УПОЗНАЈТЕ НОВЕ ЕДУКИНЕ ДОДАТНЕ МАТЕРИЈАЛЕ ЗА РАД У ПРВОМ И ПЕТОМ РАЗРЕДУ

Ове школске године Едука је припремила читав низ додатних материјала за рад усклађених са новим планом наставе и учења за први и пети разред основне школе.

Функционални, прегледни, оријентисани на исходе и прилагођени захтеваним стандардима, Едукини додатни материјали представљају сигурног савезника у учионици.

Одобрени додатни материјали за први разред основне школе

  1. српски језик

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, Мудрица, српски језик, збирка задатака за први разред основне школе

Татјана Ковачев, Читалица – писалица, вежбанка за српски језик за први разред основне школе

Ивана Јухас, Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе

Моња Јовић, Радна свеска уз Читанку за први разред основне школе

  2. математика

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, Мудрица, математика, збирка задатака за први разред основне школе

 3. свет око нас

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић, Мудрица, свет око нас, збирка задатака за први разред основне школе

 

Додатни материјали за пети разред основне школе:

Слађана Танасијевић, Тестови из енглеског језика

Зоран Лапчевић, Тестови из технике и технологије

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић, Радна свеска из српског језика