Правилник о плану наставе и учења

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за први разред основног образовања и васпитања
Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/2017 од 14.12.2017. године….pdf