NOVI ODOBRENI EDUKIN UDžBENIK IZ FIZIKE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Udžbenik FIZIKA 8, autorke Nade Stančić

Integralni deo udžbenika čine:

  • zbirka zadataka i
  • priručnik laboratorijskih vežbi.

Nastavno gradivo sistematizovano je i didaktički oblikovano tako da učeniku omogući:

  • samostalno individualno i kooperativno konstruisanje fizičkih pojmova i njihovo povezivanje u sistem;
  • samostalno individualno i kooperativno izvođenje jednostavnih eksperimenata sredstvima iz domaćeg i školskog okruženja;
  • upoznavanje i stalnu primenu metodologije saobrazno metodologiji istraživanja u fizici;
  • poređenje sopstvenih misaonih, empirijskih i eksperimentalnih zapažanja i zaključaka sa zapažanjima i zaključcima relevantnih fizičara;
  • stalno preispitivanje razumevanja gradiva;
  • stalno utvrđivanje i proveru znanja.

Nastavni sadržaji su izloženi jasno i pregledno, a metodička aparatura funkcionalno usmerena na ostvarivanje predviđenih ishoda. Uspostavlja unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju, akcentuje povezivanje fizičkih pojava sa životnom stvarnošću i sa drugim naukama i disciplinama u savremenom svetu, kao i sistematizaciju znanja neophodnog na završnom ispitu i u daljem školovanju. Posebnu vrednost predstavlja i nastojanje autorke da podsticajno osmišljenim zahtevima i nalozima kod učenika razvija i neguje interesovanje za istraživanja u oblasti fizike i njoj srodnih nauka i disciplina.

Udžbenik prati i digitalno izdanje na Mozaik platformi.

Deo udžbenika možete pogledati prateći sledeći link:

http://www.eduka.rs/upload/document/2020/NL/fizika8deo.pdf

Srdačan pozdrav iz Eduke!