EDUKINI UDžBENICI ZA SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST OD PETOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Edukini udžbenici iz srpskog jezika su već gotovo dvadeset godina dobro poznati učiteljima u Srbiji, koji ih godinama rado koriste u nastavi. Programom od petog do osmog razreda kuća je počela da se bavi pre deset godina, prateći promene u obrazovnim vizijama Ministarstva prosvete, sve do najnovijih promena u nastavnim planovima i programima. Edukine predmetne urednice, dr Jelena Žurić i dr Monja Jović, razvijale su tokom godina poseban pogled na to kako treba da izgleda valjan komplet udžbenika iz književnosti i jezika: šta on treba da ponudi nastavniku, a šta učeniku.

U tom smislu, jedan od najvažnijih odlika Edukinih kompleta proizilazi iz stava da svi delovi udžbeničkog kompleta – čitanka, gramatika i radna sveska – čvrsto i dosledno treba da budu povezani prema temeljnom principu unutarpredmetne korelacije. Sadržaji iz oblasti književnosti uključuju i razmatranje jezičkih pojava, kao što se jezička pravila u gramatici tumače najpre na književnim lingvometodičkim predlošcima. Shodno tome je i  vodič kroz oblasti Edukinih udžbenika gramatike uvek pisac: Jovan Jovanovvić Zmaj (u petom razredu), Isidora Sekulić (u šestom), Branislav Nušić (u sedmom) a Dositej Obradović i Vuk Karadžić (u osmom razredu). Povezivanje oblasti književnosti, jezika i jezičke kulture doprinosi tome da učenici postignu planirane ishode i kompetencije učenja, ali i da razvijaju i trajno neguju ljubav prema čitanju i kulturi govora i pismenog izražavanja.

Dalje, najvažniji metodički nalozi treba da budu koncentrisani na podsticanje kritičkog mišljenja i na oslobađanje stvaralačkog potencijala učenika. Pred učenicima je uvek istaknuta mogućnost izbora istraživačkih i kreativnih zadataka, što nastavnicima otvara raznolika polja za integrativnu, multidisciplinarnu ili projektnu nastavu.

Na ova dva temeljna principa izgrađeni su svi Edukini udžbenici književnosti i jezika, od skora dostupni i u digitalnom izdanju. Digitalni udžbenici su obogaćeni, osim velikim brojem zadataka i testova, i dodatnim vizuelnim i akustičkim sadržajima (videom, 3D animacijama, muzičkim kompozicijama, galerijama slika) pogodnim i za korelativne i interdisciplinarne pristupe u nastavi jezika i književnosti.

U opisanom duhu oblikovani su i novi udžbenici za osmi razred, koji će biti dostupni od naredne školske godine.

Čitanka za osmi razred nosi naslov Magija čitanja  i u prstenastoj kompoziciji obuhvata, osim tekstova iz obaveznog programa školske i domaće lektire, i većinu tekstova iz izbornog programa. Prvo i poslednje poglavlje nose naslov Magija knjige i zapravo predstavljaju prolog i epilog: udžbenik počinje esejima o važnosti knjige i čitanja, a završava se tekstovima koji učenicima omogućavaju da ispolje svoje analitičke, istraživačke i stvaralačke sposobnosti. Svaki književni tekst prati pažljivo osmišljena metodička aparatura koja postupno vodi učenika od razumevanja pročitanog do tumačenja književnog dela.

Veliki broj predloženih zadataka otvara mogućnosti za individualni i grupni rad, za unutarpredmetne i međupredmetne korelacije, interdisciplinarne pristupe i projektnu nastavu. Pažljivo izabrani likovno-grafički prilozi korespondiraju sa književnim tekstovima, njihova uloga je saznajna, obrazovna, ali i nadahnjujuća. Istaknuta je povezanost književnosti sa drugim umetnostima i usmerena tako da neguje i razvija prvenstveno estetičke kompetencije i potrebu učenika za stvaralačkim izražavanjem.

Udžbenik Srpski jezik i jezička kultura sa vežbanjima obuhvata sve sadržaje predviđene programom, uz pažljivo odabrane zadatke za obnavljanje, utvrđivanje i sistematizaciju nastavnih sadržaja. Vodiči kroz udžbenik su Dositej Obradović i Vuk Karadžić: osim u prvom poglavlju, posvećenom istoriji jezika, u kom je više pažnje posvećeno njihovom radu – oni ostaju do kraja udžbenika prisutni u izabranim citatima, važnim za razumevanje jezika i kulture usmenog i pismenog izražavanja.

Udžbenik je znatnim delom koncipiran i kao svojevrsni repetitorijum nastavnih sadržaja usvojenih u prethodnim razredima (fonetika, morfologija, sintaksa), uz naznake da sledi obnavljanje, sistematizacija – što je pogodno da se na samom času učenici uz pomoć tabelarnih i drugih grafičkih prikaza podsete osnovnih pravila i primene ih na odabranim vežbama i zadacima. U celini, svi metodički nalozi podstiču učenike na bogaćenje rečnika, razvijanje jezičkog osećanja i sposobnosti valjanog usmenog

Radna sveska u potpunosti korespondira sa nastavnim sadržajima obuhvaćenim čitankom i gramatikom, pregledno ih sistematizujući po oblastima i kroz raznolike tipove zadataka. Povezuje i objedinjuje u unutarpredmetnoj korelaciji sve sadržaje potrebne i neophodne za ostvarivanje predviđenih ishoda i za pripremanje učenika za završni ispit.

Nastava književnosti i jezika predstavlja temelj razumevanja svih drugih oblasti i predmeta izučavanja. Učenik koji valjano vlada jezičkim veštinama, razume pročitano i ume da se artikulisano izrazi – te će veštine koristiti u savladavanju svih drugih veština i znanja. Za nastavnika književnosti i jezika veliki je izazov sprovoditi tako zahtevne ciljeve imajući na raspolaganju iznimno mali broj časova.

Otuda je podrška nastavi u vidu kvalitetno oblikovanog udžbeničkog kompleta više nego dragocena.

Delove udžbenika možete prelistati prateći sledeće linkove:

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/_d0_a1_d1_80_d0_bf_d1_81_d0_ba_d0_b8_20_d1_98_d0_b

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/srpski_20jezik_20gramatika_208_20123-138

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/radna_20sveska_208_2064-71