КОНКУРС ЗА ПИСАЊЕ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ И СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Издавачка кућа „Едука” из Београда расписује конкурс за рукописе по новим програмима наставе и учења за трећи, односно седми разред основне школе, за све предмете.

Опште пропозиције конкурса

 1. Рукопис или узорак рукописа који није претходно публикован треба да одговара Програму наставе и учења за наведени предмет и разред, Стандардима квалитета уџбеника, да буде функционалан, применљив у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Рукопис треба да рефлектује добар пример наставне праксе у иновативним приступима настави/учењу – у духу развијајућег стицања знања и умења, са нагласком на самосталном, проблемском и истраживачком учењу.
 1. Текст рукописа треба да буде: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величинаслова: 12 pt;г) размакизмеђуредова: 1,5.

Детаљне пропозиције конкурса

            На конкурс се може предати узорак рукописа – два табака (32 стране) до 20. јуна 2019. године.

            Аутори чији узорак рукописа буде прихваћен, тј. позитивно оцењен од стране уредничког тима, имају рок да текст целог рукописа заврше најкасније до 15. августа 2019. године.

            Узорак рукописа треба да садржи, према ревидираним Стандардима квалитета уџбеника: 

 • насловну страну са Вашим именом, презименом и насловом рукописa 
 •  страницу са садржајем рукописа који је јасно диференциран и рефлектује стварни садржај уџбеника, са јасно дефинисаним, хијерархизованим системом наслова и поднаслова
 •   водич кроз уџбеник који садржи објашњења иконица и елемената методичке апаратуре
 •   најавну страну поглавља, којом се најављује садржај сваког поглавља –у случају узорка рукописа довољна је једна;
 •   појединачне лекције које том поглављу припадају, оним редом којим је предвиђено да иду у уџбенику;
 •   страницу са систематизацијом која треба да садржи систематизацију садржаја претходног поглавља дату у виду мапе ума, табеле, текстуалног сажетка, итд. – код узорка рукописа довољна је једна.

            Појединачна лекција треба да садржи, према Стандардима квалитета уџбеника:

     кључне речи,

     објашњење непознатих речи тамо где је потребно,

—   доследно и увек на исти начин обележене елементе методичке апаратуре (занимљивости, одељке за напредне или посебно заинтересоване ученике, питања и задатке и сл.)

            У тексту црвеним словима напишите какву илустрацију на том месту замишљате, или упутите на извор.

            * Конкурс је отворен до 20. јуна 2019.године.

Начин слања:

      * Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл:  eduka@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЗА УЏБЕНИКЕ.

НАПОМЕНЕ:

Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов рукописа, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, и име и адресу школе или установе у којој радите.

Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту, порталу и на Фејсбуку.

 

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

                                                                                                                                                                                                                              Срдачно,

                                                                                           Уреднички тим „Едуке”

Уџбеници: интервју са проф. др Бошком Влаховићем

Професор  Бошко Влаховић, оснивач ИК Едука, прошао је пут од послератног учитеља у малој сеоској школи, преко директора Завода за унапређење образовања и васпитања у Крушевцу (који је био на гласу у целој бившој држави и шире) до професора универзитета, који је на Учитељском факултету у Београду образовао генерације учитеља. Објављивао је стручне књиге и посвећено се бавио пре свега, проблемом иновација у настави. Напослетку, основао је и издавачку кућу Едука, 2002. године.

Шта Вас је лично определило да почнете да се бавите уџбеницима и оснујете Едуку?

Уџбеник је основно средство наставе и учења. Знамо да средства рада одређују технологију рада уопште, те у овом случају и технологију образовања. Није могуће да средства рада у образовању буду превазиђена, а технологија васпитно-образовног процеса буде модерна и савремена. Дакле, иновативна средства, посебно уџбеници – битна су претпоставка иновативног учења и наставе.

Будући да се одавно бавим иновацијама у образовању, и теоријски и практично, то су и уџбеници, као основна средства учења, били у средишту моје пажње, тако да оснивање Издавачког предузећа „Едука” не представља мој почетак рада на уџбеницима, већ наставак.

Како данас, након безмало две деценије присуства на тржишту уџбеника, оцењујете Едукин рад? Шта сте Ви у процесу Едукиног раста научили? Како бисте описали Едукину досадашњу филозофију пословања?

Веома се критички односим према ономе што радимо и како радимо у Едуки. То је услов и пут за што квалитетније уџбенике, а квалитету ових књига нема краја. Поносим се тиме што је Едука у првом циклусу образовања дуги низ година била најтиражнији или међу три најтиражнија издавача. То је трајало све док су односи на тржишту уџбеника били нормализовани, односно док је квалитет уџбеника важио као главни критериј у опредељивању наставника. Поносни смо и на чињеницу да наставници широм Србије у анкетама које спроводимо сваке године у преко 98% случајева оцењују Едукине уџбенике највишим оценама. Није нам драго кад често чујемо да наставници Едукине уџбенике купују за себе да би по њима радили, а за ученике оне „које морају”.

У издавачкој политици Едуке борба за квалитет уџбеника је на првом месту. У том циљу рад на генерисању уџбеника се подиже на што је могуће виши, ја бих рекао институтски, научни ниво. Од 7 уредника у сталном радном односу 6 су доктори наука са богатим и веома запаженим педагошким искуством. Сви они и бројни други спољни сарадници и најистакнутији наставници из праксе имају веома одговоран истраживачки приступ у креирању уџбеника.

Уџбенике је некада издавало једно државно предузеће. Сами сте били аутор неких уџбеника који су тада били у употреби у школама. Која добра је, по Вашем мишљењу, донела либерализација тржишта уџбеника?

И некада најокорелији заговорници дириговане привреде схватају да је то била велика заблуда. Моји уџбеници у Заводу за уџбенике опстајали су непромењени и по 20 година! Зашто? Па зато што није било тржишта, а то значи није било конкуренције. Издавач је могао годинама да продаје десетине хиљада примерака једног уџбеника, без страха да ће га неко угрозити.

Конкуренција као унутрашња моторна снага тржишта уџбеника је оно битно што је допринело да у Србији данас има уџбеника веома високе вредности. Дакле, тржиште и конкуренција су обезбедили стварање висококвалитетних извора ове врсте и могућност избора уџбеника зависно од потреба купца.

Друго је питање да ли они који одлучују о куповини уџбеника бирају оно што је најбоље и да ли ученици за новац који издвајају њихови родитељи уче из најбољих књига. За очекивати је да неко то прати и оцењује.

Током година мењале су се прилике на тржишту уџбеника. Шта мислите о садашњем стању: шта су главни проблеми тржишта уџбеника?

Појам тржишта је економска категорија, а ја сам педагог. Боље би било да сте ово питање поставили неком од представника државе задужене да осигура постојање слободног тржишта уџбеника. Оно што бих ја овом приликом могао рећи то је да је у Србији дужи низ година слободно тржиште уџбеника функционисало како-тако. Данас сви у земљи знају да то више није случај. Одговорност је на свима нама да покушамо да то поправимо.

Какво је Ваше мишљење о положају домаћих издавача уџбеника?

Сви чиниоци државе Србије на сав глас и пре избора и после избора заклињу се да ће помагати развој домаћих малих и средњих предузећа. Гласно се истиче да су ова предузећа стуб економског развоја земље. И то је све што се тиче малих и средњих издавача уџбеника у Србији. У пракси је на сцени нешто друго. Јавна је чињеница да су се неки актери на тржишту уџбеника изборили да се повуче претходни Закон о издавању уџбеника који је санкционисао коруптивне радње у овој области. Донет је нови Закон који је изоставио одредбе о санкционисању нетржишног деловања.

То је отежало пословање малих домаћих издавача. Већ неко време се у јавности износе оцене да је на место некадашњег монополисте дошао нови. Посао државе је да се тим оценама позабави и омогући нормално функционисање сваког тржишта, па и тржишта уџбеника, уколико желимо да остваримо стварни напредак у друштву.

Уџбеник на крају заврши на клупи ученика. Какав уџбеник Ви, као бивши учитељ и неко ко је век провео у образовању, сматрате адекватним и квалитетним?

Тешко је у оваквој прилици рећи макар део онога најбитнијег што би легитимисало савремени уџбеник. Ова књига се мора данас и у будуће креирати у светлу савременог поимања процеса учења. Теоријска упоришта на којима се заснива савремени уџбеник су, у првом реду, савремена епистемолошка поимања процеса сазнања, односно учења. Уместо нуђења готових решења, од савременог уџбеника се очекује, поред осталог, да омогући ученику да самостално конструише знања, идеје и значења дате стварности, да открива непознато, да активно учи, да развија више мисаоне способности, да буде оспособљен за примену наученог и сл. Савремени уџбеник видимо као средство учења путем комуникације (интерактивности).

Савремена наука указује на бројне аспекте модерног уџбеника. Насупрот традиционалном уџбенику, савремени уџбеник мора бити књига која у свим својим аспектима полази од ученика – детета. То мора бити радна, изазовна, занимљива, узрасту прилагођена, инспиративна књига која буди радозналост за тражење и откривање непознатог, за бављење интелектуалним радом и др.

Министарство просвете спроводи пројекат дигитализације српског школства. Шта мислите о употреби дигиталних уџбеника у настави и како се ваша издавачка кућа носи са овим изазовом?

Напредак у електроници, заједно са доласком компјутера, у основи је, према неким мишењима,  револуција која се може поредити са изумом писма. Било је крајње време да се и код нас отвори процес дигитализације наставе и учења. Образовни потенцијали које информатизација нуди један је од највећих изазова педагошким наукама већ дужи низ година. Савремена инфо-комуникациона технологија, у чијој основи су рачунари са одговарајућом софтверском подршком, обећава реалну могућност да се остваре основне визије модерног педагошког концепта образовања, а то коначно значи и могућност скока образовања у нови, виши квалитет. Компјутери су се потврдили као вишеструко важан чинилац у остваривању идеја о утемељивању наставе и учења на новим научним основама. Они су се већ афирмисали као значајан извор знања, средства самосталног учења свуда и на сваком месту; као инструмент модерне образовне технологије, незаменљиви чинилац промена положаја и ученика и наставника, незаменљиви чинилац самообразовања. Наше је само да оно што технологија нуди употребимо у педагошке сврхе на прави начин. Дакле, ако мене питате, педагогија увек треба да иде испред технологије. Едука се руководи управо овим принципима док ствара своја дигитална издања. Сматрамо да су она у дидактичко-методичком смислу најбољи савезник у настави и учењу.

Шта бисте саветовали садашњим учитељима од којих су многи Ваши некадашњи студенти, и шта бисте поручили њиховим колегама наставницима: чиме да се руководе при одабиру уџбеника за своје ученике?

Наставник је традиционално био у позицији да слободно и самостално одлучује о томе које ће методе, облике рада и средства наставе и учења примењивати у своме педагошком раду.

Уџбеник је основно и најважније средство рада у настави и учењу. Није прихватљиво да било ко са стране одлучује о томе који ће од одобрених уџбеника наставник користити у свом раду.

Чињеница да данас на тржишту постоји шири избор одобрених уџбеника повољна је околност да се наставник може опредељивати за она решења која су по његовом осећању најприхватљивија. Сигурно је да ће се он увек руководити квалитетом ових књига, јер је квалитетан уџбеник моћно средство у рукама и наставника и ученика у остваривању постављених циљева. Учење уз примену најбољих средстава ове врсте је, у крајњој инстанци, у непосредном интересу друштва у целини које од образовања мора све више да очекује.

Аутор: ИК Едука

Зелена учионица

 

Продужен рок за пријем радова на Едукином конкурсу “Час за углед 5”

Поштовани наставници,

Обавештавамо вас да је рок за пријем радова на Едукином наградном конкурсу “Час за углед 5” продужен до 1. јула 2019.

Позивамо вас да у што већем броју узмете учешћа у самом конкурсу.

                                                                                                                                                         Срдачно, ваша Едука

 

 

 

Е Д У К И Н  КОНКУРС

     „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 5

Издавачка кућа „Едука” из Београда пету годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед”, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

 

Пропозиције конкурса

 1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.
 2. Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника (штампаних и електронских, дигиталних; доступних и на Едукином порталу https://www.eduka-portal.rs/ или путем контакта ivana.milosevic@eduka.rs).
 3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.
 4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

Конкурс је отворен до 15. маја 2019. године.Резултати конкурса биће објављени око 15.септембра 2019. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”

 

РАДНЕ СВЕСКЕ СЕ ГРЕШКОМ НАШЛЕ У КАТАЛОГУ ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА!

Драге колеге, наставници српског језика и књижевности,
Недавно је изашао Каталог уџбеника за други и шести разред Министарства просвете. У Каталогу се понавља „омашка“ од прошле године услед које се погрешно представља да само два издавача која припадају истој издавачкој групацији имају уз одобрен комплет за српски језик и радну свеску.
Овим вас подсећамо да радна свеска није законски део обавезног комплета уџбеника већ спада у тзв. додатно наставно средство. Едука, као и многи други издавачи, има одобрене радне свеске, али оне се законски не могу наћи у Каталогу, у који могу ући само обавезни наслови.
Само једном издавачу већ другу годину заредом полази за руком да ову једноставну законску чињеницу заобиђе и пренебрегне, и наставнике доведе у заблуду о томе шта имају право да бирају као део обавезног комплета уџбеника. Осећамо потребу да се овим поводом огласимо, како бисмо, пре свега, заштитили рад и труд наших аутора, уредника, рецензената, графичких дизајнера, илустратора и евалуатора који су заложили своје знање и труд да креирају што бољи и комплетнији материјал који ће представљати поузданог савезника у учионици. Ти исти људи потрудили су се и да осмисле функционалну и добро обликовану Радну свеску за српски језик.
Поносни смо на своје уџбенике из језика и књижевности. Радили су их аутори са великим искуством из учионице, и способношћу да љубављу према језику и књижевности надахну ученика, а наставнику пруже ваљан методички и стручни ослонац за рад.
За вас смо ове године обликовали следеће материјале:

Као и досад, то смо чинили ослушкујући ваше потребе и сугестије. Овом приликом захваљујемо свим колегама који наш рад прате и подржавају.
Видимо се у следећој школској години.

Уреднички и ауторски тим Едуке

НОВИ ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Нови план наставе и учења за први разред гимназија и средњих школа усвојен је прошле године. Како није било довољно времена за прилагођавање и одобравање уџбеника, препорука Министарства је била да се програм у настави остварује уз коришћење старих верзија уџбеника.

Од следеће школске године професори српског језика који предају у првом разреду гимназија и средњих стручних школа биће у прилици да користе верзију Едукиног уџбеничког комплета за српски језик прилагођену новом програму наставе и учења. Едукин комплет чине Читанка (др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Оливера Радуловић) и Српски језик (др Душка Кликовац). Оба уџбеника су у својим претходним верзијама високо оцењена.

Ова верзија, прилагођена новом програму наставе и учења, представља један од ретких доступних званично одобрених уџбеника, и наслеђује све квалитете због којих је претходно радо коришћена у настави. Наставне јединице, тематски и садржајно јасно раздвојене и детаљно представљене, омогућују да свака следећа логички и антиципирано проистиче из претходне. На компаративан и стваралачки начин повезане су тематске јединице унутар уџбеника, уз коришћење најсавременијих и најактуелнијих извора, као и легитимних научнопопуларних текстова. Уџбеници су богато ликовно опремљени  и прегледни, те додатно мотивишу ученике на рад.

Посебно развијена, продубљена дидактичка апаратура, заснована је на методички и методолошки подробно промишљеним ставовима. Питања су груписана према нивоима знања и разумевања на која се односе, како би и ученици могли да самостално процене своје знање. Функционално повезивање наставе књижевности и језика са наставом историје, психологије, ликовне и музичке културе, али и других предмета –  представља посебан квалитет.

Уз штампане верзије уџбеника, Едука ради и на дигитализацији својих издања. Дигитална верзија ових уџбеника представља још једну погодност за кориснике – наставике и ученике. Наставник је додатно оснажен богатом стручном подршком која укључује месечне и годишње планове, припреме, те додатне дигиталне и штампане материјале за рад.

Због свега овога Едукини уџбеници за српски језик у гимназијама и средњим школама заслужују посебну пажњу професора и ученика.

 

 

 

 

 

 

ЕДУКА ДИГИТАЛ

ЕДУКА ДИГИТАЛ – ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ НА НОВОЈ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

 

У истраживање и израду материјала за електронски подржано учење издавачка кућа Едука ушла је пре више година. Резултат су многи материјали који су већ неко време у успешној употреби у настави. О некима од њих смо, као у случају изванредне збирке за припрему завршног испита из српског језика Научи кроз вежбања, већ писали.

У раду на овим изворима стручњаци које Едука окупља концентрисани су, пре свега, на методичку утемељеност, функционалност и употребљивост ових материјала у учионици. У том смислу Едука остаје на становишту да пре технологије увек долазе педагогија и методика, да у фокусу израде ових материјала мора остати достизање исхода наставе, обогаћивање дететовог искуства и подршка наставнику у остваривању назначених циљева.

У том духу је осмишљена и Едукина платформа, на којој се налазе дигитални уџбеници и други извори за електронски подржано учење.

 • Платформа је онлајн и дозвољава упис неограниченог броја корисника, који не морају бити претплатници, већ могу да користе ограничене ресурсе.
 • Платформа је такође подешена за изузетно једноставно коришћење од стране наставника, али и од стране ученика. Она подразумева једноставно логовање и регистрацију из три клика, након чега је омогућено неограничено коришћење.
 • Када се интернет веза прекине, платформа остаје у тренутном стању, а са поновним успостављањем везе наставља тамо где је стала.
 • Платформа је у потпуности компатибилна са свим верзијама таблет уређаја и најбрже и најсигурније ради у Гугл Хром претраживачу, али ради и на другим претраживачима.
 • Сви садржаји су прилагођени узрасту, методички утемељени и наменски направљени или прилагођени тако да подржавају основне циљеве наставе.
 • На крају сваке лекције налазе се евалуациони садржаји, који наставнику омогућавају увид у рад ученика, али и ученика подстичу да сам себе провери и процени.
 • Едукативни садржаји потпуно прате уџбенике и радне листове, пружајући поред тога садржаје могуће само у дигиталном окружењу. Платформа дозвољава писање, уписивање, бојење, подржава караоке, омогућава увид у мултимедијалне дидактичке материјале и едукативне филмове, који се налазе на Едукином Јутјуб каналу. Интерактивност је заступљена у десетинама облика (превлачење, писање, допуњавање, цртање, вишеструки избор, мапе, игре меморије, игре тражења, понављање садржаја, избор поља, презентације, интерактивне презентације, караоке, интерактивни филмови, диктат, и сл.)
 • Осим ових садржаја, платформа ће садржати и базу знања, која ће подржавати примере добре праксе, и ова база ће бити доступна само наставницима. Ту ће се налазити тестови (који се могу штампати), припреме, те додатни материјали за рад на часу.
 • Сви садржаји су бесплатни. Сваки ученик (или корисник) куповином било ког Едукиног уџбеника стиче право да неограничено користи платформу у периоду од 1.9. текуће године до 31.8. наредне године. У оквиру уџбеника добиће приступне параметре.

Као и досад, Едука ће наставити да развија одређене садржаје доступне офлајн, као што је случај са материјалима који прате уџбенике из српског језика у другом циклусу образовања. Ови материјали представљају позитиван подстицај за ученика  а наставнику омогућавају да у настави користи електронски подржане изворе који не зависе од интернет везе.

Демо верзија Едукиних дигиталних уџбеника ЕДУКА Дигитал:

 

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-1-4-razred/

https://test.e-eduka.rs/course-category/digitalni-udzbenik-5-8-razred/

Презентације Едукиних уџбеника за други и шести разред

Поштоване колегинице и колеге,

С великим задовољством позивамо вас да присуствујете представљању нове генерације Едукиних уџбеника за други и шести разред основне школе.

Едукина нова уџбеничка издања у потпуности одговарају новом Плану и програму наставе и учења, допуњена су дигиталним и електронским садржајима, прате их одговарајући приручници и наставни материјали, и потпуно су спремна за употребу у наредној школској 2019/2020. години.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ  УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Презентација за наставнике разредне наставе:

Панчево Среда, 08.05.2019. у 18ч ОШ Јован Јовановић Змај ул. Змај Јовина 3
Параћин Четвртак, 09.05.2019. у 18.30ч ОШ Радоје Домановић ул. Књаза Милоша 2

ПРЕДСТАВЉАЊЕ  УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Презентација за наставнике предметне наставе (српски језик и књижевност, математика, енглески језик, биологија, историја, физика, географија, техника и технологија, информатика и рачунарство, музичка култура и ликовна култура):

 Панчево  Среда, 08.05.2019. у 19.30ч  ОШ Јован Јовановић Змај  ул. Змај Јовина 3
 Параћин  Четвртак, 09.05.2019. у 19.30ч  ОШ Радоје Домановић  ул. Књаза Милоша 2

 

           Очекује вас занимљиво предавање наших аутора и уредника, сертификат за интерно похађање који носи један бод и промотивни комплет уџбеника и материјала.

 

Унапред вам захваљујемо на интересовању за наша издања.

Уреднички тим Едуке

Нови уџбеници за други и шести разред

Драге колеге,
Ауторски и уреднички тимови Едуке су у претходном периоду за вас осмишљавали нове уџбенике за други и шести разред основне школе, обликоване према захтевима нових програма наставе и учења. Као и досад, драгоцену подршку имали смо управо у вама – учитељима и наставницима из праксе – и пажљиво смо ослушкивали ваше потребе и сугестије.Наш циљ је да вама, наставницима који свакодневно у својим учионицама с децом делите свој таленат, знање и ентузијазам, пружимо поуздани ослонац, подршку и надахнуће.
Свим уџбеницима за други разред можете приступити на нашем порталу (www.eduka-portal.rs), или директно путем линкова у овом имејлу.

Подсећамо вас да бирајући Едуку,бирате и целовиту подршку наставном процесу. Ту подршку чине:

 • основни уџбеници који на стваралачки и интерактиван начин прате нови Програм наставе и учења и оријентисани су ка остваривању прописаних исхода;
 • пратећи додатни дидактички материјали који великим бројем градираних вежбања, провера и тестова омогућавају адекватну организацију наставе и лако савладавање наставних садржаја;
 • дигитални уџбеници који на целовит и интерактиван начин, путем мултимедијалних садржаја, додатих интерактивних игровних активности, вежби и тестова актуелизују и надограђују садржај штампаног уџбеника;
 • свеобухватна стручна подршка која је у штампаном и дигиталном облику доступна свим корисницима Едукиних уџбеника;
 • интернет портал са свеобухватном стручном подршком за наставника: www.eduka-portal.rs

Прелистајте уџбенике за други разред!

Српски језик комплет 1

Читанка за други разред основне школе, Марела Манојловић и Снежана Бабуновић

Латиница, уџбеник за други разред основне школе, Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Радна свеска, српски језик за други разред основне школе, Марела Манојловић и Снежана Бабуновић

Поуке о језику, српски језик за други разред основне школе, Ивана Јухас, Моња Јовић

 

Српски језик комплет 2

Читанка за други разред основне школе, Миланка Берковић и Натали Шарић

Латица по латица латиница, уџбеник за други разред основне школе, Миланка Берковић и Натали Шарић

Језичке поуке, српски језик, уџбеник за други разред основне школе, Мр Љубица Прћић и др Јасмина Дражић

 

** Мудрица српски језик 2, збирка задатака за други разред основне школе, Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

** Контролни задаци из српског језика

 

 

Математика

Математика 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе, Весна Дрезгић, Бранкица Ђурић, Ана Икер, Сања Ђекић

Математика 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе, Ивана Јухас

 

** Мудрица математика 2, збирка задатака за други разред основне школе, Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

** Контролни задаци из математике

 

Свет око нас

Свет око нас 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе, Марела Манојловић и Бранкица Ђурић

 

** Мудрица свет око нас 2, збирка задатака за други разред основне школе, Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

** Контролни задаци из света око нас

 

Музичка култура

Музичка вртешка, Музичка култура, уџбеник за други разред основне школе, Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

 

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе, Мариа Бузаши Марганић и Зита Бузаши

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе, Јелена Коштица и Горан Ратковић

 

Енглески језик

Let’s play english 2, Енглески језик за други разред основне школе, Елвира Саваи

Приручник за наставнике, Let’s play english 2, Енглески језик за други разред основне школе, Елвира Саваи

 

 

Нови уџбеници за 6. разред

(Приказ наставне јединице)

У трагању за плавом звездом, Читанка за шести разред основне школе, Др Јелена Журић

Говор и језик, Српски језик и језичка култура за шести разред основне школе, Др Јелена Журић и Др Јелена Ангеловски

Радна свеска, српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Др Јелена Журић и Др Јелена Ангеловски, Драгана Цуцић

Математика уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе, Бојан Божиновић

Биологија уџбеник за шести разред основне школе, Вера Матановић и Весна Милетић

Биологија уџбеник за шести разред основне школе, Весна Сурчински Миковиловић, Катарина Вујошевић, Марина Максић

Географија уџбеник за шести разред основне школе, Ђурђица Комленовић

Географија уџбеник за шести разред основне школе, Александра Шмигић и Јелена Пеурача

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Радна свеска са историјском читанком за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Физика 6, уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за шести разред основне школе, Нада Станчић

Over the moon 6, Енглески језик, уџбеник за шести разред основне школе, Божидар Никић

Over the moon 6, Радна свеска енглески језик за шести разред основне школе, Божидар Никић

Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред основне школе, Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе, Зоран Д. Лапчевић

Техника и технологија, радна свеска за шести разред основне школе, Зоран Д. Лапчевић

У свету музике, Музичка култура, уџбеник за шести разред основне школе, Мирјана Смрекар Станковић и Валентина Динић

Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе, Драган Ђорђевић и Зоран Игњатовић

 

 

 

Срдачан поздрав,
Ауторски тим Едуке


 

Проф. Бајчетић: Како од пасивних посматрача ученике претворити у активне учеснике наставе

 

Интерву једног од Едукиних аутора уџбеника Информатика и рачунарство за пети разред основне школе “Зеленој учионици”

 

Концепт дигиталних уџбеника, иако је већ неко време присутан, још није свима потпуно јасан. Разлог лежи у томе што ни задаци који су били постављени пред издаваче нису били прецизни, па је онда велики део посла пао управо на њих. Нема сумње да су се сви потрудили да понуде нешто ново и другачије што ће обогатити свакодневну наставу, а о томе по чему се дигитални ученици домаћег издавача Едука разликују од осталих разговарали смо са професором Милошем Бајчетићем, редовним професором Медицинског факултета у Београду, чланом удружења Moodle мрежа Србије и једним од аутора Едукиних дигиталних уџбеника.

На питање шта је то дигитални уџбеник, професор Бајчетић одговара:

„Када су се уводили дигитални уџбеници, ником није било потпуно јасно шта се очекује од ове врсте образовног материјала, па су неки чак веровали да је довољно да оно што је на папиру пребаце у електронску форму. То је, наравно, бесмислено. Чак су нека истраживања показала да, онај ко користи дигитална средства за учење, уколико наиђе на садржај где има више од два скрола мишем, он ће тај садржај штампати. Ми смо навикли на папир и то и даље преферирамо.”

Ипак, наглашава професор, нове технологије су неминовност и доносе много могућности за квалитетнији рад, само је питање да ли ми то умемо да искористимо.

„Сви издавачи данас иду на коришћење платформи у креирању дигиталних уџбеника, јер те платформе омогућавају интерактивност у раду са електронским материјалима. Дакле, корак напред у односу на оно поменуто пребацивање папирних уџбеника у електронску форму, јесу материјали који сад садрже и тестове, видео-клипове исл.

Оно што Едуку додатно издваја од осталих јесте коришћење софтвера који се зове Moodle, који је бесплатан и доста се користи у образовној заједници. Тај софтвер даје велику слободу кориснику, па наставник који је обучен да ради у Моодле-у, да он дода нешто у лекцију, убаци неки свој клип или нешто са YouTube-а што се њему допало.

Ако одете у било коју школу, сваки наставник ће вам рећи да није ниједним уџбеником стопостотно задовољан и то је нормално. Зато им ова платформа омогућава да уџбеник прилагоде себи и својим ђацима.” – каже професор Бајчетић.

Неки наставници иду тако далеко да и ученике укључују у израду лекција за дигитални уџбеник, што је најбољи начин да се нове технологије употребе у настави, тврди професор.

„Јер, ако ви дигитални уџбеник користите да би ђаци нешто прочитали, одгледали, одговори на питања, нисте много урадили, јер га и даље држите у улози пасивног посматрача. Ако хоћете да он нешто научи, он мора да има неки задатак, активност. Унутар Moodle-a то може да буде од оног најбазичнијег решавања тестова, до учешћа у дискусијама које је покренуо наставник или чак ученик сам, преко групног семинасрког рада који ђаци раде онлајн у групама на које су у платформи подељени. Све то омогућава да ђака пребаците из те улоге пасивног посматрача, на коју се образовни систем у великој већини своди, у улогу активног учесника, чиме му се развија критичко мишљење и подстиче проактивност.” додаје.

Све лекције у дигиталним уџбеницима Едуке су дакле, потпуно флексибилне. Оне су врло квалитетно урађене и задовољиће потребе за дигиталним наставним материјалом већине наставника. Али, увек имате оне који желе да загребу више, да лекцији дају неки свој печат, па чак и да је потпуно измене. Едукини уџбеници су у том смислу врло прилагодљиви. Првобитна верзија увек остаје сачувана, за случај да пожеле да је врате.

На питање шта се дешава ако школа нема одговарајуће могућности за коришћење ове платформе, професор Милош Бајчетић каже:
„Ако школа нема школски сервер који се користи за покретање платформе, наставник се може обратити Едуки, где му они отварају налог на свом серверу и он нормално приступа и користи дигитaлне уџбенике са било ког места где има приступ интернету.”

Ако наставник жели да се обучи да користи Moodle, треба да се обрати Moodle мрежи Србије, која организује обуке, како онлајн, тако и „уживо”. Наравно, ако наставник жели да материјал користи као класичан дигитални уџбеник, онда му никаква посебна обука за софтвер није потребна, све је крајње једноставно и интуитивно. Важно је поменути да за Андроид постоји и мобилна апликација која се може користити.

Професора смо питали и шта је највећи проблем српског образовног система када је реч о дигитализацији, на шта он одговара:

„Многи ће вам можда рећи да школама недостаје хардвер и да је то највећи проблем. Школе би свакако требало да буду боље опремљене, али наш највећи проблем су обуке наставника које, или нису довољно квалитетне, или се не спроводе у довољној мери. Иста ствар је и са ђацима. Иако се мисли да су деца сад дигитално писмена, то је далеко од истине, деца су врло дигитално неписмена јер нису свесна опасности које вребају на интернету. Знате, као што можете погинути у саобраћају ако се не понашате безбедно, можете се на неки начин повредити на интернету. Ученици не знају ко све може видети садржај који објаве, не знају како да воде рачуна шта да објаве, а да не дођу у ситуацију да се за пар година хватају за главу због нечега тога. У уџбенику из информатике за пети разред ми смо сад обухватили и лекцију која објашњава како формирати лозинку која ће бити безбедна и лако памтљива. То је врло важно, људи нису ни свесни какав проблем може да им направи небезбедно понашање на интернету.”

Када је реч о дигиталном учењу, мишљења су врло подељена. Па тако имате поборнике употребе нових технологија у образовању, али и оне који сматрају да нам „компјутери ништа добро нису донели, да смо ми учили без њих, а знали тад више него данашња деца”. Шта бисте њима рекли?

„Вратио бих се мало у историју и рекао бих да један од првих учитеља на свету, Сократ, није записао ниједну једину реч. За њега писана реч није имала никакву вредност и све што је остало од њега записали су његови ђаци. Он је живу реч сматрао јединим валидним методом учења. Замислите да неко данас то каже?

Против отпора новим технологијама се не можете борити. Технологија јесте донела и много негативног, људи су постали површнији у комуникацији, нестрпљиви, желе информације одмах. Па ето, видите, имејл се све мање користи јер је на одговор потребно чекати. Млади ретко пишу мејлове, користе Viber, WhatsUpp. Проблем је и у томе што млади сматрају да не треба да памте информације „А што ми то професоре морамо да памтимо, кад смо захваљујући интернету увек на клик до знања?” Не. Нисте на корак од знања. Ви сте, децо на корак од информације. А информација и знање су две потпуно различите ствари.”

Шта је знање?

Једно је упамтити, друго је разумети, а треће применити. Дете не треба да издекламује градиво, треба да размишља. Знање је на првом месту – способност проналажења информације, друго да критички процените информацију и треће да je примените. Дигитални уџбеници би баш у томе требало да помогну, да се код детета развије критичко мишљење.

Није неписмен онај који не уме да чита, већ онај који поверује свему што прочита, рекао је Иво Андрић. Критичко размишљање, то је оно што морамо да развијамо.

Интервју водила: А. Цвјетић

извор: www.zelenaucionica.com

 

КОНКУРС „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 5

Е Д У К И Н  КОНКУРС

      „ЧАС ЗА УГЛЕД“ 5

 

Издавачка кућа „Едука” из Београда пету годину заредом расписује наградни конкурс „Час за углед”, намењен наставницима, за најбоље припреме угледних часова у основној и средњој школи и то за:

 1. час интегративне наставе;
 2. час електронски подржане наставе;
 3. час пројектне наставе.

Сваки наставник може да пошаље од једне до три припреме.Конкурс подразумева додељивање награде за прво, друго и треће место. Најуспелије припреме биће објављене заједно са награђеним припремама.

 

Пропозиције конкурсa

1. Припрема (која није претходно публикована) треба да одговара Наставном програму за одређени предмет и разред, да буде функционална, применљива у наставној пракси и да одражава креативан приступ – уз поштовање одговарајућих стандарда. Предност имају радови иновативног карактера, у којима се демонстрира активно и креативно учење, а у оквиру партнерског, групног и тимског рада.

2.  Обавезно треба навести литературу, а припреме по могућности засновати на садржајима Едукиних уџбеника (штампаних и електронских, дигиталних; доступних и на Едукином порталу https://www.eduka-portal.rs/ или путем контакта ivana.milosevic@eduka.rs).

3. Уз припрему је пожељно послати и одговарајуће електронске прилоге и додатке (у форми која ауторима највише одговара), из домена ИКТ.

4. Текст припреме треба да буде до пет страна формата: а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; б) фонт: Times New Roman; в) величина слова: 12 pt; г) размак између редова: 1,5.

 

Конкурс је отворен до 15. маја 2019. године. Резултати конкурса биће објављени око 15.септембра 2019. године. Промоција издања и додела награда одржаће се на Школски дан, у време Међународног сајма књига у Београду, последње недеље октобра.

Начин слања

Електронску верзију рукописа у Word формату послати на имејл: caszaugledrazredna@eduka.rs и caszaugledpredmetna@eduka.rs или на адресу: Змаја од Ноћаја број 10, 11 000 Београд, са назнаком ЗА КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД.

 

НАПОМЕНЕ: Молимо вас да у мејлу, у наслову, напишете своје име и презиме, наслов наставне јединице и разред, а у поруци обавезно доставите свој број телефона, као и име и адресу школе у којој радите. Слободно нам се можете обратити за све додатне информације – преко имејла или на телефоне: 011/2629 903, 011/3286 443 и 011/3287 277. Пратите нас на сајту и на Фејсбуку.

Желимо вам много успеха у раду, и на нашем конкурсу!

Срдачно,

Уреднички тим „Едуке”