Izdavačka kuća Eduka se nedavno po prvi put predstavila na Konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta.

Sajam koji je pratio Konferenciju je bio jedinstvena prilika da Eduka predstavi sve ono na čemu je vredno radila u proteklom periodu.

Edukin obrazovni portal za učenike, nastavnike, direktore i stručne saradnike svojim sadržajima pruža svojevrsnu pomoć u radu svima koji na bilo koji način koriste Edukine udžbenike. To je mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici i predstavlja podršku razvoju učenika i nastavnika, ali i direktora i stručnih saradnika u školama.

Edukini elektronski dodaci uz udžbenike kao glavni izvori za e-učenje i nastavu su dinamično i motivišuće elektronsko nastavno sredstvo, sadrže zanimljive interaktivne zadatke podeljene po oblastima, grafička rešenja su prilagođena uzrastu, sadrže trenutnu povratnu informaciju o tačnosti i namenjeni su samostalnom radu učenika.

Edukini kursevi na Moodle platformi, nastali u saradnji sa stručnjacima iz Moodle mreže Srbije pokrivaju celo gradivo predmeta. Dinamično digitalno okruženje omogućuje nastavniku da kurs menja u skladu sa svojim profesionalnim potrebama i interesovanjima učenika.

Predstavljanjem ovih sadržaja zainteresovanim učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima Eduka je dokazala da kao izdavač ozbiljno pristupa korišćenju savremenih tehnologija u vaspitno obrazovnom procesu.