Др Јелена Журић: Ако нам је стало до сопственог речника и културе говора, преостаје нам да читамо

Издавачка кућа Едука недавно је објавила и неколико нових уџбеника за средњошколце, међу којима и издања за српски језик. О томе како су припремали нове уџбенике, шта су себи, као уреднички тим, поставили за циљ приликом писања садржаја, али и колико је заправо неговање културе говора важно, разговарамо са др Јеленом Журић, професором Српског језика и књижевности, ауторком и уредницом Едуке.

Део сте тима Издавачке куће „Едука” који брине о томе да уџбеници буду написани језиком који ће за ђаке, истовремено, бити јасан и разумљив, али уједно допринети развоју њихове језичке културе. Колико је тај посао, у ери дигиталне револуције, брзе комуникације и скраћеница – тежак?

Поставили сте колико актуелно толико и важно питање. Разуме се, говоримо о језику и стилу уџбеника и о могућим проблемима у њиховом схватању и прихватању без обзира на то да ли је реч о основцима или средњошколцима. Рекла бих да ту код нас нема великих дилема, јер постоји стандард који и те како поштујемо: књижевни језик и научно-популарни стил – прилагођен узрасту ученика.

То подразумева јасност и прегледност у излагању, уз највишу могућу комуникативност и успостављање интерактивности у својеврсном дијалогу који аутори воде са учеником. Међутим, морамо да будемо свесни и тога да је проблем о коме говоримо постојао одувек. Дакле, свесни смо да се исто питање постављало, рецимо, и пре педесет година, да је и у тадашњим уџбеницима било много речи непознатих тадашњим ђацима (љубитељима стрипова и рок музике, нпр.). Управо је на уџбеницима, као базичним наставним средствима, одговорност за квалитетно образовање, стицање опште културе и духовни и интелектуални развој ученика. 

У процесу учења било ког предмета ученици пре свега овладавају језиком, богате свој речник и развијају сопствену усмену и писмену културу изражавања. Према томе, не можемо, а не би ни ваљало, да језик уџбеника у потпуности прилагођавамо претпостављеном вокабулару ученика. Тиме бисмо омаловажили способности ученика и, истовремено, сузили њихов простор за учење језика и богаћење речника.

О чему уреднички тим ИК „Едука” размишља кад припрема издања за српски језик, како за основце тако и за средњошколце?

Осим главног и одговорног уредника и две предметне уреднице (Моње Јовић и мене), наш тим чине многи аутори, рецензенти и евалуатори, међу којима су колеге из основних и средњих школа, као и са универзитета. Веома нам је важно да актуелни план и програм преточимо у научно и стручно, методички утемељене уџбенике – који су у сагласности са живом, најквалитетнијом могућом, наставном праксом. Није случајно што су многи наши аутори наставници, или су то бар једно време били.

Верујемо у то да у образовању, у целини, треба подизати, а не спуштати лествице. Уџбеник не треба да задовољава само основни и средњи ниво стандарда постигнућа, а да напредни ниво буде заступљен у малом проценту. Настојимо да буде довољно подстицајан и изазован и свим ученицима и наставницима. Верујемо како смо успели да својим уџбеницима за Српски језик и књижевност подстакнемо ученике на критичко мишљење, истраживачко учење и на све врсте аутентичног стваралачког изражавања. Јасно је, и за креативну наставничко-ученичку сарадњу.

Кад смо код плана и програма, из вашег угла, да ли је он баш онакав какав треба да буде или бисте нешто ипак мењали кад је српски језик у питању?

Осетљиво питање. Вероватно би сваки од уредника, аутора или наставника имао различити одговор. Чини ми се да нећу много погрешити ако издвојим неколико општих запажања у вези са планом и програмом. На страну што су истовремено, годину за годином, реформисани програми за два разреда у два циклуса образовања (први и пети разред, па други и шести итд.) и да је мало времена остајало ауторима да раде на уџбеницима. Осим тога, због кашњења програма за гимназије (и већ познате несугласице у вези са садржајем у програму књижевности, на пример) – цела једна генерација гимназијалаца завршила је школу по реформисаном, новом програму, али практично без уџбеника. 

Када је реч о самом програму, можемо да говоримо о врлинама и манама. Добро је што су сада, на пример, средњошколци у прилици да у читанкама сазнају о делу Томаса Мана, Селина, Џојса, Вирџиније Вулф, између осталих, или, после Пекића, Киша и Павића, о делима наших савремених писаца Горана Петровића, Давида Албахарија, Владимира Пиштала, Владимира Тасића и других. Непроцењиво је и то што се обрађују Његошева „Ноћ скупља вијека” и „Спомен на Руварца” Лазе Костића, или, уз поему „Гавран”, и Поове приповетке. Добро је и што се не смањује број наслова из обавезног и изборног програма домаће лектире у основној школи.

Чини ми се како није добро да се иста дела нађу прво у основној, па затим у средњој школи, као роман Мамац Давида Албахарија, путописне репортаже са Крфа Милоша Црњанског или „Плава гробница” Милутина Бојића. Уместо романа Мамац, коме је заиста место у четвртом разреду средње школе, осмаци су могли да читају роман Марке, који је Албахари и наменио младим читаоцима, или неку од многобројних прича овог врсног приповедача. Ту би више одговарао и одломак из романа Гец и Мајер, кад већ постоји тема Холокауста и надовезује се на писма Хилде Дајч. Не чини нам се ни срећно решење да поезија Момчила Настасијевића „склизне” у изборни програм, док је у обавезном његова приповетка, као да се руководило степеном комуникативности. То је програм за гимназије и, сходно томе, не би требало изоставити једну од најзначајнијих песничких поетика у историји српске књижевности. Слично је и са Стеваном Раичковићем – уместо Камене успаванке, ту су сада Записи о Црном Владимиру. Али је добро што је коначно Иван В. Лалић у програму и основне и средње школе.

Програм из књижевности треба да, у већини, садржи дела класика, највећих писаца домаће и светске књижевности.

У том смислу, потпуно делимо став Милована Данојлића: „Поједина озбиљна дела, као што рекох, с временом бивају прозирнија, док деца интелектуално напредују, па су и ту могућа неочекивана приближавања. Ни критеријум разумљивости, најзад, не треба постављати престрого: и ми, одрасли, при читању многе ствари само наслућујемо, друге нам промичу, а неке тек при поновном сусрету откривамо. У сваком случају, корисније ће бити ако неки дванаестогодишњак чита Одисеју или Рат и мир него детињасте песмице специјализованог дечјег писца које му школа, друштво, лоши педагози, необразовани родитељи и трговци, удруженим снагама, намећу. Наша опсесија разумљивошћу и разумевањем претерана је.” Важно је а не само занимљиво на овом месту пренети коментар Данојлићевог става који потиче од моје бивше ученице, данас изузетне професорке књижевности: „Ја сам пример детета које је од петог основне стасавало уз великане. Није ствар потпуног разумевања већ слућења значења, али је суштина у дубини доживљаја и страсти младог бића према лепоти. Та страст се преноси, касније, у учионици…”

Програм из језика, правописа и језичке културе углавном је на месту. Остаје само и даље невоља са малим бројем часова у редовној настави. Удружени напори више институција ангажованих на решавању тог проблема још увек нису дали резултате. Тешко да ће се, нажалост, остварити сан о натпредметном статусу… А одавно онеспокојава и недовољна писменост наших факултетски образованих људи. Но, то је посебно питање.

Нови уџбеници за средњошколце су ту, па нам реците шта их то издваја и на шта сте највише поносни кад је реч о тим новим издањима?

Најлепше од свега јесте то што нам се јављају задовољне колеге. Занимљиво је чак и то да смо у једном наставничком гласању о квалитету читанки за средњу школу добили највише гласова. Међутим, ми врло критички све то посматрамо и тежимо непрекидном развоју и иновацијама, које прате дамаре наставе. Граматике Душке Кликовац су изванредног квалитета, премрежене вежбањима и задацима, незаобилазне за неговање критичког мишљења, осећаја за језик, богаћење речника и језичку културу. Читанке су опремљене слојевитом методичком апаратуром која, у првом реду, поуздано води кроз тумачење књижевног дела, одређене поетике, уметничке епохе и културе, а онда – помоћу налога Изабери задатак – подстиче ученике да, у складу са сопственим афинитетима и способностима одаберу тему којом ће се бавити, као и облик и начин обраде. Не треба занемарити стваралачки потенцијал који ученици поседују у том узрасту и многе таленте којима располажу, а може се десити да их никада у школи не открију јер није било одговарајућег подстицаја.

Дакле, наш је став да никако не треба давати само једну тему после обраде неког књижевног дела (ни у оквиру одељења, а камоли целој генерацији!). Ваљало би ученицима понудити да говоре и пишу (то је основа), али и да глуме, рецитују, драматизују, скицирају, ликовно илуструју, компонују, режирају кратки документарни или играни филм. Корелативно-интегративни, односно интердисциплинарни приступи незаобилазни су и подразумевају се (акредитован нам је и семинар са радионицама тог типа). Наше читанке већ у штампаном уџбенику садрже линкове који ученике воде у галерије, музеје, дигиталне библиотеке (Библиотека Матице српске, Народна и Универзитетска библиотеке и др.), који омогућавају посету сајту значајних задужбина, читање релевантних књижевних и научних текстова и часописа, слушање радио емисија, гледање филмова, телевизијских емисија, снимака позоришних представа, али и предавања… Све то, у пуној мери, и са богатим избором алата којима сами наставници могу да креирају своју верзију уџбеника – постоји у нашим дигиталним уџбеницима на престижној Мозаик платформи, и то за све разреде основне и средње школе.

Шта сматрате најважнијим задатком наставника српског језика?

Да никада не престане да воли људе, језик, књижевност и свој позив, који није посао него мисија. Да га не обесхрабри (вечни) понижавајући материјални/друштвени положај. Да истраје у љубави, посвећености и ентузијазму. Да не буде оптерећен разумевањем и разумљивошћу и да не заборави, како рече моја ученица, да читање врхунских књижевних дела није питање потпуног разумевања већ слућења значења, и да је суштина у дубини доживљаја и страсти младог бића према лепоти. Та страст сигурно постоји, и треба је разгоревати.

Да ли жаргон, начин изражавања и велики број страних речи који имамо данас штете српском језику и његовом неговању, или је тога било одувек само се није придавала пажња?

Ви сте већ донекле одговорили на питање. Од када постоје књижевни језици, и не само код нас, постоје тзв. варирања (или раслојавања) тих језика. У основи, имамо књижевни (стандардни, нормирани) језик и (раз)говорни језик. Територијално посматрано, ту су дијалекти, а социјално – социолекти, у које спада и жаргон. У жаргонским речима испољава се неисцрпна инвентивност, и духовитост, говорника (као пример, наставници могу да користе изводе из књиге Жаргон или, о сливеницама, Сармагедон у Месопотаманији Ранка Бугарског). Веома су важни функционални стилови – књижевноуметнички, научни, административни. Све то говори о богатству и моћи језика, о његовој слојевитости и разноликости.  Није добро када се језиком шаљу непристојне, примитивне поруке, као ни када завлада бирократизација језика. О проблемима са жаргоном и бирократизацијом увелико се говори (и пише) најмање последњих педесетак година.

Позајмљеница је увек било (чак и у прасловенском) и то је сасвим природно. С друге стране, штетни су и језичко чистунство (пуризам) и некритичко, помодарско, квазипрестижно посезање за страним речима (и страним конструкцијама, обично енглеским). Престижно место заузима књижевни језик. И језик књижевног дела (који није исто што и књижевни језик), јер су велики писци непревазиђени језички ствараоци. (Отуда у нашим читанкама за средњу школу обавезно постоје текстови о језику писаца.)

Ако нам је стало до сопственог речника и културе говора (односно духовног развоја), преостаје нам да читамо. Притом, треба да смо свесни и лепоте и вредности „матерње мелодије”, говора и дијалеката сопственог завичаја.

Јасно је да треба водити бригу о језику. У неговању језичке културе, усмене и писане културе изражавања, најважнију улогу имају настава српског језика и књижевности, наставници и уџбеници (и они за друге предмете!), а онда и штампани и електронски медији у којима постоје лектори. Не би требало одустати од захтева за више часова српског језика и књижевности у основној и средњој школи, као и за увођење предмета Српски језик и језичка култура на факултете.

 

извор: Зелена учионица

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

Драге наставнице и наставници математике,
Ове године бирате уџбенике за осми разред са којима ћете се дружити наредне четири године. Тим поводом имате прилику да погледате наш вебинар и упознате се са квалитетом наших нових штампаних и дигиталних уџбеника математике за осми разред. Уверите се зашто Едукини уџбеници дуги низ година спадају у најомиљеније међу вашим колегама и ученицима. Осмишљени су према новом наставном програму те представљају креативног савезника у учионици. Сведоче о посвећеном раду наших уредника и аутора, који су махом ваше колеге из реалне учионице.

Пријава за вебинар:
петак, 11.3.2022. у 19.30ч, Едукини уџбеници: Математика за 8. разред основне школе ауторки Радице Каровић и Сузане Ивановић

Уџбеник је заснован на конструктивстичкој теорији учења, јер се узимају у обзир искуства у свакодневном животу, интересовања и знања која ученици имају. Наиме, нови појам се у свакој лекцији уводи кроз мотивациони пример (Фискални рачун, Планирање учења, Милошев развој, Администартивна забрана, Гигабајт, Еленин задатак, Експеримент, Математичка секција, Навигација, Пијац, Цилиндар, Фишек…). Успостављена је међупредметна корелација (Информатика, Биологија, Историја, Физичко васпитање…)  као и корелација у оквиру предмета у складу са новим наставним садржајима (Ортогонална пројекција – геометријска тела, геометријска кретања помоћу изометријских трансформација). Афирмише различите методе учења и учење кроз различите oблике рада – пројектни задатак на задату тему, проблемски задатак, при чему се утиче на развијање компетенција ученика, почев од компетенција за учење, рад са подацима, дигиталне компетенције (план пројекта), предузетништво (мотивациони пример), итд. Кроз тестове (провера знања) ученику се омогућава да прати сопствени напредак у учењу, а корисни су како нa часовима обраде, тако и за кратак увод на наредном часу. Упућује на коришћење различитих извора и врста информација и мотивише и подржава самостално учење и подстиче интересовање за математику (вежбамо, полупрограмиран материјал, пројектни задатак). Користе се слободни софтверски алати где год је то могуће (Геогебра).
Задаци у уџбенику и збирци подстичу критичко и стваралачко мишљење.
На крају сваке теме у збирци је дат проблемски задатак који има градуирану структуру, тако да се захтеви усложњавају до нивоа креативности. Уџбеник садржи велики број примера основног нивоа који подстичу радозналост и мотивишу ученика да се опроба у решавању сложенијих задатака. Такође, има и више него довољно примера напредног нивоа који су одлична подршка такмичарима. Комплет је праћен дигиталним уџбеником на престижној Мозаик платформи, обогаћен великим бројем мултимедијалних садржаја и интерактивних задатака.

Уверите се и сами. Видимо се на вебинару!
Ваша Едука

НОВИ ТЕРМИН – ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

Драге учитељице и учитељи,
Ове године бирате уџбенике за четврти разред са којима ћете се дружити наредне четири године. Тим поводом имате прилику да погледате наш вебинар и упознате се са квалитетом наших нових штампаних и дигиталних уџбеника за четврти разред. Уверите се зашто Едукини уџбеници дуги низ година спадају у најомиљеније међу вашим колегама и ученицима. Осмишљени су према новом наставном програму те представљају креативног савезника у учионици. Сведоче о посвећеном раду наших уредника и аутора, који су махом ваше колеге из реалне учионице.

Пријава за вебинар:
Због попуњености термина за четвртак, 10.3.2022.  организујемо још један термин:
понедељак, 14.3.2022. у 19.30ч, Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе

           Едукини уџбеници за четврти разред

 • Писани су јасним и разумљивим језиком.
 • Ослањају се на предзнања ученика
 • Задаци у њима су прилагођениразличитим нивоима знања.
 • Подржавају различите технике учења и развијају стваралачко и критичко мишљење
 • Обезбеђују довољно простора за рад ученика у уџбеницима.
 • Ликовно-графичка структура уџбеника је привлачна, а илустрације прате и допуњују садржаје.
 • Уз уџбенике долази богата подршка за наставника, свеобухватан пакет дидактичко-методичких материјала који олакшавају рад и пружају подршку како у учионици, тако и током планирања и припремања наставе.

Сви уџбеници су дигитално подржани, једноставно им се приступа са било ког уређаја.

 • „Едука” има веома функционалне и ликовно-графички привлачне интерактивне дигиталне уџбенике са много мултимедијалних садржаја. Садржаји су прегледно структурирани и доступни на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони). Поседују висок ниво интерактивности (уз налоге и задатке у лекцијама и тестове за проверу).
 • Испуњени су мултимедијалним садржајима: анимацијама, аудио-визуелним садржајима, галеријама слика, филмовима.
 • Представљају функционалну и оптималну подршку штампаним уџбеницима, погодни су за самостални рад ученика и за рад на часу.
 • Праћени су подршком за наставника (нпр. интерактивним контролним задацима за проверу знања и др.)
 • Наставник може организовати рад на даљину.

Уверите се и сами. Видимо се на вебинару!
                                                                                                                           Ваша Едука

Моња Јовић и Јелена Журић: Дан матерњег језика – шта је потребно да би српски језик у школама добио место које му припада

Међународни дан матерњег језика и његова пригодна обележавања представљају још једну прилику да се осврнемо на актуелну ситуацију у вези са статусом српског језика у нашој земљи.

Вишегодишњи напори и иницијативе највиших научних и културних институција као и истакнутих појединаца да се српском језику омогући натпредметни статус почетком ове године су се, више него икада раније, приближили своме циљу. То значи да ћемо, највероватније, попут неких других европских земаља, имати више часова матерњег језика односно српског језика и књижевности у основношколској и средњошколској настави, пре свега. Добро је и то што се разматра увођење предмета Српски језик и језичка култура на неким факултетима (ван филолошких), као и обавезе полагања испита из познавања српског језика и правописа за наставнике који предају друге предмете и за директоре – како је већ пракса у Италији, Француској и другим европским државама, на пример.

Јасно је да је стицање језичких компетенција у корену свих знања и темељ духовног развоја и културе. Отуда се наставнички позив може посматрати као својеврсна мисија. У пракси се, сва срећа, он неретко остварује управо тако – о чему сведоче многе наше колеге својим доследним, посвећеним и истрајним трудом и радом.

Наша издавачка кућа већ две деценије својим издањима уџбеника настоји да даје пун допринос српском образовању и наставној пракси. Не би било претерано ако бисмо рекли да Српски језик и књижевност у нашој кући већ заузима повлашћени положај, готово – натпредметни: довољно је само погледати наслове уџбеничких и вануџбеничких издања за овај предмет од првог разреда
основне школе до краја средње школе. Уза све то, и као најважније, тежиште је у свима њима на чврстој унутарпредметној корелацији – језика, књижевности и језичке културе – уз развијање читалачких навика, разнородних облика мишљења и стваралачких способности ученика.

Српски језик – Едукина издања за основне школе:

У духу захтева које пред нас постављају модерне технологије и савремена настава – последњих година креирамо дигиталне уџбенике на престижној Мозаик платформи, те у овом тренутку имамо већ одобрене уџбенике за све циклусе образовања. Не треба посебно истицати колико су такви, мултимедијални и интерактивни, уџбеници корисни у редовној настави, а потврдили су своју вредност и у актуелној пандемијској ситуацији. Могућност да се садржаји
књижевности и језика успешно представе у дигиталном облику указује на још једну креативну могућност, савремени значај и виталност овог предмета.

Српски језик – Едукина издања за средње школе:

Окосница нашег интересовања у свему томе остају дете и наставник, будући да смо свесни да у данашње време креативни дух нашег језика највише деци сведоче управо наставници језика и књижевности. Нега језика и језичке културе у другим областима живота већ је неко време нажалост запостављена – отуда морамо развијати свест о значају наставе и подржавати наставника у његовим напорима, које су нове околности учиниле још изазовнијим.

Напослетку – развијање нашег језичког искуства обогаћује наше виђење и разумевање света. Негујмо зато језик јер тако негујемо свој ум, свој културни идентитет и придајемо животу значења без којих би он извесно био духовно сиромашнији.

Ауторке: Моња Јовић и Јелена Журић, Уреднице за српски језик и књижевност у Издавачкој кући Едука

извор: Зелена учионица

КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД 8”

Издавачка кућа „Едука”  Београд расписује наградни

КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД

 

Традиционални Едукин конкурс „Час за углед”, осми по реду, отворен је за најбоље иновативне припреме угледних часова у основној и средњој школи.

Пропозиције конкурса

 1. Сваки наставник може да пошаљеод једне до две припреме. Конкурс подразумева додељивање награда за прво место (60.000,00 динара), друго место (50.000,00 динара) и треће место (30.000,00 динара). Награђене припреме биће објављене заједно са осталим одабраним припремама у Едукином зборнику најбољих припрема за угледне часове у основној и средњој школи.
 2. Оригинална припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред и да буде у складу са савременим иновативним тенденцијама у организацији наставе/учења.
 3. Обавезно треба навести уџбеничку и другу литературу која се користи.
 4. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилогеи додатке(у форми која ауторима највише одговара), из домена савремене организације наставе/учења.
 5. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 30. јуна 2022. године. Резултати конкурса биће објављени око 30. септембра 2022. године. Промоција издања и додела награда одржаће се, уколико то услови буду омогућавали, на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

 

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

 

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НОВИМ „ЕДУКИНИМ“ ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ОСМИ РАЗРЕД!

Драге наставнице и драги наставници,

Извођење наставе је у претходном периоду донело изазове на које сте одговарали са великом енергијом, стрпљењем и не мање важно – креативношћу.

Многи од вас су у том процесу научили нове вештине, унапредили своју дигиталну писменост и изнова доказали љубав према свом позиву у промењеним околностима рада.
Ми смо се трудили да разумемо промене које прате ваш рад и да вас подржимо у складу са највишим педагошким и стручним критеријумима. Отуда смо креирали дигиталне уџбенике за све разреде и предмете на једној од најпрестижнијих платформи на свету – Мозаику.

Како је данас објективно отежано да примерци наших уџбеника стигну до сваког наставника, овом вам приликом скрећемо пажњу да наше уџбенике за осми разред, можете прелистати и упознати се са њиховим одобреним дигиталним верзијама пратећи следећи линк:

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/novi-udzbenici-za-4-i-8-razred/8-razred

Такође вам је на располагању и видео презентација уџбеника на линку:

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/vebinari/vebinari-predmetna-nastava

Наши досадашњи корисници знају зашто се годинама уназад опредељују за „Едуку”, домаћег издавача са двадесетогодишњим искуством, који међу својим ауторима фаворизује искусне и креативне наставнике, а са корисницима негује пријатељства и сарадњу.

Подсећамо, ипак, зашто „Едука”!
„Едукини” уџбеници за осми разред:

 • Писани су јасним и разумљивим језиком.
 • Ослањају  се на предзнања ученика.
 • Задаци у њима су прилагођени  различитим нивоима знања.
 • Подржавају  различите технике учења и развијају  стваралачко и критичко мишљење.
 • Обезбеђују довољно простора за рад ученика у уџбеницима.
 • Ликовно-графичка структура уџбеника је привлачна, а илустрације прате и допуњују садржаје.
 • Уџбенике прати богата подршка за наставника, свеобухватан пакет дидактичко-методичких материјала који олакшавају рад и пружају подршку како у учионици, тако и током планирања и припремања наставе.

Сви уџбеници су дигитално подржани, једноставно им се приступа са било ког уређаја.

 •  „Едука” има веома функционалне и ликовно-графички привлачне интерактивне дигиталне уџбенике са много мултимедијалних садржаја. Садржаји су прегледно структурирани и доступни на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони). Поседују висок ниво интерактивности (уз налоге и задатке у лекцијама и тестове за проверу).
 • Испуњени су мултимедијалним садржајима: 3Д анимацијама, аудио-визуелним садржајима, галеријама слика, филмовима.
 • Представљају функционалну и оптималну подршку штампаним уџбеницима, погодни су за самостални рад ученика и за рад на часу.
 • Праћени су подршком за наставника (нпр. интерактивним контролним задацима за проверу знања и др.)
 • Наставник може организовати рад на даљину.

Прелистајте!

„Едука” остаје, као и досад, пријатељ наставника и ученика – пријатељ школе.

Учитељица и ауторка уџбеника: Свака оцена јесте за ђака, пустите их и да греше

Софија Зарупски је пре свега учитељица. Али, поред посла који обавља у учионици, као велики заљубљеник у математику и рачунање, она је решила да своју страст према математичким задацима преточи у уџбенике и збирке које ће учитељима у Србији помоћи да лако и кроз забаву ђацима представе градиво, а деци да уче и да се играју у исто време.

Као дугогодишњи аутор домаће издавачке куће Едука, Софија је нарочито поносна на одличну сарадњу коју има са оснивачем Едуке, професором педагогије др Бошком Влаховићем уз чију помоћ успешно креира уџбенике и радне свеске већ више од деценије. До сада их има већ девет, а у припреми је и шест нових, за трећи и четврти разред.

Са Софијом Зарупски разговарали смо о томе како је дошла на идеју да креира уџбенике, да ли је важно да наставна средства креирају они који имају богато искуство у раду са децом, али и о томе како до добре сарадње на релацији родитељ – наставник.

Године искуства у писању и креирању уџбеника су за вама. Колико је тешко направити наставно средство које ће уједно пратити план и програм и бити занимљиво деци?

Прављење наставног средства је веома захтеван, сложен и одговоран посао. У сваком наставном плану и програму налазе се упутства за дидактичко-методичко остваривање програма, као и смернице помоћу којих се наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима. То свакако олакшава израду наставног средства. Међутим, проблеми настају у процесу када је неопходно да се наставни садржаји прилагоде узрасту ученика и са циљем да се подстакну њихове интелектуалне активности, а само усвајање нових знања учини интересантнијим. У овим ситуацијама веома је важно пружити помоћ ученицима поштујући њихове индивидуалне карактеристике.

Све што је потребно јесте разумевање детета, његових интересовања, могућности и жеља и коришћење ефикасних покретача за мотивацију. Зато је неопходно „позвати” ученике да активно учествују у процесу учења које ће на тај начин постати креативно, занимљиво и мотивационо, а настава интерактивна за све ученике.

Како сте почели да, уз посао учитеља, пишете и уџбенике? И колико мислите да је значајно да аутори буду људи који су сваког дана у учионици?

Своју успешну сарадњу са издавачком кућом Едука започела сам 2008. године као коаутор Радне свеске из српског језика за 4. разред основне школе. Веома сам захвална професорки др Нади Тодоров која ме је позвала да са њом и мојом сјајном колегиницом, Стеванијом Кеча, радим на изради овог пројекта. Претходних неколико година професорка Нада Тодоров је у моју школу доводила на праксу студенте завршне године Педагошког факултета у Сомбору. Тада смо се упознале и почеле да сарађујемо. Имала сам привилегију да баш од ње много научим.

Веома је важно да аутори уџбеника добро познају узраст ученика: да разумеју ученике и њихове индивидуалне разлике, да знају који је ниво њиховог предзнања, вештина и способности, које су њихове јаче стране али и слабости, која су то њихових уверења, ставови и интересовања. Зато мислим да је искуство стечено непосредним радом са ученицима непроцењиво.

Аутор сте већином уџбеника за математику, којом децу често „плаше“ и пре поласка у школу. Да ли је план и програм за овај предмет прилагођен деци и може ли свако дете (уредног развоја) научити математику за петицу?

Програм наставе и учења математике је првенствено намењен наставницима, али и онима који на посредан начин учествују у образовању и васпитању. Наставници на основу датог програма планирају и остварују наставу и учење према потребама свог одељења, уважавајући и индивидуалне разлике ученика.

Мислим да је свака оцена за ђака. Важно је да је свако дете на часовима активно и да напредује према својим могућностима, интересовањима, склоностима и потребама.

Откуд интересовање управо за математику?

Мислим да је то интересовање настало још у раном детињству. Мој отац је био учитељ у комбинованом одељењу, на салашу у предграђу Сомбора. У истој кући у којој је живела моја породица била је и школа. Тачније, само једна учионица и петнаестак ученика. Пре поласка у први разред била сам најмлађе дете, а да не бих остајала сама у дворишту, отац ми је дозвољавао да за време часова боравим у учионици. Међутим, посвећен свом раду, годинама није обраћао пажњу на мене. Упијала сам све што сам у тој учионици имала прилику да чијем и видим, стицала радне навике а да то од мене нико није захтевао и борила се да ме отац примети. Већ са само пет година читала сам и писала, сабирала и одузимала, а мала дрвена рачунаљка ми је била омиљена играчка. Био је то самосталан рад у правом смислу те речи. После подне, када није било ђака, учионица је била моја мала позорница. Маштајући да сам учитељица, мојим замишљеним ђацима задавала сам математичке задатке, објашњавала их и пред таблом решавала. Овко сам одрастала и математика од мог раног детињства остала у фокусу мог интересовања.

Када сам постала учитељица, својим ђацима сам преносила љубав према математици. Тако је многим генерацијама које сам извела математика била омиљени предмет.

О чему посебно водите рачуна кад креирате уџбенике?

Морам најпре да истакнем да смо професор др Бошко Влаховић, главни уредник издавачке куће Едука и професор педагогије, и ја коаутори уџбеника из математике за 3. разред и радне свеске. Наша веома успешна сарадња траје више од десет година. Неизмерно сам захвална професору на свему што ме је научио и увек пружио своју подршку. Уџбеник из математике за 4. разред и радну свеску сам самостално креирала.

Полазећи од тога да је уџбеник основно и најважније средство учења, трудим се да ученицима олакшам усвајање нових знања, да им учење учиним занимљивим и интересантним.

Ево неколико примера из уџбеника за 3. и 4. разред и радних свезака.

Израда уџбеника је тимски рад који захтева много посвећености. Квалитету мојих уџбеника и радних свезака, поред професора Влаховића, свакако је допринео тим на челу са одговорном уредницом Наташом Ковжан Кун и бројни учитељи и наставници математике који су ми у својству рецензената пружили своју несебичну помоћ.

Рад у учионици подразумева и свакодневни контакт с родитељима. Какво је ваше искуство у погледу родитељства данас и укључености родитеља у образовање деце? Да ли је то ангажовање веће него што би требало или пак супротно томе – мање?

Мислим да је тај проблем „у рукама” учитеља и да је још од првих контаката учитеља са родитељима потребно да се стекне узајамно поверење. Зато сваки сусрет учитеља са родитељима треба да буде позитиван, топао и пријатељски. Учитељ треба родитељима да саопштити да жели да сарађује са њима, да цени њихову подршку, да поштује њихово знање и интересовања и да се радује заједничком раду. Треба често да информише родитеље о томе шта се дешава у одељењу, којим темпом њихова деца напредују или можда у нечему заостају, колико су дружељубива и спремна за сарадњу.

Учитељ треба и да укључи родитеље у многобројне активности у учионици и ван ње, да помогне родитељима у организацији слободног времена деце, у стварању њихових радних навика, али и да их подучи када и у ком обиму треба деци да пруже помоћ око израде домаћих задатака.

Потребно је родитељима објаснити зашто и колико ученике омета у њиховом развоју када им они пружају већу помоћ и да учитељ нећете замерити детету ако неки од задатака није урађен. Једино тако ће учитељ сазнати који задатак је за неког ученика био проблем и пружиће му објашњење и стручну помоћ. Тако ће се изградити сараднички однос учитеља и родитеља и на тај начин ће родитељи постепено изградити „праву меру” свог ангажовања у образовању њихове деце.

Ово су нека моја искуства која су у пракси била веома успешна.

извор: Зелена учионица

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НОВИМ „ЕДУКИНИМ“ ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД!

 

Драге учитељице и учитељи,

Извођење наставе је у претходном периоду донело изазове на које сте одговарали са великом енергијом, стрпљењем и не мање важно – креативношћу.

Многи од вас су у том процесу научили нове вештине, унапредили своју дигиталну писменост и изнова доказали љубав према свом позиву у промењеним околностима рада.

Ми смо се трудили да разумемо промене које прате ваш рад и да вас подржимо у складу са нашим стручним могућностима. Отуда смо креирали како дигиталне уџбенике на једној од најпрестижнијих платформи на свету – Мозаику, тако и материјале које можете користити у раду на Гугл учионици. У припреми је и нова, унапређена „Едукина” дигитална платформа.

Како је данас објективно отежано да примерци наших уџбеника стигну до сваког наставника, овом вам приликом скрећемо пажњу на наше уџбенике за четврти разред, које на линковима можете прелистати и упознати се са њиховим одобреним дигиталним верзијама.

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/novi-udzbenici-za-4-i-8-razred/4-razred

https://www.eduka.rs/za-nastavnike/vebinari/vebinari-razredna-nastava

Наши досадашњи корисници знају зашто се годинама уназад опредељују за „Едуку”, домаћег издавача са двадесетогодишњим искуством, који међу својим ауторима фаворизује искусне и креативне наставнике, а са корисницима негује пријатељства и сарадњу.

Подсећамо, ипак, зашто „Едука”!

„Едукини” уџбеници за четврти разред

 • Писани су јасним и разумљивим језиком.
 • Ослањају се на предзнања ученика.
 • Задаци у њима су прилагођени различитим нивоима знања.
 • Подржавају различите технике учења и развијају стваралачко и критичко мишљење.
 • Обезбеђују довољно простора за рад ученика у уџбеницима.
 • Ликовно-графичка структура уџбеника је привлачна, а илустрације прате и допуњују садржаје.
 • Уџбенике прати богата подршка за наставника, свеобухватан пакет дидактичко-методичких материјала који олакшавају рад и пружају подршку како у учионици, тако и током планирања и припремања наставе.

Сви уџбеници су дигитално подржани, једноставно им се приступа са било ког уређаја.

 • „Едука” има веома функционалне и ликовно-графички привлачне интерактивне дигиталне уџбенике са много мултимедијалних садржаја.Садржаји су прегледно структурирани и доступни на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони). Поседују висок ниво интерактивности (уз налоге и задатке у лекцијама и тестове за проверу).
 • Испуњени су мултимедијалним садржајима: анимацијама, аудио-визуелним садржајима, галеријама слика, филмовима.
 • Представљају функционалну и оптималну подршку штампаним уџбеницима, погодни су за самостални рад ученика и за рад на часу.
 • Праћени су подршком за наставника (нпр. интерактивним контролним задацима за проверу знања и др.)
 • Наставник може организовати рад на даљину.

Прелистајте!

„Едука” остаје, као и досад, пријатељ наставника и ученика – пријатељ школе.

Наставница биологије о митохондријама децу учи кроз скечеве, а њени уџбеници су све осим скупа сувопарних дефиниција

Замислите да у шестом разреду објасните ученику ендосимбиотску теорију по којој су настале биоенергетске органеле митохондрије и рибозоми који живе у еукариотској ћелији. Сама реченица је страшна за прочитати, каже за наш сајт Весна Милетић, наставница биологије. А ми се потпуно слажемо.

– А сад замислите да наставник направи скеч или нацрта стрип у коме једна ћелија прогута бактерију и бактерија јој каже: Хајде немој ме сварити имам за тебе добар предлог. Види како си спора и велика, сва си баш без везе. Ти мени дај шећер и кисеоник, а ја ћу теби направити енергију па ћеш бити фит и у кондицији. – наставља наша саговорница, коауторка четири уџбеника за биологију и радних свезака за овај предмет, у издању Едуке.

Овакве лекције, а не сувопарна предавања и монолози потребни су ђацима, објашњава професорка Милетић.

Чему нас биологија учи и зашто је она важна за сваког ђака?

Биологија треба да научи дете шта је живот, како је велика разноликост живота на Земљи и  колико је та разноликост важна за опстанак планете. Кроз различите радионице могу да науче и како да заштите планету. Битна чињеница је и да ђаци науче како функционише њихов организам. Зашто им се догађа пубертет? Зашто им срце убрзано лупа кад треба да одговарају? Зашто и како се заљубљују? Како чује, виде, осећају? Како их мирис свеже печеног хлеба подсети на баку? Биологија ђаке учи и да препознају замке и штетна дејства не само дроге, алкохола и дувана већ и неправилних дијета, средстава за мршављење или вештачких стероида.

Да ли је план и програм рада у основним школама адекватан или ђаци, можда, уче сувише детаљно?

Нови план и програм биологије у основној школи је конципиран по спиралном моделу. Јесте доста тежак и детаљан, али није досадан и монотон ако се деци градиво представи на адекватан начин. Прошло је време наставника који су држали дуге монологе по цео час. Овај програм захтева наставника који је маштовит, креативан, воли свој посао, употребљава све ресурсе и води ученике кроз сазнајни процес. Такав наставник је, не предавач, већ учесник заједно са децом у сазнајном процесу. Ту је да их усмери, упути, објасни, похвали, исправи на том путу. Ако тако посматрамо наставу биологије онда нови план и програм, мада на први поглед изгледају тешки, то нису. Ако наставник натера ученика да научи дефиниције, појмове и процесе напамет онда је нови програм стварно претежак и детаљан. Овде се ради, чини ми се, о томе да се овај програм може прилагодити сваком ученику у обиму који он може да савлада само ако је наставник довољно мотивисан да тај квантум знања измери и проследи на право место.

Коаутор сте уџбеника и радних свезака за биологију за основну школу, у издању Едуке. Како ће нове радне свеске помоћи наставницима и ђацима у раду?

Уџбеници од 5. до 8. разреда у издању Едуке су одобрени. Прва два уџбеника сам написала са проф. Вером Матановић, а 7. и 8. разред са колегиницом Душицом Комановић из Шапца. Радне свеске за сва четири разреда су одобрене ове јесени. Уџбеници и радне свеске су писане онако како ми предајемо. Оне су израз нас као наставника, наших карактера, креативности, идеја које смо имале. Некад помислите да вам ниједан уџбеник не одговара и да бисте ви боље урадили, да га пишу универзитетски професори и да нису довољно прилагођени деци. Ми смо имале ту срећу и част да добијемо прилику да покажемо како два наставника биологије виде час биологије. Зато су наши уџбеници другачији. Имају одељке који се зову Биолози креативци, Биолози паметнице, брзо и кратко учи се лако, много делова који се не уче већ буде љубав према природи, много креативних идеја и задатака.

Радне свеске су настале као део приче коју је покренула Едука на почетку пандемије како би помогла наставницима Србије да лакше преброде онлајн наставу.

Током прошле школске године постављали смо материјале и могли су их користити сви биолози без обзира на то чије уџбенике су користили. Сваки материјал се састојао од презентације, наставног листића и игрице. На основу тих материјала направили смо радне свеске које су прилагођене не само Едукиној биологији већ се могу користити уз било који уџбеник. Свака наставна јединица има десетак задатака, део за учење кроз игру који се зове „Забави се и утврди своје знање“, део за ученике који раде по ИОП1, 2 и део за надарене ученике који наставу слушају по ИОП3 али и за све ученике који желе нешто више да науче. Надамо се да ћемо помоћи ученицима да лакше савладају наставно градиво, а колегама да олакшамо посао. Нарочито да им олакшамо рад са децом на ИОП1 и 2 јер знамо да је то наставницима најтежи део посла за који нису довољно обучени.

Како повезујете биологију са другим предметима?

Већ сам рекла да је биологија наука о животу и као таква повезана је са већином наука или је темељ многих научних дисциплина. У нашим уџбеницима постоји и пројектна настава која повезује биологију са другим предметима. Тај интердисциплинарни приступ настави даје најбоље резултате ако је наставник обучен да је изводи. Мада ученици сами крећу у авантуру откривања животних појава и повезивању предмета, а да тога нису ни свесни. Треба их само правилно упутити.

Да ли уџбеници чији сте коаутор помажу у томе и како су конципирани?

Увек ми је занимљив задатак пројектне наставе која се налази у уџбенику седмог разреда “Чудесни биоми“. Деци се да задатак кроз позоришни скеч да истраже један биом и направе сајт туристичке агенције са понудом путовања у одређене биоме. Та понуда мора да обухвати климу, биљке, животиње, историјски аспект, опис људских насеобина, храну, културно-историјски део, угроженост и заштиту биома, цену путовања. На овај начин смо повезали: биологију, географију, историју, уметност, физику, математику, предузетништво…

Таквих задатака је пун уџбеник и морам признати и методички приручници јер све што није стало у уџбеник ми смо као наставне листиће сместили у методичке приручнике. Ми смо пре свега практичари и циљ нам је и био да сав материјал који је скупљан годинама, сви наши награђени радови, пројекти, идеје и примери добре праксе нађу место и пут до ђака и наставника.

Биологија може бити досадна, ако учимо сувопарне дефиниције и невероватно занимљива, ако је учимо кроз примере, корелацију са стварним животом, на начин на који ђаци разумеју. Како наставници биологије могу заинтересовати ђаке за овај предмет?

Мени то успева, пратим своје срце, свој инстинкт, повезујем њихово знање са примерима из живота, правим кратке скечеве, причам приче, цртам, радим пројектну, интегрисану наставу, извлачим добре стране сваког ученика и користим их као ресурс за учење биологије. Шаљем неке радове ученика који нису сјајни биолози, али су добри сликари и научили су биологију. Ако волите оно што радите онда вам ништа није тешко, ако не волите онда је бити наставник мука.

Замислите да у шестом разреду објасните ученику ендосимбиотску теорију по којој су настале биоенергетске органеле митохондрије и рибозоми који живе у еукариотској ћелији. Сама реченица је страшна за прочитати. А сад замислите да наставник направи скеч или нацрта стрип у коме једна ћелија прогута бактерију и бактерија јој каже: Хајде немој ме сварити имам за тебе добар предлог. Види како си спора и велика, сва си баш без везе. Ти мени дај шећер и кисеоник, а ја ћу теби направити енергију па ћеш бити фит и у кондицији. Оне се договоре и од бактерија постану митохондрије које и дан данас живе унутар ћелије и то су биоенергетске органеле јер стварају енергију. Пошто живе у ћелији онда су ендосимбиотске органеле.

И, верујте ми, ученици запамте за цео живот.

преузето са: Зелена учионица

 

Проф. Каровић: Математика је пре свега расуђивање, а не само рачун

Живимо у времену када очекујемо да се са минималним радом остваре максимални резултати, па ако се то не деси ствара се отпор. Нешто слично је и са математичким задатком, објашњава за наш сајт Радица Каровић, професор математике у ОШ “Ослободиоци Београда“, аутор збирки за завршни испит, као и уџбеника из математике, за осми разред основне школе у издању Едуке.

Проф. Каровић оснивач је и председник и удружења “Млади математичар” и с њом смо разговарали о томе да ли је математика заиста баук, како помоћи деци да се ослободе страха од математике, која је улога родитеља, а која учитеља у креирању става према математици и како треба да изгледа добар уџбеник из овог предмета.

 • Изјавили сте једном приликом да су математичари тужни кад неко каже да је математика баук. Али, истина је да има деце која је не воле јер верују да је претешка, да им не иде. Да ли је за математику потребан дар и ако јесте, шта са онима који га немају?

Сваки пут када успемо да решимо неки проблем или можда пређемо на виши ниво неке игрице осетимо радост  и задовољство због постигнутог резултата. Математика пружа толико прилика да се сваким решеним задатком баш то осети па смо и зато тужни када кажу да је баук. Знамо да су одустали, знамо да су себи ускратили прилику да осете задовољство које само успех доноси, а он је највећи мотиватор.

Када бисмо ученицима на редовној настави поставили питање да ли је за математику потребан дар, сигурна сам да би одговорили да су за математику потребни воља и рад, пре него дар. Живимо у времену када очекујемо да се са минималним радом остваре максимални резултати, па ако се то не деси ствара се отпор. Нешто слично је и са математичким задатком. Ако одмах не знају, „не виде“ решење велики број ученика одустаје чекајући да га неко други реши за њих, без намере да пажљиво прочитају задатак и решење потраже у неком сличном задатку који су радили. Поред воље и рада потребно је и стрпљење. Они који брзо „виде“ решење или начин како да реше проблем, они су или даровити или нису одустали од задатка, него су стрпљиво правили стратегије како да га реше.

 • У нашем друштву постоји прећутно уверење – ако ти математика добро иде, значи да си паметан, ако не, онда ниси. Да ли постоје интелигентна деца којој математика не иде од руке, већ радије уче језике или сликају?

Поред математичко – логичке интелигенције постоји још интелигенција, попут социјалне, емотивне, лингвистичке итд. Да ли то значи да деца која још у основној школи говоре више од два страна језика нису паметна? Наравно да су паметна. Њихова интересовања иду у неком другом правцу.

 • Колико је важна улога учитеља, касније наставника у креирању става ученика према математици?

Пре учитеља и наставника, јако је важна улога родитеља и њихов став према математици и стицању знања уопште. Уколико је он афирмативан и њихово дете ће лакше прихватити математику као предмет у школи.

Како су учитељи у темељу образовања, њихова улога је изузетно важна у креирању става према математици. Ако учитељ воли математику он ту љубав и преноси на своје ученике. Такав став учитеља касније наставницима омогућава да само наставе да раде на њеном развоју.

Методе и облици рада које наставник примењује су такође јако важни у формирању става према овој племенитој науци.

У математици се најбоље учи како да то што знамо применимо у непознатој ситуацији. Решавањем различитих математичких задатака ученици стичу вештину прављења стратегија за превазилажење проблема. Овде посебно треба напоменути да је математика пре свега расуђивање, а не само рачун.

 • Како треба да изгледа добар уџбеник из математике?

Ако бисмо питали ученике, они би са сигурношћу одговорили да је најбољи онај у коме има детаљних објашњења за решавање задатака.

Најбољи уџбеник је онај који се користи, јер се најчешће користе само збирке решених задатака, као део уџбеничког комплета.

 • Аутор сте новог уџбеника за математику за осми разред у издању Едуке. Како је он конципиран и шта доноси ново и другачије?

Са појавом интернета настава се у многоме мења. Ученик сада активно учествује у стицању свог знања, улога наставника се мења, па самим ти и уџбеник мора бити усклађен са потребама савременог окружења.

Поред тога, колегиница Сузана Ивановић и ја, стварајући овај уџбеник имале смо на уму да пажљивим избором примера и задатака развијамо снагу мишљења наших ученика, да их научимо да посматрају чињенице својим умом и да науче да праве логичке закључке.

Он је заснован на конструктивистичкој теорији учења тј. узимају се у обзир искуства у свакодневном животу, интересовања и знања која ученици имају. Нов појам се у свакој лекцији уводи кроз мотивациони пример (Фискални рачун, Планирање учења, Милошев развој, Административна забрана, Гигабајт, Еленин задатак, Експеримент, Математичка секција, Навигација, Пијац, Цилиндар, Фишек…).Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите oблике рада – пројектни задатак на задату тему, проблемски задатак, при чему се утиче на развијање компетенција ученика, почев од компетенција за учење, рад са подацима, дигиталне компетенције (план пројекта који је дат у уџбенику), предузетништво (мотивациони пример), итд.

Кроз тестове (провера знања) ученику се омогућава да прати сопствени напредак у учењу, а  корисни су како нa часовима обраде, тако и за кратак увод на наредном часу.

Упућује на коришћење различитих извора и врста информација и мотивише и подржава самостално учење  и подстиче интересовање за математику (вежбамо, полупрограмиран материјал, пројектни задатак). Користе се слободни софтверски алати где год је то могуће .

Задаци у уџбенику и збирци подстичу критичко и стваралачко мишљење. На крају сваке теме у збирци је дат проблемски задатак који има градирану структуру, тако да се захтеви усложњавају до нивоа креативности.

Уџбеник и збирку прелистајте овде:

Математика, уџбеник, ауторке: Радица Каровић и Сузана Ивановић

Математика, збирка задатака, ауторке: Радица Каровић и Сузана Ивановић

 • На крају, како би требало да изгледа настава математике тако да она (скоро) свима у учионици буде занимљива?

Кроз различите методе и облике рада и пажљивим одабиром задатака и активности на часу тако да сваки ученик активно учествује.

На часу обраде је одлична метода рада на тексту која има много предности, при чему је стицање самосталности у раду  једна од најважнијих користи која се њеном применом постиже код ученика. Треба водити рачуна да садржај буде прилагођен сваком ученику. Ми смо то имале на уму када смо писале уџбеник. Од велике важности је и то да ученик осећа слободу на часу математике. Ту пре свега мислим на слободу у којој не постоји страх од погрешног одговора. Ни један одговор није погрешан, само би требало затражити од ученика да га образложи. Након тога ће сам закључити да ли је одговор тачан или не.

 • Председник сте удружења Млади математичар. Шта су основне активности удружења и како оно доприноси развоју наших младих математичара?

Млади математичар ове године слави јубилеј 10 година од оснивања. У деценији која је иза нас наше активности су биле усмерене како на младе математичаре тако и на наше колеге и колегинице, а све у циљу популаризације математике и осавремењивању наставе математике кроз стручно усавршавање наставника.

Једна од главних активности у остваривању овог циља је организација међународног такмичења „Мост математике“ које је по свом садржају јединствено у свету и потпуно усклађено са потребама и захтевима савременог образовања, затим међународне конференције „Мостови математике“  која се сваке године одржава у Београду. Манифестација „Мост математике“ којом се промовише поред математике и култура и култура науке, одржава се сваке године у Врњачкој Бањи где се и налази „Златни мост“, мост који је посвећен математици. У оквиру Манифестације се организују семинари и радионице за наставнике, као и математички камп за ученике основних и средњих школа.

Учешћем у нашим активностима ученици, наши такмичари, стичу искуства у изради пројектног задатка, примени знања стечена у оквиру редовне наставе, истраживањима. Они развијају тимски дух, уче да сарађују. У Младом математичару су сви ту од ученика до научника и сви ми заједно чинимо да што већи број ученика осети радост решеног задатка.

Извор: Зелена учионица