Pravilnik o planu nastave i učenja

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i
učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 10/2017 od 14.12.2017. godine….pdf