglo da se samostalno uradi, propraćeni odgovarajućim vežbama i pitanjima te sistematizacijom na kraju.
Udžbenike prati konstruktorski materijal koji predstavlja ne samo izbor materijala neophodnih za izvođenje praktičnih radova, već i crteže i uputstva, naročito važne u pogledu ekonomičnog korišćenja u cilju izrade više modela i maketa, kako u toku redovne nastave, tako i časova slobodnih aktivnosti. Crteži modela i maketa u uputstvu ne obavezuju učenike na izradu, već im sa ponuđenim materijalima pružaju mogućnost da u potpunosti iskažu svoju kreativnost, maštovitost i stvaralačku sposobnost tako što će osmisliti model/maketu po sopstvenoj zamisli.
U toku realizacije praktičnih radova kod učenika se podstiče i kritički duh, važan prilikom daljeg procesa nastave i učenja i razvoja učenika. Koristeći se ovim konstruktorskim materijalom učenici mogu da odluče da li će raditi samostalno, u paru ili grupi, čime se podstiče osećaj zajedništva. Kroz timski rad se dolazi do još boljih idejnih rešenja, što je vrlo važno u ovom nastavnom predmetu.
Autor poručuje da postoji mogućnost izrade radova od preostalog materijala u slobodnom vremenu učenika u cilju postizanja kreativnosti, stvaralačkog duha i samostalnosti. Komplet za konstruktorsko modelovanje pruža mogućnost učenicima da dodatno unaprede preduzetničke veštine.
Ovi odlično oblikovani nastavni materijali napisani su od strane autora iza kog stoji dugogodišnje pedagoško i nastavničko iskustvo i biće dragocen saveznik u učionici.

Delove udžbenika možete pogledati prateći sledeće linkove:
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit7_20deo
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/tit8_20deo

NOVI EDUKIN UDžBENIK IZ MATEMATIKE ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo novi udžbenik iz matematike naše dugogodišnje autorke Sofije Zarupski. Udžbenik na izuzetan način odgovara na izazove planiranih ishoda i sadržaja reformisanog nastavnog plana i programa. Ovaj jasno struktururani materijal podređen je učenikovim potrebama i podeljen na dva dela, 4a i 4b.
Tematske celine imaju jasnu strukturu i svaka je obeležena različitom bojom radi lakšeg snalaženja. Na početku svake tematske celine najavnom stranom učenici se upućuju na to koji će se sadržaji učiti.
Struktura udžbenika uvažava metodiku predmeta, tako da su na početku nastave celine sadržaji namenjeni ponavljanju ranije učenih sadržaja koji su neophodni za usvajanje novog gradiva. Zatim slede sadržaji namenjeni učenju novih sadržaja, uvežbavanje istih i proveri naučenog. Na kraju svake teme je data sistematizacija, Sad znam mnogo više, kroz najzanimljiviji i sistematično odabran niz primera.
Lekcije su sistematično urađene a zadaci za vežbanje su dati po nivoima (osnovni, srednji i napredni). Vodilo se računa da zadaci budu tematski osmišljeni, realno izvodljivi, jasno formulisani, nedvosmisleni, funkcionalni i da afirmišu različite metode i stilove učenja.
U udžbeniku su osmišljeni zadaci i za grupni rad i za rad u paru, čime se omogućava da u nastavi budu zastupljeni različiti oblici rada.
Na kraju udžbenika su data rešenja težih zadataka.
Osobenost udžbenika jeste da brižljivo odabranim zadacima podstiču i razvijaju funkcionalna znanja. Rešavajući zadatke učenici uviđaju primenu matematičkog znanja u svakodnevom životu. Još jedna od osobenosti udžbenika jeste odlično uklopljena korelacija sa sadržajem drugih predmeta, čime se postiže da znanja budu trajnija i utemeljenija, a sam pristup učenju zanimljiviji. Takođe, podstiče se istraživački pristup te se učenici upućuju na različite izvore znanja kako bi došli do traženih podataka koja su im neophodna za rešavanje zadataka. Sadržaji pojedinih zadataka su usmereni ka buđenju ekološke svesti.
Rukopis obiluje zanimljivim ilustracijama: slikama, grafikonima, šemama, koje su primerene uzrastu učenika četvrtog razreda i funkcionalno povezane sa sadržajem.
Koncept udžbenika jeste da se učenicima približe matematički sadržaji kroz zadatke koji su provokativni, nešablonski i zahtevaju problemski način razmišljanja kako bi se došlo do rešenja, kao na primer u zadacima Čik izračunaj.
Matematika 4 autorke Sofije Zarupski je usmerena na razvijanje divergentnog mišljenja, rešavanje kako teorijskih tako i praktičnih problema, akcentujući važnost primene matematičkih znanja u svakodnevnom životu.
Da biste prelistali određene sadržaje udžbenika potrebno je da kliknete na dati link.
https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/mat_204a_20deo

UPOZNAJTE NOVI EDUKIN UDžBENIK GEOGRAFIJE ZA 8. RAZRED, Autorka: Kristina Đorđević

Eduka sa zadovoljstvom predstavlja novi pregledni udžbenik geografije za osmi razred, kreiran da bude siguran saveznik učeniku i nastavniku, olakšavajući izazove predmeta na ovom uzrastu.

Udžbenik u potpunosti prati novi program nastave i učenja kroz šest tematskih celina: Geografski položaj, granice i veličina teritorije Republike Srbije; Fizičko-geografske odlike Republike Srbije; Društveno-geografske odlike Republike Srbije; Prirodna i kulturna baština Republike Srbije; Geografija zavičaja i Srbi u regionu i dijaspori.

Osnovni tekst odgovara uzrastu učenika i ima optimalnu količinu sadržaja da bi se ostvarili ishodi i ciljevi predmeta. U sadržaju je očigledna vertikalna povezanost u okviru nastavnog predmeta, ali i horizontalna povezanost sa drugim nastavnim predmetima.

Uz osnovni tekst, udžbenik je opremljen preglednom i funkcionalnom didaktičko-metodičkom aparaturom, sa sledećim elementima:

 • Da se podsetimo – učenik se upućuje na prethodno stečena znanja, koja će mu pomoći da bolje shvati novo gradivo i da poveže znanja stečena u okviru drugih nastavnih predmeta.
 • Ključne reči – upućuju u sadržaj nastavne jedinice.
 • Nepoznate reči – njihovim isticanjem učenik usvaja stručne termine, ali i obogaćuje rečnik i stiče opštu kulturu.
 • Zanimljivosti – pobuđuju radoznalost učenika, podstiču ga da razvija svoja interesovanja i da istražuje, da osim o geografskim sadržajima dopuni znanja i iz opšte kulture.
 • Informiši se – upućivanje učenika na literaturu i na internetske izvore kako bi se razvijale i negovale zainteresovanost  i praksa za korišćenje drugih izvora znanja i samostalna istraživanja.
 • Pitanja i zadaci – nalaze se na kraju svake nastavne jedinice i omogućavaju učeniku da usvojeno znanje obnovi, da trajno usvoji gradivo, i da samostalno proceni uspešnost  u savladavanju nastavnih sadržaja.
 • Naučili smo – na kraju svake teme data je sistematizacija gradiva u vidu rezimea, što učeniku pomaže da razvija logičko razmišljanje i sistematičnost u učenju.

Projektni zadaci daju poseban kvalitet udžbeniku, zato što kod učenika bude radoznalost, samostalnost u istraživanju i posvećenost istraživačkom učenju. Teme za prezentaciju unapređuju informatičku pismenost i podstiču timski duh, odnosno rad u grupi. Upućivanje na odabrane sajtove na kraju svake nastavne jedinice siguran je putokaz koji pomaže učeniku da se snađe u obilju raznih informacija.

U udžbeniku su pažljivo birane fotografije, čija je svrha da osnovni sadržaj ožive i istaknu specifičnosti, ali i lepotu geografskih pojava i odlika naše zemlje. Grafikoni, tabele, karte, klima-dijagrami, statistički dijagrami omogućuju aktivno učenje, poređenje pojmova, logičko zaključivanje i razmišljanje, učenje sa razumevanjem i trajnost sticanja znanja. Na kraju svake teme su i neme karte, koje služe da se primeni naučeno i da se lakše savlada gradivo.

Sistematizaciju i utvrđivanje stečenih znanja omogućava test na kraju svakog poglavlja. Tako udžbenik ne samo što u potpunosti pruža znanja predviđena nastavnim sadržajima nego je istovremeno i radni udžbenik, u koji je funkcionalno uklopljena radna sveska, što će olakšati nastavnicima sveobuhvatniju pripremu za čas i ostvarivanje predviđenih ishoda.

Udžbenik je napisan sa ciljem da ostvari ishode i zadatak predmeta, da motiviše i inspiriše učenika u traganju za novim saznanjima, i razvije ljubav prema sopstvenoj domovini.

Deo udžbenika možete prelistati prateći sledeći link:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/pdf_20file_20deo