Нови Едукини уџбеници за упознавање дигиталног света

НОВИ ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УПОЗНАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ СВЕТА

Сви смо сведоци динамичних и брзих промена света у ком одрастају наша деца. За нове генерације искуство дигиталног окружења постаје сасвим природно. Са друге стране, родитељи и стручњаци који раде у образовању покушавају да оснаже позитивне а умање негативне одлике овог незаустављивог процеса.

Имајући на уму комплексност ових промена као и потребу за стицањем дигиталних компетенција, од скора је осмишљен нови школски предмет под називом Дигитални свет, који ће ученике од првог разреда основне школе на артикулисан и утемељен начин уводити у основе дигиталне писмености. На часовима Дигиталног света ученици ће бити у прилици да се оспособе за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу, као и да  развијају алгоритамски начин размишљања.

Као и у случају досадашњих веома успешних уџбеника информатике за старије разреде основне школе, Издавачка кућа Едука је и овог пута рад на уџбенику за овај предмет поверила стручном тиму информатичара и методичара: Катарини Алексић, Катарини Вељковић и Дарку Крсмановићу. Уџбеник који ће бити на располагању од идуће школске године покрива све аспекте предвиђене наставним планом и програмом предмета и у том смислу представља не само занимљивог и подстицајног сапутника за дете, већ и компетентног водича за учитеља који се први пут сусреће са овим предметом у учионици.

Кроз уџбеник ученици ће моћи да упознају различит изглед дигиталних уређаја и њихову улогу у разнородним занимањима. Увидеће предности учења уз помоћ дигиталних уџбеника, разликоваће креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих, као и одлике дигиталне комуникације.

Веома важни садржаји, кроз које нови уџбеник пажљиво води ученике, сагледавају коришћење дигиталних уређаја као умножавање прилика за учење и стицање искуства ученика у области науке, културе и уметности. Како већина деце дигиталне уређаје користи за различите видове забаве, аутори су посебну пажњу посветили овом програмском садржају. Од посебног је интереса област која покрива однос дигиталног уређаја и нашег здравља: вида, положаја тела и времена пред екраном, развијајући код детета одговорност према сопственом здрављу и свест о значају умерености.

Деца ће имати могућност да сазнају више о томе како да се заштите од непримерених садржаја и захтева са интернета. Научиће да заштите своју личност и приватност  при комуникацији помоћу дигиталних уређаја. Знаће како да потраже помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин.

Нови уџбеник подржава све видове реализације наставе, јер су аутори свесни различитих услова у којима се настава одвија. Исходи предмета оствариви су са различитим нивоима расположивости дигиталним уређајима намењеним ученицима за коришћење укључујући и могућност да уређајем располаже само наставник.

За већину учитеља и родитеља у питању је област која се тек упознаје. За већину деце у питању је област која представља свакодневни хоризонт њиховог света. Наш заједнички посао је овладавање изазовима које тај нови свет доноси, на корист наше деце. То ћемо учинити тако што ћемо деци пружити компетентно и сигурно вођство у освајању ове области.

Верујемо да ће томе на прави начин допринети уџбеник који припрема овако стручан тим људи, са вишегодишњим искуством у овој области и непосредном раду са децом.